Slik gjør du boligen din vanntett

Sist oppdatert: 30. Aug, 2022

  Fukt- og vannskader er en av de største årsakene til skader på boliger i dag. Dersom du ikke oppdager og fikser lekkasjer i tide, kan skadene bli omfattende og dyre. Her ser vi nærmere på hvordan du gjør boligen din vanntett.

  Økning i antall vannskader på bolig

  – Totaltallene for 2021 er ikke klare enda, men beregninger viser at det ligger an til over 60 000 skader meldt til norske forsikringsselskap i løpet av fjoråret. Det er en økning på over 20 prosent fra 2020, sier fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klementsen, i en pressemelding. 

  Hun refererer til vannskader på boliger:

  – I fjor var det i februar det ble meldt klart flest vannskader til Frende, på grunn av frosten. I år har januar gitt mange vannskader etter Gyda og helgens uvær.

  Vann- og fuktskader blir stadig mer problematisk

  Ifølge Miljødirektoratet, vil vi kunne forvente såkalt vestlandsvær andre deler av Norge som følger av klimaendringer. Det betyr at vann kan bli et enda større problem for boligeiere enn det som allerede er tilfelle. 

  Det er viktig at boligen tåler påkjenningen fra ekstremvær – med andre ord, du må gjøre boligen din vanntett. Det finnes en rekke grep du kan ta selv for å forebygge vannskader, noe som vi skal se nærmere på her i denne guiden. 

  Du bør likevel rådføre deg med fagfolk så fort som mulig, dersom du mistenker skader. Dersom vann- og fuktskader ikke fikses i tide, kan skadene bli omfattende og kostbare. En dyktig blikkenslager kan hjelpe deg med å få både fasade og tak vanntett. 

  Sjekk at fasaden er vanntett

  Det kan være smart å sjekke fasaden for feil og mangler hver vår og høst. Boligen din skal være godt nok isolert, vindtett og ikke minst vanntett. Fuktskader kan blant annet forårsake sopp og råte, noe som kan være en ubehagelig og kostbar affære. Du som boligeier er pliktig til å undersøke og vedlikeholde boligen.

  – Som huseier er du ansvarlig for nødvendig vedlikehold og pleie av huset. Forsikringen dekker ikke alle skader som oppstår på grunn av manglende vedlikehold, sier skadeforebygger Therese Nielsen fra Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, i en pressemelding. 

  Hun legger til:

  – Derfor er det viktigere enn noen gang å forebygge og vedlikeholde, og spesielt viktig er det å ta vare på taket sitt. Halvparten av skadene vi registrerer på hus og boliger er vannskader, og en fjerdedel av disse skyldes utette tak og vegger.

  Slik sjekker du at fasaden på boligen er vanntett

  Fastvokste planter, sprekker, hull og misfarging kan være tegn på fuktskader. Dersom du oppdager problemer tidlig nok, kan du unngå de største skadene. I tillegg til fasaden, bør du også sjekke vannkraner og vinduer. Vindusbeslaget skal være tett og vinklet nedover fra vinduet.

  Det kan være fordelaktig å ta en sjekk etter lange regnværsperioder. Pass på at du titter bak planter og annet som står tett inntil husveggen. Du bør aller helst unngå å ha planter tett inntil fasaden om det er mulig å unngå. Enkelte planter har ganske omfattende røtter som kan skade både mur og drensledninger.

  Ikke glem murfasader

  Grunnmuren bør også inspiseres etter en lang vinter. Her bør du se etter fukt og sprekker, samt flassende maling. Du kan helt fint tette små sprekker med sparkel – men det er viktig å ta tak raskt for å unngå større skader. Sprekker i betongmur kan etterhvert svekke bygningskonstruksjonen.

  Vær obs ved etterisolering av hus

  Det kan så absolutt lønne seg å få hjelp av fagfolk til å etterisolere huset, fremfor å gjøre alt arbeidet selv. Det er fordi du kan risikere at fuktighet lekker inn og blir sittende fast i isolasjonen. Du må være sikker på at fasaden og bygningen er tett mot damp innenfra og regn utenfra.

  Du bør også passe på boligen har god lufting i vegger og tak, for eksempel luftespalte i taket eller bak kledningen. Fuktighet blir dermed ikke sittende fast i konstruksjonen, men får passere ut. Luftespalter sørger også for at vann som slipper inn under taktekking og kledning i ekstremvær får slippe ut.

  Sjekk at taket er vanntett

  Det kan være vanskelig å oppdage sprekker og skader som gjør at boligen ikke er vanntett – og det gjelder spesielt for taket. Mange velger derfor å benytte seg av en blikkenslager til å fikse sprekker og sikre at taket er helt tett. Du må også bytte ut ødelagte taksteiner så snart som mulig – enten den har falt av eller knekt.

  Selv om du har takstein som varer lenge, kan det oppstå andre skader. Sprekker på undertak kan forårsake lekkasjer. Lekter, beslag og andre deler av taket kan også få skader som fører til vannlekkasje, for eksempel rundt luftehatt og piperør.

  Skråtak bør undersøkes av fagfolk etter ca. 30 år, men flate tak bør undersøkes etter knappe 20 år. Fagfolk vil kunne vurdere om det har oppstått lekkasjer og sprekker. De vil også kunne se om taket varer enda noen år før du må gjøre noe.

  Hvor mye koster det å fikse lekk tak?

  Prisen på å fikse lekk tak kan variere etter skadens omfang, sikkerhet og utstyr, hvor mye arbeid som kreves og størrelse på taket. Det vil koste mer å fikse svært bratte tak på et hus med flere etasjer, sammenlignet med et lite tak på en liten enebolig med én etasje og lav helning.

  Det beste du kan gjøre for å finne utav hva det koster å tette taket er å be om tilbud fra flere taktekkere og blikkenslagere. Du bør helst inkludere så mange detaljer om prosjektet som mulig, deriblant hvor høyt, stort og bratt taket er. I tillegg bør du fortelle mer om hvilke skader du mistenker, samt hvilke materialer du har på eksisterende tak.

  Tåler taket belastningen fra snø?

  Ikke bare skal taket være vanntett, men den skal tåle belastning fra snø. Skader kan også oppstå hvis snøen er ujevnt fordelt over taket, for eksempel om mesteparten ligger på ett punkt på taket. Dette kan blant annet skje på grunn av at taket er skråstilt, slik at snøen sklir.

  Du bør undersøke hvor mye vekt taket tåler og vurdere dette opp mot hvor mye snø som faller i området ditt. Dersom temperaturen stort sett ligger på frysepunktet og det regner mye, må du ta hensyn til at snøen fort blir veldig tung. Det kan oppstå fuktskader og andre skader på boligen, dersom taket ikke er rustet til å tåle snømengden.

  Sjekk at vinduene i boligen er vanntett

  Vinduene i boligen er ofte utsatt for vann- og fuktskader. Flassende maling og råtne vinduskarmer er et vanlig problem. Det kan gå hardt utover veggkonstruksjonen, dersom vinduene ikke er tilstrekkelig tette.

  Pass på at vinduene har totrinnstetting på utsiden for å gjøre boligen vanntett. Vannbrett må også være montert riktig. Det er viktig å bruke egnede materialer til vindu, ellers kan det også oppstå skader – rådfør deg derfor alltid med fagfolk for å være sikker på  at vinduene er i god stand.

  Har boligen vannbrett og vindusbeslag?

  Etterhvert som været blir villere og våtere, kan man oppleve sterk vind og styrtregn i områder hvor man var lite plaget med dette. Det betyr at eldre hus i områder som hittil har vært lite utsatt for vind kan mangle vannbrett og vindusbeslag. Dette er viktig å få på plass for å gjøre boligen vanntett.

  Beslaget fører vann vekk fra vindu og fasaden. Under vinduet skal beslaget passe på vannbrettet. Beslaget over vinduet har som funksjon å føre vann vekk fra kledningen. Dersom beslaget er feil montert, fører det veldig ofte til vann- og fuktskader.

  Kontakt fagfolk for råd og hjelp

  Ulike bygg og konstruksjoner har forskjellige behov som må ivaretas, og det kan være mye du må ta hensyn til. Det kan derfor være lurt å kontakte fagfolk for å få hjelp med å gjøre boligen vanntett. Det gjelder selv for deg som vil gjøre hele eller deler av jobben selv – spør først om råd fra erfarne fagfolk.

  Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

  Kontakt oss

  Besøksinformasjon

  Bogstadveien 27B,
  0355 Oslo
  © 2023 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454