Hva sier kjøpsloven om reklamasjon?

Kjøpsloven gjelder for privatpersoner seg imellom eller næringsdrivende seg imellom, og rettighetene dine er noe annerledes enn ved forbrukerkjøpsloven. Så hva sier egentlig kjøpsloven om reklamasjon? Hvilke frister har du for å reklamere? Hva regnes egentlig som feil og mangler? Les videre for å få svar på alle dine spørsmål.

Forskjellen mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven gjelder når privatpersoner kjøper noe fra bedrifter og næringsdrivende. Andre salg faller innunder kjøpsloven. Man har stort sett flere rettigheter når kjøpet faller innunder forbrukerkjøpsloven enn kjøpsloven, ettersom denne loven er skapt for å beskytte forbrukere.

Du er allikevel godt beskyttet under kjøpsloven om noe går galt, og prosedyren for å reklamere er ganske lik. Forskjellen er at forbrukere er beskyttet i opptil fem år, mens kjøpsloven gjelder i opptil to år etter at kjøpet ble inngått.

Kjøpsloven sier også at kjøper har undersøkelsesplikt, noe som gjør at man ikke alltid kan reklamere for mangler som man «burde» ha oppdaget. Du kan imidlertid reklamere for skjulte feil og mangler som dukker opp i etterkant av kjøpet.

Har man 14-dagers angrerett under kjøpsloven?

Du har generelt sett ikke 14-dagers angrerett under kjøpsloven, men du kan reklamere i enkelte tilfeller. Mange er ikke klar over at de har lov til å reklamere ved bruktkjøp, eller de synes at klageprosessen er for komplisert.

Du står med andre ord ikke uten rettigheter, selv om du har opplevd et realt bomkjøp på bruktmarkedet. Produktet må samsvare med det som står i annonsen, selv om selger unnskylder seg med at de ikke visste om feilen. La oss ta et eksempel.

Hvis du kjøper et kjøleskap som skal være i topp stand ifølge annonsen, så kan du kreve erstatning om kjøleskapet har feil eller mangler – selv om selger ikke var klar over det på tidspunktet. Saken er imidlertid litt mer komplisert om varen «selges som den er».

Denne frasen er en ansvarsfraskrivelse, men den gjelder ikke om du blir misledet eller selger gir deg feilaktige opplysninger. Du kan med andre ord kreve reklamasjon om selger feilinformerer eller holder tilbake viktige opplysninger om produktet.

Forskjell mellom garanti og reklamasjon

Det er viktig å spesifisere forskjellen mellom garanti og reklamasjon, ettersom dette er begrep som ofte blir brukt om hverandre. Det er viktig å kjenne til forskjellene for å vite hvordan du skal gå frem for å få det du har krav på.

Reklamasjon gjelder kjøp av varer og tjenester med feil eller mangler, og reklamasjonsretten faller innunder norsk lov. En garanti er derimot en privat avtale mellom kjøper og selger eller kjøper og produsent. Du må ta vare på alt av dokumentasjon for å bevise at du har krav på garanti.

Det er svært sjelden at man får garanti ved bruktsalg mellom privatpersoner. Har du derimot kjøpt en brukt vare hos en forhandler, kan det hende at du er beskyttet av en garanti. Det finnes for eksempel bilforhandlere som gir garanti ved kjøp av bruktbil, selv om det normalt sett ikke tilbys angrerett ved slike kjøp.

Reklamasjonsfrist ved feil og mangler

Du har to måneder på deg fra du oppdager mangelen til å sende inn krav om reklamasjon. Hvis du unnlater å si ifra og større skader oppstår som følger av dette, kan det ha innvirkning på hvordan saken din behandles og hvor stor erstatning du eventuelt får.

Tidsfristene frafaller imidlertid om selger har vært grovt uaktsom og opptrådd i strid med god tro. Dette gjelder for vanlige kjøp, kjøp av fast eiendom og forbrukskjøp. Du må bare passe på at saken din ikke faller innunder foreldelsesloven.

Dette kan du kreve ved reklamasjon

Du kan be om reparasjon, prisavslag, heving av kjøp eller erstatning av vare når du krever reklamasjon, alt etter hvor stor feilene og manglene er. Du kan også be om økonomisk kompensasjon, dersom feilene fører til ekstra kostnader for deg eller bedriften din.

Reparasjon av produkt

Selger kan være pliktig til å utbedre feil og mangler. Generelt sett får selger to forsøk på å utbedre produktet innen rimelig tid, uten at det skal medføre ekstra kostnader for deg eller er til ulempe for deg. De kan også kreve å få reparert varen før de eventuelt går med på å erstatte produktet eller oppheve kjøpet.

Prisavslag og oppheving av kjøp

I enkelte tilfeller er det ikke ønskelig eller praktisk at selger reparerer produktet. I slike tilfeller kan selger tilby kjøper en viss sum tilbakebetalt, eller kanskje kjøper får et nytt og tilsvarende produkt som godtgjørelse. Hvis kjøper har brukt det opprinnelige produktet i såpass lang tid at det går utover verdien, kan selger velge å heller tilby et prisavslag på ny vare fremfor å bytte ut varen.

Det kan også hende at feilen er såpass grov at den ikke lar seg fikses, og oppheving av kjøp er dermed det eneste fornuftige. I enkelte tilfeller vil du kunne søke om økonomisk kompensasjon av selger om feilen har påført deg utgifter, så sant utgiftene har vært strengt nødvendige.

Slik krever du reklamasjon under kjøpsloven

Vi anbefaler at du begynner ved å ta kontakt med selger. I mange tilfeller kan det være en ærlig feil, og selger vil da få mulighet til å gjøre opp for seg direkte med deg. Ta gjerne kontakt skriftlig, slik at du har dokumentasjon.

Du må også være obs på at det kan være vanskelig å få medhold om selger har opplyst deg om en liten feil ved kjøp som viser seg å være et symptom på en større feil. I slike tilfeller bør feilen sjekkes opp i med én gang, og du som kjøper har valgt å ta en risiko om du ignorerer feilen.

En løsning i slike tilfeller er å skrive en kjøpskontrakt med forbehold, særlig om det gjelder større kjøp som bruktbil. Du kan dermed be om å få heve kjøpet om feilen er større enn det selger gir uttrykk for.

Du kan også sende inn klage til en klagenemd eller til Forbrukerrådet om dere ikke kommer til enighet. Hvis dere fortsatt ikke kommer til enighet, går saken videre til Forbrukertvistutvalget. Ta gjerne kontakt med en advokat for å få nærmere rådgivning og bistand.