bilde

Dyr strøm: Hvorfor er strømmen dyr og hvordan spare inn

Sist oppdatert: 1. juli 2023

Hvorfor er det så dyr strøm for tiden, lurer du kanskje på? Strømprisene gikk kraftig opp fra 2020 til 2023. Her ser vi nærmere på hvorfor strømmen er dyr, og hva du kan gjøre for å kutte energiforbruket.

Kortversjonen

 • Strømprisene økte kraftig fra 2020 til 2023 på grunn av ulike faktorer som høyere gasspriser, begrenset tilgang til energi, lav nedbør og økte CO2-kvoter.
 • Norske strømpriser påvirkes av strømprisene i Europa, og to nye strømkabler bidrar til høyere priser i oppstartsfasen.
 • Forventet økning i strømpriser de neste årene, med NVE som spår en økning på 25%.
 • Du kan redusere strømforbruket ved å identifisere energityver, bytte til energieffektive oppvarmingskilder som varmepumper, planlegge energikrevende apparater i henhold til strømpriser, fordele energiforbruket utover dagen og vurdere å bytte strømavtale for å få billigere strøm.

Rekordlave strømpriser i 2020

Årsaken til hvorfor vi fikk så billig strøm i 2020 skyldes lavere strømforbruk enn vanlig, samtidig som vi hadde god tilgang til energi. Vindforholdene var svært gode, samtidig som vi fikk mye nedbør. Norge hadde i tillegg begrensede muligheter for å eksportere overskuddskraft. 

Dermed hadde vi god tilgang til strøm. En tommelfingerregel sier at jo bedre tilgang til kraft, desto lavere blir strømprisene. Det er derfor strømmen ofte er rimeligere om sommeren, men den er dyrere om vinteren. Forbruk har også mye å si for strømprisen. Vi bruker mindre strøm på oppvarming om sommeren, noe som også medvirker til lavere spotpris. 

2020 var derfor et godt år med tanke på billigere strømpriser – og prisoppgangen i 2021 kom dermed som et sjokk på mange.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvorfor er strømmen dyr nå?

Det finnes flere årsaker til hvorfor strømmen er dyr nå etter 2021. Gassprisene i Europa steg kraftig til værs. Det skyldes blant annet grunnet Russlands invasjon av Ukraina, ettersom det medførte reduserte gassleveranser. Samtidig kom det svært lite nedbør i slutten av 2021. Kraftmagasinene i Sør-Norge lå 15-20 prosent under normalen.

Norske strømpriser påvirkes av strømpriser i Europa grunnet strømkabler som kobler Norge sammen med andre land. Fordelen med strømkablene er at vi er sikret jevn strømforsyning – men vi har også blitt preget av strømmangel i Europa. De høye strømprisene skyldes også to nye strømkabler fra Norge som går videre til Europa. 

CO2-kvoter koster mer nå enn det gjorde tidligere. Det bidrar også til høyere strømpriser i resten av Europa, noe som igjen har innvirkning på strømprisene i Norge. CO2-kvoter skal gjøre det mer lønnsomt å bygge ut fornybare energikilder og fase ut fossile kilder som nettopp gass og olje.

Disse kablene skal på sikt sørge for at vi får lavere strømpriser i perioder med lite nedbør. I oppstartsfasen nå bidrar de imidlertid til høyere priser. Sist, men ikke minst, så var vinteren i 2021 veldig hard. Det medførte et høyt energiforbruk og økt oppvarmingsbehov i norske husstander.

Strømprisene økte ikke like mye i Midt- og Nord-Norge. Hovedårsaken til det er mye vann i magasinene. Det er også kommet vindkraft i Nord-Sverige, noe som betyr at nordlige områder kan nyte godt av billigere kraftproduksjon. Strømlinjene har nemlig ikke nok kapasitet til å frakte overskuddet sørover.

Strømprisene er forventet å øke

Historisk sett, har vi hatt svært lave strømpriser i Norge. Dette kommer trolig ikke til å fortsette, og NVE spår at prisene kan øke med 25 % de neste årene. Dette skyldes et strømforbruk som øker raskere enn kraftutbyggerne klarer å imøtekomme. Strømprisen vil antagelig ligge på 50 øre/kWh.

Regjeringen innførte strømtiltak og støtteordninger for å hjelpe norske privatpersoner med de høye strømprisene i 2021. Disse tiltakene vil trolig vare til iallefall mars 2023.

Strømprisen din vil være høyere enn prisen på Nord Pool

Nord Pool er den nordiske strømbørsen. Det er her strømselskapet ditt kjøper strømmen som de selger videre til deg. Dersom du følger med på markedsprisen, så er det viktig å merke seg at du alltid vil betale mer enn prisen på Nord Pool. Det er forskjellige årsaker til dette.

Du må blant annet betale skatter og avgifter som MVA, så sant du ikke bor i et område som er fritatt for MVA. Strømprisen til kraftleverandøren din inkluderer også lovpålagte avgifter som elsertifikater. Strømselskapene legger derfor på et påslag i strømprisen når de selger strømmen videre til deg.

Dette kan du gjøre for å redusere strømforbruket ditt

Det første du bør gjøre for redusere strømforbruket og spare penger er å undersøke hva som bruker mest strøm i boligen din. Det finnes mange gode tips til å spare strøm, men det er ikke sikkert at de har særlig effekt for deg. Den mest effektive måten å kutte strøm er ved å innføre tiltak som er tilrettelagt for nettopp din bolig.

Det fleste strømselskaper tilbyr apper eller kundeportaler hvor du kan undersøke strømforbruket ditt. Ved å utføre litt detektivarbeid, kan du oppdage strømtyver i hjemmet ditt. Du kan også vurdere å skaffe deg en såkalt “pulsmåler” for strømmen. I så fall kan du følge med på strømforbruk i sanntid.

Flere strømselskaper tilbyr nå slike pulsmålere til kundene sine. Det kan være et nyttig verktøy, dersom du føler at strømregningen er unormalt høy. Dersom du har undersøkt strømfakturaen grundig og fortsatt ikke har fått svar på hva som trekker for mye strøm, kan du bruke en slik pulsmåler til å få svar.

Bruker mest strøm på oppvarming og varmtvann

De fleste private husholdninger bruker mest strøm på oppvarming. Det er vanlig at man kan bruke omtrent halvparten av energiforbruket kun på å varme opp boligen. Skal man kutte strømforbruket, kan det være fornuftig å starte her. 

Jo mer strøm du bruker på oppvarming, desto mer penger kan du spare ved å bytte til energieffektive oppvarmingskilder som varmepumper. Hvilken oppvarmingskilde som er best, avhenger av spesifikke faktorer ved boligen din. For eksempel, hvor godt isolert er boligen og hvor stor er den?

Du bør imidlertid alltid velge en energieffektiv modell, enten det er snakk om panelovn eller varmepumpe. I tillegg bør du vurdere løsninger som kan kobles til nett eller har innebygde temperaturinnstillinger. Dersom du bruker innstillingene og planlegger litt ved å sjekke strømpriser det kommende døgnet, kan du varme opp boligen mens strømprisen er lavest.

Gunstig å “fordele” strømforbruket utover dagen

Dersom du har spotprisavtale, kan det være smart å planlegge bruk av energikrevende apparater. De fleste strømselskaper tilbyr apper som lar deg se strømpriser det kommende døgnet. Disse appene kan være nyttige verktøy for å redusere strømregningen. Du unngår dermed å bruke vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen når strømprisen er høyest.

Mange kutter strømregningen ved å planlegge elbillading i henhold til strømpriser. Kan du lade elbilen om natten mens strømmen er lav, for eksempel? Mange elbiler har innstillinger som lar deg angi når på døgnet ladingen skal starte. Det finnes også smarte hjemmeladere som automatiserer ladingen på prisgunstige tidspunkter for deg.

Her har du noen flere gode tips til å spare inn penger på strømregningen:

 • Skift til LED-pærer
 • Slukk lyset når du forlater et rom
 • Bytt ut gamle hvitevarer med nye, mer energieffektive modeller
 • Reduser innetemperaturen om vinteren
 • Unngå å bruke strykejern og tørketrommel så ofte

Fordel energiforbruket utover dagen

Dersom du vil redusere strømregningen, bør du også forsøke å fordele energiforbruket ditt utover dagen. Strømprisene er ofte høyest om morgenen og ettermiddagen, ettersom folk flest bruker mest strøm da. Nettleien blir dessuten beregnet ut fra de tre timene du brukte mest strøm, plukket fra tre dager den måneden. Det kan medføre høyere kostnader, dersom du ikke jevner ut forbruket.

Du kommer hjem fra jobb og setter elbilen på lading, kjører en maskin med klær og lager middag på komfyren. Kanskje sitter barna og spiller på PlayStation, mens du setter laptopen på lading og slår på radioen. Oppvaskmaskinen og tørketrommelen kjøres kort tid etter middag. Alt dette medfører høyt energiforbruk på et kort tidsrom.

Bytt strømavtale for å få billigere strøm

I tillegg til å kutte strømforbruket, bør du også undersøke om du kan få billigere strøm ved å bytte kraftleverandør. Per i dag har de fleste i Norge spotprisavtale. Det vil si at du følger markedsprisen, pluss betaler et påslag til strømselskapet. Historisk sett, så har denne typen avtale vist seg å være den rimeligste i løpet av et kalenderår.

Du betaler mer i perioder med høye strømpriser og mindre i perioder med lave priser. Dersom du vurderer snittprisen i løpet av året, vil strømavtalen trolig komme gunstig ut sammenlignet med fastprisavtaler og variable prisavtaler. Trenger du faste, forutsigbare utgifter, kan du vurdere å heller låse strømprisen ved å inngå en fastprisavtale.

Det er ganske hard konkurranse mellom strømselskapene, og du kan tjene penger ved å undersøke om du kan finne en avtale med lavere påslag og gunstigere vilkår andre steder.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Konklusjon: Hvorfor er strømmen dyr og hva kan du gjøre?

Du har fått mye informasjon om hvorfor strømmen er så dyr og hva du kan gjøre for å redusere energiforbruket ditt. Vi har valgt å oppsummere de viktigste punktene helt avslutningsvis, slik at du har god oversikt og forståelse:

 • Strømprisene var usedvanlig lave i 2020, men de kommer trolig ikke til å bli så lave igjen
 • Høye strømpriser skyldes også høye energipriser i Europa
 • Norge er koblet sammen med andre land med energikabler, noe som gjør at vi blir påvirket av internasjonale strømpriser
 • Redusert kraftproduksjon og økt energiforbruk presser prisene opp

Du kan ta kontroll over strømregningen ved å både redusere forbruket ditt og sikre at du har den billigste strømavtalen til enhver tid. Vi anbefaler derfor at du sammenligner strømavtaler ved regelmessige mellomrom for å sikre at du alltid har den beste ordningen for deg.

Få svar på vanlige spørsmål om økte strømpriser

Meldingsboble
Hvorfor velger noen å binde strømprisen?

Dersom du ikke ønsker å følge prissvingningene på strømbørsen, kan det være et alternativ å binde strømprisen. Du ender som regel opp med å betale mer på sikt, sammenlignet med spotprisavtaler. Fordelen er imidlertid at du alltid vet hva du skal betale hver måned. Det bør nevnes at enkelte strømselskaper tilbyr deg å binde strømprisen en kort periode, selv om du har spotprisavtale.

Meldingsboble
Hvorfor er det så store prisforskjeller mellom Sør-Norge og Nord-Norge?

Norge er et langstrakt land, og strømnettet er delt inn i fem soner. Det må nemlig være en balanse mellom hvor mye energi vi bruker og hvor mye strøm det blir produsert. Norges kraftproduksjon er svært væravhengig, og været varierer veldig mellom de ulike landsdelene. Det kan være vanskelig å overføre strøm mellom de forskjellige delene av landet. Derfor må strømnettet deles opp, og prisen vil da variere i henhold til forbruk, kraftproduksjon og mengde med overskuddsstrøm.

Meldingsboble
Hva er strømprisen akkurat nå?

Du kan sjekke strømprisen akkurat nå ved å bruke appen til strømselskapet ditt eller logge deg inn på “Mine sider”. Husk at de fleste strømselskaper har et påslag i prisen, utover markedsprisen. Dine strømpriser vil altså være høyere enn strømprisen på strømbørsen.

Meldingsboble
Hvorfor er det så store prisforskjeller mellom strømselskapene?

Det er ganske stor konkurranse mellom de ulike strømleverandørene, og du kan derfor ofte tjene penger på å skifte strømavtale. I tillegg har mange strømselskaper spesielle tilbud og rabatter i starten av et abonnement, så det kan lønne seg å sammenligne priser jevnlig. Bare pass på at du ikke ender opp med en dyr strømavtale etter at kampanjeperioden har utløpt!

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454