bilde

Byggesøknad: Slik går du frem

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Byggesøknad til hus – er det nødvendig? Hvordan søker man? Hva koster det? Hvis du har bestemt deg for å bygge et nytt hus, er det første trinnet å søke en byggetillatelse. Les videre for å finne ut hvordan du går frem.

Hvis du planlegger å bygge en ny bolig eller en stor garasje, så må du mest sannsynlig fylle ut og sende inn byggesøknaden til kommunen. Dette er et dokument som beskriver alle detaljer om arbeidet du skal utføre, og det vil hjelpe kommunen med å bestemme om du kan få byggetillatelse eller ikke.

Byggesøknaden må inneholde planer og tegninger over huset du ønsker å bygge, samt en liste over alle materialer som skal brukes. Det er flere involverte i søknadsprosessen når du skal bygge hus. Det er viktig at byggesøknaden fylles ut på riktig vis for å unngå forsinkelser i prosjektet. Mange søknader blir avslått eller forsinket, rett og slett fordi de er ufullstendige.

Kortversjonen

  • Byggesøknad er nødvendig når du skal bygge et nytt hus eller en stor garasje, og den må sendes til kommunen.
  • Byggesøknaden inneholder detaljer og tegninger av prosjektet, og den må være komplett for å unngå forsinkelser.
  • Ansvarlig søker, som en arkitekt eller et firma, er ansvarlig for å fylle ut og levere inn byggesøknaden.
  • Det er viktig å søke tillatelse før du starter byggingen, og du må også søke om ferdigattest når prosjektet er ferdigstilt.

Hvem er ansvarlig for byggesøknaden til huset du vil bygge?

Du som boligeier eller eier av bygningen som skal bygges er oppdragsgiveren, noe som kalles for tiltakshaver i byggesøknaden. Ansvarlig søker er derimot en egnet fagperson og ikke deg som boligeier, for eksempel en arkitekt for arkitekttegnede hus og garasjer eller dem du kjøper ferdighus av. Vedkommende har rett og slett ansvaret for søknaden.

Det er ansvarlig søker som da skal skaffe alle nødvendige papirer, innhente nødvendig informasjon fra andre firma som er involvert i husbyggingen og sende ut nabovarsel. Dersom du gruer deg for byggesøknaden, så kan du puste ut – du vil få hjelp fra en profesjonell.

Ansvarlig prosjekterende er derimot det firmaet som har det overordnede ansvaret for husbyggingen. Dersom du har valgt å bruke en totalentreprenør og ikke delt entreprise, så er totalentreprenøren ansvarlig prosjekterende.

Hvis du velger å bruke flere entreprenører og koordinere byggingen selv, så er det du eller arkitekten som er ansvarlig prosjekterende. Ansvarlig utførende er derimot dem som utfører selve arbeidet med å bygge garasjen eller huset. For eksempel, ansvarlig prosjekterende planlegger byggemåter og velger ut materialer.

Ansvarlig utførende utfører da disse planene i samsvar med hva ansvarlig prosjekterende har bestemt. Dersom kommunen der du bor krever at en ekstern tredjepart skal sjekke alt arbeidet som blir utført, så kalles de for en ansvarlig kontrollerende foretak. Typiske eksempler på dette er kontroll av våtrommene i boligen.

Sende inn byggesøknad eller ikke

Du har som regel lov til å bygge garasjer og andre små bygg på under 50 kvadratmeter uten å søke, så lenge du holder en viss avstand fra andre hus, sjø, vei osv. Bygget kan ikke være tilknyttet strømnettet. Du har heller ikke lov å bruke det som oppholdsrom, uten å søke om tillatelse først.

Dersom bygget ligger nærmere enn 1 meter fra husveggen, så regnes det nye bygget som en del av boligen din. I så fall kan du kun bygge noe som er under 15 kvadratmeter uten å søke tillatelse først. Eksempler på dette kan være en liten carport, terrassetak eller bod.

Det kan hende at kommunen din har andre regler som overstyrer de nasjonale reglene for hva du kan bygge, uten å søke om tillatelse. Kontakt derfor kommunen din på forhånd for å avklare hva du kan gjøre før du gjør noe. Husk at byggesøknader kan ta tid, uansett hva du skal bygge – så vær ute i god tid.

Dersom du søker tillatelse til å bygge mindre bygg, så kan du stå som ansvarlig søker selv. Dette er imidlertid ikke mulig ved større bygg som boliger, da lovverk og reguleringer for private boliger er ganske strengt og må følges nøye. I så fall må du ha en ansvarlig søker med fagkompetanse.

Dette skjer etter at du har sendt inn søknad om byggetillatelse

Når søknaden er sendt inn til kommunen din, vil de enten godkjenne eller avslå den. I noen tilfeller kan det hende at de ber om mer informasjon. Dette kan dra ut prosessen med mange uker, og du bør derfor sørge for at alle nødvendige papirer leveres inn sammen med søknaden.

For eksempel, du må dokumentere at du har sendt ut nabovarsel og har gitt naboene nok tid til å svare. Det er nå mulig å sende ut nabovarsel digitalt, noe som vil være praktisk for mange. Alternativt kan du sende med rekommandert post, per e-post eller SMS (så sant du kan dokumentere at du har fått svar på eposten eller SMSen) og personlig overlevering med signatur.

Byggesøknaden må også inneholde forskjellige tegninger som plantegninger, snittegninger og fasadetegninger. Tegningene må også ta hensyn til ulike faktorer som avstand til naboer og vann- og avløpsrør. De som tegner må også ta hensyn til planer og bestemmelser for eiendommen din. Dersom søknaden blir godkjent, så kan byggeprosessen begynne.

Ulike typer byggesøknader til bolig

Avhengig av prosjektets omfang, så må man enten sende inn en søknad på ett eller to trinn. En søknad på to trinn går ut på at du først søker om tillatelse, basert på tegningene av huset du ønsker å bygge. Dette er det første av de to trinnene. Du kan imidlertid ikke sette i gang før du har hentet inn firmaene som skal utføre byggingen.

Del to består av å levere inn andre del av søknaden når alle de ansvarlige entreprenørene er på plass og erklærer ansvar for sine fagfelt. Først når denne er godkjent, vil du ha tillatelse til å begynne å bygge huset. Du kan levere inn søknad på bare ett trinn om du har et mindre prosjekt eller alle firmaene er klare til å erklære ansvar med én gang.

Hvilken byggesøknad som skal sendes inn er det ansvarlig søker som finner ut av. Du må først finne ut av hvilken type hus du vil bygge for å finne noen som kan være ansvarlig søker. Hvis du går for et arkitekttegnet hus, så er det naturlig at arkitekten står ansvarlig for søknaden. På samme måte er det naturlig at firmaet som leverer ferdighus søker tillatelse for å bygge ferdighuset.

Forskjellen mellom arkitekttegnet hus og ferdighus er at arkitekttegnet hus kan tegnes helt etter ønske, mens ferdighus har et spesifikt design og kan ikke endres på i særlig stor grad. Dersom du har vanskelige forhold eller dårlig plass på tomten din, så kan det være nødvendig med arkitekttegnet hus eller garasje. Da tilrettelegges bygget for tomten din.

Enten du velger arkitekttegnet eller ferdighus, så kan du være sikker på at den ansvarlige søkeren vil sørge for at alle regler og retningslinjer blir fulgt – så sant du velger et pålitelig firma. Da er du garantert en korrekt byggesøknad.

Ikke glem ferdigattest

Du må ikke bare levere inn byggesøknad – du må også søke om ferdigattest før du kan flytte inn i boligen din. Ferdigattesten bekrefter at huset er bygget slik som byggesøknaden spesifiserte og at huset oppfyller alle krav. Hvis det har oppstått store endringer, så må du søke om byggetillatelse på nytt. Det holder å legge ved dokumentasjon på mindre endringer på huset, samtidig som du søker om ferdigattest.

Kostnad for å søke byggetillatelse

Prisen på byggesøknaden vil variere fra kommune til kommune. Du bør derfor kontakte ditt lokale byggesakskontor for å få en nøyaktig pris. Kostnaden kan være alt fra noen tusenlapper til flere titusener av kroner. Hvis du søker dispensasjon fra allerede etablerte reguleringsplaner, så kan dette koste mer.

Det er imidlertid veldig viktig å søke om byggetillatelse før du gjør noe. Ikke bare kan du få et tilleggsgebyr for å søke om tillatelse til å bygge noe som allerede er påbegynt, men du risikerer å måtte rive alt du har gjort. Generelt sett, så må du alltid søke om tillatelse til å bygge hus.

Hvordan velge et pålitelig firma til å hjelpe deg med byggesøknad

Når du har funnet ut av hvilken type hus du vil bygge, må du finne et pålitelig firma som kan hjelpe deg med å søke om tillatelse til å bygge. Det beste er å velge et anerkjent firma med relevant erfaring og fornøyde kunder. Du bør også sammenligne pristilbud fra minst tre forskjellige firma for å sikre at du får en god pris.

For eksempel, du bør be om tilbud fra tre arkitekter hvis du vil ha et arkitekttegnet hus. Dersom du vil ha et ferdighus, så bør du sammenligne katalogene til flere aktuelle firmaer. Den enkleste måten å innhente tilbud er ved å bruke en anbudstjeneste. I så fall trenger du bare å oppgi opplysningene dine én gang for å la dem konkurrere om å få deg som kunde.

Du bør blant annet sjekke følgende:

  • Erfaring og kompetanse: Sørg for at du velger et firma som har god erfaring med å søke om byggetillatelse. Dette vil bidra til at du får riktig informasjon når det gjelder regler og retningslinjer.
  • Kundeservice: Velg et firma som er imøtekommende med å svare på spørsmål, gir god informasjon om prosessen og gir deg hjelp raskt.
  • Pris: Sammenlign pristilbudene fra flere firmaer og velg det som passer best til budsjettet ditt.
  • Rapportering: Et godt firma vil holde deg oppdatert og rapporterer hyppig om statusen for både byggesøknad og husbyggingen generelt.

Pris er imidlertid ikke alt. Selv om kostnaden er viktig, så må du ikke gå på kompromiss når det kommer til kvalitet. Du må sørge for at du har valgt et firma som du kan stole på og som kan hjelpe deg med å få den boligen som du alltid har drømt om. Med en godt forberedt byggesøknad og et respektabelt firma som hjelper deg, så vil du ha det beste grunnlaget for å lykkes med husbyggingen.

Kort oppsummert: Slik går du frem for å sende inn byggesøknad

Først må du velge mellom et arkitekttegnet hus eller et ferdighus. Deretter må du finne et pålitelig firma som kan hjelpe deg med å tegne huset, søke om tillatelse til å bygge og sende inn byggesøknad. Sjekk erfaring, kompetanse og pris før du velger et firma. Når du har levert inn søknaden, må du søke om ferdigattest som bekrefter at huset oppfyller kravene.

Husbygging kan være en tidkrevende prosess som krever mye planlegging, men det vil være verdt det til slutt når du endelig får nøkkelen til den nye boligen din. Jo bedre du planlegger, desto enklere og raskere blir hele prosessen med å bygge bolig. Heldigvis trenger du ikke å gjøre dette alene – du kan få hjelp fra et pålitelig firma til å bygge et hus som lever opp til alle krav.

Få svar på vanlige spørsmål om byggesøknad

Meldingsboble
Hvor lang tid tar det å få byggesøknaden godkjent?

Tiden det tar å få en byggesøknad godkjent avhenger av flere forskjellige faktorer, men det skal ikke ta lengre enn 12 uker. Denne fristen kan imidlertid overskrides om byggesøknaden ikke er komplett eller den inneholder feil. Det er derfor viktig at man har fylt ut og levert inn all dokumentasjonen som er nødvendig for å sikre at du får den godkjent.

Meldingsboble
Hva trenger jeg for å søke om byggetillatelse?

Når du søker om byggetillatelse, så må du å sende inn en detaljert plan for bygningen. Du må også levere informasjon om prosjektet, for eksempel hvilke materialer som vil bli brukt, dimensjoner og plassering av bygget på eiendommen. Det er også nødvendig å levere tegninger og beregninger fra en arkitekt eller ingeniør.

Meldingsboble
Når kan jeg starte byggingen?

Du kan ikke starte byggingen før du har fått godkjenning på byggesøknaden. Det kan ta litt tid å få den godkjent, så det er viktig at du søker om byggetillatelse i god tid. Du bør også sikre at søknaden er komplett for å unngå unødvendige forsinkelser i prosjektet.

Meldingsboble
Hva er de vanligste årsakene til at en byggesøknad blir avslått?

Ofte blir byggesøknaden avslått på grunn av manglende informasjon. Det kan også være at de tekniske kravene ikke er oppfylt eller det finnes andre restriksjoner som gjelder for byggeområdet. Det er derfor viktig at du gjør grundig forarbeid ved å sjekke reguleringsplanen til kommunen, samt velger et dyktig firma til å stå som ansvarlig søker.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454