8 tips til snøfangere og snøstoppere

8 tips til snøfangere og snøstoppere

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Du som boligeier er pliktig til å sikre at snø og is ikke ramler ned for taket og skader andre. Den enkleste måten å hanskes med dette er å montere snøfanger, isstopper og snøstopper på taket – men hvilken type bør du velge? Hvordan monterer du dem? Og hva kan skje hvis du ikke har snøstopper på taket?

Her har du 8 tips til snøfangere, isstoppere og snøstoppere for å gjøre det enklere for deg å sikre boligen din på vinterstid.

Kortversjonen

 • Snøfangere er viktige for å forhindre ulykker og skade på grunn av snø og is som faller ned fra taket.
 • Boligeiere har plikt til å sikre boligen, ellers kan de bli bøtelagt eller straffet.
 • Isstoppere bør brukes sammen med snøfangere for å forhindre isflak som faller ned.
 • Velg riktig type snøfanger og sørg for at de passer til takets materiale og farger.

1. Sjekk om boligen din trenger snøfanger

Snøfangere har en viktig jobb å gjøre med å forhindre ulykker – særlig på boliger med skråtak. Det kan fort oppstå mye snø som ramler ned fra taket her til lands. Snø og is kan forårsake stor skade om det faller ned og treffer mennesker og dyr – særlig om snøen er våt og tung.

Regelverket sier følgende:

“Snø og is skal ikke medføre fare for ras på områder der personer og husdyr normalt oppholder seg. Dette omfatter alt areal som ligger inntil byggverket, slik som vei, fortau og utearealer. Det gjelder også balkonger og terrasser som ikke er avsperret. I området rundt en bygning må en anta at personer kan oppholde seg og barn leke, så lenge området ikke er fysisk avsperret.

Tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase, må sikres i sin helhet med snøfangere. En må være særlig oppmerksom på sikring av tak som vender ut mot atkomst til bygning, inngangspartier og lignende.”

Du bør derfor vurdere hvor skrått taket ditt er og hvor glatte materialene er for å avgjøre om du trenger snøstopper. Glatt takstein og takplater bør uansett ha snøfanger, selv om vinkelen ikke er særlig bratt. Ru takstein, takpapp og andre materialer som ikke er glatte bør ha snøfanger ved bratte vinkler på over 27 grader.

2. Unngå bøter og straff ved å sikre kjapt

Du som boligeier er pliktig under lovverket til å sikre boligen din. Det betyr at du kan få bøtelegger og straff for skader som oppstår som følger av snø og is som faller ned fra taket – snøfanger eller ei. Snø som plutselig faller ned på fotgjengere eller biler kan fort forårsake farlige situasjoner.

Dersom du bor i en bolig som ikke er pliktig til å ha snøfanger, men du har fotgjengere og bilvei tett på deg – da bør du likevel vurdere snøfanger, isstopper og snøstopper for sikkerhets skyld. Ellers er du pliktig til å måke tak og fjerne istapper raskt for å slippe bøter og straff. Enkelte velger å bruke vaktmestertjenester til dette, men taksikring som snø- og isstopper er likevel en smart investering.

3. Ikke glem å bruke isstopper med snøfangerne dine

Isstoppere har en viktig jobb å gjøre sammen med snøfangeren og snøstopperen. De forhindrer nemlig at store isflak sklir under snøfangeren og ned på folk, eiendeler og dyr. Isstoppere monteres på undersiden av gitter eller rør. Der bryter de ned isflakene, samt forhindrer at de ramler ned.

4. Velg riktig type snøfanger

Designet kan være forskjellig på ulike snøfangere, men funksjonen er likevel den samme: forhindre at det raser ned snø som kan skape farlige situasjoner. Du må derfor ta hensyn til taket ditt når du skal velge rett type. Du bør også bruke snø- og isstoppere for maksimal sikkerhet.

Det er vanlig å kunne velge mellom snøfanger av stål eller kobber. Stålsnøfangere er mest brukt. Du kan velge å få dem ubehandlet, lakkert eller belagt med plast. Fordelen med stålsnøfanger er at de passer bra til både takstein og tak av andre metaller.

Fordelen med kobbersnøfangere er at de varer lenge, samt tilfører boligen god estetikk. Du bør velge kobbersnøfanger til kobbertak, ellers kan kobberet ødelegge de andre metallene. Du bør derfor heller velge snøfanger i stål, dersom du har et ståltak. Leverandøren vil kunne rådføre deg, dersom du føler deg usikker.

5. Velg farger som matcher tak og fasade

Det er ikke bare materialet du bør ta hensyn til når du skal kjøpe snøfanger. Du bør ha også ha utseende på eksisterende tak og fasade i tankene, slik at fargene matcher. Dette er enkelt med snøfangere i stål. Takket være et stort fargeutvalg, kan du velge den varianten som matcher både takstein og fasade.

6. Følg med på taket likevel

Det er viktig å følge godt med på taket ditt, selv om du har sikret deg mot takras. Tung og våt snø kan medføre høy belastning på taket, noe som igjen kan føre til skader og lekkasjer. Det gjelder spesielt om all snøen sklir og havner på ett sted av taket, slik at belastningen blir ujevnt fordelt. 

Du kan fordele belastningen på taket ved å bruke flere rader med snøstoppere, samt snøfanger langs nederste kant. Flere snøstoppere bør også brukes ved stor avstand fra nedre kant og mønet. Du har heller ingen garanti for at snøstopperne stopper takras, særlig i perioder med uvanlig mye snøfall. 

Det kan også være lurt å montere snøstopper over takvindu for å unngå skader på dem. Vannskader kan være vanskelig å oppdage før det har gått såpass lang tid at reparasjonene blir veldig kostbare. Vi anbefaler å være føre var med å måke eller snøbrøyte taket ved behov. Sjekk også hvor stor belastning taket tåler – eldre hus tåler som regel mindre enn moderne hus.

7. Sjekk snøstopperne hvert år

Snøfangere, isstoppere og snøstoppere er omtrent vedlikeholdsfrie, men vi anbefaler å sjekke dem hvert år før vinteren banker på døren. Det gjelder særlig etter perioder med sterk vind og uvær. Eventuelle skader og svakheter kan forårsake at de svikter under den høye belastningen av tung snø.

På samme måte kan snøfangere som monteres feil forårsake risiko. Dersom du skal montere dem selv, er det svært viktig at du leser instruksjonene nøye. Feil på låsbeslag mellom konsoll og rør kan føre til utstyret ikke tåler like mye snø som det burde ha gjort. I så fall skal det ikke mye til før det kan oppstå farlige situasjoner.

Du må også ta forhåndsregler og sikre deg selv riktig når du skal opp i høyden og jobbe. For eksempel, stiger bør helst bare benyttes til adkomst og ikke arbeid. Pass på at du monterer snøfangere og isstoppere langs hele taket for å unngå feilbelastning. Dersom snøfangeren er for kort, vil den ikke tåle belastningen av all snøen den samler opp.

8. Få hjelp av blikkenslagere og snøstopperleverandører

Enkelte velger å få hjelp av fagfolk til å montere snøfangere, selv om jobben i seg selv kan utføres av de aller fleste. Det er flere grunner til dette. Du kan føle deg trygg på at utstyret blir montert riktig, samtidig som du sparer verdifull tid i en hektisk hverdag. Ikke minst, slipper du faren med å jobbe i høyden. 

Mange leverandører kan komme på befaring og hjelpe deg med å beregne hvilken type snøfanger du trenger. Selv om du skal montere snøfanger selv, kan de hjelpe deg med riktig utstyr og gi deg nødvendig veiledning. Dyktige snøfangerleverandører kan blant annet fortelle deg hvor mange rader du bør ha, samt hvor stor avstanden bør være mellom festekonsoller.

Snøfangerleverandører kan også være behjelpelige med å velge rett variant og farge til taket ditt. Vi anbefaler at du kontakter to-tre snøfangerleverandører for å be om et pristilbud, både på selve utstyret og på jobben. Det gir deg et godt sammenligningsgrunnlag og forutsetning for å få best pris på snøfangere, isfangere og snøstoppere. 

Du bør imidlertid ikke fokusere kun på pris. Snøfangere har en viktig jobb å utføre som kan forhindre alvorlig skade på folk og dyr. Kvalitetsutstyr og riktig utført arbeid er derfor minst like viktig. Velg derfor fagfolk og leverandører som har riktig kompetanse og erfaring. 

Dersom du velger å montere dem selv, må du være fullstendig trygg på at du har rett utstyr og riktig kunnskap. Du bør derfor ikke nøle med å spørre snøfangerleverandøren din om gode tips og bistand.

Anbefalte bedrifter

Bedriftslogo

Jon Sæter AS har over 40 års erfaring som blikkenslager i Nordmørsregionen, bedriften har i tillegg flere ansatte som jobber med takarbeid og ventilasjonssystemer. Jon Sæter AS utfører også oppdrag i Romsdalen og omegn.

 • Stiftet i: 1978
 • 9 ansatte
 • Maskinveien 2, 6517 Kristiansund
 • Få svar på ofte stilte spørsmål om snøfangere og snøstoppere

  Meldingsboble
  Hva er hensikten med snøfangere og snøstoppere på taket?

  Hensikten med snøfangere og snøstoppere er å forhindre at snø og is raser ned fra taket og skader mennesker, kjøretøy, beplantning eller bygningskonstruksjoner, samt å redusere risikoen for taklekkasjer og fuktskader forårsaket av snøsmelting og isdannelse.

  Meldingsboble
  Hvordan fungerer snøfangere og snøstoppere, og hvilke typer finnes det?

  Snøfangere og snøstoppere fungerer ved å skape en barriere på taket som holder tilbake snø og is, og hindrer dem i å skli av taket. Det finnes ulike typer snøfangere og snøstoppere, som for eksempel snøfangerrør, snøfangerkonsoller, snøfangerplater og snøstoppsystemer, som kan tilpasses ulike takmaterialer, takvinkler og klimaforhold.

  Meldingsboble
  Hvilke faktorer bør man ta i betraktning når man skal velge og installere snøfangere og snøstoppere på taket?

  Når man skal velge og installere snøfangere og snøstoppere, bør man ta i betraktning faktorer som takets material, vinkel og konstruksjon, snølast og vindlast, lokal klima og snøforhold, samt ønsket estetikk og funksjonalitet. Det er viktig å velge riktig type snøfanger eller snøstopper som passer til taket og følge produsentens monteringsanvisninger og anbefalinger.

  Meldingsboble
  Hva bør man være oppmerksom på når det gjelder vedlikehold og sikkerhet for snøfangere og snøstoppere?

  For å sikre en god funksjon og levetid for snøfangere og snøstoppere, bør man utføre regelmessig inspeksjon, rengjøring og vedlikehold av taket og snøfangersystemet, samt være

  Forbrukertorget

  Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

  © 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454