Hva er forbrukerkjøpsloven?

Forbrukerkjøpsloven er et lovverk som skal beskytte forbrukerne ved kjøp fra næringsdrivende. Alt av lover og regler som omhandler forbrukere er samlet under forbrukerkjøpsloven, slik at du enkelt kan finne ut av hva du har krav på. Her skal vi se nærmere på denne loven og vise deg hvordan du kan reklamere på produkter.

Det er selger som skal ordne opp i feil eller mangelfulle opplysninger og ikke produsent, ifølge forbrukerkjøpsloven. Selger skal også ordne opp ved fabrikkfeil, noe som endel butikker ikke er klare over. Det er derfor viktig å vite nøyaktig hva du har krav på, ettersom det ikke er gitt at butikkselgerne kjenner godt nok til regelverket.

Hva inneholder forbrukerkjøpsloven?

Her skal vi se nærmere på hvilke forhold som dekkes under forbrukerkjøpsloven, slik at du enkelt kan se om saken din er dekket eller ikke. Forbrukerkjøpsloven dekker kjøp og salg av ting mellom privatpersoner og næringsdrivende, men den dekker ikke kjøp av fast eiendom.

Loven er riktignok delt inn under 13 forskjellige kapitler, men regelverket er allikevel ganske oversiktlig. Det viktigste er å merke seg disse tre kriteriene for å se om du kan kreve reklamasjon under forbrukerkjøpsloven:

1. Produkter med mangel

Du kan kreve å få en ny eller tilsvarende vare av selgeren om du har kjøpt en vare med mangel, det vil si at produktet ikke samsvarer med det som ble avtalt. Det kan også hende at selger velger å rette opp i feilen, tilby deg en redusert pris, gi deg erstatning eller heve kjøpet om varen har mangler og feil.

Mangel og feil gjelder blant annet produktets kvalitet, egenskaper, innpakning og lignende. Produktet må også samsvare og brukes til tiltenkt formål. Varen må med andre ord leve opp til kundens forventning på grunnlag av avtalen som ble inngått:

  • Kjøpet skal være fri for heftelser
  • Bruksanvisningen må være forståelig
  • Produktet skal være forsvarlig pakket inn
  • Egenskapene og holdbarheten skal svare til forventningene
  • Offentlige sikkerhetskrav må være oppfylt

Kjøperens subjektive forventning blir ikke lagt til grunn. Det gjøres en objektiv vurdering basert på kontrakt, salgsannonser og utsagn fra selgeren. Vi anbefaler at du alltid tar godt vare på alt av dokumentasjon, kvitteringer, o.l. for å enklere kunne dokumentere mangler.

2. Pass på klagefristen

Forbrukerkjøpsloven dekker feil og mangler i opptil 2-5 år, avhengig av produktets levetid. Du må allikevel melde ifra og reklamere så snart som du oppdager feilen. Forbrukerkjøpsloven sier at du må melde fra om feil og mangel innen to måneder, men vi anbefaler allikevel at du tar kontakt så snart som overhodet mulig.

Det har vært litt uenigheter om hvilke produkter som har to års reklamasjonsfrist og hvilke som har fem år. Typiske eksempler på varer som har en fem-års frist er biler, båter, campingvogner og mobiltelefoner. Typiske varer med en to-års frist er klær, sko og lignende.

Vi anbefaler å ta skriftlig kontakt for å reklamere for å kunne dokumentere prosessen. Du kan også oppsøke butikken direkte for mindre kjøp, for eksempel om du har kjøpt en mobil på en elektronikkbutikk som har en mangel.

3. Du kan avbestille og returnere varer

Du kan avbestille en vare som enda ikke har ankommet under forbrukerkjøpsloven, uten at du må betale kjøpesummen. Det er imidlertid vanlig å måtte betale kompensasjon for eventuelle tap som selgeren måtte ha som følger av avbestillingen, med mindre varen er forsinket.

Hvilke kjøp dekkes ikke av forbrukerkjøpsloven?

Du må ta regningen selv om du kjøpte en vare som du visste var defekt eller hadde mangler. Du kan med andre ord ikke kjøpe varer som selges til redusert pris på grunn av mangler, og deretter kreve å få kompensasjon for mangelen. Forbrukerkjøpsloven dekker heller ikke kjøp av fast eiendom.

Du kan heller ikke bruke forbrukerkjøpsloven ved skader som skyldes egne uhell. Det kan godt hende at du har en forsikring som dekker dette, for eksempel innboforsikring, reiseforsikring eller bilforsikring. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å undersøke hva du har krav på.

Forbrukerkjøpsloven gjelder kun for kjøp i Norge, og du kan derfor ikke anvende den ved reklamasjon for kjøp i utlandet. I slike tilfeller kan du ta kontakt direkte med selger for å høre hvilke garantier de tilbyr. Du kan kontakte Forbruker Europa for å klage på forbrukerkjøp i Island eller EU-land.

Er forbrukerkjøpsloven og angrerett det samme?

Forbrukerkjøpsloven gir ikke angrerett. Du kan med andre ord ikke benytte deg av dette regelverket kun fordi du har ombestemt deg. Det må ligge en mangel eller feil til grunn. Enkelte butikker velger å tilby kundene sine mulighet til å angre seg eller bytte vare, men det faller utenom lovverket.

Mange store kjeder og butikker har ganske så sjenerøse byttevilkår som i enkelte tilfeller varer i opptil seks måneder, så sant produktet er ubrukt. Vi anbefaler at du sjekker om butikken tilbyr åpent kjøp, fornøydhetsgaranti eller bytterett før du kjøper en vare om du føler deg usikker.

Angrerettloven utfyller forbrukerkjøpsloven på mange måter, ettersom den beskytter forbrukere ved kjøp som finner sted over telefon, gatesalg, dørsalg og lignende. Det vil si at den dekker salg på over 300 kr hvor kjøper og selger ikke er fysisk til stede på samme sted.

Angreretten gjelder dermed ikke ved kjøp mellom privatpersoner. Du kan kun oppheve slike kjøp ved feil eller mangler, så sant dere ikke har avtalt noe annet dere imellom. I enkelte tilfeller kan du prøve å komme til en ordning med selger ved å legge frem din sak, men selger er ikke pliktig til å oppheve kjøpet om det ikke foreligger mangler.

Hva om selger oppgir uriktige opplysninger?

Forbrukerkjøpsloven beskytter deg om du har fått feilaktige og uriktige opplysninger fra selger. Dette regnes som mangel under forbrukerkjøpsloven, ettersom du kjøpe en vare som ikke samsvarer med avtalen.

Saker som dette inkluderer salg hvor selgeren ikke oppgir opplysninger som kjøperen burde ha fått og som har en innvirkning på salget. For eksempel, det regnes som uriktige opplysninger om en bilforhandler ikke gir beskjed på relevante feil og mangler ved salg av bruktbil. Tvert imot, han påstår at bilen er så god som ny.

Bilen havarerer kort tid etter kjøpet på grunn av disse manglene, og reparasjonene er store og kostbare. Kjøper kan i slike tilfeller be om å få opphevet kjøpet under forbrukerkjøpsloven. Bilen svarte ikke til kjøperens forventning, ettersom selger misledet kjøper ved å holde tilbake viktige opplysninger som ville hatt innvirkning på bilsalget.

Kan jeg reklamere om produktet er forsinket?

Du kan reklamere under forbrukerkjøpsloven om produktet er forsinket og leveres langt senere enn lovet. Du vil kunne avbestille, uten å måtte dekke eventuelle tap på selgerens side. Ifølge lovverket, skal produktet leveres så raskt som mulig og senest 30 dager etter at kjøpet fant sted.

Dette gjelder ikke om kjøper og selger har en bindende avtale som fastslår at kjøpet vil bli levert på et senere tidspunkt. Det vil si at hvis du avtaler med selger at du skal få den nye bilen din om 60 dager, så kan du ikke angre deg og be om full refusjon grunnet forsinkelse før de 60 dagene har utløpt.

Hvilke sanksjoner finnes det under forbrukerkjøpsloven?

Det mest brukte sanksjonene ved mangel eller forsinkelse inkluderer erstatning, omlevering, retting og heving av kjøpt. Det kan variere hvilken sanksjon du kan rette mot selger, alt etter omfanget av mangelen eller forsinkelsen.

Omlevering og retting

Kjøper kan kreve at selgeren retter opp i feilen i de aller fleste sakene. Dersom produktet ikke lar seg reparere eller det ikke er fornuftig å reparere produktet, så kan selger tilby kjøper et nytt tilsvarende produkt. Det vil si at hvis du kjøper en bil som ikke fungerer som den skal, så kan bilforhandleren enten reparere bilen eller tilby deg en ny bil.

Selger kan i mange tilfeller velge å reparere en vare selv eller gi deg ny vare, selv om du i utgangspunktet ønsker å oppheve kjøpet. Selger har lov å forsøke å reparere eller erstatte, så sant det ikke fører til ulemper for kjøper.

Du har krav på å få en erstatningsgjenstand om reparasjonen tar mer enn én uke, så sant du godtar at reparasjonen tar såpass lang tid. Reparasjonen skal som nevnt ikke være til ulempe for kjøper. For eksempel, du kan få tildelt en lånetelefon av selger mens du venter på at din egen mobil skal bli reparert.

Du kan få prisavslag

I enkelte tilfeller er det mest praktisk at selger gir deg prisavslag og tilbakebetaler en viss del av den avtale kjøpesummen. Dette gjelder saker hvor produktet har sunket betydelig i verdi siden kjøpet fant sted, og selger derfor ikke ønsker å gi deg ny vare.

Et eksempel på dette er en mangel på kjøretøy som ikke oppdages før det har gått noen år og bilen har kjørt mange kilometer. Bilens verdi har sunket betydelig i løpet av de årene, og det er derfor ikke hensiktsmessig for selger å tilby deg en splitter ny bil.

Du kan heve kjøp under forbrukerkjøpsloven

I enkelte tilfeller kan kjøper kreve å få opphevet kjøpet under forbrukerkjøpsloven, og dette er den alvorligste sanksjonen som du kan be om. Kjøper leverer inn igjen produktet, og selger må levere tilbake pengene.

Strenge krav må innfris før man kan kreve å få et kjøp opphevet. I de fleste tilfeller vil selger nemlig kunne erstatte eller reparere produktet, og kjøper må ha en veldig god grunn til å kunne oppheve en kjøpskontrakt. Selger har faktisk krav på to forsøk på å reparere varen, så sant det ikke finnes særlige grunner til noe annet.

I utgangspunktet må varen være av stor betydning for kjøper og ha en høy verdi for å kunne heve et kjøpt, fremfor å benytte seg av de andre sanksjonene. Selgerens skyldgrad har svært mye å si for saken. Det vil si at du kan få kjøpet opphevet, dersom du har blitt ført bak lyset og selgeren driver med lureri.

Erstatning for økonomisk tap

Kjøper har krav på å be om økonomisk kompensasjon om feil, mangler og forsinkelser fører til ekstra utgifter. Du må kunne dokumentere det økonomiske tapet, og du bør derfor ta godt vare på alt av papirer. For eksempel, hvis du har kjøpt en bil med mangler som førte til en bilulykke, så vil du kunne be om erstatning for økonomisk tap som følger av ulykken.

Forskjell mellom garanti og forbrukerkjøpsloven

Det er viktig å merke seg at det er forskjell mellom garanti og forbrukerkjøpsloven. En garanti er en avtale mellom kjøper og selger, og den styres ikke av regelverket. Det er viktig å merke seg at en garanti gir ytterligere rettigheter til kjøper. Du har allikevel krav på forbrukerkjøpsloven som normalt, selv om du har ekstra garanti. En garanti vil aldri erstatte lovverket.

Forskjellen mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

Du har krav på å reklamere ved feil og mangler på bruktkjøp, men du må være oppmerksom på at salg mellom privatpersoner faller innunder kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven er beregnet for å styrke forbrukernes posisjon mot næringsdrivende, og derfor er dette regelverket mer tilrettelagt for forbrukerne enn det kjøpsloven er.

Selger er pliktig under kjøpsloven til å levere varen til avtalt tid og sted, og varen kan ikke ha vesentlige feil og mangler. Det gjelder selv om varen «selges som den er.» Det kan være vanskelig å vurdere mangel på brukte produkter, men følgende punkter tas til grunn:

  • Selgerens påstander og utsagn om produktets tilstand
  • Selgeren holder tilbake viktige opplysninger
  • Produktet må tilsvare opplysningene i salgsannonsen

Vi anbefaler at du tar vare på dokumenter som kjøpskontrakt, kopi av salgsannonse, fotografier av produktet og lignende, slik at du kan bevise at kjøpet er mangefult. Hvis du trenger hjelp med saken din, kan du presentere dokumentene til en advokat for å få en vurdering.

Trenger jeg advokathjelp for å reklamere?

Vi anbefaler at du opplyser om en svarfrist når du sender en skriftlig klage til selger. Legg gjerne ved en kopi av dokumentasjon og bevismateriale. Noen ganger hender det at kjøper og selger ikke blir enige, til tross for lovverket. I slike tilfeller kan du ta klagen videre til en klagenemnd eller Forbrukerrådet.

I større og mer kompliserte saker kan en advokat komme til god hjelp, særlig om du føler deg avfeid av selger. Advokaten vil kunne sette seg grundig inn i saken og se hva du har krav på. Vi anbefaler at du innhenter pristilbud fra minst tre forskjellige advokater for å få en så god avtale som mulig.