bilde

Skal du søke om byggetillatelse? Her er alt du trenger å vite om byggesøknad

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Det er ikke vanskelig å søke om byggetillatelse. Det er imidlertid en rekke trinn som må følges for at byggesøknaden skal bli godkjent. Her får du alt du trenger å vite om søknadsprosessen, slik at du kan få byggetillatelse så raskt og enkelt som mulig.

Kortversjonen

 • Byggesøknad og søknad om byggetillatelse er ikke vanskelig, men det er viktig å følge prosessen riktig.
 • Første trinn er å finne ut om prosjektet ditt krever tillatelse, og kontakte Plan- og bygningsetaten i riktig kommune.
 • Byggesøknaden må inneholde detaljerte tegninger, beskrivelse av prosjektet, kvittering for nabovarsel, estetisk beskrivelse, ansvarsskjema og gjennomføringsplan.
 • Du kan velge å sende inn søknaden elektronisk eller manuelt, avhengig av kommunens preferanser. Saksbehandlingstiden kan variere, men det er viktig å ha en komplett søknad for å unngå forsinkelser.

Hvordan får man byggetillatelser?

Hvordan du får byggetillatelse varierer, avhengig av hvilken type byggearbeid du planlegger å gjøre. Tillatelser er ikke nødvendig hvis du utfører mindre forbedringer av bolig eller eiendom som ikke innebærer strukturelle endringer. Du kan også sette opp mindre bygg på eiendommen din, selv om visse forutsetninger og krav må være innfridd. Skal du foreta større oppussing eller bygge nytt hus, må du ha byggetillatelse.

Første trinn er å finne ut hva slags arbeid du vil utføre og om det krever tillatelser. Du må kontakte Plan- og bygningsetaten i den aktuelle kommunen for å finne ut hvilke regler som gjelder. De fleste kommuner tilbyr masse informasjon på sine nettsider. Du kan også kontakte dem direkte hvis du ikke får svar på spørsmålene dine.

Det er Plan- og bygningsetaten som skal ha byggesøknaden din. Merk deg at det ikke nødvendigvis er din hjemkommune som skal ha søknaden. Du må søke i den kommunen hvor du ønsker å bygge. Bor du Bergen og skal bygge hytte i Kvam, så er det Kvam kommune som skal ha søknaden.

Hva trengs til byggesøknad?

Byggesøknaden må inneholde en beskrivelse av hva du ønsker å bygge, samt tegning av byggeprosjektet i et oppdatert situasjonskart i målestokk. Du må inkludere detaljerte tegninger. Utnyttingsgrad og alt av areal må regnes ut og legges ved byggesøknaden. Prosjektet må også beskrives i henhold til gjeldende arealplaner, samt miljøhensyn, vegloven, teknisk forskrift og lignende.

Du må også legge ved kvittering som viser at alle naboer har blitt varslet, samt eventuelle protester fra naboer. Det er vanlig å sette en tidsfrist for tilbakemeldinger på minst 14 dager. Du bør også sette av tid til å undersøke kommunens reguleringsplan. Se etter krav og begrensninger som kan ha konsekvenser for byggeprosjektet ditt. Er det noe du bør endre før du sender inn søknaden?

Legg også ved en estetisk beskrivelse i byggesøknaden, samt ansvarsskjema og gjennomføringsplan. Byggesøknaden må inneholde underskrift fra ansvarlig søker, samt den som eier eiendommen. Det er vanlig at en med relevant faglig erfaring er ansvarlig søker, for eksempel snekker eller arkitekt. Hvis du synes at det er utfordrende å finne ut av regler, kan du ta kontakt med en advokat eller konsulenter som spesialiserer seg på byggesøknader.

Anbefalte aktører

Bedriftslogo

Norstrand Eiendomsrådgivning AS er et erfaringsrikt firma som bistår med rådgivning tilknyttet utvikling av eiendom, byggesaker, deling, seksjoner og andre forhold tilknyttet til fast eiendom.

 • Stiftet i: 2015
 • 1 ansatte
 • Storebotn 10, 5309 Kleppestø
 • Bedriftslogo

  Hansen og Holm Arkitekter AS er en arkitektbedrift som kan bistå med alt av nødvendige tegninger et byggeprosjekt trenger, samt. hjelp med hele eller deler av utformingen av en byggesøknad.

 • Stiftet i: 2020
 • 2 ansatte
 • Apotekergata 10 B, 0180 Oslo
 • Bedriftslogo

  HEM Byggetjenester har over 40 års erfaring fra håndverk og byggebransjen. Bedriften spesialiserer seg på byggesøknader og arkitektarbeid for både private og bedrifter.

 • Stiftet i: 2003
 • 2 ansatte
 • Geminiveien 8a, 3213 Sandefjord
 • Bedriftslogo

  Kongsberg Prosjektservice er et rådgivende ingeniørfirma som utfører deres tjenester innen byggeteknikk, prosjekt- og byggeledelse. Den sentral godkjente bedriften bistår med byggesøknader årlig for mindre og større prosjekter.

 • Stiftet i: 2011
 • 8 ansatte
 • Storgata 8, 3611 Kongsberg
 • Hvordan kan jeg sende inn byggesøknad raskt og enkelt?

  Du velger selv om du vil sende inn byggesøknad elektronisk eller via brev. De fleste kommuner foretrekker at du sender inn søknad om byggetillatelse elektronisk via e-post eller digitalt. Du finner mer informasjon om hvordan du søker digitalt til din kommune på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

  Ønsker du å sende inn byggesøknad manuelt, fremfor å sende inn via digitale skjema? Direktoratet for byggkvalitet tilbyr også standardiserte skjemaer som gjør det enklere for kommunen å behandle søknaden din. Disse kan du fylle ut og sende via epost. Du kan også skrive dem ut på papir og sende dem til kommunen med vanlig brevpost. Enkelte kommuner tillater at du leverer inn søknaden fysisk. Dette må du selv undersøke på kommunens nettsider.

  Hvor lang tid tar det for å få byggetillatelse?

  Det kan variere hvor lang tid det tar å få byggetillatelse. Det er viktig å ta seg god tid med byggesøknaden. Dersom informasjonen er mangelfull, kan det føre til flere ukers forsinkelse i behandlingstiden. I verste fall kan det ta flere måneder med forsinkelse, avhengig av hvor omfattende byggeprosjektet er og hvilken informasjon som mangler.

  Saksbehandlingstiden løper fra du har levert inn byggesøknaden til kommunen registrerer at søknaden er ferdigbehandlet. Det kan gå så fort som tre uker for mindre prosjekter med fullverdig informasjon. Du må beregne opptil 12 uker ved byggesaker hvor man er avhengig av dispensasjon.

  Det beste du kan gjøre for at byggesøknaden din skal behandles raskt er derfor å gjøre et grundig arbeid i forkant. Husk at du også må søke om ferdigattest før du kan begynne å bruke det nye bygget ditt. Det er også mulig å søke om midlertidig brukstillatelse, så sant sikkerheten til beboerne er ivaretatt.

  Hvor mye koster det å søke byggetillatelse?

  Det koster å søke om byggetillatelse. Du betaler for at kommunen skal behandle byggesøknaden din. Den nøyaktige kostnaden varierer mellom de ulike kommunene. Prisen på byggesøknad avhenger også av byggeprosjektets omfang. Vi anbefaler at du kontakter den aktuelle kommunen for å få oppdatert informasjon som gjelder deg.

  Generelt sett, kan vi dele inn kostnadene for å søke byggetillatelse som følger:

  • Grunngebyr for byggesøknad
  • Pris per kvadratmeter
  • Tilleggskostnader for dispensasjon

  Dersom du ønsker hjelp med byggesøknaden, vil disse kostnadene komme i tillegg. Vi anbefaler å bruke en anbudstjeneste for å få best pris på hjelp med byggesøknad. Du trenger bare å oppgi kontaktdetaljene dine og informasjon om prosjektet ditt. Deretter blir du kontaktet av kun relevante og seriøse aktører med riktig kompetanse.

  Konklusjon: Hvordan få byggetillatelse trinn-for-trinn

  Nå har vi gått grundig gjennom hvordan du får byggetillatelse, hva du trenger til byggesøknaden og hvordan den blir behandlet. Hele prosessen kan oppsummeres på følgende trinn:

  • Sett deg grundig inn i reglene for kommunen du skal bygge i
  • Send ut nabovarsel god tid i forkant
  • Velg om du vil søke digitalt eller manuelt
  • Pass på at byggesøknaden er komplett for å unngå forsinkelser
  • Få hjelp med byggesøknaden hvis du føler deg usikker
  • Husk å søke om ferdigattest når arbeidet er fullført

  Det er ikke vanskelig å søke, men du er nødt til å levere en komplett søknad for at saken ikke skal bli forsinket. Det kan også være ganske tidkrevende å sette seg inn i regelverket til kommunen. Dersom du ikke har mulighet til å gjøre alt grundig selv, bør du skaffe deg hjelp utenfra. Det er vel verdt innsatsen for å få rask behandlingstid og størst sjanse for å få gjennomslag for byggesøknaden din.

  Få svar på vanlige spørsmål om å søke om byggetillatelse

  Meldingsboble
  Hva er en byggetillatelse og hvorfor trenger man den?

  En byggetillatelse er en offisiell godkjenning fra kommunen som gir tillatelse til å utføre bygge-, rive-, eller endringsarbeider på en eiendom. Man trenger byggetillatelse for å sikre at prosjektet oppfyller gjeldende lover, forskrifter og tekniske krav, samt for å ivareta hensyn til sikkerhet, helse, miljø og estetikk.

  Meldingsboble
  Hvilke typer byggearbeider krever byggetillatelse?

  Byggetillatelse kreves vanligvis for nye bygg, tilbygg, påbygg, endringer i bruksområde, riving av bygninger og større ombygginger. Mindre byggearbeider, som enkelte garasjer, bod, gjerder og mindre fasadeendringer, kan være unntatt fra kravet om byggetillatelse, men det er viktig å sjekke lokale regler og bestemmelser.

  Meldingsboble
  Hvordan søker man om byggetillatelse?

  For å søke om byggetillatelse må man sende en søknad til kommunen der eiendommen ligger. Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon, som situasjonsplan, tegninger, tekniske beregninger og eventuelle tillatelser fra naboer. Det kan være lurt å benytte seg av en fagperson, som arkitekt eller byggesaksbehandler, for å bistå med søknadsprosessen.

  Meldingsboble
  Hva er saksbehandlingstiden for en byggetillatelse?

  Saksbehandlingstiden for en byggetillatelse varierer avhengig av kommunen og kompleksiteten i prosjektet. Generelt kan man forvente en behandlingstid på 3-12 uker. Det er viktig å påse at søknaden er komplett og korrekt for å unngå unødige forsinkelser i behandlingen.

  Forbrukertorget

  Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

  © 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454