bilde

NYTTIG OG UNYTTIG: Forsikringsselskapene liker å selge så mange forsikringer som mulig, men det er ikke alle som er livsnødvendige.

Hvilke forsikringer trenger man? Guide for 2024

Sist oppdatert: 10. april 2024

Hvilke forsikringer bør man egentlig ha? Det er mange forsikringer man bør ha, noen man må ha og enkelte man ikke trenger.

Vi skal vise deg hvilke slik at det blir lettere for deg å navigere mylderet av ulike forsikringer!

Det finnes forsikringer som er lovpålagt som for eksempel ansvarsforsikring på bil, mens andre man bør ha i tilfelle uhell som for eksempel husforsikring.

Enkelte forsikringer blir også pålagt dersom du har lån i banken! Vi skal fortelle deg alt du trenger å vite om de ulike forsikringene, hvilke du bør ha og hvilke du trenger.

Forsikringer man trenger til hus

Eier du et eller flere hus? Da trenger du enkelte av disse forsikringene, mens du bør ha andre! 

Hvis du har lån i banken vil de også tvinge deg til å ha enkelte forsikringer siden de kan bli skadelidende i tilfelle uhellet er ute.

Husforsikring

Husforsikring, også kalt boligforsikring, er noe absolutt alle som eier hus eller bolig trenger. Denne forsikringen er utrolig viktig da hus er veldig dyrt og utsatt.

Forsikringen dekker skader på alt det utvendige, selve bygningen, fastmontert utstyr og inventar i tillegg til tilleggsbygg.

Den dekker ulike uhell og skader som for eksempel:

 • Brann.
 • Tyveri.
 • Hærverk.
 • Vannskader.
 • Andre naturkatastrofer og uhell.
 • Tilleggsmuligheter for skadedyr og råte.

I tilfeller av totalskade eller store skader på selve bygget vil husforsikring være helt nødvendig å ha. Man vet aldri når uhellet er ute.

Innboforsikring

Innboforsikring er nødvendig hvis du bor i hus og leilighet enten du leier eller eier og spesielt hvis du har mange og dyre eiendeler. 

Mange undervurderer verdien på tingene sine og i tilfelle innbrudd eller andre uhell er det veldig lurt å ha forsikring på inventaret i huset eller leiligheten.

Her er man dekket hvis det skjer naturkatastrofer, branner, vannskader og tyveri ol.

Innboforsikring dekker ting som for eksempel: Nesten alt som er løst i huset/leiligheten, elektronikk, møbler, klær, verdisaker og stort sett alt man ville tatt med seg når man flytter.

Denne forsikringen dekker kun vanlige eiendeler, og hvis du har veldig dyre gjenstander må du benytte deg av en verdiforsikring i tillegg.

Her kan du se en test av de billigste innboforsikringene, og i denne artikkelen kan du lese mer om priser på innboforsikring.

Huseierforsikring

Hvis du eier flere boliger, næringsbygg eller utleieboliger med mer enn 3 enheter kan det være lurt å signere en huseierforsikring!

Her får du bedre priser da du får en samleforsikring som dekker mer enn en vanlig husforsikring. Dette er det beste alternativet om du oppfyller kriteriene.

Her får man dekket ting som for eksempel:

 • Skader på bygg.
 • Hageanlegg.
 • Antenneanlegg.
 • Huseieransvar.
 • Husleietap.
 • Riving, rydding og andre ting.

Man kan også utvide denne forsikringene til å dekke flere ting hvis det skulle være nødvendig.

Her kan du se en test av de billigste husforsikringene, og i denne artikkelen kan du lese mer om priser på husforsikring.

Boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring

Boligselgerforsikring som tidligere ble kalt eierskifteforsikring dekker deg ved salg av bolig slik at dette blir litt tryggere.

Man er ansvarlig for skader og mangler som ikke har blitt opplyst om i 5 år etter at salget er gjort.

Ved å ha en slik forsikring står man litt tryggere i det i tilfelle det skulle oppstå problemer.

Boligkjøperforsikring gjør at man er sikret den andre veien, nemlig ved kjøp av bolig! Dette kan være ekstra lurt om man kjøper et litt eldre hus.

Forsikringer man trenger i leilighet

Bor man i leilighet har man i de aller fleste tilfeller husforsikring gjennom borettslaget eller sameiet. Det vil derfor være en del av fellesleien eller faste utgifter.

Hvis du er usikker på om ditt sameie eller borettslag har husforsikring kan du kontakte dem direkte eller lese gjennom papirene og informasjonen du har fått.

Man bør ha innboforsikring hvis man bor i leilighet avhengig av verdien på eiendelene man har.

Det kan være lett å undervurdere verdien av eiendelene sine som man har samlet opp gjennom flere år, men hvis du ikke eier noe er det ikke vits med innboforsikring.

Dette gjelder både når man leier og eier.

Forsikringer man trenger på bil

Det er lovpålagt med ansvarsforsikring på bilen for å kunne operere kjøretøyet. Dette er fordi man kan være ansvarlig for ulykker eller uhell.

Derfor er det slik at man i det minste må ha ansvarsforsikring på bil da ulykker og uhell kan være ekstremt dyrt når det kommer til andres eiendeler som hus, personskader og bil etc.

Hvis man i tillegg har lån på bilen og bilen har en viss verdi, vil banken kreve at du har delkasko, kasko eller toppkasko avhengig av verdien på bilen.

Alle forsikringene inneholder ansvarsforsikring, men gir deg større dekning jo høyere opp man kommer.

Her er de 4 ulike forsikringene man kan velge mellom:

 • Ansvarsforsikring – Dekker kun skader på andres kjøretøy, eiendeler, rettshjelp og personskader. Dette er det billigste alternativet og passer best for billige kjøretøy under 50.000 kroner.
 • Delkasko – Dekker litt mer som skader og uhell som for eksempel: Glasskader, brann, innbrudd, tyveri, naturskader i tillegg til veihjelp. Passer best for biler som koster mellom 50.000 og 150.00 kroner.
 • Kasko – Denne forsikringen dekker i tillegg store skader på bilen som kan skje ved for eksempel ulykker og velting. Denne passer best for biler over 150.000 kroner. Les mer om kaskoforsikring her.
 • Toppkasko/superkasko – Dette er det beste valget om du har en rimelig dyr bil og bor i et utsatt område. Her får du ekstra dekning og denne forsikringen dekker det meste. Man kan også legge til ekstra forsikringer som skade på motor og motorhavari. Denne passer best for biler over 300.000 kroner.

Her kan du se en test av de billigste bilforsikringene, og i denne artikkelen kan du lese mer om priser på husforsikring.

Reiseforsikring

Hvis du reiser eller tilbringer mye tid utendørs, er reiseforsikring noe man trenger. Det er uhyre dumt å reise uten reiseforsikring og dette gjelder spesielt reiser til utlandet.

Med reiseforsikring har man ekstra dekning i tilfellet uhellet er ute, og hvis man reiser til enkelte land må man selv betale hvis man havner i problemer.

Denne forsikringen dekker også reiser i Norge og byen man bor i. Med andre ord er man på reise så lenge man er utenfor hjemmet.

Reiseforsikringen dekker alt fra tyverier, forsinket/forsvunnet bagasje, utgifter knyttet til sykdom eller skader under reise og avbestilling av tur på grunn av sykdom.

Hvis man skader seg eller blir syk i enkelte land må man betale kostnadene selv, og selv om oppholdet er relativt kort kan utgiftene bli enorme!

Reiseforsikringen gjelder ikke i land som regjeringen med myndighet av utenriksdepartementet anbefaler å ikke reise til. Dette kan være land som er i krig osv.

Barneforsikring

I Norge er over halvparten av barn forsikret gjennom barneforsikring, og tallet blir større og større. 

Denne forsikringen er veldig gunstig å ha i tilfelle sykdom, invaliditet og tidlig uførhet. Her kan man velge mellom ulike forsikringer, og forsikringsfirmaer.

Her må man lese seg opp hva de ulike forsikringene dekker før man bestemmer seg.

Forsikringene gjelder stort sett for barn fra 3 måneder og opptil 26 år. Mange av avtalene gir også dekning for psykologer og mental helse.

Her kan man få utbetalt engangssummer ved uhell og sykdom og/eller månedlige utbetalinger ved uførhet og sykdom avhengig av hvilken avtale man tegner.

Vi anbefaler å tegne en litt dyrere avtale som gir deg månedlige utbetalinger, engangssummer i tillegg til hjelp til løpende utgifter relatert til sykdommer.

Dyreforsikring

Hvis man noensinne har hatt et kjæledyr som har blitt syk eller skadet vet man hvor dyrt dette kan bli i form av veterinær og medisinske utgifter.

Det kan i mange tilfeller lønne seg med en dyreforsikring. Dette gjelder spesielt hvis man ikke har spart opp større summer i tilfelle uhell eller sykdom.

Man kan ofte sitte igjen med utgifter opp mot kr 100.000 eller mer avhengig av hvilket dyr man har og hva som har skjedd. Operasjoner er svindyre.

Det kan dermed være lurt å skaffe seg en dyreforsikring. Det kan være ekstra lurt hvis du eier en hunderase som er utsatt for sykdom, men da vil forsikringen igjen bli litt dyrere.

Livsforsikring og uføreforsikring

Dette er noe man selv kan velge, men som kan være veldig gunstig å ha generelt. Man vet aldri når uhellet er ute, og man kan når som helst bli rammet av sykdom.

Hvis man har en jobb som er ekstra utsatt for skader eller ulykker kan det være enda lurere å ha dette.

Jobber hvor man er ekstra utsatt er tungt fysisk arbeid, større sannsynlighet for uhell og jobber med høyt stressnivå.

Her er noen av de viktigste grunnene til at man bør ha en livsforsikring eller uføreforsikring:

 • Sikrere fremtid for deg og din familie, i tilfelle du ender opp syk, ved dødsfall eller hvis du blir skadet og ikke kan jobbe.
 • Unngå økonomiske problemer hvis du har høye utgifter. Hvis man ikke kan fortsette i jobben eller bransjen man jobber i vil man ha en sikrere økonomisk fremtid.
 • Man vil oppleve mindre stress knyttet til jobbsikkerhet, sykdomsbilde og fremtid. Slik kan man også kanskje unngå enkelte stressrelaterte sykdommer.
 • Få utbetalt ekstra penger hvis du ender opp uføre gjennom sykdom eller uhell. Slik vil man ha en tryggere fremtid.

Forsikringer man ikke trenger

Det finnes også noen forsikringer man ikke trenger og som ikke har veldig mye for seg, såfremt man ikke lever et rimelig turbulent og uvanlig liv.

Disse forsikringene får man ikke bruk for i stor grad i tillegg til at de som regel ikke dekker store summer hvis uhellet først er ute.

Kjøpsforsikring

Dette er en forsikring man ofte blir spurt om man vil tegne når man kjøper elektroniske varer som for eksempel en PC eller smarttelefon.

Her kan man få hjelp eller nye produkter hvis det skulle vise seg å være problemer med produktet.

Problemet er at man ofte er dekket av andre forsikringer som reiseforsikring, innboforsikring, kjøpsgaranti, reklamasjon og kjøpsforsikring på kredittkortet.

Det vil i mange tilfeller være overflødig og en unødvendig utgift man ikke trenger å ta på seg.

Uflaksforsikring

Uflaksforsikring også kalt idiotforsikring eller uhellsforsikring er også veldig overflødig i de fleste tilfeller.

Folk flest har god dekning på sin innboforsikring og reiseforsikring slik at dette blir rimelig overflødig.

Det kan nok lønne seg for enkelte med en slik forsikring hvis man havner utenfor uhell ofte og har mye uflaks, men det gjelder nok de aller færreste.

Det vil på lik linje med kjøpsforsikring være unødvendig.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454