bilde

Fordeler og ulemper med støyskjerming hjemme og i hagen

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Mange plages av støy hjemme og i hagen. Det finnes imidlertid flere tiltak du kan gjøre for å dempe støynivået både inne og ute. Her skal vi se nærmere på fordeler og ulemper med støyskjerming, slik at du kan avgjøre hvilke grep som er best for dine behov.

Kortversjonen

  • Støyskjerming i hagen kan dempe støy fra trafikkerte veier, og vanlige metoder inkluderer støygjerder, levegger og naturlig støyskjerming som hekker.
  • Støygjerder er effektive, men krever byggetillatelse, mens åpne gjerder er enklere og billigere å sette opp, men demper ikke støy like godt.
  • Levegger kan dempe støy og gir også privatliv, men må oppfylle visse krav for å unngå byggetillatelse.
  • Naturlig støyskjerming som hekker er estetisk tiltalende og gir privatliv, men demper ikke støy like effektivt som andre metoder og krever vedlikehold.

Støyskjerming i hagen

Det er ikke mulig å få støtte til støyskjerming i hagen, selv om støynivået fra trafikkerte veier kan være svært plagsomt. Du kan imidlertid dempe bråket på ulike måter. Støygjerde, levegg og naturlig støyskjerming som hekker er mest vanlig. Det finnes fordeler og ulemper med alle disse metodene.

Vi anbefaler at du tar deg god tid på å velge, slik at du får riktig støyskjerming for dine behov og ditt budsjett. Noen av disse tiltakene kan du gjøre selv, mens det kan være fornuftig å overlate andre tiltak til fagfolk. For eksempel, det kan være en omfattende prosess å bygge tette støygjerder. Ikke minst, så bør støygjerdene være riktig konstruert for at de skal kunne dempe bråket på en effektiv måte.

Fordeler og ulemper med støygjerde og levegg

Støygjerde er en effektiv måte å dempe bråk fra bilveier. Tett støygjerde som suger opp lyden er mest effektiv. Disse gjerdene er som regel svært slitesterke og varer lenge. Ulempen ved tette støygjerder er at du må søke byggetillatelse. Det kan også koste mer å bygge dem.

Du trenger ikke å søke om byggetillatelse for å bygge åpne gjerder som er lavere enn 1,5 meter. De er også billigere å sette opp. Ulempen ved dem er at de ikke demper bråket i nevneverdig grad. Hvis du ser etter et alternativ for tette støygjerder, anbefaler vi at du heller vurderer levegg. Så lenge du følger disse kravene, så trenger du ikke byggetillatelse for levegg:

  • Ikke høyere enn 1,8 meter høy og 10 meter lang
  • 1 meter avstand fra naboen og ikke for tett på offentlig vei
  • Levegg kan stå i nabogrensen hvis den ikke er mer enn 5 meter lang og 1,9 meter høy

Noen ganger er det ikke veien du vil dempe – kanskje vil du ha støyskjerming mot naboen? Fordelen med å sette levegg mot naboen er at du også demper innsyn. Det er viktig å nevne at leveggen ikke må være til direkte ulempe for dem. Alternativt kan du sette opp en forstøtningsmur, så sant den ikke er høyere enn 1 meter. Muren kan heller ikke hindre sikt mot veien.

Fordeler og ulemper med naturlig støyskjerming i hagen

Fordelen med må bruke naturlig støyskjerming i hagen er lavere pris og vakker estetikk. Du forhindrer innsyn og får mer privatliv. Det kan være en fordel om du vil slappe av og sole deg på terrassen, uten at noen ser deg. Med naturlig støyskjerming mener vi hekker, store planter og lignende.

Ulempen med naturlig støyskjerming er at det er mindre effektivt mot bråk. De kan heller ikke forhindre innsyn like godt som levegg, med mindre du har en kraftig og tett hekk. Grønne planter og hekker krever også mer vedlikehold. Buskene må trimmes og stelles med – men dette kan riktignok være en fordel for deg som liker hagearbeid.

Akkurat som det finnes regler for hvor høye gjerder du kan ha, så finnes det regler for hekken din også. Naboen kan kreve at du kutter den, dersom den strekker seg over to meter i høyden og er til sjenanse. For eksempel, hvis hekken hindrer for sol og utsikt så kan den være sjenerende for naboen. Pass også på at den ikke vokser seg over på nabotomten i bredde.

Støyskjerming innendørs

Du kan ha krav på støtte for støyskjerming innendørs, men ikke utendørs. Strenge forskrifter gjelder imidlertid for nybygg. Du skal ikke plages av støy innendørs. Dersom du likevel gjør det, må du ta en støymåling. Dersom støynivået ikke er innenfor et akseptabelt nivå, kan du klage til entreprenøren som er ansvarlig for at forskriftene blir fulgt.

Eldre boliger kan være ganske plaget av støy innendørs. Det gjelder som regel infrastruktur utenfor hjemmet, for eksempel flyplass og støy fra trafikkerte veier. Andre støykilder kan være innendørs, for eksempel støy fra ventilasjonsanlegg. Dersom anleggene har feil størrelse eller det oppstår feil under installasjon, så kan det føre til mye bråk.

Støynivået innendørs må være på 42 dB i gjennomsnitt gjennom døgnet for å ha krav på økonomisk støtte. Det kan være vanskelig å vurdere hva det faktiske støynivået er. Mange kan føle seg svært plaget av støy, uten at de får gjennomslag for støtte.

Hvordan kan jeg dempe støy i hjemmet selv?

Det kan være ganske omfattende å lydisolere hjemmet. Det beste du kan gjøre er å kontakte fagfolk som kan veilede deg og gi deg gode tilbud. Det er likevel mulig å gjøre enkelte tiltak selv, så sant støyen kommer fra trafikkerte veier utenfra. I så fall kan det hjelpe å sette opp levegg og tette støygjerder. Dersom lyden blir dempet i hagen, vil den mest sannsynlig også bli dempet inne i huset.

Ulempen er at støygjerder og levegger ikke demper støy innvendig. Det hjelper heller ikke om bråket kommer fra fly som kommer tett på huset. I så fall bør du vurdere andre løsninger. En god løsning for støyskjerming mot både naboen som bor vegg-i-vegg med deg og bråk utenfra er å etterisolere vegger og tak.

For eksempel, du kan lydisolere ved å fylle hulrom i innvendige skillevegger med Glava. Fordelen med Glava er at materialet også er brannisolerende og øker dermed sikkerheten. Det er også et ganske rimelig materiale. Isoleringen kan også hjelpe med å bevare varme og dermed redusere strømregningen.

Du kan også vurdere å bytte til vindu med lyddemping. De er svært effektive, men koster mer enn vanlige vindu. Ulempen med begge disse tiltakene er at de krever en del arbeid, enten du gjør det selv eller får hjelp av fagfolk.

Her kan du lese mer om utskifting av vinduer.

Få hjelp med å sette opp støyskjerming av fagfolk

Det er ikke alltid at det hverken er mulig eller praktisk å gjøre jobben selv. I så fall anbefaler vi å bruke en anbudstjeneste for å få et godt tilbud på støyskjerming. Anbudstjenester setter deg i kontakt med seriøse og kompetente firma som konkurrerer om å få deg som kunde. Det betyr at du sparer deg for enormt med tid på å finne frem til de rette folka, samtidig som du kan få en god pris på lydisolering.

Få svar på vanlige spørsmål om fordeler og ulemper med støyskjerming hjemme og i hagen

Meldingsboble
Hva er hovedfordelene ved å installere støyskjerming i boligen?

Hovedfordelene ved å installere støyskjerming i boligen inkluderer reduksjon av støy fra trafikk, naboer og nærliggende aktiviteter, forbedring av komfort og livskvalitet, økt personvern og potensielt økt eiendomsverdi som følge av et mer attraktivt og stille bomiljø.

Meldingsboble
Hvilke typer støyskjerming finnes, og hvordan virker de?

Det finnes ulike typer støyskjerming, som støybarrierer, støyskjermer, støyvoller og støyisolerende vinduer og vegger. Disse virker ved å absorbere, reflektere eller blokkere støykilder, og kan være laget av materialer som tre, betong, glass, akustiske paneler eller vegetasjon.

Meldingsboble
Hva er noen av ulempene ved å installere støyskjerming i boligen?

Ulempene ved å installere støyskjerming i boligen kan inkludere kostnader for materialer og installasjon, visuelle påvirkninger på landskapet og arkitekturen, begrenset tilgang til lys og utsikt, samt vedlikeholds- og rengjøringsbehov avhengig av de valgte materialene og løsningene.

Meldingsboble
Hvordan kan man vurdere behovet for støyskjerming i boligen?

For å vurdere behovet for støyskjerming i boligen, kan man først kartlegge støykilder og støynivåer, vurdere hvordan støyen påvirker beboernes helse og trivsel, og vurdere eksisterende bygningskonstruksjon og isolasjon. Man kan også konsultere eksperter, som akustikere eller bygningsingeniører, for å få en profesjonell vurdering og anbefalinger.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454