bilde

STORE PRISFORSKJELLER: Det er store prisforskjeller på de forskjellige bilforsikringene.

Hva koster bilforsikring? Justerte priser for 2024

Sist oppdatert: 10. april 2024

Usikker på hva bilforsikring koster? Vi skal ta for oss alt du lurer på slik at du finner ut hva det koster for bilforsikring og hvilken forsikring du burde velge!

Det er lovpålagt med bilforsikring, men det finnes flere ulike forsikringer og forsikringsfirmaer du kan velge mellom slik at du kan spare penger på bilforsikring.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom alt du trenger å vite om bilforsikring og hvilke variabler man må ta hensyn til når man velger sin forsikring slik at man får best mulig pris og dekning!

Pris

Bilforsikringer koster alt fra kr 3 000,- og godt over kr 40 000,- i året avhengig av flere faktorer!

Her er det store variasjoner på grunn av alle variablene som går med i prisfaktorene. Dette avgjør hvor mye nettopp du må betale for å forsikre din bil.

Gjennomsnittlig pris for en bilforsikring ligger på rundt kr 1 300,- i måneden som blir til kr 15 600,- i året ifølge tall fra Finans Norge.

I tillegg til variasjoner forsikringsselskapet tar hensyn til når de avgjør prisen du må betale finnes det også faktorer du selv kan bestemme.

Her kan du velge mellom ulike forsikringstyper som kasko, delkasko, toppkasko/superkasko og ansvarsforsikring i tillegg til egenandel hvis skader skulle oppstå.

Det er også viktig å vurdere om du har råd til å beholde kjøretøyet du har eller om du burde gå over til en bil med mindre forsikringspremie.

Noen bilder er dyrere å forsikre enn andre avhengig av merke og bilmodell da disse modellene statistisk sett blir utsatt for flere uhell.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Prisfaktorer

Det er mange prisfaktorer som spiller inn når det kommer til prisen på nettopp din bilforsikring. Her er det enkelte faktorer man kan kontrollere selv, men også enkelte ting som er utenfor din kontroll.

Det vil være økonomisk gunstig å sette seg inn i de ulike prisfaktorene slik at man kan påvirke prisen i mest mulig positiv grad ved å ta gode avgjørelser.

Her er noen av de største og viktigste prisfaktorene når det kommer til å beregne forsikringspremie på din bilforsikring:

 • Type forsikring – Det finnes flere typer forsikringer du kan velge mellom med ulike dekningsgrader hvis det skulle oppstå et uhell. Du kan velge mellom ansvarsforsikring, delkasko, kasko og toppkasko/superkasko. Det er lovpålagt å ha en av disse for å kunne benytte deg av ditt kjøretøy.
 • Hvilken bil man vil forsikre – Hvis du velger en annen forsikring enn ansvarsforsikring som kun dekker skader du påfører andre, vil også forsikringspremien variere avhengig av hvilken bil du har. Jo dyrere bil du har, dess dyrere vil bilforsikringen også bli. Her er det flere faktorer som går med i tillegg som merke, pris på reparasjoner, deler og antall hestekrefter osv.
 • Alder og erfaring – Dette blir også tatt med i vurderingen og bilforsikringer er gjennomsnittlig en del dyrere for yngre mennesker enn eldre på grunn av at de statistisk sett har større sannsynlighet for uhell. Med mer erfaring i form av antall år du har hatt lappen og en bil vil også forsikringspremien gå ned over tid.
 • Tidligere uhell og skader – Hvis du har en omfattende skadehistorikk vil forsikringspremien gå opp betraktelig. Hvis du har havnet utenfor enkelte mindre uhell og skader over lang tid vil det muligens ikke skje så mye da det er godt innenfor normalen. Det kan i noen tilfeller være lurt å betale for skadene selv i stedet for å benytte seg av forsikringen, da man kan spare penger over tid ved å bevare eventuelle bonuser man har bygget seg opp.
 • Antatt kjørelengde pr. år – Her vil antall kilometer man kjører i året spille inn på hvor mye man betaler i forsikring. Hvis man nesten aldri bruker bilen vil sannsynligheten for å havne i en ulykke være lav, men om man kjører i timevis hver dag vil sannsynligheten være mye høyere.
 • Hvor du bor – Dette har også mye å si for sannsynlighetsberegningen når det kommer til uhell og skader. Hvis du bor i et tett befolket område som Oslo hvor det er lett å få skader eller påføre andre skader vil forsikringspremien gå opp i forhold til mer ubebodde områder hvor det er mer uvanlig å bli utsatt for uhell og ulykker.
 • Egenandel – Minstesummen du må betale før du kan ta i bruk forsikringen. Jo høyere denne er, jo lavere vil prisen bli og vice versa.

Ulike typer bilforsikring

Det finnes ulike typer bilforsikring og det kan være vanskelig å vite hvilken man bør gå for. Dette kommer an på hvilken bil du har og hvor stor dekning du vil ha.

Hvis man operer et kjøretøy uten ansvarsforsikring eller noen av de andre typene bilforsikring kan man sitte igjen med en helt enorm gjeld i tillegg til å bli straffet juridisk i henhold til bilansvarsloven da det er lovpålagt.

Hvis du generelt er veldig lite utsatt for ulike uhell og skader kan det lønne seg å ha litt mindre dekning i form av ansvarsforsikring eller delkasko.

Alle forsikringene har en form for ansvarsforsikring i tillegg til mer dekning i forhold til skader som kan forekomme på ditt kjøretøy.

Hvis du bor i et utsatt område som for eksempel sentrum av Oslo eller har en tendens til å være uheldig kan det lønne seg med en forsikring som har litt mer dekning, men koster litt mer.

Se artikkel om de billigste bilforsikringene her.

Ansvarsforsikring

Denne forsikringen dekker kun skader du påfører andre kjøretøy, personer(inkludert fører og passasjerer i begge kjøretøy) eller andres eiendeler.

Noen eksempler på dette kan være alminnelige kollisjoner mellom to kjøretøy hvor man er ansvarlig eller ved påkjørsel av personer hvor det oppstår personskader.

Dette er også den billigste forsikringen og her har det ingenting å si hvilken bil du selv kjører.

Vi vil anbefale deg å kun ta i bruk denne forsikringen hvis du har en bil som er verdt mindre enn rundt kr 50 000,- eller hvis du kan fikse ting selv og er en veldig trygg sjåfør.

Delkasko

Delkasko gir deg litt mer dekning i tillegg til ansvarsforsikring. Her får du dekning for enkelte skader på ditt kjøretøy som skader på glass, brann, veihjelp og biltyveri.

Denne forsikringen er best for biler som ikke har veldig høy verdi fra kr 30 000,- til 130 000,-. Har bilen høyere verdi, vil bankene ofte kreve at du har full kasko forsikring hvis bilen har lån på seg.

Dette er også en relativt billig forsikring i forhold til kasko eller toppkasko.

Kasko

Denne forsikringen er best hvis du har en dyr bil over kr 100 000-150 000,-. Mange banker krever at du har full kaskoforsikring hvis du har billån over en viss sum slik at de er sikret i tilfelle du skulle kollidere eller kjøre utenfor.

Her får du de samme fordelene som i ansvarsforsikring og delkasko, men i større grad skader på eget kjøretøy i tilfelle hærverk, velt, utforkjøring, naturskader eller kollisjon.

Denne forsikringen gir deg også erstatning på fastmontert utstyr og noen tilbyr også verditap på eiendeler i bilen opp til en viss sum.

Toppkasko/superkasko

Denne forsikringen dekker det aller meste og kan lønne seg hvis du har en relativt dyr bil fra kr 200 000 til kr 500 000,- og oppover.

Her får du dekning av alt du får i de tidligere forsikringene, men også: Maskinskader, leiebil ved skader, tyveri og skade på ladekabler, bagasje, nøkler og eiendeler i tillegg til parkeringsskader uten bonustap.

Prisforskjeller

Det kan være enorme prisforskjeller på ulike forsikringer og her er det lurt å legge ned litt ekstra innsats da det kan være mye penger å spare.

Her kan du spare alt fra kr 1 000,- helt opp til kr 6 000,- avhengig av hvor stor dekningsgrad du vil ha i form av forsikringstype som ansvarsforsikring eller kasko.

Her kan det være lurt å ha litt is i magen i stedet for å velge den første man kommer over. Hent gjerne inn uforpliktende tilbud før du bestemmer deg.

Du kan også benytte deg av de ulike forsikringskalkulatorene på hjemmesiden til de ulike aktørene slik at du kan få et bedre overblikk.

Husk å ta hensyn til at alle aktørene tilbyr ulike dekning på de ulike forsikringene sine. Her vil det være enkelte forskjeller, og noen dekker mer enn andre.

Spare penger

Usikker på hvordan du kan spare penger på bilforsikring? Det er flere grep du kan ta for å få en bedre pris på din bilforsikring.

Her er det flere ting som er enkle å utføre, mens andre krever litt mer innsats! Det er således verdt å bruke litt ekstra tid når det er mye penger å spare.

Her er noen ting du kan gjøre for å spare penger på din forsikring:

 • Sjekk priser – Alle aktørene tilbyr litt ulike priser, og det kan være lurt å ta kontakt med flere firmaer for uforpliktende pristilbud. Du kan også sjekke prisene på ulike kalkulatorer de ulike firmaene har.
 • Samlerabatt – Ved å ha flere forsikringer på samme sted kan man ofte få en form for samlerabatt. Denne kan være alt fra 10-25%.
 • Sjekk jevnlig – Sjekk de ulike aktørene jevnlig i tilfelle de kan tilby bedre tilbud. Dette er spesielt lurt hvis du er yngre.
 • Unngå uhell – Unngå uhell og opparbeid deg bonuser. Hvis skadeomfanget er lite kan det være lurt å betale det fra egen lomme i stedet for å ikke miste opparbeidet bonus.
 • La selskapene konkurrere om deg – Få de ulike firmaene til å konkurrere om deg som kunde og vis til tilbud og priser du får hos deres konkurrenter. Hvis du har mange forsikringer og en plettfri skadehistorikk vil du ha et bedre forhandlingsgrunnlag også.
 • Egenandel – Gjennom å ha høyere egenandel. Dette er avhengig av verdien på bilen din slik at du betaler mindre i forsikringspremie. Hvis du har for lav premie vil du betale for mye i forsikringspremie, men har du for høy egenandel vil du ikke kunne benytte deg av forsikringen hvis uhellet er ute da mellomlegget er for høyt.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Er det verdt det?

Det er lovpålagt med ansvarsforsikring, men om du burde skaffe deg delkasko, kasko eller toppkasko vil variere avhengig av ulike faktorer.

Kort forklart lønner det seg ofte kun med ansvarsforsikring om bilen din koster under kr 30 000 – 50 000,- . Delkasko fra 30-100 000,- Full kasko over kr 100 000 -130 000,- og toppkasko hvis du har en veldig dyr bil eller bor et utsatt sted som Oslo og trenger litt ekstra dekning.

Det vil i mange tilfeller være lurt å velge en litt høyere egenandel da man betaler litt mindre i forsikringspremie. Hvis skadene er mindre kan man også betale for de fra egen lomme slik at man slipper å miste opparbeide bonuser og dette er ekstra lurt hvis man har høyere egenandel.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454