bilde

Hva består strømregningen av?

Sist oppdatert: 1. juli 2023

Synes du det er vanskelig å tolke strømregningen? Er du usikker på hvilke strømkostnader du har? Da er du ikke alene. Mange lurer på hva strømregningene består av. Vi ser nærmere på typiske strømkostnader og svarer på vanlige spørsmål om strømpriser.

Kortversjonen

 • Strømregningen består av ulike strømkostnader, avhengig av strømavtalen og om nettleie er inkludert.
 • De vanligste komponentene i strømregningen er strømpriser, månedsgebyr, lovpålagte avgifter og nettleie.
 • Strømprisene varierer avhengig av avtaletype, som spotpris, fastpris eller variabel pris.
 • Lovpålagte avgifter inkluderer merverdiavgift, elavgift og elsertifikater. Nettleie betales til netteieren for levering av strømmen.

Dette består strømregningen av

Det kan variere litt hva strømregningen din består av, avhengig av hvilken strømavtale du har. I tillegg betaler noen nettleie separat og andre har begge inkludert på samme faktura. Dette er de ulike strømkostnadene som kan være inkludert på fakturaen din:

 • Strømpriser
 • Månedsgebyr
 • Lovpålagte avgifter
 • Nettleie

Vi ser på alle de ulike komponentene. Hent frem siste strømregning og følg med, slik at du kan sjekke underveis. Selve strømfakturaen og ordlyden kan se annerledes ut fra selskap til selskap, men hoveddelene skal være de samme. Dersom du er i tvil om hva som er hva, så kan du kontakte kundestøtten til kraftleverandøren din for å spørre.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Selve strømforbruket ditt

Strømprisen og det du betaler for selve strømmen du bruker er en viktig del av fakturaen din. Akkurat denne delen kan variere litt, avhengig av hvilken type strømavtale du har. Strømprisene for spotprisavtaler beregnes forskjellig fra fastprisavtaler og variable prisavtaler.

Slik beregnes spotprisavtaler

Første steg er altså å sjekke hvilken type strømavtale du har. Strømselskapet ditt kjøper strøm til innkjøpspris fra den nordiske strømbørsen Nord Pool. Strømprisen du betaler til strømselskapet er noe høyere og skal blant annet dekke utgifter med strømhandel. 

Det er viktig å merke seg at enkelte lovpålagte avgifter som elsertifikater ofte er inkludert i påslaget til strømselskapet, men vi velger likevel å omtale disse avgiftene for seg selv nedenfor.

Dersom du har spotprisavtale, så følger du prissvingningene på strømbørsen og et lite påslag. Strømprisene kan derfor variere svært fra regning til regning. Dersom det er lite strøm tilgjengelig, skyter prisene i været. Dersom det er mye strøm tilgjengelig, synker prisene. Ofte er strømmen dyrest om vinteren og billigst om sommeren.

Historisk sett, har spotprisavtaler vært de gunstigste i løpet av et kalenderår. Du må imidlertid tåle at strømprisene endrer seg hyppig.

Slik beregnes fastpris og variabel pris

Dersom du har fastpris, betaler du en gitt sum for strømmen hver eneste måned. Fastpris vil si at du låser strømprisen og kan sammenlignes med å binde renten på boliglånet. Denne delen av strømregningen vil derfor være den samme under hele avtaleperioden, uten å variere.

Variabel pris er en slags blanding av spotpris og fastpris. Du følger svingningene på strømbørsen, men strømprisen fastsettes noen uker om gangen. Det er vanlig at de fleste strømselskaper endrer strømprisen for variable prisavtaler 10-20 ganger i løpet av året. De er pliktige til å varsle deg ved prisoppgang og prisnedgang.

Akkurat som med spotprisavtaler, så skal denne delen av strømregningen dekke lovpålagte avgifter og kostnader tilknyttet strømhandel. Du betaler altså strømprisen som kraftleverandøren har fastsatt, samt diverse avgifter. Kraftselskapet ditt vil kunne informere deg om hva som er markedspris og hvor mye du betaler i påslag og avgifter.

Månedsgebyr og andre avgifter fra strømselskapet

I tillegg til selve strømprisen, så er det vanlig å betale et månedsgebyr til strømselskapet. Beløpet kan variere mellom ulike selskaper og forskjellige avtaler. Dersom du har spotpris eller strøm til innkjøpspris, tjener strømselskapet kun på påslag, pluss eventuelle ekstra tjenester og månedsgebyr. 

Ettersom påslaget også inkluderer lovpålagte avgifter, må mange strømselskaper belaste et månedsgebyr for å dekke administrative avgifter. Det er vanlig at månedsgebyret varierer mellom ca. 35-50 kroner. Det er altså ikke de største forskjellene i månedsgebyr mellom de ulike strømselskapene.

Dersom du mottar papirfaktura, må du trolig betale et gebyr for dette. Det er vanlig at strømselskaper legger på en avgift for å sende fakturaen din i posten. Du kan unngå denne avgiften ved å få faktura tilsendt per epost eller som eFaktura, gjerne i kombinasjon med avtalegiro.

Mange strømselskaper tilbyr ekstra tjenester og produkter til kundene sine, for eksempel mulighet til å binde strømprisen på spotprisavtaler. Noen kraftleverandører gir deg mulighet til å kjøpe varmepumpe eller smarte elbilladere med rentefri avbetaling på strømregningen. I så fall vil disse kostnadene og tjenestene også inkluderes i strømregningen.

Strømregningen inkluderer lovpålagte avgifter fra staten

Det finnes en del lovpålagte avgifter fra staten som strømkunder må betale. Du må for eksempel betale 25 % merverdiavgift (MVA) på toppen av avgifter, strømforbruk og nettleie. Dersom du bor i Finnmark, Troms og Nordland, så slipper du MVA på strømregningen.

Strømregningen inkluderer også elavgift, så sant du ikke bor i Finnmark. Deler av Troms er også unntatt denne avgiften. Elavgiften er påkrevd av staten og beregnes ut fra strømforbruket ditt. Strømselskapene er i tillegg pålagt å legge på Enovaavgift i strømregningen. Enova-avgiften går til Energifondet Enova.

Det er lovpålagt at strømselskapene skal kjøpe elsertifikat fra kraftprodusentene på vegne av sine kunder. Denne kostnaden er ofte inkludert i påslaget på strømprisene, og den kommer kanskje ikke opp som egen avgift på strømregningen. Elsertifikatordningen støtter de kraftprodusentene som bygger ut fornybar energi.

Strømkunder kan velge å betale for opprinnelsesgaranti for strømmen de kjøper. Opprinnelsesgaranti er derfor en valgfri strømkostnad. Ordningen sikrer at det produseres like mye fornybar energi som det du forbruker.

Du er imidlertid ikke sikret at strømmen du får levert hjem til deg er grønn – det er kun en garanti for at det skal produseres en tilsvarende mengde med fornybar energi.

Nettleie kan være inkludert på strømregningen din

Nettleie går til netteieren din, ikke strømselskapet ditt. Netteieren er den som driver og vedlikeholder strømnettet i området der du bor. Du kjøper altså strømmen av strømselskapet, men du betaler netteieren for levering av strømmen. 

Dersom strømpriser og nettleie inkluderes på samme faktura, så kalles det for gjennomfakturering. Enkelte strømselskaper og netteiere samarbeider om fakturering, og kostnadene vil dermed komme på samme faktura. Hvis ikke, så vil du motta én faktura fra strømselskapet og en annen fra netteieren din.

Nettleie består av to deler: energiledd og kapasitetledd. Energileddet beregnes ut fra strømforbruket ditt. Du betaler altså en gitt sum per kWh som fraktes hjem til boligen din.  Jo mer strøm du bruker, desto mer betaler du i nettleie. Kapasitetleddet ble tidligere kalt fastledd. Før betalte man en fast pris hver måned til netteieren, i tillegg til energileddet.

 Nå kan denne summen variere og skal motivere strømkunder til å fordele energiforbruk mest mulig i løpet av døgnet. Det du betaler i kapasitetledd hver måned baseres på snittet fra de tre timene du brukte mest strøm i løpet av tre ulike dager i måneden. Dermed kan det lønne seg å lade elbilen om natten og ikke sette i gang oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel på én gang.

Dersom du har gjennomfakturering og synes det er vanskelig å vurdere hva som er strømforbruk og hva som er nettleie, anbefaler vi å kontakte strømleverandøren din for nærmere veiledning.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Sammenlign strømpriser for å kutte regningen

Strømregningen består av mange deler som du ikke kan endre, for eksempel lovpålagte avgifter. Du kan derimot bytte strømavtale for å kutte kostnadene. Strømprisene kan variere mye mellom ulike strømselskaper og forskjellige typer strømavtaler. Den enkleste måten å sikre at du har en god avtale er å sammenligne strømavtaler ved jevne mellomrom.

Dersom du allerede har en gunstig avtale, så trenger du ikke å gjøre noe som helst. Mange oppdager imidlertid at de kan spare mange penger på å bytte strømleverandør. Selve prosessen med å bytte strømavtale er heldigvis ikke komplisert. Det hele er unnagjort på få minutter.

Du sender bare inn noen få detaljer på nett. Det nye strømselskapet ditt tar seg av oppgaven med å si opp den gamle avtalen. Du bør imidlertid ikke bare fokusere på strømpriser når du skal bytte strømselskap. Vi anbefaler at du leser vilkår og betingelser nøye, samt tenker over egne behov og preferanser før du bestemmer deg: 

 • Har du bindingstid eller oppsigelsestid? 
 • Hvor mye må du betale i månedsgebyr?
 • Vil du følge markedssvingningene?
 • Trenger du faste, forutsigbare strømutgifter?
 • Vil du ha ekstra tjenester som mulighet til å binde spotpris?

Du bør også være oppmerksom på eventuelle kampanjetilbud. Enkelte strømselskap tilbyr svært lave priser i en gitt periode. Når denne perioden har utløpt, blir du overført til en annen strømavtale som koster mer. Du bør enten si opp avtalen når kampanjeperioden utløper eller sjekke at du blir overført til en billig og gunstig strømavtale.

Få svar på vanlige spørsmål om strømpriser og strømregninger

Meldingsboble
Tjener strømselskapet mer penger når strømprisen er høy?

Nei, strømselskapet pleier vanligvis ikke å tjene mer penger i perioder med høye strømpriser. De aller fleste i Norge har spotprisavtale. Det vil si at du kjøper strøm til innkjøpspris, pluss et påslag som inkluderer lovpålagte avgifter. Strømselskapet sitter dermed igjen med resterende beløp fra påslaget etter at avgiftene er trukket fra.

Meldingsboble
Strømregningen min er høyere enn forventet, hva kan jeg gjøre?

Dersom du mener at strømregningen din er høyere enn den burde være, kan det være flere årsaker til dette. Du bør først sjekke om du har forklaringen i selve regningen. Strømprisen kan for eksempel ha endret seg eller du kan ha brukt mer strøm enn vanlig. 

Meldingsboble
Hvordan kan jeg kutte strømregningen min?

Det finnes mange måter å kutte strømregningen, men det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke tiltak som vil lønne seg for deg. Vi anbefaler at du begynner med de enkleste og mest effektive metodene, slik som å bytte strømavtale og ta grep for å redusere energiforbruk. 

Meldingsboble
Jeg skjønner fortsatt ikke strømregningen min, hva kan jeg gjøre?

Dersom du fortsatt ikke skjønner strømregningen din etter å ha sjekket den nøye, kan det være en god idé å kontakte strømleverandøren din. De fleste selskapene har et kundesenter som er behjelpelige med å forklare hvordan regningen er beregnet, samt forklare de ulike delene av fakturaen.

Meldingsboble
Kan jeg spare penger på nettleie ved å bytte netteier?

Det er ikke mulig å bytte netteier, med mindre du flytter. Du må nemlig bruke dem som er tilknyttet ditt lokale område. Det er altså ikke mulig å spare penger på strøm ved å bytte netteier – du kan kun bytte strømleverandør.

Meldingsboble
Hvilke strømavtaler er de billigste?

Det er hard konkurranse mellom de ulike strømselskapene. Vi anbefaler at du sammenligner strømpriser ved jevne mellomrom for å sikre at du alltid har den beste avtalen.  Spotprisavtaler vil som regel lønne seg på sikt, men du er imidlertid utsatt for høye pristopper. Dersom du ønsker større sikkerhet, kan du vurdere et strømselskap som lar deg binde spotprisen i kortere perioder.

Meldingsboble
Hva er fordelen med å bytte strømavtale?

Det er flere fordeler ved å bytte strømavtale. For det første kan du spare penger på strømregningen. I tillegg kan du tilpasse avtalen din etter egne behov og preferanser. Det er for eksempel mulig å velge mellom spotprisavtale og fastprisavtale, samt binde prisen i korte og lengre perioder.

Meldingsboble
Hvor ofte bør jeg bytte strømleverandør?

Det er ikke nødvendig å bytte strømleverandør hver gang en ny strømavtale dukker opp, men du bør likevel sjekke strømpriser regelmessig. Husk at det er en enkel og grei prosess som tar kun noen få minutter. Du trenger ikke å si opp den gamle avtalen før du sender inn en ny bestilling. Det er det nye selskapet som tar seg av oppsigelsen for deg.

Meldingsboble
Kan jeg binde spotprisen i lengre perioder?

Nei, det er som regel ikke mulig å binde spotprisen over lengre tid. Du kan imidlertid velge et strømselskap som lar deg binde prisen i kortere perioder som ekstra tjeneste, for eksempel to måneder om gangen. Da unngår du å bli rammet av høye pristopper, samtidig som du betaler spotpris ellers på året.

Meldingsboble
Kan jeg si opp strømavtalen når som helst?

Det spørs hvilken strømavtale du har. De fleste spotprisavtaler har ikke bindingstid, men det kommer selvsagt an på strømselskapet ditt. Det er imidlertid vanlig med bindingstid på fastprisavtaler. Du må eventuelt betale et bruddgebyr for å bytte strømavtale før den avtalte perioden har utløpt.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454