Har man 14-dagers angrerett på bruktbil?

Det hender dessverre at man noen ganger angrer seg etter bilkjøp, men man har ikke 14-dagers angrerett på bruktbil. Det finnes imidlertid enkelte unntak som gjør at bilkjøpet kan oppheves. Her skal vi gå grundig gjennom regelverket og hvilke rettigheter man har ved oppheving av bilkjøp.

Hvorfor har man ikke 14-dagers angrerett på bruktbil?

Det er dessverre fort gjort å signere kjøpskontrakten før du har fått tenkt nøye etter om du virkelig vil ha bilen eller ikke. Det er ofte snakk om store summer, og kjøp som ikke er gjennomtenkt kan fort gjøre kraftige innhugg i budsjettet.

Du er forpliktet til å gjennomføre kjøpet så snart du inngår en bindende avtale med selger. Angreretten gjelder generelt sett ikke for hverken bruktbil eller nybil, ettersom det vil være svært lite praktisk å gjennomføre for privatpersoner. Det hadde også vært problematisk for bilforhandlere om kunder kunne stadig ombestemme seg og levere bilene tilbake.

Det gjelder derfor å holde hodet kaldt og be om betenkingstid, enten du kjøper bil via privatperson eller forhandler. Kjøpet kan kun bli annullert i svært spesielle omstendigheter, noe som vi skal se nærmere på nå.

Avbestillingsrett hos forhandlere

Det finnes et lite smutthull dersom du har kjøpt bil hos forhandler. Du har avbestillingsrett mot økonomisk kompensasjon om du må vente på kjøretøyet ditt og avbestiller før bilen kommer, men denne regel gjelder ikke når du får kjøretøyet overlevert.

Du må uansett kompensere forhandleren for økonomisk tap som følger av kanselleringen. La oss ta et eksempel. Forhandleren har kjøpt inn en bil til verdi av 150 000 kr. Dere har avtalt at du skal få kjøpe bilen av dem til 130 000 kr. Dersom du avlyser kjøpet før bilen er mottatt, må du altså betale 20 000 kr til forhandleren i kompensasjon.

Det hender at bilforhandlere legger inn en klausul i kontrakt som ikke lar deg avbestille kjøretøyet, og i slike tilfeller vil du ikke ha avbestillingsrett. Vi anbefaler at du alltid tenker deg nøye om før du signerer en kontrakt for å unngå slike situasjoner i det hele tatt.

14-dagers angrerett på bruktbil ved manglende finansiering

Selger kan kreve at kjøpet blir gjennomført, selv om det viser seg at kjøper ikke har tilstrekkelig med finansielle midler etter at kontrakten er inngått. Dersom kjøper spør om å få opphevet kjøp av bruktbil fordi de egentlig ikke hadde råd til bilen allikevel, så kan prosessen med å få gjennomført salget bli komplisert og tidkrevende for selger – selv om selger har alle rettigheter på sin side.

Den mest praktiske løsningen for alle parter i situasjoner som dette er å selge bilen videre til en tredjepart, fremfor å kreve å få salget gjennomført av den opprinnelige kjøperen. Dersom selger får en mindre pris for bilen det som ble avtalt, kan selger kreve å få dekket det økonomiske tapet.

Selger har derimot en tapsbegrensningsplikt i slike tilfeller. Selger kan ikke selge bilen til en kompis for en latterlig lav pris og be om en høy erstatningssum, men han eller hun må gjøre alt de kan for å få solgt bilen videre til en tredjepart til høyest mulig pris på kortest mulig tid.

Du kan reklamere ved mangler

Saken blir derimot en annen om det foreligger mangler. Du kan stort sett ikke oppheve et bilkjøp kun fordi du har ombestemt deg, men du er allikevel godt beskyttet om det blir oppdaget mangler og feil ved kjøretøyet i etterkant.

Kjøper er nemlig godt beskyttet ved bilkjøp hos forhandler under forbrukerkjøpsloven. Det spiller ingen rolle om bilen er bruk eller ny. Du kan også reklamere om du kjøper bil av en privatperson, men da faller reklamasjonen under kjøpsloven.

Det er viktig at du gir beskjed så snart du oppdager feil og mangler ved bilen. Ikke bare finnes det tidsfrister for når du kan reklamere, men du har dessuten tapsbegrensningsplikt. Det vil i praksis si at bilforhandler kan kreve å trekke penger fra erstatningssummen om du går lenge uten å si ifra, og det oppstår ytterligere skader som følger av dette.

Riktig mangelsvurdering

Hva regnes egentlig som feil og mangler? Svaret er at det kommer helt an på kontrakten. Bilen har mangler om den ikke samsvarer med det som ble avtalt, og man må vurdere hele kjøpssituasjonen. Det kan lett forekomme tvister i slike omstendigheter, særlig ved salg mellom privatpersoner.

Mangler og feil kan inkludere uriktige opplysninger eller opplysninger som ble holdt tilbake, samt om selger har gitt kjøper feil inntrykk av bilen. Man må i slike tilfeller vurdere annonser, samtaler og lignende.

Ofte selges bruktbiler «som de er», noe som kan gjøre det vanskelig å reklamere feil. Du har imidlertid loven på din side om bilen er i dårligere stand enn det du burde ha forventet, til tross for at selgeren har tatt dette forbeholdet.

Feil opplysninger kan for eksempel være situasjoner hvor selgeren sier at bilen har vært regelmessig på service og verksted i alle år, men i realiteten er bilen i dårlig stand da den ikke har vært vedlikeholdt på flere år. I slike tilfeller kan kjøper reklamere og kreve erstatning.

Kan jeg angre kjøpet om jeg oppdager mangler?

I enkelte tilfeller kan du levere bilen tilbake og få igjen pengene dine, men feilene må være alvorlige nok. Dette fungerer på mange måter som 14-dagers angrerett på bruktbil, men bilen må ha tilstrekkelig med mangler for at du skal få klagen innvilget.

Vanligvis vil selger få mulighet til å rette opp i feilene, gi deg avslag i prisen eller gi deg en ny tilsvarende bruktbil. Kjøpet oppheves kun om feilene er svært grove og de andre tiltakene ikke er mulige å gjennomføre. I sjeldne tilfeller kan du også få kompensasjon om du har lidd økonomisk tap som følger av manglene, i tillegg til at kjøpet blir opphevet. 

Ifølge forbrukerloven er du beskyttet i opptil fem år, mens kjøpsloven beskytter deg i to år. Vi må allikevel presisere at du må gi beskjed så snart du oppdager en feil eller mangel, ellers kan du miste retten til å klage. Det er datoen for når du oppdaget feilen som gjelder, ikke datoen for når feilen oppstod.