bilde

BARN BESTEMMER: Om samboere har felles barn eller ikke er avgjørende for arvefordelingen.

Hvor mye arver samboer?

Sist oppdatert: 31. juli 2023

Hvor mye arver samboer? Dette er et viktig spørsmål for par som velger å leve sammen uten å være gift. Arveretten kan være kompleks å forstå, og det er mange faktorer som påvirker hvordan arven skal fordeles. Det gjelder spesielt for samboere, ettersom de ikke er beskyttet under arveloven på samme måte som ektefeller.

Stadig flere velger samboerskap fremfor ekteskap, og det er viktig å sette seg inn i hvilke rettigheter man har. Dere bør blant annet opprette et gjensidig testamente for å sikre hverandre økonomisk. Det gjelder spesielt for dere som har barn med andre enn nåværende samboer.

I denne artikkelen ser vi nærmere på samboers arverettigheter, samt hvordan du kan sikre partneren i tilfelle noe skulle skje med deg.

Kortversjonen

  • Samboere uten felles barn har ingen arverettigheter under arveloven. Det er i så fall viktig å opprette et gjensidig testamente for at dere skal kunne arve etter hverandre.
  • Samboere med felles barn eller som venter barn har samme rettigheter som ektefeller. De har da krav på enten en fjerdedel eller 4G.
  • Det er kun samboere med felles barn som har krav på å sitte i uskiftet bo. Hvis man ikke har felles barn, kan man ikke sitte i uskifte – selv ikke ved å opprette et testamente.

Samboers arverettigheter: Hvor mye kan du arve?

Begrepet “samboer” refererer til to personer som lever sammen i et ekteskapslignende forhold uten å være formelt gift, ifølge arveloven. Hvor mye samboer kan arve, avhenger av flere faktorer – deriblant om man har barn. Loven sier at samboere med felles barn har rett til en minstearv etter den avdøde samboeren. Minstearven er enten på en fjerdedel eller 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (ca. 400 000 kr).

Det er viktig å merke seg at denne retten kun gjelder for samboere som har, har hatt eller venter felles barn sammen. Samboere uten felles barn har ikke automatisk rett til arv etter hverandre, med mindre det er opprettet et testamente. Hvis du og din samboer har vært samboere i minst fem år, kan du gjennom testamentet sikre at samboeren din får inntil 4G i arv før eventuelle livsarvinger får sin arv. 

På den måten kan du sikre din samboers økonomiske fremtid, selv om dere ikke har felles barn. Har dere bodd sammen i mindre enn fem år, går livsarvingers krav på arv foran samboerens krav. Livsarvinger er arvelaters barn. Pliktdelsarven er på enten to tredjedeler eller 15G (ca. 1,5 millioner).

La oss se på et par eksempler. Du har vært samboer i tre år, har ett barn fra før og ønsker nå å opprette et testamente. Samboeren din har kun krav på arv etter testament, dersom formuen overstiger 1,5 millioner – slik at barnet ditt mottar sine lovfestede 1,5 millioner i pliktdelsarv. Utover det, bestemmer du hvor mye samboeren kan arve.

Etter fem år kan samboeren imidlertid ha krav på minstearv på lik linje med ektefeller, så lenge dette dokumenteres i testamentet. Du bør i så fall oppdatere det opprinnelige testamentet. Samboeren får nå tildelt minstearv før livsarvinger mottar pliktdelsarv.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Samboers rett til å sitte i uskiftet bo

Ifølge norsk lov, har en gjenlevende samboer med felles barn rett til å sitte i uskiftet bo. Uskifte betyr at hvis en samboer dør, kan den gjenlevende samboeren fortsette å bo i boligen og beholde felles innbo. Den gjenlevende samboeren kan på den måten utsette arveoppgjøret med fellesbarna til et senere tidspunkt.

Men hva om den avdøde samboeren har barn fra et tidligere forhold, også kjent som særkullsbarn? Særkullsbarn har rett til å kreve sin arv umiddelbart. Den gjenlevende samboeren kan i så fall ikke sitte i uskiftet bo med mindre særkullsbarnet gir sitt samtykke. Særkullsbarn kan eventuelt gi samtykke med forbehold.

Formålet med uskifte er å sikre den gjenlevende samboeren økonomisk ved å gi dem rett til å utsette arveoppgjøret etter den avdøde. Men det er viktig å merke seg at uskifte ikke innebærer at arveoppgjøret settes helt på pause. Arven etter førstavdøde vil fortsatt være et tema når den gjenlevende samboeren selv dør eller ønsker å inngå et nytt ekteskap. Det bør også nevnes at samboeren kan be om skifte når som helst.

Hvis dere ikke har felles barn, har dere heller ikke krav på å sitte i uskifte – selv ikke ved å skrive et testamente.

En løsning her er at dere har begge felles eierskap til boligen, samt tegner livsforsikring som dekker den avdødes låneutgifter. Da vil samboeren alltid ha en eierandel og økonomisk sikkerhet. Dersom den avdøde har livsarvinger, så har arvingene kun krav på å arve den avdødes eierandel og ikke hele boligen. Livsforsikringen kan deretter sørge for at den gjenlevende samboeren har midler nok til å betale ut pliktdelsarven til eventuelle særkullsbarn.

USKIFTET BO: Har avdøde særkullsbarn kan han eller hun nekte avdødes samboer å sitte i uskiftet bo.

Hvor mye arver samboer når man oppretter et gjensidig testamente?

Samboere uten felles barn arver altså ingenting, og derfor er det viktig å opprette et gjensidig testamente for å sikre hverandre. Der samboeravtalen sikrer hvordan eiendelene skal fordeles ved samlivsbrudd, sørger et gjensidig testamente at dere har arverettigheter etter hverandre. Hvis dere har felles barn, er det likevel lurt med et testamente for å utvide arverettighetene.

Et gjensidig testament er et dokument hvor to personer, ofte samboere eller ektefeller, disponerer verdier til fordel for hverandre. Dette betyr at partene bestemmer hva den andre parten skal arve etter dem. Det er ingen fastsatt grense for hvor mye en samboer kan arve i henhold til et gjensidig testament, men andre arvinger kan ha krav på en viss andel av formuen.

Det er viktig å merke seg at et testamente må oppfylle visse formelle krav for å være gyldig. Dokumentet må være skriftlig, datert og signert, og vitner må være til stede ved signering.

Få hjelp med testamentet for å sikre samboers arverett

Det å opprette et gjensidig testamente kan være en komplisert prosess. Vi anbefaler å konsultere med en advokat eller juridisk rådgiver for å sikre at testamentet er gyldig under norsk lov og oppfyller dine ønsker. Advokaten kan også hjelpe deg med å unngå potensielle feil som kan føre til tvister og arvekonflikter etter din død.

Profesjonelle advokater eller juridiske rådgivere kan gi deg råd om hvordan du best kan fordele dine eiendeler og sikre at din samboers arverett er beskyttet. De kan blant annet hjelpe deg med å forstå alle aspektene av arveloven, inkludert pliktdelsarv og hvor mye samboeren kan arve av det resterende beløpet.

Det kan alltid være nyttig å få veiledning av en advokat til å opprette et testamente, men det kan være spesielt viktig for samboere som ellers ikke har arverett. En advokat kan også hjelpe deg med å oppdatere testamentet ditt når livssituasjonen endrer seg – for eksempel hvis dere får barn eller kjøper eiendom.

Eksempler på hvor mye samboer kan arve

Hittil har du fått mye teori og få eksempler. Det kan være vanskelig å forstå hvor mye en samboer kan arve, uten å ta en nærmere titt på helt konkrete situasjoner. Derfor får du nå noen eksempler og scenarioer på hvordan et arveoppgjør for samboere kan foregå.

Scenario 1 : Samboere uten felles barn

Anna og Lars har vært samboere i 7 år. De har ingen felles barn, men Anna har en sønn fra et tidligere forhold. Hvis Anna skulle dø uten å ha skrevet et testamente, vil Lars ikke ha rett til å arve noe som helst. Alt Anna etterlater seg vil gå til hennes sønn. Men hvis Anna og Lars har skrevet et gjensidig testament, kan Lars arve enten en fjerdedel eller minst 4G (ca. 400 000 kr) – forutsatt at det ikke går ut over sønnens pliktdelsarv.

Scenario 2: Samboere med felles barn

Martin og Ida har vært samboere i 10 år og har to felles barn. Hvis Martin dør, har Ida som gjenlevende samboer rett til en minstearv etter Martin. Denne minstearven er enten en fjerdedel av formuen eller 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (ca. 400 000 kr). Ida kan også sitte i uskifte med felles bolig og innbo. Barnas arverett utsettes da til Ida selv dør, gifter seg på nytt eller ber om skifte av andre årsaker.

Scenario 3: Samboere med særkullsbarn

Thomas og Nina har vært samboere i 15 år og har ett felles barn. Thomas har også en datter fra et tidligere forhold. Hvis Thomas dør, har Nina som gjenlevende samboer rett til en minstearv. Men Thomas sin datter fra tidligere forhold kan kreve sin arv umiddelbart. I dette tilfellet kan Nina ikke sitte i uskifte for alle verdiene med mindre datteren til Thomas gir sitt samtykke.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Konklusjon: Så mye arver samboer

Arverett kan være et komplekst område, og det er spesielt viktig for samboere å forstå sine rettigheter. En av de viktigste faktorene som påvirker hvor mye samboer kan arve er om de har felles barn. I slike tilfeller har den gjenlevende samboeren rett til en minstearv og muligheten til å sitte i uskiftet bo. 

Samboere som ikke har felles barn har derimot ikke lovfestet arverett. Særkullsbarn har arverettigheter som kan påvirke samboerens arv. Dersom den avdøde har barn med andre enn den gjenlevende samboeren, kan disse barna kreve sin arv umiddelbart. Det kan igjen påvirke den gjenlevende samboerens økonomiske situasjon.

Vi anbefaler å snakke med en advokat med erfaring innen arverett for å få veiledning og hjelp, slik at dere kan opprette et rettferdig testamente og på den måten sikre hverandre som samboere. 

Det å forstå arveloven og dens virkning på samboerskap er viktig for å sikre din og din samboers fremtid. En advokat kan hjelpe deg med å få den roen i sinnet som du fortjener.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454