bilde

5 huskeregler hvis du skal fjerne trær på eiendommen

Sist oppdatert: 6. august 2023

Har du trær på eiendommen som irriterer deg? De fleste går ut ifra at man kan gjøre hva man vil på egen eiendom, men det er ikke bare å ta tak i motorsagen og skjære treet ned. Det er faktisk en del faktorer du må være klar over før treet kan fjernes.

Kortversjonen

  • Sjekk alltid gjeldende lover og regler, som naboloven og kommunens reguleringsplan, før du fjerner trær på eiendommen.
  • Lag en plan for trefellingen før du går i gang. Kartlegg området og identifiser eventuelle hindringer som hus, gjerder, ledninger eller veier som kan påvirke fellingen.
  • Fjern greinene først for å forenkle selve fellingen. Dette reduserer risikoen for at greinene kommer i veien for motorsagen og kan føre til utilsiktede skader.
  • Velg riktig sageteknikk når du skal felle treet. Dette avhenger av tretypen, tykkelsen på stammen og størrelsen på motorsagbladet.

Trær til glede og besvær

For noen er det en stor glede å ha trær på eiendommen, og for andre er de til irritasjon eller direkte farlig. Det er regler knyttet til felling av trær, og det er veldig viktig at du har kjennskap til disse før motorsag og vernebrillene kommer på. Du kan faktisk risikere store konsekvenser hvis du bare gyver løs på treet i hagen.

I denne artikkelen får du vite alt du trenger om å fjerne trær fra din egen eiendom, slik at du kan gjøre det selv eller hyre inn noen uten å risikere å få konsekvenser eller andre problemer knyttet til fellingen. For å gjøre det enda enklere for deg, skal vi koke alle rådene og reglene ned i fem huskeregler. Skal du felle eget tre, eller hjelpe noen andre med å gjøre det, anbefaler vi deg å lese videre.

5 huskeregler for felling av trær på egen eiendom

  1. Sjekk alltid gjeldende lover og regler, som naboloven og kommunens reguleringsplan.
  2. Legg en plan for trefellingen.
  3. Fjern alle greinene først.
  4. Velg riktig sageteknikk.
  5. Sjekk om treet har noen sykdommer.

Sjekk alltid lover og regler

Den første og viktigste huskeregelen er at du sjekker hvilke regler som gjelder i din kommune når det kommer til felling av trær. Det er ikke bare naboloven som har bestemmelser om dette, og det er heller ikke alltid at ønsket om å felle trær skyldes konflikt med naboen.

Noen ganger er du nødt til å søke om tillatelse for å felle et eller flere trær på eiendommen din. Dette er ikke alltid tilfelle, men du er nødt til å søke om du bor i en kommune hvor reguleringsplanen begrenser felling av trær. Dette er, for eksempel, tilfelle i Oslo kommune. Søknadsregelen gjelder også om treet har en omkrets på 90 cm og står 1 meter over bakken. Sjeldne tresorter og trær langs strandsonen er det heller ikke fritt frem å hugge ned uten tillatelse. Dersom eiendommen din er bevaringsverdig, må du også søke om tillatelse. Du finner søknadskjema på kommunens hjemmeside, og det skal også sendes til kommunen din.

Hvis de overnevnte faktorene ikke gjelder for din eiendom, står du fritt til å felle treet ditt uten å sende inn en søknad til kommunen du bor i.

For mange kan det virke veldig slitsomt og underlig å måtte be om tillatelse til å felle trær på egen eiendom, men som de overnevnte faktorene tilsier er det gode grunner for dette. For Oslo handler det blant annet om miljøhensyn, og at trær har mange positive effekter på naturmangfoldet. I tillegg er trær en viktig del av det grønne bybildet. I andre tilfeller handler det om å beskytte trær som har en spesiell verdi eller som er av sjelden sort. Du må derfor også være nøye med å kontrollere at treet du ønsker å felle ikke er vernet.

Lag alltid en plan

Når du vet at du kan felle treet på eiendommen din på lovlig vis, vil det naturlige neste steget være å lage en plan. Det er alltid viktig å være godt forberedt når et tre skal felles med motorsag, ellers kan mye gå galt. Kartlegg om det finnes store hindringer, som for eksempel hus, gjerder, ledninger, veier og andre bygninger i området. Når dette er kartlagt, er det lettere å gå videre i planleggingen som selvfølgelig handler om hvor treet skal falle for å ikke gjøre noen skade. Det er også greit å planlegge videre rydding og bortkjøring av treet etter at grovjobben er gjort.

Husk å sette ut et varselskilt og si ifra til naboene! Planlegg også en retrett hvis du får behov for å komme deg raskt unna. Hvis du ikke ønsker å felle treet selv eller mangler kompetansen til å gjøre det, kan du hyre inn profesjonell hjelp. De vil også hjelpe deg med selve planleggingsprosessen.

Fjern grener først

Den tredje huskeregelen er at du må fjerne treets greiner først. Dette fordi du slipper å risikere at greinene kommer i veien for motorsagen, pluss at du heller ikke risikerer at store greiner kan gjøre skade. Det er flere måter å fjerne greiner på, men de profesjonelle anbefaler at du bruker et trekkjede, og jobber deg ovenfra og ned.

Velg riktig sageteknikk

Det er veldig viktig at du sager treet riktig, hvis ikke kan det falle feil og gjøre stor skade. Når treet er mest mulig fritt for kvister og greiner, skal du begynne med å lage hovedskåret. I den forbindelse er det faktisk to ting det er viktig at du husker på. Det ene er at brytekanten skal ha en jevn tykkelse og riktige dimensjoner, og det andre er at fellekilen eller brytejernet skal settes inn før treet kan klemme sverdet.

Hvilken teknikk du skal velge til å lage skåret i treet kommer veldig an på tretypen, og tykkelsen på stammen. Størrelsen på bladet til motorsagen har også betydning. Det lønner seg derfor å lese deg opp på ulike teknikker før du begynner å lage et skår med motorsagen. Teknikk er som sagt viktig for at treet skal falle riktig, men det er også viktig for å beskytte motorsagbladet. Når man bruker mye penger på å kjøpe en motorsag, er det veldig dumt om man bruker det på en måte som fører til rask slitasje.

Sjekk om treet har sykdommer

Den siste huskeregelen når du skal felle et eller flere trær, er å sjekke om trærne har sykdommer. Du trenger ikke å være ekspert på trær for å se om det er sykdom inne i bildet. Er tømmeret mykt? Eller kanskje er det misfarget? Er den nedre stammen svulmet opp? Hvis svaret er «ja» på noen av disse faktorene, må du være svært forsiktig.

Dette tyder på at treet har råte, og at trefibrene er svekket. I så fall må treet felles i sin naturlige fallretning, og du må bruke en vinsj hvis du er usikker. Råte avtar vanligvis høyere opp i trestammen, og dermed er det et trygt alternativ å la det være igjen litt mer stubbe enn hva du i starten planla.

Avsluttende tips og råd

Velg alltid et godt verktøy når du skal felle trær. Godt verktøy gjør halve jobben for deg, og det er vel verdt investeringen. Når det kommer til små trær, trenger du ikke noe mer enn en skarp øks og muskelkraft, men for større og tykkere trær er det motorsag som anbefales. Fellekile og brytejern er også nødvendig og gode verktøy å ha når du skal gå i gang med trefelling.

Har treet ført til nabokonflikter?

Denne artikkelen skal i utgangspunktet ikke handle om nabokonflikter, men siden de aller fleste nabokonflikter i Norge handler om trær er fornuftig å vise til noen av forholdene som gjelder i slike situasjoner. Det er nemlig ulovlig å kutte ned treet til naboen.

I noen situasjoner er naboene enige om at treet skal fjernes. Da er det ofte vanlig at man deler på kostnadene, siden begge parter har nytte av at treet felles. I mange situasjoner blir man derimot ikke enige. Dette gjelder spesielt om naboen ønsker å beholde treet sitt. Da er det nabolovens bestemmelser som ligger til grunn for hva man kan gjøre videre. Naboloven slår fast at du har rett til å fjerne trær eller eventuelle greiner og lignende som går over din eiendom. Trær som er over ni meter høye skal også fjernes, selv om naboen ønsker å beholde det. Dette gjelder vel og merke kun hvis det står under tre meter fra din egen eiendom. Du kan også kreve å få fjernet alle trær som ødelegger for din eiendom, eller er til fare.

Hvis alle disse tre vilkårene over er oppfylt, har du rett til å kreve at naboen fjerner eller beskjærer det gjeldende treet. Husk at naboen har rett til å kreve det samme av deg om du har trær på din eiendom som er til ulempe for naboen din. Vi anbefaler deg alltid å gå i dialog med naboen, og vise til hva naboloven sier om trær. Hvis dialog ikke fører til enighet, kan du ringe til kommunen for å høre om hvordan du kan få hjelp. I verste fall ender saken i retten. Dette er imidlertid ikke å anbefale, da det fører til høye kostander og gjør forholdet til naboen ekstra tungt.

Oppsummering

Å felle trær på egen eiendom er ikke noe som kan gjøres uten videre. Du må sjekke med kommunen om du faktisk har lov til å felle treet, og i noen tilfeller må du også sende inn en søknad. Sørg for å planlegge godt, og ha riktig verktøy. Føler du deg usikker, er det ingen skam i å be om hjelp.

Få svar på vanlige spørsmål om å fjerne trær på eiendommen

Meldingsboble
Hvorfor kan det være nødvendig å fjerne trær på eiendommen?

Fjerning av trær på eiendommen kan være nødvendig av flere grunner, som for eksempel å forhindre skade på bygninger og infrastruktur, fjerne døde eller syke trær, øke lys og utsikt, eller gi plass til nye planter, byggeprosjekter eller hageelementer.

Meldingsboble
Hva bør man vurdere før man fjerner et tre på eiendommen?

Før man fjerner et tre på eiendommen, bør man vurdere treets helse og stabilitet, risikoen for skade på omgivelsene, eventuelle offentlige regler og restriksjoner knyttet til trehogst, samt kostnadene og arbeidet involvert i fjerningsprosessen.

Meldingsboble
Hvilke metoder kan brukes for å fjerne trær på eiendommen?

Metoder for å fjerne trær på eiendommen inkluderer trefelling, der treet felles i ett eller flere stykker, og stubbefresing, der stubben fjernes ved hjelp av en spesiell maskin som freser ned treets røtter. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å fjerne røttene manuelt eller ved hjelp av gravemaskin.

Meldingsboble
Hvordan kan man finne en kvalifisert og erfaren trefeller eller tjenester for fjerning av trær?

For å finne en kvalifisert og erfaren trefeller eller tjenester for fjerning av trær, kan man søke på nettet, be om anbefalinger fra venner og naboer, samt sjekke omtaler og referanser. Det er viktig å velge en aktør med nødvendige sertifiseringer, forsikringer og erfaring for å sikre en trygg og effektiv prosess.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454