bilde

IKKE LIKE UPROBLEMATISK: Ikke alle bruktbilkjøp ender like flytende som dette.

Heve bilkjøp: Slik får du pengene tilbake

Sist oppdatert: 19. september 2023

Har du kjøpt bil, bare for å oppdage vesentlige feil og mangler som ikke lar seg rette opp innen rimelig tid? Slik går du frem for å heve bilkjøp.

Du som forbruker kan ha krav på å kansellere bilkjøpet og få pengene tilbake under visse forutsetninger. Dersom bilen har feil eller mangler som selgeren ikke har informert om eller du har fått feil opplysninger, kan du ha rett til å heve kjøpet. Det vil si at du kan levere tilbake bilen og få tilbake pengene dine.

Det er viktig at du kjenner rettighetene dine og hvordan du skal gå frem for å heve bilkjøp. Vi har laget en praktisk guide som gir deg en oversikt over dine rettigheter med klare instruksjoner.

Kortversjonen

  • Selger har rett til å forsøke å reparere mangler før du kan kreve å få bilkjøpet opphevet. Du begynner derfor prosessen ved å reklamere til selger.
  • Hvis du har kjøpt bil av en privatperson, har du to års reklamasjonsfrist under kjøpsloven. Du har fem års reklamasjonsfrist under forbrukerkjøpsloven hvis du har kjøpt bil av forhandler.
  • Du kan sende saken til Forbrukertilsynet for mekling hvis det ikke hjelper å klage til selger. En advokat som spesialiserer seg innen forbrukerrett kan også være til stor hjelp.

Har du kjøpt bil av en privatperson eller forhandler?

Dine rettigheter ved bilkjøp kan variere, avhengig av om du har kjøpt bilen fra en privatperson eller en forhandler. Forbrukerkjøpsloven gjelder når du kjøper en bil fra en forhandler. Loven gir deg en klagefrist på fem år, med mindre du blir tilbudt garantier som varer lengre. Da er det i så fall garantiperioden som gjelder.

Kjøpsloven gjelder når du kjøper en bil fra en privatperson. Da har du kun to års reklamasjonsrett. Uavhengig om du kjøper bil av forhandler eller privatperson, er du pliktig til å varsle om feil og mangler innen rimelig tid. Du kan miste retten til å klage, dersom det går for lang tid før du varsler selgeren.

Du må være obs på at det kan være vanskeligere å kreve reklamasjon eller heve bilkjøp hvis du kjøper fra en privatperson. I tillegg kan det hende at selger tar forbehold om at du kjøper bilen “som den er”. Selger har likevel et visst ansvar, og det kan hende at du likevel kan reklamere på bilen. (reklamere for noe er å drive reklame)

Eksempler på slike situasjoner inkluderer blant annet:

 • Selgeren har bevisst holdt tilbake informasjon og opplysninger som ville hatt innvirkning på salget.
 • Du har mottatt feilaktige opplysninger fra selger, og disse opplysningene ville hatt innvirkning på salget.
 • Bilen er i vesentlig dårligere stand enn den burde være i henhold til alder, kilometerstand og pris.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Er det grunnlag for å heve bilkjøpet?

Du kan kun heve bilkjøpet hvis det er grunnlag for det. Feilen må være såpass alvorlig at selger ikke klarer å utbedre den. For eksempel, kanskje motoren ryker kort tid etter kjøpet. Mange småfeil kan også føre til at du kan få pengene tilbake, så lenge det er mange nok feil samlet sett. 

Selger må få sjansen til å reparere feil og mangler før du kan oppheve kjøpet. Forhandlere får to forsøk på å utbedre bilen, men privatpersoner kan prøve flere ganger. Det skal altså ganske mye til for å få pengene tilbake. I tillegg bør bilen leveres tilbake i samme stand som når du kjøpte den. Jo lengre du har brukt den, desto vanskeligere blir det.

Selger kan kreve et vederlag som godtgjørelse per antall kjørte kilometer, det vil si bruksvederlag. Hvor mye vederlaget kommer på, avhenger blant annet av bilens verdi. Dersom du vinner saken og får kjøpet opphevet, skal selger betale tilbake kjøpesummen. I noen tilfeller kan du ha krav på forsinkelsesrente. 

Renten begynner å løpe enten fra den datoen du først reklamerte på bilen, med mindre forhandleren krever bruksvederlag. I så fall begynner renten å løpe fra den dagen du kjøpte bilen. Du kan kreve at bruksvederlaget blir redusert dersom du har hatt mye bryderi med bilen, for eksempel hvis den har vært mye på verksted.

MOTORTRØBBEL: Et gjentakende problem med brukte biler er motortrøbbel.

Du kan avbestille og dermed heve bilkjøp før levering

Hvis du kjøper bil med leveringstid fra forhandler under forbrukerkjøpsloven, kan du avbestille og dermed heve bilkjøpet. Du har ikke denne rettigheten når du kjøper bil fra en privatperson. Du må imidlertid være obs på at det kan foreligge et avbestillingsgebyr. Forhandler kan også be om erstatning for tapt fortjeneste.

Dersom forhandleren ikke klarer å levere bilen innen avtalt tid, kan du holde betalingen tilbake. Du trenger altså ikke å betale før du mottar bilen. Hvis bilen blir forsinket, kan du kreve heving av kjøpet. I så fall må du først gi forhandleren en tilleggsfrist. Kommer ikke bilen innen denne tilleggsfristen, så trenger du ikke å kjøpe bilen – selv om forsinkelsen ikke er forhandlerens feil.

Alternativer til heving av bilkjøp

Det skal som sagt mye til for å kunne heve et bilkjøp, og selger må få sjansen til å utbedre problemet først. Første steg i prosessen er å reklamere på bilkjøpet. Det vil si at du klager til selger så raskt som mulig. Deretter har selgeren rett til å forsøke å fikse feilen før du kan kreve annen reklamasjon.

Hvis feilen ikke blir fikset eller reparasjonen finner sted innen rimelig tid, kan du kreve prisavslag. Du kan også kreve avslag i prisen, dersom reparasjonsarbeidet er til vesentlig ulempe for deg. Prisavslaget skal tilsvare verdireduksjonen som følger av mangelen. For eksempel, la oss si at mangelen reduserer bilens verdi  med 15 %. I så fall skal du få tilbake 15 % av kjøpesummen. 

Du kan også få tilbakebetalt den summen som det vil koste å få reparert bilen. Et annet alternativ til prisavslag er at du får en ny og tilsvarende bil. Dette kan være en god løsning hvis du fortsatt ønsker en bil av samme type og modell – men uten feil og mangler, så klart. Du kan ikke kreve en tilsvarende bil hvis det medfører urimelige kostnader for selgeren.

Det siste alternativet til oppheving av bilkjøp er erstatning. Du kan i så få få erstatning for alle utgifter som følger av feil og mangler. Det er viktig at du tar godt vare på dokumentasjon på utgiftene dine, for eksempel kvitteringer og fakturaer.

Slik reklamerer du på bilkjøp

Vi anbefaler at du samler all relevant informasjon for å styrke saken din. Relevant dokumentasjon kan inkludere kvitteringer, e-postkorrespondanse, servicehistorikk, bilder av eventuelle skader eller mangler og annet som kan bevise ditt standpunkt. Jo mer konkret og detaljert informasjon du har, desto sterkere står du i en eventuell tvist.

Det er viktig å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med selgeren. Ofte kan misforståelser eller mindre feil rettes opp ganske raskt og uten problemer. Fortell selgeren om eventuelle feil og mangler som du har oppdaget, og prøv å komme til enighet om en løsning som begge parter kan være fornøyde med. Du bør sende klagen skriftlig for å unngå misforståelser og for å dokumentere korrespondansen.

Hvis det ikke hjelper å klage til selger eller hvis du står overfor en komplisert sak, kan det være lurt å snakke med en advokat. En advokat med spesialisering innen forbrukerrett kan gi deg råd om dine rettigheter, mulige løsninger og hvordan du bør gå frem. Du kan også ta saken til Forbrukertilsynet for mekling.

Bilen må normalt sett returneres til selgeren, dersom kjøpet oppheves. Dere må avtale hvordan og når dette skal skje. Husk å ta vare på all dokumentasjon knyttet til returen, for eksempel kvitteringer for transportkostnader eller annen relevant informasjon. Denne dokumentasjonen kan være viktig å ha, hvis det oppstår uenigheter i etterkant.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Smarte tiltak ved fremtidige bilkjøp

Bilkjøp er en stor investering som mange kan synes er skummelt. Du som forbruker har gode rettigheter med krav på alt fra å få erstatning til å heve bilkjøpet ved problemer. Likevel er det smart å forberede deg godt for å slippe unødvendig stress, frustrasjoner og kostnader. Vi har laget en praktisk sjekkliste for at du skal unngå problemer ved fremtidige bilkjøp. Det er umulig å helgardere deg, men du kommer langt ved å ta visse forholdsregler.

Dokumentasjon:

 • Be om bilens komplette servicehistorikk.
 • Sjekk om bilen har hatt flere eiere og hvorfor den eventuelt har skiftet hender tidligere.
 • Undersøk om det er registrert heftelser på bilen.

Teknisk tilstand:

 • Få bilen undersøkt av en uavhengig mekaniker.
 • Sjekk om det er rust på bilen.
 • Se grundig over bilen, både innvendig og utvendig

Prøvekjøring:

 • Kjør bilen på både motorvei og mindre veier for å teste ulike kjøreforhold.
 • Lytt etter uvanlige lyder fra motor eller understell.
 • Test bremsene ved å bremse hardt på et trygt og egnet sted.

Kjøpekontrakt:

 • Pass på at du får alle detaljert skriftlig.
 • Inkluder viktig informasjon som pris, betalingsbetingelser, leveringsdato, og eventuelle garantier.
 • Avtal hva som skal skje hvis det oppstår problemer eller uenigheter etter kjøpet.

Garanti og forsikring:

 • Undersøk hvilken garanti som følger med bilen.
 • Sjekk prisene på forsikring for den aktuelle bilmodellen før kjøp.
 • Vurder om det er lurt å kjøpe utvidet garanti.

Finansiering:

 • Sammenlign ulike finansieringsalternativer.
 • Sjekk den totale kostnaden over tid, inkludert renter og gebyrer.
 • Les alle vilkår nøye før du eventuelt signerer et lånetilbud.

Levering:

 • Avtal tid og sted for overlevering av bilen.
 • Sørg for at alle dokumenter overleveres, for eksempel vognkort og servicehefte

Kjenn dine rettigheter:

 • Sett deg inn i dine rettigheter som forbruker ved bilkjøp.
 • Vær obs klagefrister hvis det skulle oppstå problemer.

Konklusjon: slik går du frem for å heve bilkjøp

Du har nå fått mye god informasjon om hvordan du går frem for å heve bilkjøp. Kort oppsummert, så må du begynne med å sende skriftlig klage til selger så raskt som mulig. Selger har krav på å forsøke å reparere feil og mangler før du kan kreve at kjøpet blir opphevet eller be om annen erstatning.

Noen ganger kan det svare seg å snakke med en advokat som spesialiserer seg innen forbrukerrett for å få fortgang i saken. Lykke til!

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2023 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454