bilde

VARIERENDE PRISER: Det er mye å hente på å sammenligne priser på husforsikringen.

Hva koster husforsikring? Priser i 2024

Sist oppdatert: 10. april 2024

Usikker på hva husforsikring koster? Vi skal vise deg priser på husforsikring i i tillegg til å forklare deg litt mer om hva husforsikring er og hvordan det fungerer!

I denne artikkelen skal vi ta et dypdykk i husforsikring også kalt boligforsikring og fortelle deg mer om alle variablene som går med i å bestemme prisen.

Vi skal også forklare deg hvordan det fungerer og forskjellen mellom husforsikring og innboforsikring! Mange tror det er det samme, men det er det ikke.

I tillegg skal vi vise deg noen tips og triks du kan benytte deg av for å spare penger på husforsikring, og her kan det være mye å spare!

Hvor mye koster husforsikring?

Hva koster egentlig husforsikring? Godt spørsmål! Her er det store variasjoner og mange variabler man må ta i betraktning.

Husforsikring kan koste alt fra 5.000 kroner helt opptil 40.000 kroner i året avhengig av verdiklassen boligen din ligger i og mange andre faktorer!

Her er det store variasjoner da alle boliger er forskjellige, samtidig som det er mange variabler som spiller inn når forsikringspremien settes.

Her har man også mulighet til å påvirke prisene selv ved å justere egenandelen opp eller ned. Jo høyere egenandel, dess lavere pris på boligforsikringen.

Man kan også utføre sikkerhetstiltak for å få avslag på prisen! Skadehistorikk på boligen spiller også inn.

Du kan benytte deg av denne forsikringskalkulatoren for å beregne pris på din husforsikring fra finansportalen som er en tjeneste fra forbrukerrådet.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hva koster husforsikring i måneden?

Husforsikring koster alt fra 5.000 kroner til 40.000 kroner i året. Det vil derfor være vanlig å betale mellom 400 kroner og 4.000 kroner i måneden.

Gjennomsnittlig pris på husforsikring i måneden ligger på rundt 600 kroner ifølge tall fra Finans Norge.

Hvis du har en helt alminnelig bolig vil din forsikringspremie ligge på noenlunde det samme, såfremt du har en god skadehistorikk og ikke bor i et utsatt område.

Hva koster husforsikring for leiligheter eller sameie?

Hvis man bor i leilighet eller sameie er man i de aller fleste tilfeller dekket av avtaler som er befestet som en del av fellesutgiftene.

Hvis du er usikker på om du er dekket av disse avtalene må du selv ta kontakt med ditt borettslag eller sameie for å finne ut av dette.

Ved å ha felles forsikring gjennom et borettslag eller sameie får man ofte mye bedre priser og dette dekkes nesten alltid av fellesutgifter.

Hvis du bor i en tomannsbolig kan det være du må ha egen forsikring. En vertikaldelt tomannsbolig kan forsikres hver for seg, mens en horisontaldelt tomannsbolig må ha felles forsikring.

Prisfaktorer husforsikring

Det er mange ting som påvirker prisen på husforsikring som også kalles boligforsikring. Her er det noen store variabler, men også noen mindre.

Man kan også påvirke prisene litt selv ved å gjennomføre enkelte tiltak eller sette egenandelen høyt.

Her er de største prisfaktorene på husforsikring:

 • Verdien av boligen – Verdien på boligen er den desidert største prisfaktoren! Det vil naturligvis være billigere å forsikre en bolig som er verdt 2 millioner kroner enn et herskapshus til 100 millioner.
 • Kjeller og våtrom – Kjeller og antall våtrom øker forsikringspremien da disse rommene er mer skadeutsatt enn tørre rom.
 • Tilleggsbygg – Hvis du har mange og store tilleggsbygg vil dette naturligvis øke prisen på forsikringen.
 • Skadehistorikk – Tidligere skadehistorikk på boligen eller tidligere boliger du har eid. Enkelte hus er mer utsatt enn andre for skader.
 • Antall medlemmer i husstanden – Jo flere som bor der, dess større sannsynlighet er det for uhell og skader.
 • Beliggenhet – Enkelte områder er utsatt for mer uhell som naturskader, menneskelige feil og hærverk.
 • Tilstand og alder – Eldre bygg krever ofte mer vedlikehold og mer utsatt for slitasje og skader. Her spiller også tilstanden inn og man kan bestille elektriske befaringer etc. for å få avslag.
 • Skadeforebyggende tiltak – Her faller alarmsystemer som brannalarm, sprinkleranlegg, vannstoppventil, og elektriske sikringssystemer inn under.
 • Egenandel – Hvor høy eller lav egenandel man velger spiller også inn. Ved å velge en lav egenandel vil man betale mer i forsikringspremie og omvendt.
 • Medlemskap i foreninger – Medlemskap i organisasjoner og fagforeninger som LOfavør og Fagforbundet vil gi deg rabatter eller fordeler.

Hvilke typer husforsikring finnes det?

Det finnes ulike typer husforsikringer der ute, men det vil variere litt hva de ulike forsikringsselskapene kaller disse og hva de dekker.

I hovedsak finnes det 7 ulike typer forsikringer relatert til hus og bolig man kan benytte seg av, men ulike firma vil dele disse inn forskjellig, ha ulike navn eller legge dette til som tilleggsmuligheter.

 • Standard husforsikring(også kalt villaforsikring) – Dekker skader på selve bygningen og fastmonterte ting som inventar og utstyr, men ikke innboet.
 • Tilleggsmuligheter/Premium – I tillegg til standard boligforsikring kan man kjøpe en utvidet forsikring som gir deg mer dekning. Her varierer det veldig fra selskap til selskap hva de tilbyr.
 • Råte og skadedyrforsikring – Hvis du er utsatt for disse tingene kan det være lurt å ha dette i tillegg slik at du slipper billigere unna i tilfelle uhellet skulle oppstå.
 • Huseierforsikring – Gjelder for huseiere som har bygg med flere enn 3 boenheter og for næringsbygg. Borettslag og sameier går ofte inn under dette.
 • Innboforsikring – Innboforsikring gjelder kun innboet og ikke fastmontert inventar. Kort fortalt gjelder denne forsikringen alt man tar med seg når man flytter.
 • Utleieforsikring – Tilleggsforsikring man kan ha ved utleie av bolig og deler av boligen. Her kan man få dekket manglende betaling av husleie og skadeverk opptil en viss tid og sum.
 • Boligselgerforsikring(eierskifteforsikring) – Her får du ekstra trygghet ved salg av bolig. Man er ansvarlig for vesentlige feil i opptil 5 år etter salg av bolig, og kan fort sitte igjen med en enorm gjeld om man er uheldig. Ved å bruke denne forsikringen er både selger og kjøper forsikret i større grad.

Spare penger på husforsikring

Det er fullt mulig å spare penger på hus- og boligforsikringen ved å benytte seg av flere tiltak, justere egenandelen eller ved å ha medlemskap i ulike organisasjoner.

Vi skal gi deg alle de beste tipsene slik at du kan spare penger på din boligforsikring! Her kan det være ganske mye penger å spare avhengig av hvilken bolig du har.

Det aller viktigste er selvfølgelig å finne riktig forsikringsselskap! Husk at alle har ulik dekning og det er også viktig å sjekke dette i tillegg til prisen.

Enkelte forsikringsselskap kan ha lave priser, men også kun dekning opp til en viss sum eller så mangler de dekning for enkelte typer skader og uhell.

Her er de beste måtene å spare penger på din husforsikring:

 • Forsikringsselskap – Velg riktig forsikringsselskap! De tilbyr alle ulike priser, dekningsgrad og fordeler. Her er det viktig å sammenligne priser og sjekke om du kan få rabatter og fordeler.
 • Samlerabatt – Du kan få samlerabatt ved å ha alle forsikringene samlet på ett sted. Her kan man få opptil 15-25% rabatt om man har mange forsikringer hos samme firma.
 • Huseierforsikring – Hvis du eier bygg med flere enn 3 utleiedeler eller næringsbygg lønner det seg å signere huseierforsikring i stedet for.
 • Sikkerhetstiltak – Ved å gjennomføre ulike sikkerhetstiltak kan man få avslag på forsikringen. Her finnes det mange enkle tiltak man kan gjennomføre. Enkelte av disse er lure å gjennomføre uavhengig i tilfelle brann og feil på elektriske anlegg som i tillegg kan være farlig.
 • Medlemskap i organisasjoner – Du kan få rabatter ved å ha medlemskap i ulike fagforeninger og organisasjoner. Hvis du er medlem i slike, bør du alltid sjekke med din forening eller organisasjon først.
 • Befaring – Man kan også foreta en befaring av ulike deler av boligen som for eksempel det elektriske anlegget. Ved å få godkjenninger som dette kan man få rabatterte priser da faren for brann gjennom det elektriske anlegget er lavere.

Les mer om de billigste husforsikringene her.

Er innbo- og husforsikring det samme?

Nei, dette er to forskjellige forsikringer selv om begge er relatert til bolig og leiligheter.

Husforsikring dekker det utvendige, selve bygningen, og fastmonterte ting som kjøleskap, innredning, parkett og utstyr.

Her er det ofte snakk om vannskader, råte, problemer med det elektriske anlegget, tyveri og innbrudd.

Innboforsikring dekker løse gjenstander som møbler, elektronikk, klær, løst utstyr, sykler og verktøy osv. opp til en viss verdi.

Hvis man har enormt dyre eiendeler eller enkelte eiendeler som for eksempel kunst eller andre samleobjekter med høy verdi må man ha en egen forsikring i tillegg til innboforsikringen, nemlig verdiforsikring.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Trenger man husforsikring?

Ja, kort fortalt så trenger du husforsikring. Hvis du har lån i banken vil de også tvinge deg til å ha en husforsikring da de kan være skadelidende ved eventuelle skader på boligen dere eier sammen.

Man vet aldri når uhellet er ute og i tilfelle totalskader vil det være helt vanvittig uheldig å ikke ha husforsikring.

Hvis du ikke har husforsikring kan du være skadelidende i form av verdien på boligen.

Bolig er absolutt ikke billig, og det vil derfor være fordelaktig med en husforsikring. Det kan være lett å tenke at det ikke skjer deg, men man vet aldri.

Skader som ikke virker alvorlige som for eksempel vannskader eller feil på det elektriske anlegget kan koste deg dyrt uten husforsikring.

I verste fall kan man oppleve brann og få en totalskadet bolig. Det er rett og slett dumt å ikke forsikre boligen sin.

Det er ikke den største utgiften og med en alminnelig bolig vil man ofte betale rundt 5.000 – 7.000 kroner i året for forsikringen. 

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454