bilde

Slik får du revet huset raskest mulig

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Du vil rive huset ditt så raskt som mulig –  men hvordan gjør du det? Hvor lang tid bruker rivefirmaet? Hvilke forberedelser må utføres? Må man søke tillatelse av kommunen, og hvor lang tid tar det? 

Her får du veiledning til hele prosessen, slik at du kan planlegge prosjektet nøye og unngå forsinkelser.

Kortversjonen

  • Riveprosessen tar vanligvis et par uker, men forberedelser kan ta flere måneder.
  • Søk tillatelse fra kommunen for å rive huset, og søknadsbehandling kan ta opptil tre måneder.
  • Kostnaden for å rive huset avhenger av faktorer som størrelse, materialer og tilgjengelighet.
  • Vurder å koordinere riveprosjektet med nybyggingen og velg et pålitelig og erfarent rivefirma.

Hvor raskt kan jeg få revet huset?

Det er ikke selve arbeidet med å rive hus som tar tid. Huset kan være revet innen et par uker etter at rivefirmaet setter i gang – kanskje til og med innen én uke. Det er imidlertid mye som skal være på plass før arbeidet kan sette i gang. Det kan dermed ta flere måneder å rive huset, avhengig av hvor lang tid man bruker på søknader og planlegging.

Du må blant annet ha nødvendige tillatelser for arbeid, samt planlegge prosjektet og ordne med avfallshåndtering. Vi anbefaler derfor at du setter i gang med forberedelsene så snart som mulig. Det innebærer å finne riktig rivefirma for jobben, ettersom de tar seg av størstedelen av planleggingen.

Rivefirmaet må blant annet vurdere hvilke rivemetoder som er nødvendig, hvilke maskiner som behøves og hvordan avfallet skal håndteres. Hva skal kildesorteres? Hva går rett til søppeldynga? De vil deretter sette opp en plan i henhold til materialer på huset ditt, størrelsen på boligen og forhold ved eiendommen.

Må jeg søke om tillatelse for å rive huset mitt?

Du må søke om tillatelse fra kommunen for å kunne rive huset, og det er dette som ofte tar tid. Som regel tar det ca. tre uker for å søke om enkle prosjekter, mens kompliserte prosjekter kan ta tre måneder. Hvor raskt du kan rive huset, vil derfor avhenge av hvor kjapt kommunen kan behandle søknaden din.

Saksbehandlingstiden begynner å løpe fra det tidspunktet kommunen mottar en komplett søknad. Mangler det informasjon og papirer, vil behandlingstiden være enda lenger. Det beste er å få profesjonell hjelp til å levere inn en fullverdig søknad om å rive huset. Dermed kan du unngå unødvendige forsinkelser.

Ofte er det entreprenøren som sender inn søknaden. Det er vanlig å søke om å både rive hus og bygge nytt hus, så sant du skal gjøre begge deler. Dersom du skal bygge ny bolig på tomten og velger en totalentreprenør, så vil det være totalentreprenøren eller arkitekten som er ansvarlig søker – også for rivejobben. 

Rivefirmaet du velger vil kunne hjelpe deg med søknaden, dersom du ikke skal bygge ny bolig eller du velger å dele opp prosjektet.

Hva avgjør prisen for å rive hus?

Det er mange faktorer som avgjør hvor mye det koster å rive hus. Størrelsen på boligen har naturlig nok svært mye å si. Tommelfingerregelen sier at jo større bolig, desto mer koster rivejobben. Det kan også være andre faktorer tilstede som har innvirkning på prisen. 

Du må derfor ikke basere budsjettet ditt kun på størrelsen på huset. For eksempel, materialene som boligen er bygget av virker inn på prisen. Det går raskere og koster mindre å rive et trehus, sammenlignet med en solid bygning i betong.

Materialene kan nemlig både være vanskeligere å rive, og avfallshåndteringen kan koste mer. Det forekommer også økte kostnader for boliger med vanskelig tilkomst. Hvor enkelt er det å komme til med maskiner og lastebiler for å frakte avfall? Svaret på dette spørsmålet vil kunne påvirke prisen.

Dermed koster det ikke nødvendigvis mindre å rive et hus på 250 kvadratmeter enn på 350 kvadratmeter. Det beste du kan gjøre for å finne ut prisen på å rive hus er å innhente tilbud, helst fra flere rivefirma. Du har dermed et godt sammenligningsgrunnlag for kostnadene, slik at du kan finne rett rivefirma for jobben som tilbyr deg riktig pris.

Skal du bygge nytt hus på samme tomt som det gamle?

Skal du rive huset fordi du skal sette i gang med nytt byggeprosjekt? Vil du bygge nytt hus på samme sted som det gamle? I så fall kan det være smart å velge et rivefirma som kan koordinere seg med entreprenøren som skal bygge boligen. 

Kanskje du kan få en bedre pris ved å koble sammen prosjektet? Noen ganger er det fornuftig og lønnsomt å slå sammen prosjektene ved å bruke en totalentreprenør. Andre ganger er det ikke mulig, og det mest fornuftige er å dele opp prosjektene. Det kan likevel være verdt å undersøke hva som er mulig.

Du bør uansett sikre deg at du har lov til å bygge nytt hus på tomten. Det er kjedelig å oppdage at kommunen ikke tillater det, etter at det gamle huset er jevnet med jorden. Det kan nemlig å dukket opp nye regler fra den tiden det gamle huset ble bygget til nå som du vil ha ny bolig på samme sted.

For eksempel, la oss si at du har et gammelt hus som ligger 70 meter fra strandsonen. Huset ble bygget før det ble innført krav om at du ikke kan bygge nærmere enn 100 meter fra strandsonen. 

Regelen er ikke absolutt, men du bør søke om tillatelse og ikke ta noen sjanser. Noen ganger kan kommunen gi unntak fra strandsoneregelen, særlig hvis det er snakk om å bygge ny bolig på samme sted som den gamle. Sjekk også om det finnes andre, tilsvarende regler som kan påvirke deg.

Slik velger du beste rivefirma for jobben

Selv om det er viktig å få en god pris på å rive huset, er det like viktig å velge et egnet rivefirma. Dersom et firma tilbyr usedvanlig lave priser sammenlignet med andre, anbefaler vi at du undersøker hvorfor. Er alle kostnadene regnet med? Hva faller utenom? Hvor lang ventetid har de?

Du bør også se på referanser og erfaring for å sikre deg at rivefirmaet har flere vellykkede og kostnadseffektive rivejobber bak seg. Undersøk også hvor raskt de kan rive huset ditt. Kan de prioritere deg eller har de altfor mye på seg? Kort fortalt, ikke fokuser på pris alene – “billige” jobber kan fort bli dyre på sikt. 

Velg et seriøst rivefirma som tilbyr konkurransedyktige priser – og som kan rive huset ditt så raskt som mulig.

Få svar på vanlige spørsmål om å rive huset raskest mulig

Meldingsboble
Hvilke faktorer påvirker tidsrammen for riving av et hus?

Tidsrammen for riving av et hus påvirkes av flere faktorer, som størrelsen og konstruksjonen av bygningen, tilgjengelighet og plassering av tomten, samt nødvendige godkjenninger og tillatelser fra myndighetene.

Meldingsboble
Hva slags tillatelser og godkjenninger er nødvendige før man kan rive et hus?

Før man kan rive et hus, må man søke om rive- eller miljøtillatelse fra kommunen. Denne tillatelsen sikrer at rivingen utføres i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og at eventuelle miljømessige hensyn blir ivaretatt.

Meldingsboble
Hvilke miljømessige hensyn bør tas ved riving av et hus?

Miljømessige hensyn ved riving av et hus inkluderer blant annet avfallshåndtering, støv- og støyreduksjon, samt gjenbruk og resirkulering av materialer. Riveprosessen bør planlegges og utføres på en måte som minimerer miljøbelastningen og overholder gjeldende miljøkrav.

Meldingsboble
Hva er noen av fordelene ved å bruke en profesjonell entreprenør for riving av et hus?

Fordeler ved å bruke en profesjonell entreprenør for riving av et hus inkluderer effektivitet, sikkerhet og miljømessig ansvarlighet. En erfaren entreprenør vil kunne planlegge og utføre rivingen på en trygg og effektiv måte, samt sørge for at miljøkrav og godkjenningsprosesser blir ivaretatt.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454