bilde

Hva koster en arkitekt? Prisdrivere på ulike tjenester

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Hva koster en arkitekt? Hva er prisen på å tegne hus, garasje eller tilbygg? Hvilke prisdrivere bør jeg være obs på? Dette er spørsmål mange står overfor når de skal velge arkitekt. Vi svarer på disse spørsmålene og gir deg mange gode tips, slik at du sikrer deg gode priser på de arkitekttjenestene du trenger.

Kortversjonen

 • Prisene på arkitekttjenester varierer avhengig av firmaet og tjenestene du trenger, som å tegne hus, garasje eller tilbygg.
 • Arkitektkostnader kan påvirkes av prosjektets kompleksitet, inkludert tekniske krav, terreng, boligdesign og størrelsen på garasjen eller tilbygget.
 • Timeprisen for arkitekter kan variere mellom 1000-2000 kr, og prisingen kan være basert på timepris eller fastpris avhengig av prosjektets spesifikasjoner.
 • For å sikre gode priser på arkitekttjenester, kan du sammenligne tilbud fra forskjellige arkitektfirmaer og velge en pålitelig arkitekt med relevant erfaring.

Hva koster en arkitekt?

Det er vanskelig å gi et nøyaktig svar siden hva en arkitekt koster, kan variere veldig mellom ulike firmaer og hvilke tjenester du trenger. Du må selv vurdere informasjonen du får i guiden vår opp mot det prosjektet som du ønsker å gjennomføre. Vi kommer hovedsakelig til å fokusere på følgende arkitekttjenester:

 • Pris for å tegne hus
 • Pris for å tegne garasje
 • Pris for å tegne tilbygg

I tillegg kan en arkitekt hjelpe deg med å søke om byggetillatelse, samt stå som ansvarlig søker for byggesøknaden. Det kan være fornuftig å få denne hjelpen, særlig hvis arkitekten har tegnet bygget du skal søke om. Hva det koster for å få en arkitekt til å fylle ut byggesøknad kan variere, men ca. 10 000 kr og opp er realistisk.

I noen tilfeller kan du få en pakkepris med alle kostnader inkludert,  mens andre ganger kan du velge å betale for de ulike tjenestene separat. Du må vurdere prosjektets størrelse og hvor mye arbeid som må gjøres for å vurdere hva som er det rimeligste alternativet.

Hva koster det å tegne hus?

Dersom du skal bygge enebolig, står valget ditt som regel mellom arkitekttegnet enebolig eller ferdighus fra katalog. Ferdighus kan ofte være et billigere valg, selv om det ikke nødvendigvis trenger å være sånn. For eksempel, hvis ferdighuset må endres i stor grad for å kunne passe inn i terrenget på tomten, så kan det bli såpass dyrt at det kan være like fornuftig å få hjelp av en arkitekt til å tegne et hus som er tilrettelagt eiendommen din.

Ulempen med ferdighus er at man har færre muligheter for tilpasning og oppgradering. Mange velger derfor et arkitekttegnet hus for å få en bolig som er tilrettelagt både tomten og personlige preferanser. Man kan da få en bolig som er fullstendig tilrettelagt for dine ønsker og behov. Ulempen med arkitekttegnede hus er at de kan koste mer, samt ta lengre tid å bygge.

Hvis du velger å få et spesialdesignet hus, så vil du samarbeide tett med en arkitekt. Arkitekten tegner opp en bolig akkurat slik som du vil ha den og/eller som passer for tomten din. Arkitekten vil også kunne vurdere hva som lar seg gjennomføre eller ikke, slik at du har stor fleksibilitet.

Prisen på å få en arkitekt til å tegne enebolig kan variere fra 100 000 kr til over 500 000 kr, avhengig av oppdragets kompleksitet.

Hva koster det å tegne garasje og tilbygg?

Mindre oppdrag som å tegne garasje og tilbygg koster naturlig nok mindre enn å tegne enebolig, men også her kan det være store variasjoner. Tilbygg regnes for å være en del av boligen din og tegningene må imøtekomme strenge tekniske krav. Det kan derfor koste mer å å tegne tilbygg enn en frittstående garasje.

Det er derfor ikke umulig at det kan koste flere titusener av kroner, selv for et lite tilbygg. Dersom tilbygget er større enn 15 kvadratmeter, så må du i tillegg søke om tillatelse før du kan sette i gang. Du kan selv bygge tilbygg som er mindre enn 15 kvadratmeter, uten å søke eller få hjelp av arkitekt. Et eksempel på dette kan være en helt enkel carport.

Generelt sett, så kan timeprisen for arkitekt variere mellom 1000-2000 kr. Ofte så prises tilbygg per time, avhengig av hvor komplekst prosjektet er. Fastpris basert på ditt spesifikke prosjekt kan også være aktuelt Vi anbefaler at du ber om et estimat før du bestemmer deg for hvilken prismodell som er mest lønnsomt.

Prisen for å tegne garasje kan begynne på ca. 5000-10 000 kr, men kostnaden kan være høyere eller lavere avhengig av arbeidet som skal gjøres. For eksempel, la oss si at du ønsker å bygge en stor garasje med loft som skal brukes til overnatting eller oppholdsrom. Du må i så fall søke om byggetillatelse, og garasjen må tilfredsstille strengere krav for sikkerhet.

Strengere krav kan medføre at jobben til arkitekten blir mer komplisert enn om vedkommende kun skal tegne en frittstående garasje i moderat størrelse. Arkitekten må bruke mer tid på tegningene og byggesøknaden (hvis arkitekten også er ansvarlig søker), noe som drar opp prisen på disse arkitekttjenestene.

Prisdrivere for arkitekttjenester

Det er flere faktorer som kan påvirke prisen for arkitekttjenester. Først og fremst vil kompleksiteten i prosjektet være den største prisdriveren – jo mer komplisert oppdraget er, desto mer vil prisen øke. For eksempel, ønsker du standardløsninger eller mange spesialløsninger? Ønsker du store endringer som å forandre husets bærende konstruksjon?

Følgende kan føre til at oppdraget blir mer komplisert og krever mer tid:

 • Tekniske krav
 • Krevende terreng
 • Komplekst boligdesign
 • Flere prosjekter som skal tegnes samtidig (f.eks. flere bygg på eiendommen)
 • Unike materialer og design
 • Størrelsen på garasje/tilbygg
 • Hvor omfattende byggesøknaden er

Tiden det tar å fullføre prosjektet vil som sagt ha stor innflytelse på prisen, enten du har timepris eller fastpris. Arkitekten vil nemlig vurdere prosjektet på forhånd før vedkommende gir deg en fast pris for å gjøre jobben. Fordelen med denne prismodellen er at du har god oversikt og kontroll over utgiftene.

Fordelen med timepris er at du ikke betaler mer enn du må, noe som er spesielt gunstig om arkitekten klarer å fullføre jobben raskere enn antatt. Ulempen er imidlertid at det kan være vanskeligere å ta kontroll over utgiftene dine, fordi du ikke vet hvor lang tid jobben vil ta. Hva som er mest fornuftig av disse to prismodellene, vil avhenge av spesifikke detaljer ved prosjektet ditt.

Du bør derfor undersøke alle alternativene dine nøye før du velger den arkitekten med det tilbudet som passer best for deg.

Pris på hjelp og rådgivning fra arkitekten

Selv om flere arkitekter tilbyr gratis konsultasjon, så kan omfattende rådgivning medføre at det koster mer for arkitekten. For eksempel, trenger du mye hjelp med å velge design og løsninger til boligen din? Dersom arkitekten må bruke mye tid på å finne ut av hvilke løsninger som passer best for deg, så vil dette gjenspeiles i prisen.

Uansett om du trenger mye eller lite hjelp, så må du regne med en del planlegging når du skal bygge et arkitekttegnet hus. Det første møtet går som regel ut på å vurdere hvilke løsninger som er mulig for ditt spesifikke prosjekt. Deretter når prosjektet er i gang, så må det lages en overordnet plan.

Først når den overordnede planen er avgjort, så kan man planlegge på detaljnivå. Denne fasen krever en del tid. Alle de ulike håndverkerne og fagpersonene som skal bygge huset trenger denne planen. Deretter er neste steg å søke om tillatelse, og det er som sagt naturlig at arkitekten er ansvarlig søker.

Arkitekten hjelper med å få alt av nødvendige papirer på plass før søknaden sendes inn, for eksempel dokumentasjon på at du har sendt ut nabovarsel. Hvis søknaden godkjennes, så kan tegningene ferdigstilles i samarbeid med entreprenøren eller fagpersonene som skal gjennomføre arbeidet.

Det kan også være naturlig at arkitekten følger opp byggeprosjektet underveis, særlig ved større prosjekter som eneboliger. Arkitektfirmaer kan dermed ha en stor rolle i prosjektet helt fra starten til slutt, og det er viktig å velge rett firma til å utføre jobben på en god måte.

Hvordan få en god pris på arkitekt

Det kan være lurt å sammenligne ulike tilbud fra flere arkitektfirmaer før du tar et valg. På den måten vil du kunne finne en pris som passer for ditt budsjett, samt få mest mulig verdi for pengene dine. Du bør også sjekke arkitektens kvalifikasjoner, erfaring og referanser før du bestemmer deg. Noen arkitekter har spesiell kompetanse på forskjellige typer prosjekter, som f.eks. garasjer og tilbygg.

Du kan enten gjøre undersøkelser og kontakte ulike arkitektfirmaer selv, eller du kan bruke en anbudstjeneste for å finne en dyktig arkitekt. Fordelen med å legge jobben ut på anbud er at flere arkitekter vil konkurrere om oppdraget, noe som resulterer i konkurransedyktige priser. Ikke minst, så kan du spare mye tid ved å be om tilbud fra arkitekter med relevant erfaring.

Uansett hvordan du velger å gjøre det, så anbefaler vi at du innhenter tre tilbud for å få best mulig sammenligningsgrunnlag. Pass på at arkitektene har inkludert de samme utgiftene. Hvis det ene tilbudet er vesentlig mye lavere enn de andre, så kan det hende at denne arkitekten har utelatt noen kostnader som du må dekke i tillegg.

Husk at pris ikke er alt. Det er viktig å finne en pålitelig og seriøs arkitekt med relevant erfaring og som du føler deg trygg på. Arkitekten har en viktig rolle med å sikre at tegningene blir korrekte og at byggesøknaden blir behandlet raskt og effektivt. For eksempel, hvis byggesøknaden ikke er komplett når den leveres inn, så vil kan det føre til at kommunen trenger lengre behandlingstid eller avslår søknaden.

Det er i mange tilfeller verdt å betale litt ekstra for arkitekttjenester av høy kvalitet, slik at prosjektet blir gjennomført riktig og til rett tid.

Kort oppsummert: Hva koster en arkitekt?

Du har nå fått mye god informasjon om hva en arkitekt koster. Som du kan se, så finnes det ikke et nøyaktig svar. Prisen kan variere, både i henhold til prosjektet og mellom de ulike arkitektfirmaene. Helt avslutningsvis, så skal du få en kort oppsummering og oversikt over de viktigste prisdriverne for arkitekttjenester:

 • Arkitekter tilbyr timepris og fastpris, avhengig av prosjektet
 • Jo mer kompliserte tegningene er, desto mer vil det koste
 • Arkitekten kan også hjelpe deg med å søke om byggetillatelse
 • Prisen på å tegne hus kan begynne på ca. 100 000 kr
 • Prisen på å tegne tilbygg og garasje kan begynne på ca. 5000 kr

Det er mye som spiller inn på hva den endelige prisen vil bli, og det er helt nødvendig å kontakte ulike arkitekter for å få et pristilbud på ditt spesifikke prosjekt. Bruk litt tid på å undersøke mulighetene dine, slik at du sikrer deg den beste arkitekten for prosjektet ditt til den mest konkurransedyktige prisen. Lykke til!

Få svar på vanlige spørsmål om hva en arkitekt koster

Meldingsboble
Hva koster arkitekttjenester?

Det avhenger av flere faktorer som påvirker prisen på arkitekttjenester, for eksempel omfanget av arbeidet som utføres, samt hvilken type tjenester du leter etter. Generelt sett, så vil prisen for arkitekttjenester variere fra enkelte prosjekter til større, komplekse oppgaver.

Meldingsboble
Finnes det noen måter å få en bedre pris på arkitekttjenester?

Ja, det er flere måter du kan spare penger og redusere kostnadene for arkitekt. Det første du bør gjøre er å vite hva du trenger og sette opp en liste over krav og behov. Det kan hjelpe deg å begrense utgiftene dine ved å fokusere på det som er virkelig nødvendig. Neste steg er å sammenligne priser fra flere arkitekter, slik at du kan få best mulig tilbud på tjenester. Siste tips er å se etter fordeler, for eksempel gratis konsultasjoner eller rabatter.

Meldingsboble
Hvilke typer tjenester utfører arkitekter?

Arkitekter kan være involvert i flere stadier av designprosessen. De vanligste tjenestene er planlegging, tegninger og oppfølging av prosjekter. De kan også bistå med faglige råd. Arkitekten kan også være ansvarlig søker for deg når du skal søke om byggetillatelse.

Meldingsboble
Hvor lang tid tar det for en arkitekt å fullføre et prosjekt?

Det avhenger av kompleksiteten til prosjektet. Når det gjelder mindre eller enkle prosjekter, kan de normalt sett fullføres på et par uker. For større prosjekter som krever omfattende planlegging, tegninger og kontrollprosesser, kan det ta flere måneder å fullføre prosjektet.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454