bilde

Hva koster en entreprenør: En komplett prisguide

Sist oppdatert: 5. juni 2023

“Hva koster en entreprenør” er et spørsmål som stadig blir stilt. Prisen for tjenestene til en entreprenør vil variere, avhengig av hva slags jobb det er, hvor komplisert den er og hvor mye tid det tar å fullføre jobben. Her ser vi nærmere på de forskjellige faktorene som påvirker prisen for en entreprenør.

Kortversjonen

  • Prisen for en entreprenør vil variere avhengig av jobbens art, kompleksitet og tidsbruk.
  • Timeprisen for entreprenørtjenester er vanligvis rundt 800 kr, men større prosjekter faktureres vanligvis per prosjekt eller kvadratmeter.
  • Renoveringsprosjekter kan koste fra 8000 kr og oppover per kvadratmeter, mens bygging av enebolig kan koste rundt 30 000 kr per kvadratmeter.
  • Prisen på entreprenørtjenester påvirkes av faktorer som grunnarbeid, størrelse på prosjektet, kompleksitet, tid og materialvalg.

Hva koster en entreprenør?

Det er nyttig å se litt på hva en entreprenør gjør for å kunne svare på spørsmålet “hva koster en entreprenør”. Generelt sett, så er det et firma eller en person som utfører arbeid på vegne av andre. Det er som regel snakk om store byggeprosjekter eller anleggsarbeid, men en entreprenør kan også være en elektriker, rørlegger, byggmester eller murer.

En elektriker som utfører et lite oppdrag koster langt mindre enn et firma som har totalansvaret for å bygge en hel enebolig og som koordinerer arbeidet til ulike fagpersoner. Vi kommer til å hovedsakelig fokusere på entreprenører for husbygging, større renoveringsprosjekter, generelle byggeprosjekter og prosjektledelse ved nybygg.

Prisen på ulike typer entreprenørarbeid

Gjennomsnittlig timepris for entreprenørtjenester på tvers av fagfelt er ca. 800 kr. Det er imidlertid ikke praktisk å bruke timepris for større prosjekter, særlig om du velger totalentreprise. Totalentreprise vil si at et firma tar på seg hele ansvaret for bygge- eller renoveringsprosjektet. I så fall refererer man ofte til totalpris per prosjekt eller pris per kvadratmeter istedenfor timepris.

Totalrenovering kan koste fra 8000 kr og opp per kvadratmeter. De mest kompliserte renoveringsprosjektene kan koste over 20 000 kr per kvadratmeter. Det kan derimot koste ca. 30 000 kr per kvadratmeter for å bygge enebolig. Mange faktorer påvirker prisen, og det kan derfor være nyttig å se på prisdrivere for å få et mer realistisk bilde på hva det koster for en entreprenør.

La oss si at du trenger en entreprenør til å bygge tilbygg på boligen din. Dersom du skal utvide huset, så vil det være billigere å bygge et soverom eller ekstra inngangsparti enn å utvide med et ekstra bad. Det er fordi arbeid med strøm, avløp, membran og fliser er dyrere og mer komplisert.

Det er verdt å nevne at tilbygg kan være mer kompliserte enn frittstående bygg. Det er fordi tilbygg på over 15 kvadratmeter regnes for å være en del av boligen,  og da stilles det strengere krav til materialvalg og byggeprosessen. Dette kan påvirke hva det koster for entreprenørene som skal utføre arbeidet.

På samme måte vil det være dyrere å bygge en garasje som skal brukes til oppholdsrom med innlagt vann og strøm, enn å bygge en enkel, frittstående garasje. Det er også viktig å huske på at tiden det tar å fullføre jobben vil påvirke prisen. Store, langtekkelige prosjekter koster mer enn små, raske oppdrag.

Få hjelp av en entreprenør til renovering

Renovering er mer omfattende enn oppussing, og det kan godt hende at du trenger hjelp av en entreprenør. Større renoveringsprosjekter kan ofte omfatte  forskjellige fagfelt, for eksempel elektriker, rørlegger, taktekker, gipsing, tømring og lignende. I så fall kan det være praktisk å få hjelp av en totalentreprenør.

Totalrenovering kan derfor være et ganske kostbart prosjekt. Nøyaktig hva det koster for entreprenører som gjennomfører renovasjonsarbeid, vil avhenge av hva som må gjøres. Innvendig renovering er som regel rimeligere enn utvendig renovering. Valg av løsninger vil også ha mye å si for prisen, for eksempel hva slags gulv du vil legge og hvilke løsninger du vil ha til kjøkkenet.

Hva bestemmer prisen på entreprenører?

Det er viktig å undersøke priser grundig før du bestemmer deg for en entreprenør. Det første du må gjøre for å finne ut hva en entreprenør koster er å vurdere arbeidet som du ønsker å få utført. Vi anbefaler også at du setter opp et budsjett.

Følgende faktorer påvirker prisen på entreprenører:

  • Grunnarbeid og forholdene på tomten
  • Størrelsen på bygget som skal renoveres eller bygges
  • Hvor komplisert arbeidet er
  • Hvor lang tid arbeidet tar
  • Hvilke rom i boligen som skal renoveres eller bygges
  • Valg av materialer, takløsninger og løsninger for bærende konstruksjon

For eksempel, la oss si at du trenger en entreprenør for å bygge hus eller garasje. Forholdene på tomten kan ha mye å si for hva arbeidet vil koste. Sprengningsarbeid medfører høyere kostnader. Det er imidlertid ikke alle totalentreprenører som inkluderer grunnarbeid. Det kan derfor hende at denne kostnaden kommer i tillegg til prisen for entreprenørarbeidet.

Større prosjekter vil som regel koste mer enn det man tror, så gi deg selv slingringsmonn for uforutsette utgifter.

Delt entreprise vs. totalentreprise

Dersom du skal gjennomføre større bygge- eller renoveringsprosjekt, må du vurdere om du vil ha delt entreprise eller totalentreprise. En totalentreprenør tar som sagt på seg ansvaret for prosjektet og koordinerer alt av arbeid. Det betyr at prisen inkluderer arbeid utført av flere fagpersoner, fremfor at du må hyre inn mange ulike firmaer.

Delt entreprise er derimot når du bruker flere ulike entreprenører til å gjennomføre prosjektet. Du må trolig da koordinere alt av arbeidet selv. Det er fordeler og ulemper ved begge løsningene. Det kan bli både kostbart og tidkrevende å koordinere ulike firmaer, og mange foretrekker derfor totalentreprise til større prosjekter.

Når det kommer til prisforskjellen mellom delt entreprise og totalentreprise, er det lurt å sammenligne de totale kostnadene. Da kan du velge den løsningen som gir deg mest verdi for pengene. Mange tror at delt entreprise er rimeligere, siden du tar på deg ansvar med koordinering. Det er imidlertid ikke nødvendigvis slik.

En totalentreprenør har ofte gode samarbeidsavtaler med ulike faggrupper, og det kan faktisk være en rimeligere løsning enn delt entreprise. Koordinering av arbeid er en svært viktig oppgave, og det kan få store økonomiske konsekvenser om noe går galt. Du bør derfor tenke deg nøye om dersom du velger vekk totalentreprise for større prosjekter.

Hva koster en entreprenør for nettopp ditt prosjekt

Hittil har du fått svært generelle svar på hva det koster for en entreprenør. Det er viktig at du innhenter tilbud fra ulike firmaer for å få et nøyaktig pristilbud på ditt prosjekt. Noen ganger kan det også være nødvendig med befaring og konsultasjoner for at entreprenøren skal kunne gi deg et godt svar på hva jobben vil koste.

Du bør sjekke at entreprenøren har erfaring med lignende arbeid og at de har de sertifiseringene som er nødvendige for å utføre arbeidet. Det vil hjelpe deg å unngå problemer og store ekstrautgifter underveis i prosessen – billige løsninger kan fort bli dyre!

Det kan være lurt å spørre dem om hvor lang tid de trenger til å utføre renoverings- eller byggeprosjektet. God planlegging er nøkkelen til suksess. Husk å sette av rikelig med tid til å søke om byggetillatelse, dersom du trenger det – søknadsprosessen kan ta alt fra 3 til 12 uker. Arbeidet kan ikke begynne før dette eventuelt er på plass.

Befaring og konsultasjoner er som oftest gratis, og du kan med fordel ha befaring med flere firmaer. Da kan du få tips og råd av flere entreprenører, og deretter kan du vurdere hvem av dem du likte best. Helt til sist, så bør du studere pristilbudene nøye for å se hvem som kan gi deg den beste prisen.

Innhent gode tilbud på entreprenører

Vi anbefaler at du innhenter tilbud fra tre ulike entreprenører. Dette vil sikre deg konkurransedyktige priser, og du får samtidig bedre forutsetninger for å gjøre en god handel. Det kan likevel hende at den laveste prisen ikke er den beste løsningen. Det er derfor viktig at du vurderer kvaliteten på tjenestene, anbefalinger og referanser fra de ulike entreprenørene.

Velg alltid en pålitelig entreprenør som tilbyr god service og kvalitetsarbeid. Det vil øke sjansene for at prosjektet blir akkurat som du ønsker, og det kan redde deg fra mye bryderi på et senere tidspunkt. Det er likevel viktig å sikre at du får en god og rettferdig pris på de entreprenørtjenestene du trenger.

Du kan enten gjøre research på egenhånd og kontakte ulike firmaer, eller du kan bruke en anbudstjeneste for entreprenører. Anbudstjenester kan spare deg for mye tid og penger. Du trenger bare å sende inn opplysningene dine én gang for å få tilsendt gratis og uforpliktende tilbud på entreprenører. Dette er en god måte å finne den rette entreprenøren og samtidig få en god pris.

Slik sammenligner du priser på tvers av entreprenører

Når du har hentet inn tre tilbud, så er det på tide å vurdere dem nøye. Du bør sjekke hvilke utgifter og poster som er inkludert i pristilbudet. Hva kommer utenom? Hva er inkludert? Finnes det forbehold som gjør at kostnaden kan bli høyere enn forventet?

Du må sjekke prismodellen til entreprenøren: har de gitt deg tilbud på timepris, kvadratmeterpris eller fastpris? Dersom du skal bygge hus eller garasje, så er det ofte vanlig med fastpris for prosjektet. Fastpris er et trygt valg som gir deg kontroll over utgiftene. Ifølge håndverkertjenesteloven, så kan ikke totalsummen overstige 15 % av prisoverslaget de ga deg.

Dersom prisene varierer veldig mellom de ulike entreprenørene, så må du be om redegjørelse. Kanskje er ikke alle utgiftene inkludert? Eller kanskje entreprenøren har misforstått oppdraget ditt? Ved å stille disse spørsmålene, så kan du unngå konflikter på sikt.

Sist, men ikke minst, så bør du inngå en skriftlig kontrakt med entreprenøren som du velger. Kontrakten bør inneholde alle detaljer om prosjektet, inkludert kostnader, ansvar og frister. Dette vil sikre deg en god avtale mellom deg og entreprenøren. Skulle det oppstå uenighet eller problemer underveis, så kan dere raskt komme til enighet ved å sjekke kontrakten.

Kort oppsummert: Hva koster en entreprenør?

Ettersom en entreprenør kan være alt fra en elektriker til en totalentreprenør for store byggeprosjekter, så kan det være vanskelig å gi et klart svar på spørsmålet “hva koster en entreprenør”. Vanligvis må du enten betale timepris, kvadratmeterpris eller pris per prosjekt.

Vi anbefaler derfor at du henter inn uforpliktende tilbud fra minst tre entreprenører, samt sjekke at de har den nødvendige kompetansen og erfaringen til å gjennomføre arbeidet på en god måte. Når det er gjort kan du vurdere tilbudene opp mot hverandre for å sikre deg en god pris.

Hvis du setter av nok tid til å velge en god entreprenør til den rette prisen, så ligger alt til rette for at prosjektet blir vellykket. Lykke til!

Få svar på vanlige spørsmål om hva en entreprenør koster

Meldingsboble
Hvor mye koster innvendig oppussing?

Prisen vil avhenge av hvor omfattende arbeidet er. Det vil også variere mellom entreprenørfirma, så det lønner seg å få inn flere tilbud for å finne den rette prisen. Dersom det er snakk om et større, innvendig renoveringsprosjekt, så kan kvadratmeterprisen ligge på ca. 14 000 kr.

Meldingsboble
Hvor mye koster det å få bygget et nytt hus?

Det kan koste alt fra 25 000 kr til over 50 000 kr per kvadratmeter om du skal bygge ny enebolig. Prisen avhenger av størrelse, arbeidets kompleksitet og valg av løsninger. Man kan regne med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på ca. 30 000-35 000 kr.

Meldingsboble
Hva kan jeg få hjelp av en entreprenør til å gjøre?

Det er mange ting en entreprenør kan hjelpe deg med. De kan hjelpe deg å bygge nytt hus eller garasje og bygge tilbygg til eksisterende hus, samt renovere eller reparere eksisterende bygninger. Entreprenører kan også tilby rådgivning. Dersom det er noe som ikke står oppført, men du tror en entreprenør kan gjøre – ja, da kan du alltids kontakte en entreprenør for å se om de kan hjelpe deg. De fleste entreprenører vil være åpne for å diskutere dine behov.

Meldingsboble
Hvordan vet jeg at prisen til entreprenøren er rettferdig?

Pris på entreprenørtjenester vil alltid variere. Derfor bør du innhente flere uforpliktende tilbud fra ulike entreprenører og sammenligne priser før du bestemmer deg. Det er også en god idé å sjekke kvaliteten på tjenestene, anbefalinger og referanser fra de ulike entreprenørene. På den måten kan du finne det beste tilbudet som passer dine behov.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454