bilde

OFTE DYRERE: Det er ofte dyrere med bilforsikring for de som er unge.

Bilforsikring under 23 år: Komplett guide

Sist oppdatert: 10. april 2024

Usikker på hvordan reglene er når det gjelder bilforsikring under 23 år? Vi skal vise deg en komplett guide til hvordan du går frem hvis noen under 23 år skal bruke bilen!

Bilforsikring kan være vanskelig å forstå seg på, men vi skal gjøre dette litt lettere for deg som er under 23 år slik at du vet hva som er lov i tillegg til å få best mulig priser.

De fleste forsikringsselskapene har egne regler for førere under 23 år og selv om eieren av bilen er over 23 år må han eller hun ha forsikring som dekker førere under denne alderen.

Det er lovpålagt med bilforsikring, men man har flere valgmuligheter når det kommer til hvilken type forsikring man ønsker.

Hvorfor må folk under 23 år ha egen forsikring?

Kort fortalt er det fordi folk under 23 år har høyere sannsynlighet for å havne i ulykker basert på statistikk og analyse.

Bilførere som er under denne alderen mangler erfaring og kunnskap i tillegg til å være mer hensynsløse når det kommer til å operere kjøretøy.

Erfaring kommer med tiden og det tar gjerne lang tid å bli en komfortabel fører som unngår både små og store ulykker og uhell.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hva koster bilforsikring for førere under 23 år?

Bilforsikring for førere under 23 år er ofte litt dyrere enn forsikring for mer erfarne og eldre sjåfører over 23 år!

Hvis man har hatt førerkort og bil siden man var 18 vil prisene være litt rimeligere siden man har opparbeidet seg bonus, men fremdeles litt dyrere bare på grunn av alderen.

Bilforsikring for førere under 23 år kan koste alt fra kr 3500,- i året til over kr 40 000,- avhengig av ulike årsaker som for eksempel:

 • Alder og erfaring – Hvor lenge har man hatt førerkort og forsikring? Man får bonuser hvis man har operert kjøretøyet uten uhell over tid som ligger på rundt 5-10% i året, opptil en viss prosentandel.
 • Hvilken bil man har – Dette er nok den variabelen som teller mest. Har man en dyr bil, vil det naturligvis bli dyrt å forsikre den og vice versa. Her spiller bilmerke og modell mye inn. Enkelte biler har høyere sannsynlighet for å havne i ulykker og dermed høyere forsikringspremie.
 • Type forsikring – Det finnes stort sett 4 ulike typer forsikring å velge mellom som er: Ansvarsforsikring, delkasko, kasko og toppkasko/superkasko. Den billigste av disse er ansvarsforsikring og dekker kun skader på andre kjøretøy, personer og andres eiendeler.
 • Tidligere skadehistorikk – Hvis man har hatt tidligere uhell vil forsikringspremien gå opp og det vil dermed bli dyrere med forsikring.
 • Hvor mye man kjører – Hvis man kjører mye vil prisene også bli høyere da det er større sannsynlighet for at det skjer noe.
 • Hvilket område man bor i – Det er dyrere å forsikre kjøretøy med adresse i områder hvor det er større sannsynlighet for uhell og ulykker som for eksempel Oslo.
 • Forsikringsfirma – Det kan være mye penger å spare ved å velge riktig forsikringsselskap. Her kan man spare mange tusen i året i enkelte tilfeller.
 • Egenandel – Man kan velge hvor høy egenandel man vil ha ved uhell og jo høyere denne er, dess billigere vil forsikringen være. Her er det lurt å ikke velge for lav eller høy egenandel.

Det vil med andre ord være store variasjoner i hvor mye nettopp din forsikring koster på grunn av alle variablene.

Hvordan spare penger på bilforsikring under 23 år?

Det finnes mange ting man kan gjøre for å spare penger på bilforsikring når man er under 23 år og enkelte av disse grepene er relativt enkle å utføre.

Som nevnt er det store variasjoner i hva ulike forsikringer koster avhengig av mange variabler og vi skal gi deg noen gode tips til hvordan du kan få en litt billigere forsikring ved å bruke disse tipsene:

 • Velg riktig type forsikring – Hvis man har en bil under kr 50 000,- kr er ansvarsforsikring best og jo dyrere bil man har jo høyere dekning burde man ha i forhold til delkasko, kasko og toppkasko som passer for de dyreste bilene.
 • Få tilbud fra ulike selskap – Få uforpliktende tilbud fra ulike forsikringsselskap eller benytt deg av dere forsikringskalkulatorer for å se hvem som kan tilby de beste forsikringspremiene. Husk at alle har ulike dekningsgrader i forhold til hva de dekker. Man kan også forhandle ved å vise til konkrete tilbud fra andre selskaper.
 • Unngå uhell – Ved å unngå uhell vil man få bonuser over tid og dermed billigere forsikring. Hvis man får en billig skade kan det lønne seg å fikse skaden selv uten å benytte seg av forsikringen for å bevare bonusen avhengig av hvor høy egenandel man har.
 • Samlerabatt – Hvis man har mange ulike forsikringer vil man kunne hente samlerabatter hos de fleste forsikringsselskap ved å samle alle forsikringene på ett sted.
 • La noen andre forsikre bilen – Dette er noe man burde være forsiktig med da de som forsikrer bilen kan miste bonusen sin hvis det skjer et uhell og man må benytte seg av forsikringen, men slik kan man spare penger.
 • Egenandel – Velg en egenandel som gir mening. Hvis man har en egenandel som er for høy vil man ikke kunne benytte seg av forsikringen i det hele tatt og hvis den er for lav vil man betale for mye i måneden.

Ulike typer bilforsikring

Det finnes hovedsakelig 4 ulike typer bilforsikring man kan benytte seg av, nemlig ansvarsforsikring, delkasko, kasko og toppkasko/superkasko.

Ved å velge riktig type forsikring kan man spare penger ved å ikke betale for mye, men ha god nok dekning hvis uhellet skulle oppstå!

Det er lovpålagt med ansvarsforsikring, men alle forsikringene inneholder ansvarsforsikring. Alle forsikringene inneholder det som de billigere alternativene inneholder i tillegg.

Toppkasko har med andre ord alt som kasko, delkasko og ansvarsforsikring har i tillegg til fordelene toppkasko kommer med.

Husk at alle forsikringsfirmaer gir ulik dekningsgrad på de forskjellige forsikringstypene og du må selv sjekke hva de dekker.

Se test av de billigste bilforsikringene generelt her.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er det billigste alternativet og dekker skader du påfører andre kjøretøy og eiendeler, men også personskader som oppstår. Her får man ingen skader på sitt eget kjøretøy dekket. Denne passer best for billige kjøretøy under kr 50 000,-. Man får også gratis rettshjelp i enkelte tilfeller.

Delkasko

Dette er det nest billigste alternativet, men dekker litt mer enn kun ansvarsforsikring som skader på glass, brann, naturkatastrofer, biltyveri, og veihjelp.

Denne forsikringen passer best for kjøretøy mellom kr 30 000,- og 130 000,-. Enkelte banker vil også kreve at du har delkasko, kasko eller toppkasko forsikring på din bil avhengig av verdien på bilen så lenge du har lån.

Kasko

Kaskoforsikring gir deg litt mer dekning og dekker i større grad skader på egen bil ved ulykker som ved kollisjon, utforkjøring, bilhjelp hjemme eller skader og tyveri av fastmontert utstyr opp til en viss sum.

Denne forsikringen er best for biler som koster over kr 130 000,- da det vil være svært dyrt å erstatte en bil til over denne prisen.

Toppkasko

Toppkasko er det dyreste alternativet, men også det som dekker klart mest! Her får du stort sett dekning for alt og hvis du har en dyr bil kan dette være lurt.

Her kan man også velge eller få inkludert ekstra tilleggsdekning ved maskinskade og personskade slik at man nesten er totalt sikret i tilfelle uhell eller ulykke.

Denne forsikringen dekker ting som leiebil i enkelte tilfeller, parkeringsskade uten bonustap, rensing av motor ved feilfylling, skader og tyveri av nøkler, ladekabler og bagasje.

Denne forsikringen passer best for dyrere og nyere biler over kr 250 000,-. 

Må man ha forsikring under 23 år for  å øvelseskjøre?

Nei, man må ikke ha en egen forsikring når man øvelseskjører. Når man øvelseskjører er det passasjeren som regnes som fører av bilen.

Derfor er man ikke nødt til å ha en egen forsikring selv om føreren av bilen er under 23 år, og man kan derfor øvelseskjøre så mye man vil uten å ha en egen forsikring for førere.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvordan velge riktig bilforsikring?

Her må man ta i bruk all informasjonen vi har gitt i denne artikkelen slik at man velger en forsikring som har nok dekning, men ikke for mye.

Hvis man velger en forsikring med for lite dekning som for eksempel ansvarsforsikring hvis man har en bil over kr 100 000,- kan man sitte igjen skadelidende med et økonomisk tap på over kr 100 000,-.

Velger man derimot en bilforsikring som er for dyr med for høy dekning som eksempelvis toppkasko når man har en billig bil, vil man betale for mye penger i måneden i forhold til hva man får igjen.

Sammenlign priser på bilforsikring ved å kontakte ulike forsikringsselskap og bank i bordet med konkrete tilbud slik at de kan konkurrere litt om deg!

Du kan også benytte deg av deres kalkulatorer ved å besøke hjemmesidene til de ulike selskapene for å finne de beste prisene.

Husk at selv om noen har billigere priser så kan de ha dårligere dekning enn andre selskaper, og her er det faktisk litt variasjon i dekning.

Hvis du kan benytte deg av fordeler gjennom medlemskap i ulike forbund som for eksempel utdanningsforbundet og LOfavør så anbefaler vi dette på det sterkeste. Her kan du spare mye penger

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454