bilde

Bruke container eller ikke under oppussing og byggeprosjekt

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Skal du i gang med oppussing eller et byggeprosjekt? Det kan ofte bli mer avfall enn forventet under slike prosjekt – og hvordan skal man bli kvitt det? Hva med kildesortering? Er det best å bruke container eller kjøre til søppeldynga selv?

Her ser vi nærmere på fordeler og ulemper med å leie container, slik at du kan avgjøre hva som er beste løsning for deg. Du får også gode råd til hvordan du bør bruke containeren, dersom du bestemmer deg for å leie. 

Dermed ligger alt til rette for et vellykket prosjekt – i alle fall når det gjelder effektiv avfallshåndtering og kildesortering.

Kortversjonen

  • Leie av container gir en enkel og praktisk løsning for avfallshåndtering under oppussing eller byggeprosjekter.
  • Containerutleie gir muligheten til å enkelt kildesortere avfallet i ulike containere for forskjellige typer søppel.
  • Ulempen med leie av container er kostnaden, spesielt for mindre prosjekter med lite avfall.
  • Plassering av containeren krever god tilkomst og kan kreve tillatelse fra kommunen hvis den skal plasseres på offentlig grunn.

Fordeler ved å leie container

Enten du skal pusse opp eller skal i gang med et byggeprosjekt, er én ting sikkert: Det blir fort masse avfall av slike prosjekt. La oss si at du skal pusse opp kjøkkenet. Ikke bare skal det gamle kjøkkenet ut, men all pakningen fra det nye kjøkkenet må du også kvitte deg med. Eller kanskje du skal kaste trevirke, takstein, hageavfall eller rene fyllmasser?

Det er relativt enkelt å leie en container og krever ikke videre arbeid av deg. Du trenger bare å velge et firma som du kan leie container av. Deretter blir dere enige om hvilke containere som passer best for dine behov og ditt budsjett. Firmaet kjører containeren til deg og plasserer den på eiendommen.

Du må likevel passe på at du er tilgjengelig når containeren kommer. De fleste containerutleiefirma belaster deg for eventuelle bomturer. Dette unngår du enkelt ved å ha mobilen din nær deg i tilfelle sjåføren må ha tak i deg, samt være tilstede der containeren skal leveres. Du bør også ta grep for å sikre veien i forkant, for eksempel måke snø eller salte hvis det er glatt.

Det er mulig å kun leie container, men selv hente den, tømme avfallet og levere inn igjen containeren. I så fall kreves det en større innsats av deg. Du må blant annet ha tilgang til et kjøretøy som kan frakte containeren, samt ha kapasitet til å få den tømt på et avfallsmottak. Ikke minst, må du ha tid og kapasitet til å frakte containeren. Oppussingsprosjekt kan være mer krevende enn forventet, så tenk grundig gjennom avgjørelsen din.

Container byr på enkel kildesortering

Du må passe på at du sorterer søppelet riktig, enten du vil tømme den selv eller containerutleiefirmaet gjør det for deg. Det er likevel enkelt å kildesortere ved hjelp av en container. Du kan nemlig leie containere for ulike typer søppel, men det er viktig å ikke blande dem. For eksempel, ikke kast takstein i en container for impregnert trevirke. 

Du kan selvsagt leie container for blandet avfall, dersom kildesortering blir vanskelig – i så fall må du bare være obs på at du ikke kaster farlig avfall i den. Det finnes egne containere for EE-avfall. Spør containerutleiefirmaet om veiledning om du føler deg usikker på hva som kan kastes i containeren. Det er vanlig at du som kunde blir belastet for avfall som sorteres feil, det vil si avviksgebyr. 

Firmaet kommer og henter containeren når du er ferdig med den. De vil deretter sørge for at avfallet blir levert inn og kildesortert på et avfallsmottak – du slipper å gjøre noe selv.

Ulemper ved å leie container

Avhengig av prosjektstørrelse og hva som skal kastes, kan det koste endel å leie container. Du må derfor vurdere kostnaden opp mot hvilke fordeler du får ved å bruke container. Har du et lite prosjekt med lite avfall, kan det lønne seg å ikke bruke container. For eksempel, fem-seks søppelsekker med papp og plast kan du bli kvitt selv ganske enkelt. 

Enkelte møbler er også lett å brekke i små deler og putte bak i bilen, særlig om du har en varebil til disposisjon. Har du derimot store mengder med tung takstein som skal bort, vil det være krevende å fjerne det uten container. Store prosjekter kan føre til store mengder avfall. Du risikerer å kaste vekk mye tid på kildesortering og kjøring frem og tilbake til avfallsmottaket uten container.

En annen ulempe med å leie container er plass og tilkomst. Ikke bare må du vite hvor containeren skal stå, men selve bilene som kjører containerne trenger også tilstrekkelig bredde på veien. De aller største krokcontainere på ca. 20 kvadratmeter eller større må kanskje slepes et stykke, og det kan føre til skade på underlaget. 

Hvis du er i tvil om tilkomst eller om eiendom er egnet for container, kan du kontakte et containerfirma for å forklare forholdene. De vil kunne vurdere hvilke muligheter og løsninger som passer for deg. De fleste firma tilbyr både åpne og lukkede containere i ulike størrelser. Du har derfor gode muligheter til å finne noe som passer inn på eiendommen din.

Hvor bør containeren plasseres?

Det er viktig med god tilkomst til eiendommen hvor containeren skal stå. Containerbiler kan veie ganske mye. Bratte bakker og smale, svingete veier kan derfor være en utfordring. Containerbilen må dessuten kunne svinge inn på tomten uten problemer. Du bør derfor sjekke hvor god avstand du har mellom portstolper, samt informere om krappe svinger.

Dersom du ønsker å plassere containeren på offentlig grunn, må du søke kommunen om tillatelse på forhånd. Du er deretter ansvarlig for å sikre containeren. For eksempel, la oss si at containeren må stå på fortauet utenfor boligen din. I så fall kan den utgjøre en fare for svaksynte, og du må skaffe deg all nødvendig sperremateriell.

Hvor mye koster det å leie container?

Prisen på å leie container avhenger av flere faktorer, blant annet hva du skal kaste, hvor stor container du trenger og om du skal kjøre søppelet vekk selv. Mange containerutleiefirma tilbyr fastpris. I så fall trenger du ikke å gjøre annet enn å fylle opp containeren – firmaet leverer og kjører den vekk for deg.

Tilkomst og avstand kan også ha noe å si for prisen. Det beste du kan gjøre er å kontakte seriøse containerutleiefirma for å be om et pristilbud. Ofte lønner det seg å sjekke prisen flere steder, slik at du har et godt sammenligningsgrunnlag når du skal vurdere kostnadene.

Få svar på vanlige spørsmål om å bruke container eller ikke under oppussing og byggeprosjekt

Meldingsboble
Hva er fordelene ved å bruke en container under oppussing og byggeprosjekter?

Fordelene ved å bruke en container under oppussing og byggeprosjekter inkluderer effektiv avfallshåndtering, økt sikkerhet på byggeplassen, tidsbesparelse, miljøhensyn og muligheten for å sortere avfall for gjenbruk og resirkulering

Meldingsboble
Hvilke typer containere er tilgjengelige for oppussing og byggeprosjekter?

Det finnes ulike typer containere tilgjengelige for oppussing og byggeprosjekter, inkludert åpne containere, lukkede containere, spesialcontainere for farlig avfall og containere med ulike størrelser og kapasiteter.

Meldingsboble
Hvilke faktorer bør vurderes når man skal velge en container for sitt oppussings- eller byggeprosjekt?

Når man skal velge en container, bør faktorer som prosjektets størrelse og varighet, type og mengde avfall, plass tilgjengelig for containerplassering, lokale forskrifter og krav til avfallshåndtering og budsjett vurderes nøye.

Meldingsboble
Hvordan kan man sikre korrekt avfallshåndtering og sortering ved bruk av container under et oppussings- eller byggeprosjekt?

For å sikre korrekt avfallshåndtering og sortering ved bruk av container, kan man utarbeide en avfallsplan, sørge for at alle involverte i prosjektet er kjent med planen og kravene, benytte tydelig merking og instruksjoner for sortering og samarbeide med en pålitelig avfallshåndteringsselskap.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454