Hva koster en advokat?

Lurer du på hva det koster å gå til en advokat? Det er flere faktorer som avgjør endelig pris og den nøyaktige summen for advokatkostnader. Her skal vi gå gjennom noen grunnleggende kriterier som vil gi deg et overblikk over advokatpriser.

I mange tilfeller er det ikke å komme utenom – vi trenger hjelp av en god advokat. Det gjelder ikke bare saker som skal opp i retten, men du må dessuten ha advokathjelp for å sette opp testamente og inngå en ektepakt. Det er rett og slett ikke mulig gjennomføre saker som dette uten å involvere hjelp, og da må man finne ut nøyaktig hva en advokat koster.

Hva koster en advokat i timen?

Det kan være utfordrende å beregne hva en advokat koster i timen, ettersom prisen skal være rimelig med tanke på arbeidets omfang og art. Det er dermed ikke bare tidsforbruket som avgjør hvilken pris advokaten tar for arbeidet sitt, men også sakens verdi, betydningen av saken for klienten og hvilket resultat saken ender med.

Salæret kan derfor ende opp med å bli enda større enn timeprisen som er oppgitt på advokatens hjemmeside. Du må også være oppmerksom på at sakens varighet vil ha en innvirkning på prisen, og det kan være vanskelig for advokaten å bedømme dette i forkant av oppdraget.

Prisen presses opp om motparten krever mange svar av advokaten din. Videre rettsføringer vil også føre til økte advokatkostnader, selv ved saker som tilsynelatende virket enkle i utgangspunktet. Det kan derfor svare seg å tenke grundig gjennom alle scenarioer for å unngå ubehagelige overraskelser når den endelige regningen kommer.

Enklere oppdrag kan også ta mye tid

Du må være obs på at selv enklere oppdrag som testamente eller ektepakt kan ta mye tid, og oppdragets enkelhet er derfor ikke alltid en god indikasjon på oppdragets varighet. Det kan fort ta tid å skrive testamente ved kompliserte familieforhold eller om det er snakk om store verdier.

Du har allikevel en mulighet til å dra ned kostnadene ved å gjøre et så grundig forarbeid som mulig. Skaff til veie alle papirer som kreves i forkant, rydd opp i alle dokumenter og presenter saken på en oversiktlig måte. Det kan spare advokaten for tid og dermed spare deg for penger.

Få bekreftelse på oppdraget

Vi anbefaler at du får en skriftlig bekreftelse på oppdraget før advokaten tar saken din. Bekreftelsen skal redegjøre for sakens omfang og forklare hvordan honoraret blir beregnet. Selv om du ikke kan få en nøyaktig pris, vil dere ha en klar og tydelig avtale om hvordan advokatkostnadene beregnes.

En oppdragsbekreftelse vil dessuten redusere risikoen for misforståelser og konflikter, ettersom det står svart på hvitt hvordan kostnadene skal beregnes. Dette kan være betryggende for deg som er bekymret for en uforståelig og svær regning.

Kan jeg få vite pris på forhånd for enkle saker?

Det hender at advokaten gir deg en pris på forhånd ved enklere saker, men det vanligste er allikevel at du får en cirkapris. Advokatkostnadene blir deretter regnet ut underveis. Du har dermed alle muligheter for å ivareta god kontroll over utgiftene mens saken pågår. Pass på at du oppdaterer deg på kostnadene og fører budsjett, slik at du har god oversikt den dagen sluttregningen kommer.

Det er dessverre ikke alltid mulig å gi en cirkapris, rett og slett fordi saken er altfor uforutsigbar. Det gjelder spesielt for saker som skal til retten. I slike tilfeller bør du be om redegjørelse for hvordan advokatsalæret blir regnet ut før saken settes i gang, samt løpende kostnadsrapporteringer.

Du må også være oppmerksom på at du kan ende opp med å betale motpartens kostnader også om du skulle tape saken din, noe som øker regningen din i betydelig stor grad. Du bør derfor ta høyde for dette i forkant.

Har du krav på fri rettshjelp?

Noen ganger kan du få advokatkostnader dekket enten helt eller delvis av staten. Det finnes enkelte saker som gir alle krav på fri rettshjelp, mens andre ganger er det inntekten din som avgjør hva du har krav på. Hvis du er usikker, spør en advokat om gode råd og tips til hva du bør gjøre.

Du må søke til fylkesmannen for å få krav på fri rettshjelp. Det er ikke noe som du automatisk blir tildelt. Folks velferd legges stor vekt på når fylkesmannen vurderer hva du har krav på av rettshjelp. I enkelte tilfeller kan advokater tilby deg fri rettshjelp, uten at du må søke hos fylkesmannen.

Advokater er dessuten forpliktet til å forklare deg dine rettigheter til fri rettshjelp. Du må være klar over at rettshjelpen ikke er gratis, og du må betale en egenandel med mindre du er i en svært uheldig økonomisk situasjon. Du bør også være obs på at du kan bli pålagt motpartens saksomkostninger om du taper saken – uavhengig av økonomien din.

I enkelte tilfeller vil du også ha krav på gratis bistandsadvokat dekket av staten. Dette er i tilfeller der du for eksempel har vært utsatt for seksuelle overgrep eller grove voldshendelser.

Enkelte forsikringer dekker advokatkostnader

Du må også være klar over at enkelte forsikringer dekker advokatkostnader. Selvsagt avhenger det av hva saken dreier seg om. Dersom du har vært uheldig ved boligkjøp og oppdager skjulte feil og mangler i etterkant, kan enkelte forsikringer dekke en viss prosent av advokatkostnadene dine.

Vi anbefaler derfor at du ringer forsikringsselskapet og forhører deg om hvilke muligheter du har før du kontakter en advokat. Både reiseforsikring og bilforsikring er gode eksempler på forsikringer som kan gi deg en god pris på advokattjenester.

Hent inn advokattilbud

Det lønner seg å hente inn tilbud fra flere forskjellige advokater for å få best mulig pris. Vi anbefaler å hente inn tilbud fra advokater som spesialiserer seg på nettopp det saken din dreier seg om. Det er ikke alltid sånn at du bør velge en advokat med lav pris. Du bør vurdere sakens helhet og advokatens kompetanse.

Du kan be om å få oppgitt et tilbud for timepris og fastsatt pris per oppdrag, men du må som sagt være obs på at ikke alle saker lar seg løse med fastpris. Bruk god tid og sammenlign tilbudene så grundig som mulig – og husk få en bekreftelse på pris og omkostninger før advokaten setter i gang med arbeidet!