bilde

PLIKTIG: Norske veier kan være glatte og kaskoforsikring er derfor påbudt for å kunne kjøre på norske veier.

Kaskoforsikring: Hva dekker den og hva koster det?

Sist oppdatert: 10. april 2024

Usikker på hva kaskoforsikring dekker og hvor mye det koster? Vi skal fortelle deg alt du trenger å vite om Kaskoforsikring i denne artikkelen!

Det kan være vanskelig å forstå seg på kaskoforsikring, og det finnes mange ulike muligheter man kan velge mellom i tillegg til forskjellige forsikringsselskaper.

De ulike firmaene har forskjellige dekningsgrader og priser samtidig som man kan velge mellom 4 ulike forsikringer på bil, nemlig ansvarsforsikring, delkasko, kasko og toppkasko.

Det går også an å bestille kaskoforsikring til båten og andre motoriserte kjøretøy som motorsykkel og campingvogner.

Vi skal gjøre det litt lettere for deg å få en god forståelse på kaskoforsikring i tillegg til å fortelle deg hva de ulike forsikringene dekker og hvor mye de koster!

Hva er kaskoforsikring?

Første gang jeg hørte ordet kasko, stusset jeg på navnet da det ikke ga noen mening, men ordet betyr skipsskrog og stammer fra det spanske ordet casco.

På norsk betyr kasko et forsikret fartøy, fly eller bil,

Kaskoforsikring er en forsikring som forsikrer ditt kjøretøy i tillegg til å inneholde ansvarsforsikring når det kommer til kjøretøy på veien.

Denne forsikringen er nedfelt i forsikringsavtaleloven i norske lover og noe man må ha for å kunne kjøre på norske veier.

Ansvarsforsikring dekker ikke skader på ditt kjøretøy hvis du er ansvarlig for ulykken eller uhellet.

Hvis du vil ha dekning på ditt kjøretøy når det gjelder skader du er skyldig i, må du benytte deg av en av kaskoforsikringene som har ulik dekningsgrad og pris.

Kaskoforsikring pris

Det vil variere veldig hvor mye kaskoforsikring koster avhengig av ulike variabler. En kaskoforsikring koster alt fra 4.000 kroner helt opptil kr 50 000 i året eller mer avhengig av forskjellige faktorer.

Har du en helt alminnelig bil midt i prissjiktet og velger vanlig kasko vil utgiftene ligge på rundt 8.000 kroner til 20.000 kroner avhengig av hvilken bil man har.

Noen av disse kan man kontrollere selv, mens andre er fastsatte ut i fra statistikk, din skadehistorikk i tillegg til hvilken forsikring du velger. Les mer om priser på bilforsikring generelt her.

Prisfaktorer kaskoforsikring

Her er de viktigste prisfaktorene som vil etablere hvor mye de ulike kaskoforsikringene koster:

 • Type kaskoforsikring: Det finnes 3 ulike typer kaskoforsikring man kan velge mellom hvis man vil ha mer dekning enn ansvarsforsikring. Man kan velge mellom delkasko, kasko og toppkasko/superkasko. Disse gir forskjellig dekning hvor delkasko gir minst og toppkasko mest.
 • Kjøretøyet – Dette er en av de største variablene og kort fortalt vil en dyrere bil koste mer å forsikre. Her spiller også merke og modell inn. Enkelte bilmodeller er dyrere å forsikre.
 • Alder og erfaring – Det er dyrere å forsikre biler for yngre mennesker i tillegg til at erfaring kan spille inn ved at man har samlet opp bonuser over tid.
 • Skadehistorikk – Hvis du har en plettfri skadehistorikk vil kaskoforsikringen bli billigere. Man opparbeider seg også bonuser ved å ha en god historikk.
 • Kjørelengde – Jo mer du bruker bilen, dess større sannsynlighet er det for å havne utenfor uhell eller i ulykker. Det vil dermed være dyrere å forsikre bilen jo mer du bruker den.
 • Egenandel –  Ved å ha en høyere egenandel vil forsikringspremien bli lavere og omvendt.
 • Medlemskap i foreninger og organisasjoner – Enkelte fagorganisasjoner som for eksempel LO sin fellesorganisasjon kalt FO kan gi deg fordeler og billigere priser.
 • Samlerabatt – Ved å ha flere forsikringer hos samme forsikringsfirma kan man få en samlerabatt fra 5% – 25% avhengig av hvor mange man har og hvor mye man betaler.
 • Bosted – Forsikringer er dyrere i utsatte områder som større byer enn på mer landlige steder da man i større grad er utsatt for skader.
 • Bonus – Man opparbeider seg bonus ved å kjøre skadefritt over tid. Dette kan man fremskynde ved å bytte forsikringsselskap hver 6. måned.

Ulike typer kaskoforsikring

Vi har kommet smått inn på de ulike kaskoforsikringene allerede, men ikke fortalt hvem de passer for og hva de dekker.

I dette avsnittet skal vi ta et dypdykk i de ulike forsikringene slik at du vet hvilken du bør velge, og hva de ulike forsikringene dekker.

Det er viktig å sjekke selv hva de forskjellige forsikringene dekker og hva de koster direkte fra de ulike forsikringsselskapene da dette forandrer seg konstant i tillegg til at det kan være store forskjeller i dekningsgrad.

Forsikringene fungerer slik at toppkasko inneholder alt kasko, delkasko og ansvarsforsikring dekker i tillegg.

Man får med andre ord alt det de foregående forsikringene dekker også.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er basisgrunnlaget for alle de ulike kaskoforsikringene og lovpålagt for å kunne benytte seg av bilen.

Ansvarsforsikring dekker skader på personer uten maks beløpsgrense, skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander med inntil 100 millioner kroner i tillegg til rettshjelp.

Dette er den billigste forsikringen, men man får ingen dekning relatert til sitt eget kjøretøy hvis man er ansvarlig for ulykken.

Hvis uhellet ikke er din feil, og det andre forsikringsselskapet erkjenner straffskyld for sin sjåfør, vil man i de aller fleste tilfeller få dekket skader på sitt kjøretøy fra den skyldige sitt forsikringsselskap.

Denne forsikringen passer best for billigere kjøretøy under 50.000 kroner.

Ansvarsforsikring koster det samme uavhengig av hvilken bil man har, da man kun får dekket skader på andre sine kjøretøy, eiendeler og byggverk.

Dette er det klart billigste alternativet.

Delkasko dekker

Delkasko (også kalt minikasko) dekker litt mer og koster også litt mer. Her kan man få dekket ting som brann, naturskader, tyveri, innbrudd, veihjelp og glasskader i tillegg til alt ansvarsforsikringen dekker.

Egenandelen er ofte fast på delkasko, og man kan ikke sette den selv.

Dette har i stor grad ikke så mye å si siden bilene man pleier å forsikre med delkasko ligger i et prissegment hvor det ikke er så mye å justere, nemlig fra 50.000 kroner til kr 130.000 kroner.

Mange banker krever at du i det minste har delkasko eller kasko på kjøretøyet ditt avhengig av hvor mye lån du har på bilen og verdien av bilen.

Kasko (full kasko) dekker

Kaskoforsikringen dekker også det samme som ansvarsforsikring og delkasko dekker i tillegg til større skader på eget kjøretøy.

Dette er ikke det samme som toppkasko/superkasko og må ikke forveksles med denne.

Kasko også omtalt som full kasko gir deg dekning for skader på eget kjøretøy ved ulykker, hærverk, utforkjøring, velt eller kollisjon med andre kjøretøy og andre ytre påvirkninger.

Denne forsikringen passer best for nyere og dyrere biler fra 100.000 kroner og oppover.

Mange banker krever også at du har kaskodekning hvis du har lån på bilen,  da banken kan være skadelidende ved totalvraking eller større skader.

Mange forsikringsselskaper tilbyr også tilleggsforsikring ved valg av kasko, som ved motorhavari, ulykkesforsikring og andre ting.

Her kan man også sette egenandelen selv, noe som vil gjøre at man også kan spare penger ved å ha en litt høyere egenandel.

Toppkasko/superkasko dekker

Denne forsikringen inneholder alt man får i de andre forsikringene som kasko, delkasko og ansvarsforsikring. Her får man maksimalt med dekning og denne forsikringen dekker det meste.

Som regel er motorhavari og maskinskader tilleggsmuligheter, men utover dette er man nesten dekket for alt.

Her får man dekning på ting som skader eller tyveri av: Fastmontert utstyr, bilnøkler ,ladekabler, leiebil ved kaskoskade og naturulykker, parkeringsskader uten bonustap, rensing av motor ved feilfylling.

Toppkasko passer best for deg som har et dyrere og nyere kjøretøy. Hvis kjøretøyet er under 10 år gammelt vil dette også være en fordel hos mange forsikringsselskap.

Denne forsikringen passer best for kjøretøy over 300.000 kroner som er nye. Dette kan også være en god forsikring hvis du er utsatt for uhell knyttet til parkeringl da man unngår bonustap.

Er det verdt å kjøpe kasko på gammel bil?

Ja, det kan være verdt det avhengig av verdien på bilen, og ikke alderen. Verdien er en mye større faktor enn alderen.

Enkelte eldre biler kan ha høy verdi selv om de er gamle som for eksempel ferrarier eller andre samleobjekter.

Hvis bilen er gammel og har lav verdi vil det ikke lønne seg med kaskoforsikring og man burde heller ty til ansvarsforsikring.

Det er anbefalt å ha ansvarsforsikring på biler under 30.000 kroner til 50.000 kroner og delkasko på biler fra 50.000 til 100.000 kroner.

Har man en dyrere bil enn dette bør man ha kasko eller toppkasko avhengig av verdi og alder på kjøretøyet.

Kaskoforsikring båt

I tillegg til biler kan man også ha kaskoforsikring på sin båt! Dette kan være lurt hvis du er utsatt for uhell eller ulykker.

Denne forsikringen koster stort sett mellom kroner 3.000 – 30.000 kroner per år avhengig av hvilken båt du har, såfremt du har en normal båt.

Det er vanlig å betale rundt 6.000 til 8000 per år.

Forsikringer til sjøs fungerer annerledes enn bilforsikring og her er det mye vanskeligere å fordele skyld på grunn av for mange variabler og helt andre regler.

Du kan med andre ord være økonomisk skadelidende selv om uhellet eller ulykken ikke er din feil.

Avhengig av hvilken forsikring du velger kan du få dekning for disse tingene:

 • Grunnstøting og sammenstøt.
 • Synking og kantring.
 • Transport, slipp og løft.
 • Hærverk.
 • Infisert drivstoff(dieseldyr)
 • Tyveri.
 • Skader på drev.
 • Brann.
 • Juridisk bistand.
 • Eiendeler.
 • Opplagsutstyr.
 • Avbrytelse av ferie relatert til båtferie på grunn av sykdom og skade.

Kasko campingvogn

I tillegg til å ha kaskoforsikring på bil og båt kan man også skaffe seg kaskoforsikring på campingvogn! Dette bør man ha om man har en dyrere campingvogn.

Man er dekket av ansvarsforsikringen på campingvognen, men denne dekker kun skader på andre kjøretøy, eiendeler og personskader.

Det er ikke lovpålagt med kaskoforsikring på campingvognen siden man allerede er dekket av ansvarsforsikring, men har man en dyr vogn bør man ha kasko.

Her har man som regel to valg, nemlig delkasko og kasko (full kasko) og hvilken som vil være best for deg avhenger i stor grad av verdien på vognen.

Kasko for campingvogner koster som regel bare fra kr 3.000 i året, opptil kroner 10.000 i året avhengig av verdien på vognen og hvilken forsikring man velger.

Delkasko campingvogn

Delkasko for campingvogn dekker ikke mye, men her får du dekning for:

 • Brann*
 • Tyveri,
 • Glasskader.
 • Løse gjenstander.
 • Fastmontert utstyr.
 • Spikertelt, tilbygg og fortelt.

Denne forsikringen er rimelig billig, men har igjen lav dekning. Den passer best for campingvogner av lav verdi hvor mye av verdien man har gjerne er i ekstrautstyret.

Kasko campingvogn

Kasko (full kasko) for campingvogn dekker mye mer og her finner man stort sett den samme dekningsgraden som gjelder for kasko for biler.

Denne har mye større dekning og her får man dekket alt man får i delkasko for campingvogner i tillegg til:

 • Vann- og fuktskader.
 • Kollisjon.
 • Utforkjøring.
 • Naturskader.
 • Ferieavbrudd.
 • Hærværk.
 • Og andre tilfeldige skader.

Denne dekker mye mer, og anbefales for litt dyrere campingvogner da delkasko ikke dekker noe særlig når det gjelder skader på selve vognen.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454