bilde

Slik snøbrøyter du boligen

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Lurer du på hvordan du kan snøbrøyte boligen på enkelst mulig vis? Ikke bare skal snøen brøytes, men du må også rydde den vekk slik at du ikke får enorme snøhauger på eiendommen. Dersom du har en privat vei, må den måkes for at du skal komme deg på jobb. 

Hvis dette hørtes ut som en stor oppgave, bør du lese videre. Her får du gode tips til hvordan du snøbrøyter bolig, eiendom og vei.

Kortversjonen

  • Vurder om du skal brøyte selv eller få hjelp av et brøytefirma basert på faktorer som størrelse på eiendommen, snømengde, tilgjengelig tid og helse.
  • Husk å også snørydde taket for å unngå skader og fare for kollaps.
  • Både privatpersoner og borettslag kan få hjelp av brøytefirma for snøbrøyting av eiendommen.
  • Avklar ansvarsfordeling og eventuelle kostnader for snømåking av privat vei i et veilag eller blant brukerne av veien.

Slik går du frem for snøbrøyting av bolig, eiendom og privat vei

Ønsker du å brøyte selv eller trenger du hjelp av et brøytefirma? Svaret avhenger av en rekke faktorer, for eksempel størrelse på eiendom, hvor mye snø som faller i ditt område, hvor mye tid du har og hvor mange som bruker området som skal brøytes. Ikke minst, kan egen helse spille en stor rolle.

Mange velger å brøyte selv dersom det kun er snakk om å fjerne snø fra eget uteområdet. Avhengig av størrelse på tomten, kan du bruke en snøfreser for å gjøre jobben litt enklere for deg selv. Andre ganger er det nødvendig å gå litt hardere til verks for å hanskes med snøen. 

For eksempel, sameier og flermannsboliger har ofte store, felles uteområder. Det kan også være nødvendig å få hjelp dersom du har en privat vei.

Tiden din er også avgjørende for om du skal snøbrøyte boligen selv eller få hjelp. Det kan være krevende å holde eiendommen måket og ryddet for snø i en ellers travel hverdag. I så fall kan et vaktmesterfirma, brøytefirma og lignende firma hjelpe deg. Mange tar på seg både enkeltoppdrag og faste avtaler.

Ikke glem å snøbrøyte taket på boligen

Det er ikke sikkert taket ditt tåler vekten av all snøen. I så fall kan boligen din blir skadet. Flere boliger, hytter og andre bygninger kollapser hver eneste vinter som følger av altfor tung snø. Terreng, takets konstruksjon og ikke minst bygningsår er avgjørende for hvor mye snø taket ditt tåler. 

Vinkeltak kan være spesielt utsatte, ettersom takdelene kan bli presset fra hverandre. Det kan også være farlig med store snødynger som presser mot husveggen. Dette kan fort bli et problem for boliger og hytter som ligger i skrått terreng, særlig om du bor et sted hvor det snør mye. 

Taket bør være jevnt belastet når du måker det. Unngå derfor å gjøre det helt ferdig med ett område før du går videre til neste. La det være igjen et snølag på ca. 10-20 centimeter, slik at du ikke skader tekningen. Du bør også være i forkant og brøyte før snøen blir våt og tung. 

Oppdager du nedbøyninger på tak eller i huset, kan det være et faresignal som tyder på at taket har vært utsatt for altfor tunge belastninger. Ikke bare bør snøen fjernes så fort som mulig, men du bør også sjekke for skader. Dersom skadene fører til at taket ikke lenger er tett, kan det oppstå kostbare fuktskader i boligen.

Generelt sett, bør du kunne regne med at taket skal tåle 150 kilo snø per kvadratmeter. Moderne boliger kan tåle opptil 350 kg snø per kvadratmeter før det blir kritisk. 

Kan privatpersoner og borettslag få hjelp av brøytefirma?

Enten du bor i egen bolig eller borettslag, kan det fort oppstå behov for å få hjelp med snøbrøyting av eiendommen. Brøytefirma kan stå klar til utrykning, slik at de raskt er på pletten når snøværet plutselig setter inn. Ellers kan det være vanskelig for beboerne å komme seg avsted på jobb og skole i hverdagen.

Borettslag har ofte store fellesområder og private veier mellom boenhetene. Det kan være urealistisk og vanskelig for beboerne å snøbrøyte området selv. I så fall kan man kontakte et brøytefirma for å sette opp en god avtale i forkant. Mange brøytefirma er tilgjengelig for både bedrifter, privatpersoner og borettslag.

Det kan være lurt å kontakte flere ulike firma for å få best pris og gode vilkår. Pass på at avtalen også inkluderer bortkjøring. Det kan ellers oppstå store brøytekanter som kan forhindre tilkomst og skape dårlig plass på eiendommen.

Bortkjøring av snø fra privat bolig

Brøytefirma kan også rydde vekk all snøen rundt private boliger, slik at du får et snøfritt område. Dette kan være spesielt nyttig for deg som bor i et område med masse snø. Selv om du har mulighet til å måke innkjørselen din selv, kan det bli utfordrende å vite hvor du skal gjøre av snøen som du skyver rundt på.

Det kan dessuten ta lang tid før disse gedigne snøhaugene smelter vekk om våren, noe som kan være både sjenerende og irriterende.

Hvem har ansvar for snøbrøyting i leieforhold?

Dersom leietaker kun leier innvendig, så vil det være huseier som har ansvar for snøbrøyting – med mindre noe annet står tydelig i kontrakten. Leier du ut uteområdet, vil leietaker være ansvarlig for å holde dette området rydding. For eksempel, du har ansvar for hele bruksområdet om du leier en enebolig.

Det kan uansett være lurt å spesifisere detaljer rundt snørydding i utleiekontrakten. Det kan godt hende at dere har helt forskjellige synspunkter på hva som er nødvendig. Slikt kan fort føre til uenigheter. Uten å ha tydelige avtaler i kontrakten, kan det bli vanskelig å komme til enighet.

Hvem skal betale for snømåking av privat vei?

Aller først kan det være lurt å avklare hvem som har ansvaret for snørydding. Er det grunneier eller dem som bruker den private veien? Det korte svaret er at det er du som bruker veien som har ansvaret, ikke grunneier. 

Dersom dere er flere, har dere alle et felles ansvar for snømåking og vedlikehold av veien. I så fall er det viktig med en skriftlig avtale og felles enighet for å unngå diskusjoner og uenigheter. Juridisk sett, regnes dere for å være et såkalt veilag.

Alle i veilaget har en stemme, og det er flertallet som avgjør beslutninger. Dere må blant annet bli enige om hvor mye penger dere skal sette av til vedlikehold, valg av firma til å måke snø og annet som er nødvendig for godt vedlikehold.

Pass deg for snø som raser fra taket

Hittil i artikkelen har vi fokusert på snø som ligger på bakken. Du må imidlertid ikke glemme taket ditt når det gjelder snøbrøyting av bolig. Du som huseier er ansvarlig for å sikre at det ikke skjer noen skumle ulykker. Alvorlige ulykker kan faktisk være straffbare, for eksempel om snøen raser ned på bil og forårsaker uhell.

Du risikerer også bøter, dersom snø raser fra taket og ned i hodet på en fotgjenger som spaserer forbi på fortauet. Det kan dermed være både kostbart og farlig å ikke snørydde boligen tilstrekkelig. Politiet har i tillegg lov til å få et profesjonelt firma til å sikre eiendommen din, men deretter sender regningen til deg. 

Du må derfor rydde taket for snø og is, samt sette opp varsel på fortauet i mellomtiden. Huseiere kan også ansvar for å måke og strø fortau, samt fjerne snø på fortauet som raser ned fra taket ditt. Du må imidlertid huske på egen sikkerhet når du skal måke taket. 

I tettbebodde strøk med kort vei fra bolig til fortau kan det være spesielt gunstig med vaktmestertjenester for å gjøre denne jobben for deg. Ikke bare sparer du tid, men det kan være sikrere for deg og forbipasserende.

Få svar på ofte stilte spørsmål om å snøbrøyte bolig

Meldingsboble
Hvorfor er det viktig å snøbrøyte rundt boligen, og hva er noen av de vanligste metodene for snøbrøyting?

Snøbrøyting rundt boligen er viktig for å sikre trygge og tilgjengelige veier og innganger. Noen av de vanligste metodene for snøbrøyting inkluderer manuell snøskuffing, bruk av snøfreser og bruk av strøsand eller salt for å smelte snø og is.

Meldingsboble
Hvordan skal man forberede seg på snøbrøyting, og hva slags utstyr trenger man?

For å forberede seg på snøbrøyting bør man sørge for å ha tilstrekkelig med snøbrøyteutstyr, som snøskuffer, snøfresere og sand- eller saltspreder. Man bør også ha på seg varme klær og fottøy, og sørge for å ha tilgang til en strømkilde eller drivstoff til snøfreseren.

Meldingsboble
Hva er noen av de vanligste utfordringene man kan møte under snøbrøyting, og hvordan kan man løse disse utfordringene?

Noen vanlige utfordringer under snøbrøyting kan inkludere tung eller våt snø, isete overflater, og hindringer som biler eller trær. For å løse disse utfordringene kan man bruke spesielle verktøy og utstyr, som en isskrape eller en snøsmelter, eller man kan kontakte profesjonelle snøbrøytere for å få hjelp.

Meldingsboble
Hvordan kan man bruke strøsand og salt på en trygg og effektiv måte, og hva er noen av ulempene ved å bruke disse midlene?

Strøsand og salt kan bidra til å smelte snø og is, og redusere risikoen for fall og skader. For å bruke disse midlene på en trygg og effektiv måte, bør man sørge for å følge instruksjonene på pakken, og unngå å bruke for mye. Ulempene med å bruke disse midlene kan inkludere skade på beplantning eller kjøretøy, og forurensning av vannkilder.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454