bilde

6 huskeregler dersom du skal bygge mur på eiendommen

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Alle som har en tomt, vet at det til tider kan være utfordrende å få den slik man ønsker. Det gjelder spesielt om tomten er skrå. Da kan det være lurt å sette opp ulike støttemurer, som bidrar til at du kan utnytte tomten din på best mulig måte. Ønsker du å bygge en mur eller to på eiendommen din, er det flere ting du må huske på. Vi gir deg derfor 6 huskeregler:

 1. Sjekk hvilke regler som gjelder for din tomt.
 2. Informer naboen.
 3. Søk ved hjelp av fagfolk om du muren din er stor og komplisert.
 4. Få hjelp av fagfolk, slik at resultatet blir bra.
 5. Tenk over om du vil ha lys i muren.
 6. Bruk materialer som tåler nordiske værforhold.

Kortversjonen

 • Det er viktig å undersøke hvilke regler som gjelder for bygging av mur på din spesifikke eiendom.
 • Det er alltid lurt å informere naboen før du bygger en mur, spesielt hvis muren skal bygges nær eller ved grensen mellom din og naboenes eiendom.
 • For større og mer kompliserte murer, som for eksempel høyere enn 1,5 meter eller langs veier, gangveier eller fortau, kan det være lurt å søke hjelp fra fagfolk.
 • Ved valg av materialer til muren, er det viktig å velge materialer som kan tåle det nordiske klimaet. Materialene bør være frostbestandige, motstandsdyktige mot kulde, fuktighet, snø og sol.

Sjekk hvilke regler som gjelder for din tomt

Man skulle i utgangspunktet tro at man kan gjøre hva man vil på sin egen eiendom, men dette er ikke helt tilfelle. Det er mange regler som gjør seg gjeldende, og dette er regler som finnes i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift eller som er nedfelt i kommunens reguleringsplan. Dersom du er i tvil om hva du har lov til, er det viktig at du kontakter kommunen din. Da slipper du å bygge noe som må rives ned etterpå.

Alle eiendommer inngår i den aktuelle kommunens reguleringsplan. Dersom det finnes begrensninger på tomten din, kan du søke om dispensasjon. Det gjøres gratis hos kommunen. Normalt må du sende en skriftlig henvendelse, som inneholder en beskrivelse over hva du har tenkt å bygge samt et kart som viser hvor du vil plassere muren.

Det finnes noen generelle regler for når du må søke og når du slipper.

Du trenger ikke å søke om tillatelse om:

 • du skal sette opp en mur som ikke er mer enn 0,5 meter høy i nabogrensen. Den aktuelle muren å ikke hindre sikten mot vei
 • du skal sette opp en mur som ikke er mer enn 1 meter høy, og som skal stå minst 1 meter fra nabogrensen. Den aktuelle muren må ikke hindre sikten mot vei
 • du skal sette opp en mur som ikke er mer enn 1, 5 meter høy, og som skal stå minst 4 meter fra nabogrensen. Den aktuelle muren må ikke hindre sikten mot vei

Muren du ønsker å bygge må alltid plasseres med nok avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Er det mindre enn 10 meter til sjø, vann eller en bekk, må du høre med kommunen om hva byggegrensen er. Det samme gjelder det er mindre enn 50 meter til offentlig vei.

Du må søke dersom:

 • muren er såpass stor at den ikke kan kalles mindre, må du søke om tillatelse. En mur regnes som stor om den, for eksempel, skal dekke en hel side av tomten
 • muren er høyere enn det som er skissert opp over

Informer naboen

Har du naboer, lønner det seg alltid å informere naboen før du skal bygge mur. Det gjelder spesielt om muren skal bygges i nærheten av eller tett inntil grensen mellom din og naboens tomt. For det fleste er det viktig å opprettholde et godt naboskap, og det å informere naboen om dine planer er en enkel måte å gjøre dette på.

Dersom naboen har noen innvendinger mot muren som skal stå på grensen mellom dere, vil det være mindre tid- og kostnadskrevende å ordne opp i dette før byggingen er i gang.

Dersom du bygger på en slik måte at den nye muren er til ulempe for naboen, kan du risikere at du blir pålagt å rive den.

Søk ved hjelp av fagfolk om du muren din er stor og komplisert

Mange vil gjerne gjøre alt selv, både når det kommer til forarbeidet og selve murerjobben. Noen ganger er det imidlertid lurt å be om hjelp av fagfolk. Dette kan, for eksempel, være om muren du skal bygge er høyere enn 1,5 meter og/eller om den skal oppføres langs en vei, gangvei eller et fortau.

Det er dumt å få søknaden avslått fordi du ikke hadde kunnskap nok til å fylle den ut riktig. Man tenker gjerne at man sparer både tid og penger om man gjør alt selv, men noen ganger er dette ikke tilfelle. Får du levert en godt dokumentert søknad med en gang, vil dette spare deg for mye tid og en god del frustrasjon.

Få hjelp av fagfolk, slik at resultatet blir bra

Det er mye man kan gjøre selv, og det finnes en YouTube-video for det aller meste. Noen ganger kan det likevel være lurt å få fagfolk til å utføre jobben. Det gjelder spesielt om det er omfattende murarbeid på gang. Da er du sikret at resultatet blir bra, og at prosjektet ditt faktisk blir ferdig. Halvferdige prosjekter kan irritere noen og enhver, og skape dårlig stemning både i eget hus og hos naboene.

Det er viktig å være klar over at murer som skal være over 1,5 meter må bygges av fagfolk.

Tenk over om du vil ha lys i muren

Dette punktet handler jo mest om planlegging, og hvor viktig det er å tenke over alt før du begynner å bygge. Mange vil gjerne ha lys i muren, og da må du sørge for at dette lar seg gjøre før du begynner å bygge. Det finnes til og med stein som er tilpasset for lys.

Du bør også tenke over om du vil ha beplantning i eller rundt muren, og om du skal ha trapper. Mange bruker mur og trapper til å skape egne rom og nye dimensjoner på eiendommen. Tenk derfor grundig over hva du ønsker, hva muren skal tilføre tomten og lag en god plan før du setter i gang med selve muringen.

Husk at muren kan bygges i flere ulike typer materialer, som stein, tre eller metall. Materialvalg er derfor også noe du må ta stilling til på et tidlig tidspunkt. Det kan også være en gylden mulighet for å blokkere støy, for eksempel kan du skjerme støy fra hagen din.

Bruk materialer som tåler nordiske værforhold

Når det kommer til dette med materialvalg, tenker mange pris og utseende. Det finnes imidlertid et annet element som også er viktig, og det er å velge materialer som tåler de værforholdene vi har her oppe i nord. Det vil si at du må velge noe som tåler både frost, kulde, snø, regn og sol.

Det kan derfor være lurt å ikke se seg blind på gode tilbud, men sjekke at de materialene du velger ikke sprekker opp eller råtner når det nordiske været gjør seg gjeldende.

Gode råd

Det er ikke bare slik at du må i visse tilfeller må søke om tillatelse til å bygge en mur på eiendommen. Det er også slik at søknadspliktige murer kommer med avstandskrav. De er som følger:

Muren skal stå minst 4 meter fra nabogrensen med mindre noe annet kommer frem av reguleringsplanen.

Plan- og bygningsloven gjør det mulig med mindre avstand i tilfeller der muren kan anses som mindre og frittliggende. Dersom du er usikker på hva som gjelder for den muren du ønsker å sette opp, bør du ta kontakt med kommunen du bor i. Det samme gjelder om du får samtykke fra naboen.

Oppfyller ikke muren disse kravene, må du søke om dispensasjon. Da vil det bli vurdert om muren din vil være til ulempe for naboen eller ikke.

En annen faktor du bør kjenne til er at murer som er over 0,5 meter må sikres med enten et rekkverk eller et gjerde. Dette er for å forhindre personskader.

Plan- og bygningslovens krav til kompetanse

Uansett om du må søke om å få bygget muren din eller ikke, krever plan- og bygningsloven at jobben utføres forsvarlig. Det vil si at muren skal planlegges og settes opp på en slik måte at det ferdige resultatet tilfredsstiller kravene til sikkerhet, helse og miljø.

Plan- og bygningsloven har delt inn kompetanse i tre ulike klasser, alt avhengig av vanskelighetsgrad og hvilke konsekvenser feil og/eller mangler vil ha. Grunnforhold, høyde og omfang spiller også inn. Her er det viktig å vite at det er du som bærer ansvaret overfor bygningsmyndighetene, og dette gjelder også om du har satt bort jobben til noen andre.

Oppsummering

Det kan være mange grunner til at du ønsker å bygge en mur på eiendommen. Det første du må gjøre er å sjekke hvilke lover og regler som gjelder for tomten din. I noen tilfeller må du søke om å få lov til å bygge muren. Noen ganger kan det også være nødvendig å avklare det hele med naboen. Deretter handler det om god planlegging av selve jobben, også når det kommer til valg av materialer samt be om hjelp av fagfolk slik at du får et godt resultat.

Få svar på vanlige spørsmål om å bygge mur på eiendommen

Meldingsboble
Hvilke formål kan en mur tjene i et byggeprosjekt?

En mur kan tjene ulike formål i et byggeprosjekt, inkludert å fungere som en støttemur, avgrense et uteområde, skape en terrasse, forbedre estetikken til landskapet, og tilby ly og beskyttelse mot vær og vind.

Meldingsboble
Hva er de vanligste materialene som brukes for å bygge en mur?

De vanligste materialene som brukes for å bygge en mur inkluderer betongblokker, teglstein, naturstein, lettklinkerblokker og tre. Valg av materiale avhenger av murens formål, estetiske preferanser, kostnader, og lokal tilgjengelighet.

Meldingsboble
Hvilke faktorer bør vurderes før man bygger en mur?

Før man bygger en mur, bør man vurdere faktorer som murens formål, plassering, størrelse og design, valg av materialer, tilgjengelighet av utstyr og verktøy, behov for drenering og fundamentering, samt lokale forskrifter og byggetillatelser.

Meldingsboble
Hvordan kan man sikre at en mur er stabil og varig?

For å sikre stabilitet og varighet i en mur, er det viktig å velge egnede materialer, sørge for korrekt fundamentering og drenering, følge anbefalte teknikker for muring og fuging, og utføre regelmessig vedlikehold og inspeksjoner.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454