bilde

ANBEFALES: De fleste eksperter mener innboforsikring er en av de få forsikringene man virkelig trenger.

Hva koster innboforsikring? Prisoversikt for 2024

Sist oppdatert: 10. april 2024

Usikker på hva du faktisk må betale for innboforsikring? Vi skal vise deg alt du må vite når det kommer til prisen på innboforsikring!

Det er flere ulike prisfaktorer som spiller inn når det kommer til hvor mye du må betale for din innboforsikring.

Vi skal ta for oss innboforsikring på en enkel måte slik at du kan anslå om det er verdt å kjøpe innboforsikring eller ikke og hvor mye dette eventuelt kommer til å koste!

Hvordan fungerer innboforsikring?

Innboforsikring fungerer ved at alle som innehar en viss type forsikring betaler inn en variert sum slik at hvis noen skulle være uheldig så vil de få dekket de uforventede kostnadene som kan oppstå.

I dette tilfellet gjelder dette innboet. Prisen vil så bli kalkulert gjennom en risikovurdering de ulike forsikringsselskapene gjør basert på gjennomsnittlige utbetalinger og verdiene av dine eiendeler fordelt på antall kunder pluss en liten margin som er deres overskudd.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvordan kalkuleres innboforsikringen?

Prisen du må betale blir kalkulert ut fra hvor høye verdier som befinner deg i din husholdning, antall personer og hvor stort huset ditt er i tillegg til tidligere uhell slik at forsikringspremien blir enda høyere.

Det er vanlig å forsikre innboet sitt fra kr 100 000,- helt opptil flere millioner avhengig av hvor mye verdier det befinner seg i boligen.

Dette gjør at forsikringssummen man betaler blir mer rettferdig overfor folk som har mindre eiendeler enn folk som sitter på enorme verdier, i tilfelle det skulle skje uhell som tyveri, oversvømmelse, brann eller andre ting innboforsikringen dekker.

For å finne ut hvor stort dekningsbeløp du bør forsikre innboet ditt for, må du finne ut hvilke verdier som befinner seg i din bolig. Man kan benytte seg av en innbokalkulator som gjør dette litt lettere for deg. 

I denne artikkelen kan du lese mer om de billigste innboforsikringene.

Pris

Når man har kalkulert sine verdier med en innbokalkulator vil prisen variere avhengig av hvilke summer det er på verdisakene man har, antall personer og hvor mange rom huset har.

Her vil prisene variere veldig avhengig av hvilket selskap du benytter deg av og hvor store verdier boligen innehar, samt størrelsen.

Hvis man har en relativt lav innbosum på rundt kr 500 000,- vil prisene ligge et sted mellom kr 500,- og kr 1 500,- per år. 

Har man en høyere innbosum på rundt 3 millioner kroner vil prisen ligge mellom kr 1 500 og 5 000,- avhengig av hvilket selskap du benytter deg av.

Her er det lurt å gjøre en bra egenvurdering eller benytte seg av forsikringsselskapets egne innbokalkulator slik at man ikke overestimerer sine verdier.

Man kan også få prisavslag eller rabatterte priser som gjør det litt billigere.

Prisfaktorer

Det er flere faktorer som går med når prisene kalkuleres ut over det mer generelle som vi har dekket tidligere i artikkelen.

Her er det også individuelle faktorer som spiller inn utover det mer generiske og man kan faktisk bidra til å få bedre priser på sin forsikring gjennom ulike tiltak.

Det er også mulig å få rabatterte priser eller gratis innboforsikring gjennom ulike medlemskap i diverse foreninger som fagforeninger.

Dekningsbeløp: Beløpet av alle de kombinerte verdiene i huset beregnet gjennom en innbokalkulator som tar hensyn til antall rom, mennesker som bor der og hvor høy standard(verdi) det er på de ulike gjenstandene. Dette kan man også kalkulere selv ved å gå over alle tingene manuelt.

Egenandel: Man kan velge hvor mye man vil betale i egenandel selv og jo høyere denne satsen er, jo billigere forsikring vil man kunne få. Jo lavere egenandel man må betale, jo høyere vil forsikringen bli. Dette er noe man selv må vurdere avhengig av om man ofte har små uhell eller er ekstra utsatt for mindre skader eller ikke.

Medlemskap i diverse foreninger: Mange fagforeninger og andre foreninger kan tilby rabatterte priser på diverse forsikringer og innboforsikring er en av de mest vanlige. Hvis du er medlem i en fagforening, yrkesorganisasjon eller andre foreninger kan det være lurt å sjekke opp i om de har noen fordelaktige rabatter når det kommer til forsikringer generelt. Enkelte har også inkludert innboforsikring!

Tidligere skadehistorikk: Vært uheldig eller rett og slett uvarsom? Dette kan føre til at din forsikringspremie øker. Enten du bor i et trøblete nabolag med mye innbrudd, var uheldig å fikk en vannskade eller rett og slett var uvarsom og fikk røykskade på grunn av at du glemte å slå av komfyren kan forsikringen øke såfremt det skjer mange nok ganger.

Skadeforebyggende tiltak hjelper: Det finnes mange skadeforebyggende tiltak man kan benytte seg av slik at man kan få billigere innboforsikring. Ved å utføre disse tiltakene vil man i praksis få billigere pris på de tiltakene man velger å gjøre siden man betaler mindre forsikringspremie. Her er noen av tiltakene man kan gjøre for å betale mindre i forsikringspremie:

  • Brannalarm tilknyttet en døgnbemannet sentral som er FG-godkjent.
  • Innbruddsalarm – Dette kan man få installert gjennom flere ulike FG-godkjente firma som for eksempel Sectoralarm.
  • Vannalarm – Varsler om det skulle oppstå vannlekkasje.
  • Vannstoppventil – Stenger vannet om ventilen merker fall i trykket ved en lekkasje.
  • Utføre en El-kontroll av boligen.

Ulike typer husforsikringer

Det er lett å forveksle husforsikring, innboforsikring og verdisakforsikring. Dette er 3 ulike forsikringer, men som alle gjelder ting man har i huset.

Vi skal fortelle deg litt om alle 3 slik at du ikke ender opp med feil forsikring, da det kan koste deg dyrt! 

Det er ikke alltid lett å forstå seg på de ulike forsikringene, men vi har tenkt å gjøre dette litt enklere for deg slik at du sitter igjen med litt mer kunnskap og forhåpentligvis riktig forsikring!

Husforsikring

Husforsikring som også blir kalt boligforsikring dekker utgifter relatert til skader og uhell som rammer selve bygningen og alt som er inventar som er fastmontert i motsetning til innboforsikring som dekker skader på inventaret og løse eiendeler.

Nøyaktig hva forsikringen dekker varierer av hvilket forsikringsselskap du benytter deg av og hvilken avtale du velger, men dette er de vanligste tingene en husforsikring dekker: Totalskader, vannskader, naturskader, sopp og råte, tyveri og innbrudd, skadedyr, rettshjelp ved eventuell rettssak med mer.

Innboforsikring

I motsetning til husforsikringen dekker ikke innboforsikringen skader på selve bygget, boligen eller fastmontert inventar, men skader på verdisaker og løst inventar.

Dette kan være ting som enkelte hvitevarer, møbler, elektronikk, klær, maleri, verktøy, og leker osv.

Innboforsikring dekker nesten alt som er løst i leiligheten eller boligen med få unntak som ekstremt dyre verdigjenstander og ting som må forsikres individuelt som for eksempel bil og båt etc.

Fastmonterte ting som for eksempel integrerte hvitevarer, kjøkkeninnredning, baderomsinnredning og vedovn dekkes av husforsikringen.

Verdisaksforsikring

Det aller meste av inventar og dyre verdisaker i en bolig dekkes av husforsikring eller innboforsikring, men enkelte gjenstander av høy verdi vil ikke alltid dekkes av disse forsikringene eller så vil man ha mangelfull dekning.

Det kan derfor være nødvendig med en verdisaksforsikring for denne eller disse gjenstandene slik at ved eventuelle tyverier eller uhell så vil man ha høy nok dekning for gjenstandens verdi.

Dette kan gjelde spesielle gjenstander som malerier, instrumenter, kunstverk, samleobjekter, ekstremt dyrt inventar eller møblement etc.

Noen av disse gjenstandene kan det også være vanskelige å sette en pris på, og da må man gjerne få en verdivurdering hos en autorisert person på forhånd.

Hvis du er usikker på om du bør forsikre noen av dine mest verdifulle gjenstandene kan det være lurt å ta kontakt med et forsikringsselskap for å finne ut mer.

Prisforskjeller

Det er store prisforskjeller når det kommer til innboforsikring og enda større hvis du kan benytte deg av noen av de bedre fordelene med innboforsikring gjennom ulike foreninger som LO favør.

Det er store prisforskjeller generelt når det kommer til ulike forsikringsfirmaer og her kan det være mye å spare ved å finne de beste aktørene på markedet.

Hvis man kan ta i bruk rabatterte priser gjennom ulike foreninger og samle forsikringene på et sted vil prisene ofte bli halverte i forhold til de dyreste konkurrentene.

Husk at alle de ulike firmaene har ulik dekning når det kommer til hvilke typer skader de dekker, og selv om et firma er billigere enn et annet betyr ikke det nødvendigvis at de er billigere, men at det ikke har like stor dekning.

Her kan det være lurt å finne noe i mellomsjiktet som både har god dekning, men også grei pris avhengig av hva din bolig eller leilighet er utsatt for!

Spare penger på din innboforsikring

Det finnes mange måter å spare penger på forsikring på, og noen av disse krever svært lite arbeid, mens andre krever en liten investering i skadeforebyggende tiltak.

Man kan også benytte seg av fordeler man får gjennom fagforeninger og yrkesorganisasjoner osv.

Her er 3 gode måter å spare penger på din innboforsikring:

1.Skadeforebyggende tiltak

Det beste man kan gjøre for å spare penger på forsikring er å gjennomføre skadeforebyggende tiltak som for eksempel å installere brannalarm og innbruddsalarm med FG-godkjenning.

Mange av disse tiltakene er enkle, men kan føre til at du får store avslag på din innboforsikring avhengig av hvilket forsikringsfirma du benytter deg av.

Vi anbefaler alle å rådføre seg med ulike forsikringsfirmaer før de velger å gjøre slike tiltak, såfremt du eller dere gjør dette i all hovedsak for å få avslag.

Her kan man få så mye som 50-60% avslag på sin innboforsikring hvis man kan skilte til og dokumentere gjennomførte tiltak!

2. Samle forsikringene dine på ett sted

Hvis du samler alle forsikringene dine på ett sted kan du ofte få en relativt grei samlerabatt som vanligvis ligger på mellom 10-25% avhengig av hvilket firma du bruker.

Her er det lurt å høre på forhånd om de ulike firmaene kan tilby en form for samlerabatt avhengig av hvor mange og hvilke forsikringer du har.

Mange forsikringsfirmaer er villig til å gi deg rabatter, såfremt du er en god kunde og har flere ulike forsikringer.

3. Beregn verdien på inventaret ditt relativt nøyaktig

Ved å gjøre en relativt nøyaktig kalkulasjon slipper man å betale overpris i form av dekningsbeløpet. Her kan det være rimelig mye å spare hvis man foretar en god kalkulasjon slik at man ikke overbetaler.

Det er veldig viktig at du ikke underbetaler heller, i tilfelle det skulle skje et stort uhell som gjør at du har behov for hele dekningsbeløpet.

I dette tilfellet vil du ikke få utbetalt det fulle beløpet når det kommer til verdien på innboet ditt hvis du ikke har en høy nok dekningssum.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Er det verdt det?

Innboforsikring er i de aller fleste tilfeller verdt det med få unntak. Det er ikke lovpålagt å ha innboforsikring, men vi vil anbefale de fleste av våre lesere å tegne en avtale.

Hvis du har ekstremt lite løse eiendeler med lav verdi er det gjerne ikke nødvendig eller gunstig å tegne en innboforsikring, men mange undervurderer verdien av eiendelene sine da man gjerne tilegner seg disse gjennom flere år eller tiår.

Det er ekstra gunstig å ha innboforsikring hvis du eier din egen bolig, men vi anbefaler også leieboere å ha innboforsikring da de ikke er dekket av utleiers innboforsikring.

Husk alltid å dobbeltsjekke om en av foreningene du er med i har full innboforsikring som en av sine fordeler!

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454