bilde

HØY EFFEKT: Solcelleanlegg kan være veldig økonomisk gunstig.

Solcelleanlegg: Hvordan fungerer det?

Sist oppdatert: 13. juli 2023

Stadig flere solcellepaneler og solcelletaksteiner pryder taket på de mange norske hjem. Det er jo ikke så rart siden solenergi er en bærekraftig måte å skaffe seg billig strøm. Les videre for å lære mer om hvordan et solcelleanlegg fungerer, og ikke minst hvor godt det fungerer her til lands.

Kortversjonen

 • Solcelleanlegg konverterer sollys til strøm, med systemer for nett-tilkobling, off-grid, eller hybrid som hovedtyper. Disse systemene inkluderer komponenter som solcellepaneler, en inverter, og eventuelt batterier for lagring.
 • Solceller, enten som paneler eller takstein, gir en bærekraftig og estetisk løsning for energiproduksjon, men effektiviteten kan variere avhengig av type solcelle, montering og værforhold.
 • Til tross for mørke vintre, fungerer solceller godt i Norge på grunn av lange sommerdager og kjølig klima. Virkningsgraden avhenger av flere faktorer, inkludert solinnstråling, skygge, vinkel og takets utforming.

Hvordan fungerer solcelleanlegg?

Solcelleanlegget fungerer ved hjelp av ulike komponenter som arbeider sammen for å generere strøm fra sollys. Solcellene i anlegget produserer likestrøm (DC), men boliger og bedrifter bruker vanligvis vekselstrøm (AC). Strømmen fra solcellene må derfor konverteres ved hjelp av en inverter.

Det finnes hovedsakelig tre typer anlegg:

 • Grid-tied eller nett-tilkoblet solcelleanlegg: Dette er den vanligste typen. Disse anleggene er tilkoblet det offentlige strømnettet, slik at du både kan produsere elektrisitet selv og kjøpe strøm fra leverandører når det er nødvendig.
 • Off-grid: Disse solcelleanleggene er ikke knyttet til det offentlige strømnettet, og de genererer strøm for å dekke hele husets energibehov. De krever batterier for å kunne lagre overskuddsstrøm. Denne løsningen passer perfekt for hytter som ikke er tilkoblet strømnettet.
 • Hybrid: Dette er en kombinasjon av de to andre typene. Hybridanlegg er koblet til det offentlige strømnettet. De har likevel et solcellebatteri for å lagre strøm og gi backup-strøm ved behov, for eksempel ved strømbrudd.

Slik fungerer solcelleanlegg steg-for-steg

 1. Solcellepanelene fanger opp sollys og konverterer det til likestrøm (DC) elektrisitet ved hjelp av solcellene.
 2. DC strømmen sendes til inverteren som konverterer den til vekselstrøm (AC).
 3. Vekselstrømmen sendes deretter til stikkontaktene i boligen, klar til bruk.
 4. Hvis solcellepanelet produserer mer strøm enn det som trengs i boligen, så kan du selge overskuddsstrømmen til strømselskapet ditt.
 5. Hvis solcellene ikke produserer nok strøm til å dekke boligens energibehov, kan du kjøpe strøm fra strømselskapet ditt.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Anlegg med solcelletakstein vs. solcellepaneler

Du kan velge mellom solcellepaneler og takstein med solceller når du skal kjøpe et solcelleanlegg. Solcelletaksteiner ser ut som vanlige takstein, men de kan generere strøm til boligen din. Fordelen med solcelletaksteiner er at de kan integreres sømløst inn i fasaden til huset for å få en mer estetisk tiltalende løsning enn tradisjonelle solcellepaneler.

Solcelletaksteiner er ofte dyrere og kan være mindre effektive enn tradisjonelle solcellepaneler. Taksteiner kan likevel være en bedre løsning enn paneler for deg med eldre tak som snart er modent for utskiftning. Paneler bør nemlig ikke monteres på gamle tak eller tak i dårlig stand. Det kan være billigere å kjøpe takstein med solceller enn å først bytte tak og så kjøpe paneler.

Solcellepaneler kan derimot avgi høyere strømproduksjon, og de kan installeres på en rekke forskjellige steder. For eksempel, panelene kan monteres på tak, vegger eller på stativ langs bakken. Du kan dermed bygge ut et mye større anlegg, hvis du ønsker det og har plass nok på eiendommen din.

Uansett hva du velger, vil begge alternativene gi deg en ren og bærekraftig måte å produsere solenergi på. Begge vil dessuten kunne redusere strømutgiftene dine.

Slik fungerer solcellene i anlegget

Solceller er de grunnleggende byggeklossene i et solcelleanlegg. Det er de som konverterer sollys til elektrisitet. Hver solcelle består av halvledermateriale som kan produsere elektrisk strøm når de eksponeres for sollys. Det finnes hovedsakelig to typer solceller som brukes i anlegg: monokrystallinske og polykrystallinske.

Monokrystallinske solceller er laget av et enkelt krystallinsk silisium, og de er svært effektive. I tillegg er levetiden lengre. Per i dag er dette den foretrukne typen solcelle. Polykrystallinske solceller er laget av flere små krystaller og er mindre effektive med lavere levetid. De er imidlertid billigere å produsere og kan være et godt alternativ for dem med et stramt budsjett.

Solcelleteknologien har imidlertid blitt stadig mer effektiv og økonomisk overkommelig de siste årene. Det betyr at prisen på monokrystallinske solceller også har falt. Vi anbefaler derfor å kjøpe solcelleanlegg med nettopp denne typen solceller. Hvis du er usikker, så spør gjerne leverandørene om råd samtidig som du innhenter pristilbud på solcelleanlegg.

Effektiviteten til solcellene kan imidlertid påvirkes av flere faktorer enn kun det teknologiske, inkludert antall soltimer og i hvilken posisjon panelene blir montert. En seriøs og dyktig leverandør hjelper deg med å installere solcellepanelene i rett vinkel og retning, basert på solinnstrålingen der du bor. 

MANGE FAKTORER: Bor du for eksempel i et område som Bergen med mye regn, vil dette påvirke solcelleanlegget.

Ulike komponenter i et solcelleanlegg

Solcelleanlegg består av flere forskjellige komponenter, der panelene eller taksteinene er de viktigste. Solcellepaneler er dessuten den mest synlige delen av solcelleanlegget. Panelene kommer imidlertid i ulike størrelser og med forskjellig ytelse, og du må velge dem som passer best for boligen din og behovet ditt.

Her er en oversikt over forskjellige komponenter i anlegget:

 • Solcellepaneler eller takstein med solceller
 • Inverter
 • Batterier (off-grid eller hybrid)
 • Festemidler til montering
 • Diverse kabler og lignende

Inverter kalles også for vekselretter, og den har som jobb å konvertere likestrøm (DC) fra solcellene til vekselstrøm (AC). Det er vekselstrøm vi trenger til å drifte elektrisk utstyr inne i boligen vår. Det finnes invertere med ulik effekt, og du bør velge den som matcher ytelsen til solcellene dine.

Hvis du har et off-grid solcelleanlegg, må du ha batterier for å lagre overskuddsstrømmen som produseres i løpet av dagen. Batterier kan være dyre, særlig om du kjøper et stort solcellebatteri. Du bør tenke over hvor mye strøm du ønsker å lagre og hvor ofte batteriet tømmes for å finne frem til rett størrelse.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvor godt fungerer solceller i Norge?

Nå som vi har sett på hvordan solceller fungerer, så er det på tide å vurdere hvor godt de egentlig fungerer i Norge. Landet er tross alt kjent for å ha lange og mørke vintre, noe som kan påvirke effektiviteten til solcelleanlegget. De gode nyhetene er at vi har høy solinnstråling i løpet av et kalenderår, faktisk bedre enn mange europeiske byer som ligger lengre sør på kontinentet.

Lange sommerdager kan derfor veie opp for mørketiden om vinteren. I tillegg er det et pluss at det ikke er så varmt her til lands. Solceller trives nemlig best når det er kjølig og helst ikke over 25 varmegrader. Det trenger heller ikke å være skyfri himmel for at solcelleanlegget skal fungere. Solstråler trenger gjennom skyer og regndråper.

Store lag med snø på solcellene kan derimot forhindre strømproduksjon. Du bør vurdere å koste vekk snøen, men pass på at du ikke skraper opp solcellepanelene. Avhengig av hvor i landet du bor, trenger snøen ikke å være et problem. Ofte smelter den raskt fra panelene. Overflaten på solcellepaneler er dessuten glatt, slik at snøen kan skli av – så sant panelene monteres i vinkel og ikke flatt.

Virkningsgraden til solcelleanlegget

Virkningsgraden sier noe om hvor mye strøm solcellene produserer, altså hvor godt de virker og hvor effektive de er. Virkningsgraden måles i prosent, og dagens solcelleanlegg har en virkningsgrad på 15-25 %. Standard solceller ligger på 16-20 prosent, mens høytytende solceller ligger på cirka 22 %. 

I tillegg til hvilken type solceller du velger, kan utenforliggende faktorer påvirke effekten på anlegget:

 • Solinnstråling (antall soltimer): Solstråling varierer i Norge avhengig av årstid og geografisk plassering. Generelt sett vil solcelleanlegg ha høyere virkningsgrad i sørlige deler av landet og om sommeren når det er lengre dager og mer sollys.
 • Skygge og vinkel: Skygge og vinkel påvirker også virkningsgraden. Skygge fra trær eller bygninger kan redusere strømproduksjonen betydelig, og solcellepanelene bør installeres med riktig vinkel og retning for å optimalisere produksjonen.
 • Utforming på taket: Utformingen på taket kan ha stor innvirkning på effektiviteten til solcelleanlegget, ettersom det påvirker hvor mange og store solcellepaneler som kan installeres på taket. Noen ganger kan solcelletaksteiner være en mer fornuftig løsning, der inaktive taksteiner legges på skyggelagte områder for å redusere kostnadene.

Vi anbefaler at du samarbeider med en dyktig leverandør av solceller for å sikre at solcelleanlegget er så effektivt som mulig. Du bør innhente pristilbud fra tre forskjellige, slik at du har et godt sammenligningsgrunnlag. Vær også oppmerksom på kvalitet og service når du skal velge forhandler, og ikke fokuser utelukkende på pris.

Gode leverandører vil ha fordelaktige garantier og kvalitetsprodukter, i tillegg til at de kan tilby deg støtte og rådgivning ved behov.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454