bilde

DRASTISK BEDRE ØKONOMI: Vår undersøkelse viser at mange norske familier kan få drastisk bedre familieøkonomi ved å gå over til solceller.

Ferske beregninger avslører at norske huseiere kan spare hundretusener i boliglånsrenter med solceller

Sist oppdatert: 2. november 2023

Ferske beregninger avslører at et gjennomsnittlig solcelleanlegg kan gi en imponerende årlig avkastning på over 7 % av opprinnelig investering for norske huseiere. Solceller kan dermed være en overraskende, men effektiv løsning i kampen mot stigende boliglånsrenter og høye levekostnader.

– I en tid der norske husholdninger føler presset fra rentehevinger og økte strømpriser, kan innovative energiløsninger som solceller være en mulig løsning til økonomisk lettelse. Huseiere reduserer ikke bare sine månedlige strømutgifter, men de kan også få tilgang til gunstigere lånemuligheter med grønne boliglån, forteller Aksel Hellerud fra Forbrukertorget.

Disse lånene kan gi betydelige besparelser over tid. Sammenlignet med standard boliglån, kan et grønt boliglån spare deg for hundretusener av kroner i rentekostnader i løpet av lånets nedbetalingsperiode. I tillegg kan det være mye penger å spare på reduserte strømregninger nå som strømprisene er forventet å stige enda mer de kommende årene.

– Solceller kan virke som en stor investering ved første øyekast, men det viser seg å være en kostnadseffektiv investering på sikt. Ferske beregninger viser at et gjennomsnittlig solcelleanlegg med standard produksjon kan gi en total besparelse på 626 591 kroner, noe som utgjør over 7 % i årlig avkastning av opprinnelig investering, forteller Hellerud.

MYE Å SPARE: Vi i forbrukertorget har undersøkt hvor mye det er å spare på grønne boliglån.

Reduser boliglånsrenten med solceller

– Grønne boliglån er vinn-vinn for både huseiere og miljøet der bærekraftige valg belønnes med økonomiske insentiver. Ved å investere i solcelleteknologi, kan huseiere kutte sine månedlige utgifter betydelig samtidig som de bidrar aktivt til en grønnere fremtid for oss alle, sier Hellerud.

Boligen må oppfylle visse energistandarder for å kvalifisere for disse lånene. Det inkluderer blant annet installasjon av solcelleanlegg eller varmepumpe, samt forbedringer i vinduer og isolasjon utover det som byggeforskriftene tilsier. 

Oppgraderingene kan føre boligen opp til energiklasse A eller B, slik at man kvalifiserer for grønt boliglån. Enkelte banker tilbyr også grønne boliglån til huseiere som oppgraderer en eldre bolig til minimum energiklasse C.

– Det handler ikke bare om å spare penger, men også om å ta ansvar. Når vi reduserer vårt kollektive energiforbruk, tar vi et konkret skritt mot å bekjempe klimaendringene. Det er inspirerende å se at finansinstitusjoner anerkjenner og støtter denne innsatsen, forklarer Hellerud.

La oss se nærmere på et eksempel fra Sparebanken Vest (SPV) for å se hvor mye man kan spare, basert på tall som var tilgjengelige da beregningene ble utført. Vi har hentet våre eksempler på boliglånsrenter fra bankenes egne nettsider og lånekalkulatorer på nett. 

Det er viktig å merke seg at rentenivået endrer seg over tid, noe som vil påvirke de faktiske kostnadene og de reelle besparelsene. Personlige omstendigheter som for eksempel øvrig gjeld, inntekt og betalingshistorikk påvirker også hvilken rente man blir tilbudt.

Boliglån: 4 000 000 kroner med 25 års nedbetaling

Standard boliglånsrente SPV: 6,29 % eff.

Rentekostnader over 25 år: 3 815 682 kr

Grønt boliglån: 4 000 000,- Nedbetaling 25 år

Grønt boliglånsrente SPV: 5,6% eff.

Rentekostnader over 25 år: 3 343 879 kr

Hvis vi kun ser på renter, kan man totalt spare 471 803 kr med grønt boliglån fra SPV vs. ordinært boliglån. Det utgjør 18 872,12 kroner per år. Denne summen blir betydelig høyere om man også legger til reduserte strømutgifter.

Priseksempler fra ulike banker for ordinært boliglån på 2 millioner vs. grønt boliglån.

Spar tusenvis i året i form av reduserte strømregninger

– Tenk på solceller som et to-for-ett tilbud. For det første kan de redusere boliglånsrentene dine, og for det andre kan de senke strømregningen din betydelig, sier Hellerud.

Et gjennomsnittlig solcelleanlegg har en installert effekt på 9 kWp med en produksjon på ca. 6800 kWh. Nøyaktig hvor mye solenergi du kan produsere selv, avhenger blant annet av solinnstråling, samt vinkler og retning på taket. 

Et standard solcelleanlegg i Norge med en installert effekt på 9 kWp genererer rundt 6800 kWh i året. Nøyaktig hvor mye solenergi den enkelte huseier kan produsere selv, avhenger blant annet av solinnstråling, vinkler og retning på taket. Hvor mye man kan spare i form av reduserte strømregninger, avhenger i tillegg av strømforbruk og strømpriser.

Vi ser nærmere på to scenarier for å illustrere hvor mye man kan spare, basert på et gjennomsnittlig solcelleanlegg som produserer 6800 kWh per år. I det første scenarioet bruker huseieren all solenergien selv, mens i det andre selges halvparten til strømnettet.

100 % egetforbruk:

Strømpris på 1 kr/kWh + nettleie på 50 øre = total kostnad 1,5 kr per kWh

Årlig besparelse: 

6800 kWh * 1,5 kr = 10 200 kr

50 % egetforbruk:

Strømpris på 1 kr/kWh + nettleie på 50 øre = total kostnad 1,5 kr per kWh

Årlig besparelse:

6800 kWh * 50 % * 1 kr = 3400 kroner 

+ 6800 kWh * 50% * 1,5 kr = 5100 kr 

= 8500 kr

– Selv et standard solcelleanlegg kan føre til betydelige økonomiske besparelser. Vi snakker om en årlig reduksjon i husholdningens strømutgifter på tusenvis av kroner, sier Hellerud.

OGSÅ ESTETISK: I tillegg til å spare deg for mye penger er solceller også estetisk.

Få minst 12 år med gratis strøm

– Det er ikke til å stikke under en stol at den umiddelbare investeringen i solcelleteknologi har vært høy. Men det vi nå ser er at solenergi blir stadig mer tilgjengelig for norske huseiere, takket være insentiver som Enova-støtten og reduserte priser på solcelleanlegg, forteller Hellerud.

Besparelsene kan være store, ja – men er investeringen egentlig verdt det? Kostnaden kan variere mellom ulike leverandører. Det er derfor viktig å innhente pristilbud på solceller som man sammenligner grundig. 

Det er likevel ikke urimelig å anta at et gjennomsnittlig solcelleanlegg på 9 kW og 21 paneler (430W per panel) kan koste totalt 135 000 kroner, ferdig installert med alt inkludert:

153 750 kr totalt med MVA

– 18 750 kr i Enova-støtte

= 135 000 kr sluttpris

Dersom vi tar utgangspunkt i regnestykket der huseieren bruker all solenergien selv, tar det i overkant av 13 år før man har tjent inn igjen solcelleanlegget i form av reduserte strømregninger:

135 000 kr for solcelleanlegget / 10 200 kr i året spart i form av reduserte strømutgifter = 13 års nedbetalingstid.

Nedbetalingstiden reduseres ytterligere med et grønt boliglån. Hvis vi holder oss til eksempelet fra Sparebanken Vest, sparer man totalt 29 072,12 kroner per år i form av lavere renter og reduserte strømregninger. Nedbetalingstiden blir da knappe 4-5 år.

– Og her kommer det virkelig interessante: solenergien som produseres etter denne perioden er i praksis gratis. Vi snakker om 12 til 17 år med gratis strøm fra solcelleanlegget, avhengig av anleggets levetid. Den eneste forventede utgiften i denne perioden er å bytte inverter en gang eller to i løpet av solcelleanleggets levetid, noe som er en relativt liten investering med tanke på de totale besparelsene, sier Hellerud.

Solceller kan gi over 7 % årlig avkastning av opprinnelig investering

La oss ta en titt på hvor mye du kan spare totalt på 25 år med et solcelleanlegg med årlig produksjon på 6 800 kWh, grønt boliglån fra Sparebanken Vest med 25 års nedbetaling og en antatt årlig økning i strømpriser på 4 %:

Besparelse per kWh i investeringstidspunkt 1,5 kr med en årlig økning i strømpriser på 4 % = 289 788 kr spart på strømutgifter

+ besparte renteutgifter etter 25 år: 471 803 kr

=    761 591 kr spart totalt på strøm og boliglånsrenter

Dersom vi deretter trekker fra den opprinnelige kostnaden for solcelleanlegget på 135 000 kr, sitter vi igjen med en fortjeneste på 626 591 kroner:

– Dette tilsvarer en imponerende årlig avkastning på 7,156 % av den opprinnelige investeringen, forteller Aksel Hellerud.

Han konkluderer:

– Det handler om å se på det store bildet. Solcelleteknologi er ikke bare en vei mot en mer bærekraftig fremtid, men også en klok økonomisk strategi som legger et solid grunnlag for økonomisk trygghet i årene som kommer. Det er en investering i både planeten vår og personlig økonomisk velferd.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454