bilde

STØTTE: Enova gir fortiden støtte til solcellpaneler.

Enova støtte til solceller: Så mye kan du få

Sist oppdatert: 13. juli 2023

Solcelleanlegg blir stadig mer populært i norske hjem de siste årene, til tross for høye oppstartskostnader. Enova-støtte til solceller kan gjøre disse kostnadene mer overkommelige for privatpersoner som vil ha solcellepaneler på taket.

– Jeg er glad for at vi nå kan øke støtten til installering av solceller i private hjem. For den enkelte forbruker betyr dette lavere strømregninger og større oversikt over kostnadene. For fellesskapet betyr det at vi kan frigjøre verdifull kraft til andre viktige formål, sier daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med økt Enova-tilskudd til solcelleanlegg.

Høres det fristende ut med lavere strømregninger og tilgang til egenprodusert, grønn strøm? Da må du lese videre for å se hvor mye økonomisk støtte du kan få og hvordan du får den.

Kortversjonen

  • Enova tilbyr økonomisk støtte for installasjon av solcelleanlegg, med maksimalt 47 500 kr per anlegg.
  • Støtten kan økes ved å kombinere solceller med andre energisparende tiltak som smart strømstyring.
  • Søknadsprosessen er enkel, men det er viktig å velge en kvalifisert installatør og holde all relevant dokumentasjon.

Hva er egentlig Enova-støtte til solceller?

Enova-tilskudd er en økonomisk støtteordning som tilbys av Enova for å fremme bærekraftig energibruk og redusere klimagassutslipp i Norge. Enova gir støtte til ulike tiltak og prosjekter som bidrar til å redusere energiforbruket eller øke produksjonen av ren energi. Formålet er å gjøre energitiltakene mer overkommelige i oppstartsfasen der teknologien er dyr og etterspørselen er lav.

De ulike støtteordningene avvikles derfor når teknologiene blir allment tilgjengelige. Et godt eksempel på dette er luft-til-luft varmepumper. Det var mulig å søke om Enova-tilskudd til dem i en periode, men ikke nå lenger siden varmepumper er godt etablert på markedet i Norge.

Støtteordningen for solcelleanlegg har vært tilgjengelig i flere år til privatpersoner som ønsker å komme i gang med egenprodusert solkraft hjemme eller på hytta. Nøyaktig hvor mye du kan få i tilskudd har variert med tiden. Enova valgte for eksempel å øke den i 2022 i forbindelse med den daværende strømkrisen.

– Vi øker maksstøttesatsen og hvor mye støtte du får per installert kilowatt (kW) for å stimulere til at flere tar i bruk og tester ut større solcelleanlegg i boligmarkedet, samtidig som vi lanserer støtte til smart strømstyring, sier administrerende direktør i Nils Kristian Nakstad i en pressemelding fra Enova.

Han legger til:

– I og med at vi øker satsen per installert kW så vil også mindre anlegg få noe mer i støtte. Det håper vi vil sette økt fart på solmarkedet generelt, selv om målet med endringen er å få flere til å ta i bruk og teste ut større solcelleanlegg. Vi vil vurdere ut ifra markedsstatus nedtrapping av støttenivået etter å ha sett responsen i markedet.

Det er altså ikke gitt hvor lenge Enova-støtten til solceller vil vare. Dersom du ønsker å kjøpe solcelleanlegg, anbefaler vi at du ikke venter for lenge.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Så mye kan du få i Enova-støtte til solcelleanlegg

Nøyaktig hvor mye du kan få i Enova-tilskudd til solceller vil avhenge av kapasiteten til anlegget. Det er mulig å få inntil 47 500 kr totalt, der en del går mot installasjonskostnader og den andre delen regnes ut på grunnlag av installert effekt. Fordelen med at tilskuddet er basert på installert effekt og ikke antall paneler er at de med små anlegg også kan dra fordel av støtteordningen.

Slik fordeles støtten:

  • Installasjon: opptil 7500 kr
  • Installert effekt: opptil 2000 kr per kWp
  • Maksimal støtte: 47 500 kr

Du kan øke tilskuddet ved å innføre andre energitiltak samtidig, så lenge Enova tilbyr støtteordninger for disse tiltakene. Det finnes flere lure kombinasjonsmuligheter for deg som vil ha solceller på taket, for eksempel smart strømstyring (opptil 10 000 kr i støtte), solfanger (opptil 10 000 kr i støtte) og varmegjenvinning av gråvann (opptil 2500 kr i støtte). 

Tilskuddet for smart strømstyring kombinert med solceller kan være spesielt attraktivt for deg som vil spare penger på strømregningen:

– Strømregningen kan reduseres gjennom smartere strømbruk fordi strømbruken styres til de timene av dagen med lavest strømpris. Vi er helt avhengige av at det er noen som går foran og viser vei, for det er en voldsom omstilling vi skal gjennomføre i løpet av noen tiår. Ny teknologi er her en nøkkel, sier Nakstad.

Slik søker du om Enova-tilskudd til solcelleanlegg

Søknadsprosessen er relativt enkel, men det er viktig å sikre at du oppfyller kravene før du sender inn søknaden. Solcelleanlegget må være kjøpt og montert i løpet av de siste månedene, og du må ha brukt en registrert bedrift. Kostnadene må dokumenteres i samsvar med norske lover, og du må derfor ta godt vare på alle fakturaene du mottar fra leverandøren din. Støtten gjelder for nybygg, helårsboliger og fritidsboliger.

Du må fylle ut et elektronisk søknadsskjema på Enovas nettsider. Skjemaet ber blant annet om informasjon om anleggets størrelse og kostnader. All relevant dokumentasjon og fakturaer legges ved søknaden før du sender den inn til Enova. Søknaden behandles normalt sett mellom 3-8 uker.

Solcelleleverandøren kan hjelpe med beregninger

Seriøse og dyktige solcelleleverandører kan hjelpe deg med å regne ut hvor mye du kan få i støtte fra Enova, basert på hvilket solcelleanlegg du trenger til boligen din. Vi anbefaler at du innhenter pristilbud fra tre forskjellige leverandører for å få et godt sammenligningsgrunnlag. Du bør sammenligne både pris og produkter, samt undersøke hvilke garantier og serviceordninger de tilbyr.

Solcelleleverandørene vil kunne gi deg en oversikt over hva som trengs av utstyr og hvor mye det vil koste å installere solceller på taket ditt. De vil også kunne regne ut hvor mye solkraft du kan produsere i løpet av et år og hvor lønnsomt anlegget ditt blir på sikt. Dette kan hjelpe deg med å planlegge prosjektet ditt bedre og få en bedre forståelse av totalkostnadene for solcelleanlegg.

Det er viktig å velge en kvalifisert solcelleinstallatør som kan gi deg råd og veiledning gjennom hele prosessen. Pass på at du sjekker referanser og sertifiseringer før du velger en solcelleleverandør. Du får nemlig ikke Enova-støtten hvis du benytter deg av ukvalifisert arbeid. I tillegg kan det være farlig å montere solceller uten å ha den nødvendige kompetansen.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Konklusjon: Så mye får du i Enova-støtte til solceller

Per i dag kan du få opptil 47 500 kr i Enova-støtte til solceller. Nøyaktig hvor mye du kan få vil avhenge av installert effekt. Du må imidlertid passe på at du tar godt vare på all dokumentasjon og ikke venter for lenge med å søke. Husk at du kan øke tilskuddet til Enova ytterligere ved å kombinere solceller med andre energitiltak som smart strømstyring.

Vi anbefaler at du velger en seriøs og kvalifisert solcelleleverandør for å sikre at solcelleanlegget er installert riktig og oppfyller kravene for å få støtte fra Enova.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454