bilde

Fjerning av oljetank? Slik går du frem

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Det finnes fortsatt nedgravde oljetanker rundt omkring i landet, selv om dagene med fossil brensel nå er over. Har du en oljetank på tomten din? Bekymrer du deg for lekkasjer? Vet du hvordan du skal få vekk tanken? Vi viser deg hvordan du går frem her i vår guide til fjerning av oljetank.

Kortversjonen

 • Det er viktig å fjerne eller sikre nedgravde oljetanker for å unngå lekkasjer og problemer.
 • Kommunen har egne regler for sikring og fjerning av oljetanker, og du bør sjekke lokale krav.
 • Eieren av oljetanken er ansvarlig for fjerning og eventuelle lekkasjer.
 • Fjerning av oljetanken må utføres av et spesialisert firma som kan sikre og sanere tanken på riktig vis.

Kan oljetanken bli liggende?

Forbudet mot fossil fyring trådte i kraft 1. januar 2020, men enda ligger det mange oljetanker nedgravd på privat eiendom. Er du en av dem som har en gammel tank på tomten din? I så fall må du ta grep for å fjerne eller sikre den, slik at du unngår lekkasjer og problemer på sikt. Gamle tanker inneholder så og si alltid restolje.

Kommunen du bor i har egne regler for hvordan gamle oljetanker sikres og fjernes. Begynn derfor ved å sjekke lokale krav til sikring av oljetank. Dersom kommunen din ikke har regler, må du forholde deg til forurensningslovens §7. Ifølge dette lovverket, må eieren sikre at det ikke oppstår forurensing på grunn av oljetanken. Det er rett og slett din plikt som tankeier.

Noen ganger kan det være dyrt og vanskelig å fjerne oljetank. Kanskje er det bygget en platting eller terrasse over den? Det er fort gjort å glemme gamle tanker, særlig om du kjøpte boligen i etterkant og derfor ikke har montert den. I enkelte kommuner kan man søke om fritak for å fjerne oljetank, noe som kan være en kostnadsbesparende løsning.

Du har likevel ansvar for å få den sikret, selv om du ikke trenger å få den kjørt vekk. I slike tilfeller kan du benytte deg av en såkalt gravefri løsning for fjerning av oljetank. Gravefri sikring kan for eksempel bestå av å tømme tanken, rense den og fylle den med herdeskum. Deretter må kommunen få dokumentasjon på at den gamle oljetanken er sikret av fagfolk. 

Hvis du er nysgjerrig på hvilke løsninger som lønner seg for deg, kan du snakke med et firma som sanerer oljetanker. De vil kunne vurdere eiendommen din og dine behov, slik at dere finner frem til beste løsning. Bare husk at det er kommunen som avgjør om du må sikre eller fjerne tanken.

Hvem har ansvar for den gamle oljetanken?

Den som eier tanken har ansvar for å få den fjernet, og dette vil som regel være bolig- og tomteier. Kommunene holder oversikt over hvor det finnes nedgravde oljetanker. Du må derfor kontakte dem, dersom du er usikker på om det finnes en oljetank på eiendommen din eller ikke.

Hvem er ansvarlig for lekkasjer fra oljetank?

Det er eieren som er ansvarlig for eventuelle lekkasjer fra oljetanken. Derfor anbefaler vi å fjerne oljetanken fullstendig, selv om du bor i en kommune uten spesifikke krav om dette. Du bør heller ikke stole på at det ikke finnes oljerester igjen i tanken.

En typisk oljetank vil begynne å ruste etter 30 år. Oljen som er igjen kan da lekke ut og forårsake store skader på din tomt eller naboens tomt, kommunens eiendom og natur og miljø. Det kan bli svært kostbart for deg å fikse og rydde opp i slike lekkasjer. Oljetanklekkasjer kan ha alvorlige følger.

Dette må du gjøre for å fjerne oljetanken

Du kan ikke fjerne og sanere oljetanken selv. Fall derfor ikke for fristelsen med å grave den opp og brenne vekk oljerester. Du er pliktig til å dokumentere at tanken er tatt hånd om i henhold til krav og regler. Du må dermed finne et firma som kan sanere og fjerne oljetanken din.

Dersom tanken står innendørs i huset, må også rør og dagtank tømmes, renses og fjernes. Nedgravde oljetanker må heves og saneres før den leveres inn på et mottak. Arbeidet må gjøres på en spesifikk måte for å ikke skade mennesker, tomten og miljøet. Derfor er det viktig å bruke noen med de rette kvalifikasjonene.

Oljetanksaneringsfirmaet utfører følgende steg for å fjerne nedgravd oljetank:

 • Grave frem tanken på eiendommen
 • Utføre gassmåling før arbeid
 • Tømme og sanere den
 • Utføre nye gassmålinger
 • Utstede gassfrisertifikat om alt er OK
 • Heise opp oljetanken
 • Kjøre tanken til et godkjent mottak

Fjerning av oljetank innebærer derfor mange steg som må utføres på riktig vis for å unngå problemer. Rester av olje kan for eksempel lekke ut av tanken, dersom du heiser opp den før den tømmes. Det kan også bli behov for sugebil for å tømme ut all oljen på sikkert vis. 

Arbeidet vil trolig ta ca. en dag for et erfarent firma som vet hva de gjør. Den nøyaktige tiden vil likevel avhenge av spesifikke forhold ved tomten din. Det beste du kan gjøre er derfor å be firmaet om å anslå en tid når du innhenter tilbud.

I tillegg må du som boligeier rydde opp tomten igjen. Det er mulig å finne firma som kan være behjelpelig med hele prosessen eller som kan komme med gode anbefalinger til deg. Nedgravde oljetanker kan nemlig etterlate seg store hull som må fylles opp med stein og jord.

Hva må jeg som tankeier gjøre får å få oljetanken vekk?

Selve jobben utføres av et egnet tømmeselskap, men du som tankeier har likevel en del ansvar. Heldigvis er prosessen ganske enkel. Nedenfor forklarer vi deg steg-for-steg hva du må gjøre. 

Gjør klar all informasjon du har om tanken

Det kan være nyttig å gjøre klar alt du har av informasjon om tanken allerede før du innhenter tilbud fra firma som sanerer oljetanker. Det er ikke alltid mulig å finne denne informasjonen, og i så fall kan du hoppe over dette steget.

Eksempler på informasjon som kan være nyttig er hvilket år den ble gravd ned, hva og hvor mye tanken inneholder, når den fikk service for siste gang og lignende. Firmaet som skal sanere oljetanken kan få god nytte av disse opplysningene – men de kan klare seg uten om det blir for vanskelig å oppdrive.

Inngå avtale med et firma for tanksanering

Neste steg er å avtale pris og signere kontrakt med et firma som kan sikre og sanere tanken. Det er viktig å ikke fokusere kun på billigste tilbud. Finn et firma som du føler deg trygg på og som har relevant kompetanse. Spør gjerne etter referanser fra tidligere kunder for å sikre deg at de har flere vellykkede prosjekt bak seg.

Firmaet du velger må blant annet kunne:

 • Utføre gassmålinger
 • Skrive ut gassfri-/arbeidssertifikat
 • Tilby konkurransedyktige priser
 • Vise til tilfredsstillende erfaring med slikt arbeid

Pass på at firmaet sender inn rapport til kommunen

Kommunen holder som sagt oversikt over alle nedgravde oljetanker. De skal derfor også ha beskjed når oljetankene fjernes. Rapporten skal dokumentere at oljetanken er fjernet på riktig vis, det vil si sanert og innlevert på egnet mottak.

Det er oljetanksaneringsfirmaet som skal levere inn denne informasjonen. Du som eier av oljetank er likevel ansvarlig for at arbeidet blir utført, og du må derfor sikre deg at rapporten er innlevert. Så lenge du samarbeider med et seriøst firma, vil ikke dette være et problem.

Hva er prisen for å fjerne gammel oljetank?

Så lenge firmaet har enkel tilkomst, trenger det ikke å koste mye å få fjernet oljetanken. Selve arbeidet koster ca. 10 000 kr til 30 000 kr, inkludert graving. Enova pleide å tilby støtte til fjerning av oljetank, men det gjøre de ikke nå lenger.

Spesifikke forhold ved eiendommen, samt tilstanden på selve tanken kan likevel føre til at kostnadene blir høyere. Du bør derfor be om tilbud fra flere aktuelle firma for å få et godt sammenligningsgrunnlag.

Utover dette, kan det forekomme enkelte ekstra kostnader. For eksempel, kanskje du må både rive og bygge ny terrasse for å få vekk tanken? Du må også skaffe deg ny oppvarmingskilde, dersom dette ikke allerede er på plass. Enova tilbyr økonomisk støtte til visse typer oppvarmingskilder, noe som kan være verdt å undersøke.

Anbefalte bedrifter

Bedriftslogo

Viken Tankrens AS har operatører med solid erfaring når det kommer til inspeksjon, sanering og utskifting av oljetanker, rør m.m. Bedriften tar villig på seg oppdrag i Østfold og omegn.

 • Stiftet i: 2019
 • 5 ansatte
 • Fagerholtveien 46, 1765 Halden, Norge
 • Få svar på ofte stilte spørsmål om fjerning av oljetank

  Meldingsboble
  Hva er formålet med å fjerne en oljetank?

  Formålet med å fjerne en oljetank er å forhindre miljøskader og oppfylle kravene i forskriften om forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger.

  Meldingsboble
  Hvilke krav må jeg oppfylle før jeg kan fjerne en oljetank?

  Før du fjerner en oljetank, må du søke om tillatelse fra kommunen, tømme og rense tanken for eventuelle oljerester, og sørge for at arbeidet utføres av et godkjent firma.

  Meldingsboble
  Hva er risikoene ved å ikke fjerne en gammel oljetank?

  Risikoene ved å ikke fjerne en gammel oljetank inkluderer miljøskader som forurensning av grunnvann, jord og overflatevann, samt mulige bøter eller sanksjoner fra myndighetene.

  Meldingsboble
  Hvordan kan jeg finne ut om det er en nedgravd oljetank på eiendommen min?

  For å finne ut om det er en nedgravd oljetank på eiendommen din, kan du sjekke gamle tegninger og dokumentasjon, se etter synlige tegn som rør eller fyllingsanordninger, eller få hjelp av et profesjonelt firma som kan utføre en georadarundersøkelse.

  Forbrukertorget

  Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

  © 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454