bilde

SÆRKULLSBARN BESKYTTET: Særkullsbarn har normalt alltid krav på en minimumsarv.

Hva arver særkullsbarn: rettigheter, arveoppgjør og fordeling

Sist oppdatert: 24. juli 2023

Arveoppgjør kan være en krevende prosess for alle. Fordelingen kan likevel bli ekstra komplisert når familiemønstre er i endring, og det blir snakk om både felles og “mine og dine” barn. I den forbindelse har Norge nylig oppdatert arveloven for å styrke særkullsbarns rett til arv.

Samtidig kan mange som har stiftet en ny familie og inngått samboerskap ha ønske om å sikre den nye partneren, dersom noe skulle skje – uten at det går på bekostning av hva barn fra tidligere forhold har krav på.

Det er viktig å kjenne til arveretten for å kunne sette opp et testamente eller for at livsarvinger skal kunne fordele arven riktig. Enten du er arving eller arvelater, bør du sette deg inn i hva særkullsbarn arver under lovverket. I denne artikkelen gir vi deg en enkel og forståelig oversikt over det som ellers kan være et vanskelig tema.

Kort oppsummering:

  • Særkullsbarn har krav på pliktdelsarv under arveloven. Den er på to tredjedeler eller 15G, akkurat som for felles barn og adoptivbarn.
  • Gjenlevende ektefelle eller samboer har kun krav på å sitte i uskiftet bo, hvis man har felles barn. Barn som den avdøde har med en annen partner kan kreve å få arven sin umiddelbart.
  • Hvis man er samboer uten felles barn, har man ikke automatisk krav på arv. Barn fra tidligere forhold vil arve alt, med mindre man opprettet et testamente.

Hva arver særkullsbarn?

Definisjonen av særkullsbarn er barn som bare har én av partnerne i et forhold som biologisk forelder. Hvis din mor eller far gifter seg igjen, vil du bli betraktet som et særkullsbarn. Arverettighetene til disse barna er godt beskyttet under norsk lov, særlig etter at arveloven ble oppdatert i 2021.

Adoptivbarn, felles barn og særkullsbarn har alle krav på en pliktdelsarv på enten 15G eller to tredjedeler av arven. De anses for å være livsarvinger. 15G utgjør 15 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Dersom arvelater har skrevet et testamente, må man ta høyde for at livsarvingene har krav på 15G. 

Gjenlevende ektefelle eller samboer med felles barn har også krav på en fjerdedel eller en minstearv på 4G. Denne skal fordeles før barna får sin arv. Det er først når alle barna og den gjenlevende partneren har fått sin rettmessige arv at man kan testamentere bort resterende beløp fritt. Det er altså ikke mulig å gjøre særkullsbarn arveløse under norsk lov.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Særkullsbarn og uskifte

Uskifte er en juridisk ordning som lar den gjenlevende ektefellen beholde fellesboet uten å dele det med avdødes arvinger, frem til vedkommende enten dør eller gifter seg på nytt. Dette gir den gjenlevende ektefellen rett til å bruke eiendelene som inngår i uskifteboet. Gaver eller gavesalg er kun tillat hvis det ikke har store konsekvenser for formuen.

Når det gjelder særkullsbarn, har de ifølge arveloven rett til å kreve sin del av arven umiddelbart etter den biologiske forelderens død. Dette betyr at den gjenlevende ektefellen ikke kan velge å sitte i uskiftet bo uten særkullsbarnas samtykke. De har i tillegg mulighet til å gi samtykke til uskifte med forbehold, slik at de kan føle seg trygge på at den gjenlevende partneren ikke reduserer verdien av arven.

Særkullsbarn har ikke automatisk rett til å arve fra en steforelder. Hvis steforelderen ønsker å etterlate noe til sine stebarn, må dette spesifikt angis i et testamente. Hvis ikke, vil arven automatisk gå til den avdødes biologiske barn, ektefelle eller nærmeste slektninger.

Fra papir til praksis: Eksempler på fordeling av arv med særkullsbarn

Eksempel 1: Tenk deg at du er gift for andre gang, og du har ett særkullsbarn fra ditt første ekteskap. Du og din nåværende ektefelle har ingen felles barn. I dette tilfellet vil barnet ditt ha krav på arven sin umiddelbart etter din bortgang, selv om din ektefelle ønsker å sitte i uskifte. Han eller hun må gi sitt samtykke til den gjenlevende ektefellen. Din ektefelle har likevel krav på minstearv under norsk arvelov, og den skal fordeles først.

Eksempel 2: La oss si at du er gift, og du har to særkullsbarn og ett felles barn med din nåværende ektefelle. Ved din bortgang, har dine særkullsbarn rett til å kreve sin del av arven umiddelbart. Ektefellen kan sitte i uskifte for arven til det felles barnet. 

I slike scenarioer kan det imidlertid være nødvendig å selge eventuelle eiendeler og bolig for å kunne fordele arven. Særkullsbarna kan imidlertid gi samtykke med eller uten forbehold. Et forbehold kan være at den gjenlevende ektefellen kan få sitte i uskiftet bo og på den måten beholde boligen, så lenge de ikke reduserer verdien av arven.

Eksempel 3: Du er gift og har ett barn fra et tidligere forhold. Dine totale verdier er på 7 millioner. Hvis du ikke har opprettet et testamente, vil en fjerdedel gå til ektefellen og resterende verdier til barnet. Hvis du har et testamente, vil ektefellen ha krav på 4G og barnet 15G. Resterende verdier kan du testamentere vekk fritt, enten det er til ektefellen, barnet eller noen andre.

Utfordringer ved fordeling av arv med særkullsbarn

Arveoppgjør med særkullsbarn kan by på flere utfordringer. En slik utfordring kan være hvis den gjenlevende ektefellen ønsker å sitte i uskiftet bo, men ikke får samtykke. Løsningen her er åpen kommunikasjon og forståelse. Den gjenlevende ektefellen kan prøve å forhandle en avtale med barna.

Det kan også oppstå konflikt hvis det ikke er nok kontanter i boet til å dekke arven til særkullsbarna under oppgjøret. Det gjelder spesielt ved tilfeller der mesteparten av formuen er bundet opp mot bolig, men den gjenlevende partneren ønsker å forbli boende der. I slike tilfeller kan det være nødvendig å ta opp lån eller selge noen av eiendelene for å betale ut arven.

Verdsettelse av eiendeler og bolig kan også være en kilde til uenighet mellom den gjenlevende ektefellen, felles barn og særkullsbarn. For å unngå konflikt, kan det være lurt å få hjelp av en uavhengig takstmann. Sørg for å dokumentere verdiene skriftlig, slik at det ikke oppstår misforståelser.

Hvis testamentet ikke er tydelig nok på hvordan den avdøde ønsket å fordele sin formue, kan dette også føre til utfordringer. I så fall kan det være nødvendig med juridisk rådgivning eller rettslig klargjøring for å tolke testamentet på riktig måte og i henhold til arveloven. Dersom man ønsker å opprette et testamente, er det svært viktig å gjøre det på rett måte.

USKIFTET BO: En vanlig problemstilling oppstår når gjenlevende ektefelle ønsker å fortsette å bo i boligen, men avdødes særkullsbarn ønsker verdiene umiddelbart.

Hvordan sikre din nye samboer

Når man starter et nytt kapittel i livet med en samboer eller ektefelle, er det viktig å vurdere hvordan man kan sikre deres økonomiske fremtid hvis noe skulle skje deg. Dette er spesielt relevant når det blir snakk om felles, mine og dine barn. Deres rettigheter til arv kan påvirke hvordan du kan fordele dine eiendeler.

I Norge har samboere begrensede arverettigheter, sammenlignet med ektefeller. Med mindre man har felles barn, har ikke samboere noe arverett under norsk lov. Samboere med felles barn har samme rettigheter som ektefeller. Man må derfor opprette et testamente for at samboere uten felles barn skal ha krav på arv. Hvis ikke, vil særkullsbarna arve alt.

Samboeren vil kunne arve opptil 4G før barna får sin del av arveoppgjøret, hvis du oppretter et testamente. Dersom det er mer verdier igjen etter at barna har fått sin pliktdelsarv og samboer har fått sin minstearv, kan arvelater fordele disse verdiene fritt. På den måten kan samboeren arve mer enn kun 4G. Det er viktig å merke seg at man må ha vært samboere i minimum fem år.

Få profesjonell hjelp til testamente, fordeling av arv og arveoppgjør med særkullsbarn

Det kan være utfordrende å opprette et rettferdig testamente, og mange velger derfor å oppsøke profesjonell hjelp. En advokat kan veilede deg gjennom prosessen og hjelpe deg med å lage en plan som beskytter både din nye partner og dine livsarvinger. Testamentet gir deg muligheten til å bestemme hvordan dine eiendeler skal fordeles etter din bortgang, noe som igjen kan bidra til å redusere potensielle konflikter blant dine etterlatte.

Det å lage et testamente krever mer enn bare å skrive ned hvem som skal få hva. Juridiske krav må oppfylles for at testamentet skal være gyldig, blant annet at du må ha minst to vitner. Testamentet må dessuten skrives på en tydelig måte med klare formuleringer for å unngå misforståelser. Ikke minst, så må ønskene dine samsvare med norsk lov for at det skal være gyldig.

Dersom du står midt i et arveoppgjør og det har oppstått en arvekonflikt mellom særkullsbarn, felles barn eller gjenlevende partner, er det viktig å huske at dette er vanlig. Arv kan bringe frem sterke følelser og gamle uenigheter kan blusse opp, noe som kan gjøre situasjonen enda mer komplisert.

Det første steget i å løse en arvekonflikt er åpen kommunikasjon. Prøv å forstå de andres synspunkter og uttrykk dine egne bekymringer på en konstruktiv måte. Hvis dette ikke løser konflikten, kan det være lurt å søke hjelp fra en nøytral tredjepart som en advokat med inngående kjennskap til arveloven.

En dyktig advokat med erfaring innen arverett kan gi deg juridiske råd som er skreddersydd til din unike situasjon.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Konklusjon: dette arver særkullsbarn

Du har nå fått mye informasjon om arverettighetene til særkullsbarn. Vi har utforsket viktige aspekter som arverett for samboere og ektefeller, særkullsbarns rett til arv ved uskifte, og hvordan man kan sikre rettferdig fordeling av arv. Vi har også understreket at stebarn ikke automatisk har arverett etter sin steforelder, med mindre dette er spesifikt uttrykt i et testament.

Det viktigste å huske på er at særkullsbarns rett til arv er beskyttet under norsk arvelov. De har krav på 15G eller to tredjedeler og kan kreve arven sin umiddelbart etter forelderens død. Disse rettighetene påvirker hvordan arvelater kan fordele sine eiendeler i et eventuelt testamente. Et testamente kan være tilrådelig, særlig om man ønsker at den nye samboeren skal ha krav på deler av arven.

Det kan være en god idé å søke profesjonell hjelp. Advokater med erfaring og kunnskap innen arverett kan hjelpe deg med å lage et testamente som reflekterer dine ønsker, samtidig som det ivaretar særkullsbarnas rettigheter. Med riktig kunnskap og veiledning, kan du sikre at alle dine kjære blir tatt vare på.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454