bilde

Hva koster det å bygge hus? En oversiktlig prisguide

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Hva koster det å bygge hus? Det korte svaret på hva det koster å bygge hus er: det spørs! Husbygging kan være en dyr investering, men det trenger ikke nødvendigvis å være sånn. Kostnadene for å bygge hus kan nemlig variere i veldig stor grad, avhengig av hvor stort og komplekst prosjektet er.

Før du begynner å bygge hus, anbefaler vi at du setter deg inn i de ulike alternativene. Du bør også sette opp et realistisk budsjett for å se hva du har råd til. Her ser vi nærmere på forskjellige typer hus som du kan bygge og prisen på å bygge disse husene, samt gir deg et overslag over ulike kostnader som du må budsjettere for. Du får også mange gode tips til hvordan du kan spare penger på husbyggingen.

Høres det bra ut? Da bør du lese videre.

Kortversjonen

  • Prisen for å bygge hus varierer avhengig av typen hus og kompleksiteten i prosjektet.
  • Eneboliger kan koste mellom 25 000 kr og 50 000 kr per kvadratmeter, avhengig av størrelse og materialvalg.
  • Ferdighus kan være et rimeligere alternativ, med priser som kan variere fra 2-3 millioner til over 10 millioner kroner, inkludert tomtekostnader.
  • Andre faktorer som påvirker kostnadene inkluderer grunnarbeid, reguleringsbestemmelser, tekniske systemer, valg av entreprenør og innredning.

Hva koster det å bygge hus?

Hva det koster for å bygge hus vil først og fremst avhenge av hvilken type hus du skal bygge. Arkitekttegnet enebolig? Elementhus eller ferdighus? Må du kjøpe tomten selv eller kjøper du hus som del av et større byggeprosjekt? Prisen for “din” del av en firemannsbolig som kjøpes av en entreprenør som bygger ut et helt nabolag vil være annerledes enn prisen på å bygge enebolig på egen tomt.

Ettersom du kjøper et nøkkelferdig hus og ikke deltar i husbyggingen på samme måte når du kjøper et nytt hus som del av et byggeprosjektet, så velger vi å ikke fokusere så mye på dette alternativet her. Vi kommer heller til å fokusere på hva det koster å bygge hus på egen tomt, enten du velger delt eller totalentreprise.

Derfor vil vi se nærmere på hva det koster å bygge ferdighus, elementhus og arkitekttegnede hus. Vi ser også på andre kostnader som kan være forbundet med prosjektet, alt fra kostnader for rådgivning til byggevarer, arbeidskraft og det å kjøpe selve tomten.

Hva koster det å bygge enebolig?

Prisen på å bygge enebolig kan variere fra 25 000 kr til 50 000 kr per kvadratmeter. Denne prisen inkluderer imidlertid ikke arkitekttegninger, selv om den tar høyde for arbeidskraft og nødvendige materialer. Det er derfor rimeligere å bygge ferdighus enn arkitekttegnet enebolig. Tomten kommer også i tillegg til kvadratmeterprisen.

Følgende påvirker hva det koster å bygge hus:

  • Størrelse og materialer
  • Tomten og grunnforholdene på tomten
  • Kostnader med byggesøknader
  • Valg av tekniske systemer som ventilasjonsanlegg
  • Hvilken entreprenør du velger

Utover selve husbyggingen, så må du også budsjettere for innredning. Hvilket bad og kjøkken du velger, kvaliteten på flisene og gulvene, samt kostnader for maling kan påvirke den endelige prisen på huset. For å få en god oversikt over hva det kommer til å koste for bygging av eget hus, anbefaler vi at du tar kontakt med flere entreprenører.

Annet som påvirker hva det koster å bygge hus kan inkludere søppelcontainere, stillas og annet utstyr som du må leie inn, samt søknader og gebyrer til kommunen. Dersom du velger å bruke en totalentreprenør, så må du undersøke hva de betaler for og hva du må betale selv. Det er vel verdt å bruke tid på å undersøke slike ting. Jo mer nøyaktig budsjettet ditt er, desto større kontroll har du.

Hva koster det å bygge ferdighus?

Å bygge ferdighus kan være et enkelt og rimelig alternativ. I så fall må du kjøpe tomten og deretter velge husmodell og husbyggesetter. Du kan legge til ulike tilvalg, og disse vil ha innvirkning på prisen. I tillegg må du kjøpe arbeidskraft fra for eksempel tømrer, grave- og grunnarbeid, elektriker, rørlegger og lignende.

Prisen på huset kan variere fra 2-3 millioner til over 10 millioner kroner, avhengig av hvor stort huset er, ulike tilvalg og kvaliteten på produktene. I tillegg må du betale for tomt, grunnarbeid og kostnader forbundet med byggesøknad. Alt dette kan fort føre til en kostnad på ca. 1,5 millioner ekstra, i tillegg til prisen på ferdighuset.

Prisen på ferdighuset kan også avhenge av hvordan det bygges. Ofte kan det være rimelig å kjøpe såkalt elementhus. I så fall blir elementene bygget ferdig på en fabrikk før de leveres til tomten din. Der settes de ferdige elementene sammen – og du har et ferdigbygget hus. Det er riktignok ikke alt som kan bygges ferdig på en fabrikk, for eksempel må elektrisk arbeid, arbeid med rør og selve innredningen fikses på tomten din.

Husbyggingen går betydelig mye raskere, og det forklarer også hvorfor det kan koste mindre å bygge hus på denne måten. Du kan også spare penger på byggelånet, dersom huset settes raskt sammen. Du må nemlig betale renter på byggelånet mens huset holder på å bli bygget. Det er vanlig å betale renter på byggelån hvert kvartal.

Tips til å spare penger på husbygging

Du har mange muligheter til å påvirke prisen på husbyggingen. For eksempel, de dyreste rommene er kjøkken og bad. Du kan kutte utgiftene ved å kun ha ett bad. På samme måte kan du velge enklere standard for å redusere kostnaden for å bygge hus. Det er likevel viktig at du velger god nok standard for å unngå problemer på sikt.

Altfor billige løsninger kan vise seg å bli kostbare på sikt – særlig når det gjelder husbygging.

Hva koster tomten?

Hustomten kan koste alt fra noen hundretusener til flere millioner, avhengig av flere ulike faktorer som beliggenhet, grunnforhold og eventuelle reguleringsbestemmelser. Det er for eksempel utrolig viktig å sjekke hvilke reguleringsplaner som finnes for området og sikre at du i det hele tatt kan bygge bolig på tomten. Det er heller ikke alle tomter som passer for alle typer boliger.

Andre ting du bør sjekke og som kan ha innvirkning på prisen er heftelser på eiendommen og hvorvidt naboene har adkomstrettigheter. Det er også viktig å sjekke om det finnes ledninger som ligger under tomten eller det finnes andre konstruksjoner som kan påvirke byggingen.

I tillegg må du regne med å betale for tilknytning til vann, kloakk, veinett, strømnett, samt kostnader til fagfolk som kan utføre dette arbeidet. Det kan derfor være lurt å sette til side en del av budsjettet til uforutsette utgifter med tomten.

Kostnader forbundet med arbeid på tomten

Vi har nevnt at du må budsjettere for grunnarbeidet. Det vil si å gjøre tomten klar for å bli bygget på. Hvor mye det koster, avhenger av hvor mye arbeid som må gjøres. For eksempel, sprengningsarbeid vil mest sannsynlig dra opp prisen på husbyggingen betydelig. Undersøk om det har blitt utført geotekniske undersøkelser på tomten for å få bedre kontroll på hva som skjuler seg under bakken.

Hva er billigst – delt eller totalentreprenør?

Mange lurer på om de kan spare penger på husbygging ved å å koordinere og gjennomføre deler av byggingen selv. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle. Du kan ofte få et godt tilbud ved å velge en totalentreprenør, samt spare deg for mye tid og krefter. Det kan nemlig være krevende å skulle koordinere prosjektet selv.

Du har kun ett firma å forholde deg til når du velger en totalentreprenør. Ellers må du hyre inn mange ulike typer fagfolk, samt sikre at arbeidet flyter greit og at alle får tatt sin del til rett tid. Du kan tape betydelig med penger ved eventuelle forsinkelser og når koordineringen ikke går som den skal.

En totalentreprise gir deg altså en pakkepris på å bygge hus. De har ofte gode avtaler for materialer, samt har faste fagfolk som de jobber med. Det betyr at det faktisk kan koste mindre å bygge hus med totalentreprenør, fremfor å kjøpe inn alt selv fra ulike entreprenører.

Slik får du gode tilbud fra entreprenører

Det er viktig å bruke god tid på å innhente tilbud og priser for å få en god pris på husbyggingen. Det er dessuten kun ved å innhente tilbud at du får et mer nøyaktig bilde på hva det koster å bygge hus. Du kan enten ta kontakt med forskjellige entreprenører selv eller du kan legge jobben ut på anbud.

Fordelen med å bruke en anbudstjeneste til å innhente priser på hus er at du sparer mye tid. Du lar entreprenørene konkurrere om deg, fremfor å måtte lete etter seriøse firma selv. Du mottar tre gratis og uforpliktende tilbud som du kan studere i ro og fred. Vi anbefaler at du vurderer alle tilbudene nøye.

Pass på du får et så likt sammenligningsgrunnlag som mulig når du skal vurdere hvem som har det beste tilbudet på husbyggingen. For eksempel, ikke alle totalentreprenører inkluderer grunnarbeid i prisen. Derfor bør du sjekke at alle tilbudene inneholder samme type arbeid. Hvis ikke, så må du undersøke hva dette arbeidet vil koste i tillegg til prisen på å bygge huset.

Prisen er imidlertid ikke alt – det er like viktig at du velger en seriøs entreprenør som du kan stole på og som bruker materialer av høy kvalitet. Vi anbefaler derfor at du tar deg tid til å undersøke ulike firmaer, sjekke referanser og spørre dem om hvilke garantier som de tilbyr. På denne måten er du godt rustet for å bygge det huset du drømmer om – til den rette prisen.

Kort oppsummert: Hva koster det å bygge hus?

Hva det koster å bygge hus kan altså variere stort fra prosjekt til prosjekt, alt ettersom hvilke krav du stiller. Det er derfor viktig at du først sjekker prisen på tomten, grunnforholdene og andre faktorer som kan ha innvirkning på prisen. Videre må du regne med å betale for tilknytning til vann, kloakk, veinett og strømnett.

Grunnarbeid kan ofte komme i tillegg til prisen på huset. Prisen på boligen du vil bygge avhenger av størrelse, hvorvidt den er arkitekttegnet og hvilke materialer du velger. Du bør sammenligne tilbud fra flere forskjellige entreprenører for å finne det billigste tilbudet. Et lite ferdighus kan totalt sett koste alt fra 3-4 millioner og opp, mens en arkitekttegnet enebolig kan koste opp mot 50 000 kr kvadratmeteren eller mer.

Få svar på vanlige spørsmål om hva det koster å bygge hus

Meldingsboble
Hva koster det å bygge arkitekttegnet enebolig eller ferdighus?

Arkitekttegnede eneboliger kan variere i pris fra 25 000 kr til 50 000 kr per kvadratmeter. Ferdighus kan koste 2-3 millioner til over 10 millioner, avhengig av størrelse og ulike tilvalg. Du kan derfor påvirke prisen ved å tenke nøye over størrelse på boligen, hvilken type hus du vil bygge og hvilke tilvalg du ønsker.

Meldingsboble
Er det budrunde på tomter?

Noen tomter kan man få kjøpt via budrunder, mens andre kan du kjøpe til fastpris. Vi anbefaler at du undersøker prisen på tomter der du ønsker å bygge hus og gjør litt grundig research først. Noen steder kan det være billigere å kjøpe tomt til fastpris, enn å delta på budrunde. Det er derfor lurt å undersøke begge alternativene før du bestemmer deg.

Meldingsboble
Finnes det tilbud om å finansiere husbygging?

Ja, det finnes flere banker og finansieringsinstitusjoner som tilbyr gunstige lånebetingelser for bygging av nye hus. Det inkluderer såkalte byggelån. Et byggelån dekker kostnadene og utgiftene underveis i husbyggingen. Når huset er ferdig og du har fått ferdigattest, så omgjøres byggelånet til et vanlig boliglån.

Meldingsboble
Kan jeg bygge hus til under 3 millioner?

Det er mulig, men du må være sparsommelig og planlegge prosjektet nøye. Du må dessuten være heldig med tomten, da prisen på tomten vil ha en stor innvirkning på den totale kostnaden for huset. Hvis du planlegger å bygge et ferdighus, er det også viktig å undersøke markedet grundig for å finne et godt tilbud.

Meldingsboble
Hvordan kan jeg spare penger på husbyggingen?

Det finnes flere måter å spare penger på husbyggingen. Det viktigste er å planlegge prosjektet nøye og sammenligne tilbud. Du kan også vurdere å gjøre enkelte arbeidsoppgaver selv, for eksempel male vegger eller legge gulv. Dette er jobber som ikke krever stor fagkunnskap, men du vil likevel kunne spare noen kroner. Det finnes altså mange muligheter til å spare penger hvis du planlegger husbyggingen godt!

Meldingsboble
Hva bør jeg vurdere før jeg velger entreprenør?

Før du velger en entreprenør, er det viktig at du sjekker referanser og undersøker hvilke garantier de tilbyr. Det er også lurt å stille spørsmål om hvor lang tid det tar før huset er ferdig, og finne ut mer om hvilke prosedyrer og kvalitetskontroller som settes i verk for å sikre et godt resultat. Det er en god idé å sammenligne flere tilbud fra forskjellige entreprenører.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454