Brønnboring på hytta

Brønnboring på hytta? Slik går du frem

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Drømmer du om å få rent vann i springen i fritidsboligen din? Les videre for å få full informasjon om grunnvann fra brønn, samt hvilke alternativer du har. Vi tar en nærmere titt på hvordan går du frem for å få brønnboring på hytta så enkelt og rimelig som mulig.

Kortversjonen

 • Brønnboring på hytta gir deg tilgang til rent vann og en stabil vanntilførsel året rundt.
 • Du kan velge mellom grunnvann fra brønn, regnvann eller vann fra innsjø og elv som alternative vannkilder.
 • Brønnboring kan være utfordrende hvis du har begrenset plass på tomten, så det kan være lurt å samarbeide med andre hytteeiere for å finne en egnet plassering.
 • Prisen for brønnboring varierer avhengig av dybden som må bores og andre faktorer, så det er viktig å kontakte flere brønnborere for å få nøyaktige pristilbud og sikre at arbeidet blir riktig utført.

Drømmer du om rent vann på hytta?

Det er tidkrevende og slitsomt å stadig måtte koke vann eller drasse rundt på vannflasker hjemmefra. Kanskje du vil ha god standard på hytta med dusj og vaskemaskin? Da trenger du i alle fall rent vann på hytta.

Grunnvann fra brønn

Fordelen med grunnvann fra brønn er at du får stabil og god vanntilførsel året rundt. Du slipper dermed å bekymre deg for at du skal gå tom for vann – i alle fall om du borer dypt nok. Jo dypere brønn, desto mer stabil blir vanntilførselen. I tillegg er grunnvann som regel renere enn overflatevann fra f.eks. en innsjø.

Ulempen med brønnboring er at det kan være vanskelig å finne en god plassering til kun én hytte, særlig om tomten ikke er spesielt stor. Det kan derfor lønne seg å undersøke om det finnes andre hytteeiere som ønsker å bidra til prosjektet. Dermed blir det også mer økonomisk lønnsomt for deg, samtidig som dere får en god plassering av brønnen.

Hva med regnvann?

Enkelte vurderer å bruke regnvann på hytta. I så fall renner regnvannet ned fra taket til en sisterne, hvor man da samler opp vann. Løsningen er billig og lett å sette opp på egenhånd. Det er imidlertid noen ulemper med dette som du må være klar over før du velger dette alternativet for å få vann på hytta. 

Regnvann fra tak kan være forurenset fra stoff som kommer fra takmaterialer. Samtidig er vannet utsatt for fugleskitt, blader, smuss og annet som kan tilføre bakterier og møkk. Du kan derfor ikke stole på at vannet er rent. Man bør derfor investere i renseanlegg. Løsningen er samtidig ustabil, ettersom du er avhengig av været for å få vann. Du er derfor avhengig av å ha store sisterner som kan berge deg gjennom tørkeperioder.

Vann fra innsjø og elv

Har du ikke et egnet sted på hyttetomten for brønnboring? Da kan du vurdere pumpe fra innsjø og elv for å få en mer stabil vannkilde enn regnvann – så sant du har en passende elv eller innsjø i nærheten. Man legger i så fall et rør ut i vannkilden. Dette røret fører vannet til enten springen på hytta eller til en pumpe.

Du må likevel vurdere vannkilden nøye for å sikre deg at vannet ikke er forurenset. Grunne tjern, elver og bekker er mest utsatt for forurensing. Stille innsjøer med dybde er best. Bare pass på at røret ikke er altfor nær bunnen av innsjøen, ellers kan det følge bunnslam med i vannet.

Dette er fordi overflatevann kan inneholde alger og mikroorganismer. Overflatevann kan også bli surt. I tillegg kan bakteriene spres veldig fort i rennende vann, uten at det blir tynnet ut. Har du ikke en dyp innsjø i nærheten? Da må du enten montere en ordentlig renseanlegg eller bore brønn for å komme deg ned til tryggere vannkilder.

Slik går du frem for å få brønnboring på hytta

Først må brønnborere kartlegge berget under bakken. Borebrønnen er nødt til å krysse sprekker i fjellet med vann. Helst bør brønnen være et sted med løsmasser på toppen for å beskytte mot forurensninger, og ikke fjell. Man trenger derfor å innhente geografisk kunnskap i område hvor du vil bore brønn.

Du trenger også et brønnhus for å forhindre at vannet blir møkkete, for eksempel ved at insekter og smådyr havner i brønnen. Toppen av brønnen skal stikke ca. en halvmeter over bakken med et solid lokk. Vinkelen bør også være slik at overflatevann kan renne vekk fra området rundt brønnhuset.

Alternativt kan du bruke brønnkum, men da må du sikre at den er skikkelig tett. Alt av kabler og rør må også være tette, samt der hvor brønnrøret kommer opp fra bakken. Dette vil en dyktig og kompetent brønnborer kunne hjelpe deg med. Det er viktig å velge noen med tilstrekkelig erfaring for å unngå feil som kan koste deg dyrt på sikt.

Hvor dypt må man bore?

Man er nødt til å bore til man kommer til grunnvannspeilet for å få beste kvalitet på vannet. Det varierer hvor dypt dette er i praksis. Enkelte steder kan det holde å grave brønn, mens andre steder må man bore. Boring er også nødvendig i områder med fjellmasser.

Aller helst, vil man såpass dypt at vannet bruker lang tid på å treffe bakken, trenge gjennom løsmasser og renne gjennom sprekker. Denne tiden trenger vannet på å bli rent. Overflatevann kan derimot være forurenset. Du må altså hente opp vannet fra bunnen av brønnen – ikke toppen.

Hva forårsaker forurenset vann i brønnen?

Den største trusselen mot forurenset vann i brønnen er avføring fra dyr. Beiteområder og utedoer kan dermed være en utfordring. Brønnen må bores i tilstrekkelig avstand, samtidig som du må dypt nok ned. Hvordan dette ser ut i praksis, avgjøres for hvert individuelle tilfelle.

Pris for brønnboring på hytta

Pris for brønnboring på hytta avhenger av en rekke faktorer, hovedsakelig hvor dypt man må bore for å komme til en god vannkilde. Fremkommelighet kan påvirke prisen. Det bør for eksempel være tilstrekkelig adkomst på hyttetomten til at brønnborerne kan sette opp rigg og kompressor. De må også kunne frakte diverse materiell og utstyr.

Dersom man først må grave, kan dette komme utenom prisen. Hør gjerne med dem hva du kan gjøre klar på forhånd selv. Drenering fra borehullet er et godt eksempel på gravearbeid som kanskje ikke er inkludert i prisen. Vi anbefaler derfor at du kontakter aktuelle brønnborere for å be om befaring.

Brønnborerne vil kunne gi deg et mer nøyaktig pristilbud etter befaring og kartlegging. Be dem om å inkludere alle relevante kostnader for brønnboring på hytta skriftlig. Helst bør du kontakte flere, slik at du får et godt sammenligningsgrunnlag. Bare husk at du ikke bør fokusere kun på prislappen. 

Det er minst like viktig å kunne stole på at arbeidet er riktig utført for at du skal kunne få en ren og stabil vannkilde. Spør dem også hva de kan tilby om vanntilgangen ikke blir like stabil som forespeilet. Kan du da få gratis sprenging eller trykking i brønnen for å utbedre vanntilførselen?

Du bør være obs på at du trenger hjelp av rørlegger og elektriker for å få vannet fra brønnen og inn på hytta. Det vil ha innvirkning på prisen. Ellers må du selv ut til brønnen for å hente vann. Brønnborere pleier som regel kun å bore brønnen, men spør dem gjerne om hva annet de kan være behjelpelige med.

Anbefalte bedrifter

Bedriftslogo

Båsum Boring har i over 70 år skaffet drikkevann til hus og hytter over hele landet. Bedriftens organisasjon består av over 60 medarbeidere, lokalisert til Krøderen og Trøndelag, å står klare til å løse både små og store oppdrag på en rask og betryggende måte.

 • Stiftet i: 1996
 • 70 ansatte
 • Slettemoen 24, 3535 Krøderen
 • Få svar på vanlige spørsmål om brønnboring på hytta

  Meldingsboble
  Hva innebærer brønnboring på hytta?

  Brønnboring på hytta innebærer å bore et hull i bakken for å nå grunnvannet og etablere en vannkilde for hytta. Dette kan gi tilgang til rent og pålitelig vann for drikke, matlaging, hygiene og andre bruksområder.

  Meldingsboble
  Hvilke faktorer bør man vurdere før man bestemmer seg for å bore en brønn på hytta?

  Før man bestemmer seg for å bore en brønn på hytta, bør man vurdere faktorer som grunnforhold, tilgjengelighet av grunnvann, kostnader, kvaliteten på vannet og eventuelle tillatelser som kreves fra lokale myndigheter.

  Meldingsboble
  Hvilke metoder benyttes for brønnboring, og hvordan velge riktig metode for hytta?

  Det finnes flere metoder for brønnboring, som slagboring, roterende boring og kjerneboring. Valg av metode avhenger av grunnforholdene og dybden på grunnvannet. En profesjonell brønnborer kan hjelpe med å vurdere hvilken metode som er best egnet for hytta.

  Meldingsboble
  Hva er de vanligste kostnadene forbundet med brønnboring på hytta?

  Kostnadene forbundet med brønnboring på hytta inkluderer blant annet boring, rørleggerarbeid, installasjon av pumpe og eventuelle tilleggsutstyr som trykktank og vannbehandlingssystemer. Prisen vil variere avhengig av dybden på brønnen, valgt metode og lokale forhold.

  Forbrukertorget

  Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

  © 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454