bilde

Bruke stillas eller ikke til å pusse opp boligen utvendig?

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Det er ikke til å unngå – tiden er inne for å pusse opp boligen utvendig. Dersom du skal jobbe i høyden, trenger du også riktig utstyr. Her ser vi nærmere på fordelene og ulempene ved å bruke stillas til oppussing, samt hvilke alternativer du har til stillasutleie.

Kortversjonen

 • Valget mellom å bruke stillas eller ikke til utvendig oppussing avhenger av prosjektets omfang og behovet for sikkerhet.
 • Stillas er en trygg og stabil løsning for arbeid i høyden, spesielt ved lengre oppussingsprosjekter som maling av fasaden.
 • Det finnes ulike typer stillas tilpasset forskjellige oppgaver, og det er viktig å velge riktig type og størrelse.
 • Alternativene til stillas inkluderer bruk av stige eller lift, avhengig av prosjektets behov og eiendommens forhold.

Bruke stillas eller ikke til utvendig oppussing?

Stillas er godt egnet for oppussing som foregår over tid, for eksempel om du skal pusse opp fasaden. Det er et trygt valg for deg som skal jobbe i høyden. For eksempel, skal du male gavlveggen trenger du trygg grunn under føttene dine – dette er ikke den rette anledningen til å trene på balansekunsten din i en stige.

Du kan velge mellom mange typer stillas, avhengig av hvilket arbeid du skal utføre. For eksempel, skal du kun inspisere fasaden eller skal du i gang med snekring? Det finnes små og lette alternativer kun til inspisering, samt stillas med store plattformer for oppussingsarbeid. 

Stillaset du velger må kunne tåle belastningen den skal utsettes for, og derfor er det viktig å bruke rett type. Dette er de vanligste typene stillas som du kan kjøpe eller leie av de fleste stillasfirma og stillasutleie:

 • Lettstillas til enklere arbeid som f.eks. fasadearbeid, male huset eller bytte vindu
 • Tungstillas til deg som skal utføre tungt arbeid som nybygg eller renovering
 • Rullestillas til deg som må stadig flytte stillaset under arbeid, f.eks. muring

Føler du deg usikker på hva du bør velge? Firmaet som du skal kjøpe eller leie stillas av kan hjelpe deg med å velge riktig type og størrelse, dersom du tar kontakt og forklarer dem hva du skal gjøre.

Ulemper med å bruke stillas

Ulempen med å bruke stillas til utvendig oppussing av bolig er de kan være tidkrevende å sette opp. Monteringen kan også være ganske tung og slitsom for kroppen. Det er mulig å finne stillasutleie som inkluderer både frakt og montering, dersom du gruer deg for dette. 

En annen ulempe med å leie stillas er at det kan bli kostbart om du må leie i en lengre periode. Det lønner seg derfor å klargjøre for oppussingen på forhånd og kjøpe inn alt du trenger. Dermed kan du gå rett i gang med arbeidet og få det unnagjort så snart stillaset er på plass.

Hvilke alternativer til stillasutleie finnes det for privatpersoner?

Hvis du ikke skal bruke stillas til oppussing – hva kan du bruke da? Mange velger å enten bruke stige eller lift istedenfor. Hva som er best egnet, avhenger av en rekke faktorer som forhold på eiendommen og hvilket arbeid som skal utføres.

Bør du bruke lift eller stillas?

Lift er en enkel og praktisk løsning, dersom forholdene ligger til rette for det på eiendommen din. Velting er en av de vanligste ulykkene ved bruk av lift, og du bør ha et stabilt underlag. Hvis ikke, må du bruke en terrenggående lift. Fordelene med lift fremfor stillas er at liften er mobil, lett å manøvrere og du slipper tidkrevende montering. 

Ulempen med å bruke lift fremfor stillas er at de koster mer å leie per døgn. Stillas er derfor en rimeligere løsning for prosjekter som tar tid å utføre. Dersom mobilitet er viktig, kan du leie eller kjøpe et rullestillas som et alternativ til lift. De fleste boligeiere vil få bruk for et lite rullestillas ganske ofte – men du trenger likevel et godt underlag for å sikre god stabilitet. 

En lift er ganske tung, noe som kan gjøre henting og levering utfordrende. Du kan eventuelt leie bilmontert lift som kan kjøres med førerkort klasse B. I så fall slipper du bil og henger for å hente den.

Hva med stige?

Mange velger å rett og slett å bruke en stige til enkel vedlikehold, for eksempel rense takrennen. De fleste har en stige liggende fra før av. Å bruke en stige kan dermed virke som en billig løsning som ikke krever videre tiltak av deg, annet enn å plassere den dit du vil klatre. Likevel er ulempene mange for deg som skal pusse opp boligen utvendig.

Dessverre er stiger årsaken til mange fallulykker og uhell. Løsningen er dermed ikke like sikker som å bruke et stillas. Stigen står ikke like stødig, og det skal ikke mange bevegelsene til før du faller ned med malingspann og koster over deg. Skal du hamre og snekre, blir stigen enda mer upraktisk og farlig.

Du må derfor ta hensyn til hvilket arbeid som skal utføres, hvor lang tid arbeidet vil ta og hvor høyt opp du skal i stigen. Stiger er som regel kun en fornuftig løsning for å gi adkomst til arbeidet som skal utføres, og de bør ikke brukes som selve arbeidsplattformen.

Hvordan setter man opp et stillas?

Det er vanlig at stillasutleieren leverer og monterer stillaset for deg, samt demonterer og kjører det vekk igjen etter bruk. I utgangspunktet finnes det ikke regler som tilsier at du som privatperson ikke kan hente og montere selv – men vær ærlig med selv. Har du kunnskap og erfaring til å montere det på en sikker måte?

Det er ikke verdt å spare noen kroner, dersom du føler deg usikker på montering. Sikker montering og bruk er bokstavelig talt livsviktig når du skal jobbe i høyden. Et rullestillas som ikke har veltestøtter kan fort bli farlig. Det betyr også at du må ta ytterligere sikkerhetstiltak når stillaset er kommet på plass.

Dette må du påse under bruk:

 • Klargjør en sikkerhetssone for unngå skader på dyr og personer som er i nærheten av stillaset
 • Ha god kontroll over tingene dine, selv med sikkerhetssone – verktøy som faller ned kan forårsake stor skade
 • Ikke ha større avstand mellom stillas og vegg enn 30 centimeter
 • Bruk fallsikringssele dersom du monterer selv og rekkverket ikke er på plass enda
 • Sparkebord er lurt, ellers kan både du og malingsspann falle ned mellom plattform og rekkverk

Du må lese monteringsveilederen nøye om du skal sette det sammen på egenhånd, for eksempel om du har kjøpt stillas selv. Fremgangsmåten kan nemlig variere. Du bør derfor ta deg tid til å undersøke nøye hvordan veggfester skal monteres, selv om du har satt opp stillas før.

Bør du kjøpe eller leie stillas til å pusse opp boligen utvendig?

Fordelen med å kjøpe stillas er du ikke har det samme presset på å bli ferdig innen en hvis tid. Det kan være vanskelig å beregne tid til f.eks. å male huset grunnet skiftende vær og vind. Prisen på kjøpe eller leie stillas kan også bli tilnærmet lik, dersom du skal ha stillaset i en lengre periode.

Trenger du ikke å bruke stillaset igjen på lenge? Du kan selge eller leie ut stillaset når du er ferdig med prosjektet. Ulempen med å kjøpe stillas er derimot at du trenger plass til oppbevaring når du tar det ned igjen. Du må også montere det selv, og det er viktig at du føler deg trygg på nettopp dette for å ivareta sikkerheten.

Fordelene med å benytte stillasutleie er mange – særlig hvis det er snakk om kortere prosjekter. Du slipper å oppbevare stillaset selv, du kan få hjelp med montering og du kan spare penger om du kun trenger det i en kort periode. 

Ikke minst, kan du føle deg trygg på at du får et godkjent og sikkert stillas når du bruker tjenestene til en pålitelig og seriøs utleier. Kanskje kan du få kjøpt et billig stillas på bruktmarkedet, men hvor trygg kan du være på at stillaset fremdeles er sikker i bruk og har alle nødvendige deler? 

Dersom du ikke har så mye kunnskap selv, kan du lene deg på den verdifulle kompetansen til profesjonelle firma som leier ut stillas.

Pris på stillasutleie til privatpersoner

Prisen på å leie stillas avhenger av en rekke faktorer. Hvilken type stillas trenger du? Hvor stort og høyt må det være? Hvor lenge skal du leie stillaset? Trenger du hjelp med frakt og montering? Det beste du kan gjøre er å kontakte et stillasutleiefirma for å spørre dem om pris og kostnader. Noen ganger kan du spare penger på hente og montere stillaset selv. 

Du må imidlertid ha riktig tillatelse til å kjøre med bil og henger. Dersom du har førerkort klasse B, så kan ikke kjøretøy og henger veie mer enn 3500 kg totalt. Be gjerne om pris på å leie stillas, både med og uten frakt – men bare hvis du føler deg trygg på montering, samt om du kan kjøre med henger.

Vi anbefaler å bruke litt tid på å undersøke ulike alternativer. Du bør også kontakte flere firma som leier ut stillas til privatpersoner for å få best mulig sammenligningsgrunnlag.

Få svar på vanlige spørsmål om å bruke stillas eller ikke til å pusse opp boligen utvendig

Meldingsboble
Hva er fordelene med å bruke stillas for utvendig oppussing av boligen?

Bruk av stillas gir en trygg og stabil arbeidsflate når man jobber i høyden. Det er spesielt nyttig for prosjekter som krever lengre arbeidsperioder, som for eksempel oppussing av fasaden. Det finnes forskjellige typer stillas som er tilpasset forskjellige typer arbeid, fra lette inspeksjonsjobber til tunge oppussingsarbeid.

Meldingsboble
Hva er ulempene med å bruke stillas for utvendig oppussing av boligen?

Ulempene med å bruke stillas inkluderer at det kan være tidkrevende og fysisk belastende å sette opp. I tillegg kan leie av stillas bli kostbart hvis det er nødvendig for en lengre periode.

Meldingsboble
Hva slags alternativer til stillasutleie er det for privatpersoner?

Alternativer til stillasutleie for privatpersoner kan inkludere bruk av stige eller lift. Valget mellom disse alternativene avhenger av flere faktorer, som for eksempel forholdene på eiendommen og typen arbeid som skal utføres.

Meldingsboble
Hva bør man vurdere når man velger type stillas for utvendig oppussing?

Når man velger type stillas, er det viktig å vurdere hvilken type arbeid man skal utføre og hvilken belastning stillaset skal tåle. Det er også nyttig å konsultere firmaet man skal kjøpe eller leie stillaset fra, da de kan gi råd om hvilken type og størrelse som er best egnet for prosjektet.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454