bilde

Solcelletakstein: Er det verdt investeringen?

Sist oppdatert: 13. juli 2023

Vil du produsere egen strøm i hjemmet, uten å montere paneler på taket? I så fall kan takstein med solceller være en super løsning. Her ser vi nærmere på ulike forhold som kan påvirke lønnsomheten, slik at du kan vurdere om solcelletakstein er verdt investeringen for nettopp din bolig.

Kortversjonen

 • Vurder om takstein med solceller er en god investering for ditt hjem og ta hensyn til lokale forhold.
 • Tenk på fordeler som estetikk, lavere kostnader ved takbytte og mulighet for bedre plassutnyttelse.
 • Vurder også ulemper som høyere pris sammenlignet med solcellepaneler og begrenset ytelse.
 • Søk informasjon om støtteordninger, som Enova-støtte, og undersøk ulike leverandører for å få best mulig pris og kvalitet på solcelletakstein.

Lønner det seg med solcelletakstein?

Det er mange lokale og individuelle faktorer som spiller inn på hvorvidt solcelletakstein er lønnsomt. På et generelt basis, så vil takstein med solceller være gunstig for mange. Prisen kan imidlertid være høyere enn solcellepaneler. Først av alt, bør du vurdere om du skal ha paneler eller takstein med solceller.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Fordeler med solcelletakstein

 • Vakker estetikk som ikke sjenerer fasaden
 • Boligen skiller seg ikke ut i nabolaget
 • Rimeligere enn panel hvis du uansett må skifte taket
 • Godt alternativ for deg som bygger nytt hus
 • Dagens solcelletakstein kan ha like god ytelse som standard paneler
 • Kan legges over hele taket

Ulemper med solcelletakstein

 • Premium-paneler har bedre ytelse
 • Standard paneler er billigere
 • Taket må byttes (ulempe for deg som ikke trenger å bytte tak enda)

Hva er mest lønnsomt av solcelletakstein og solcellepanel?

Solcelletakstein kan utvilsomt være det mest lønnsomme hvis du uansett må bytte tak eller skal bygge nytt. Dersom du velger solcellepanel i slike tilfeller, må du betale for både nytt tak og deretter for solcelleanlegget. Det er nemlig viktig at taket er i god stand for å kunne legge solcellepanel.

Nå kan estetikk riktignok ikke måles i penger, men solcelletakstein er en bra løsning for deg som er opptatt av boligens fasade. Mange ønsker ikke å ha store paneler på eiendommen, selv om det finnes mer diskré varianter av dem også. Takstein med solceller ser ut som helt vanlige takstein.

Takstein med solceller er riktignok litt større en vanlig takstein. Fordelen med størrelsen er at de går fortere å legge enn vanlig takstein, noe som betyr reduserte arbeidskostnader. Det er ikke særlig med gjenskinn i dem, og de sklir rett inn i de fleste nabolag.

Hva med skyggefulle deler av taket?

Man bruker inaktive takstein på deler av taket som er skyggelagt. Det er en rimeligere løsning som samtidig sikrer god plassutnyttelse. Skyggefulle deler kan for eksempel være tett inntil piper og karnapper. Mange opplever dermed at man får bedre ytelse av solcelletakstein enn solcellepanel, ettersom man kan fylle opp plassen mer effektiv – men dette avhenger så klart av hvordan nettopp ditt tak ser ut.

Leverandørene vil kunne beregne hvor mange aktive solcelletakstein du kan ha, samt vurdere dette opp mot paneler. Under befaringen ser de nærmere på alle lokale forhold, fra antall piper til trær som skygger for solen. Tilbudene er uforpliktende og gratis, slik at du kan vurdere hvorvidt solcelletakstein er verdt investeringen for deg.

Er det lønnsomt med solcelletakstein i Norge?

Det er en myte at solceller ikke er lønnsomt i Norge, men hvor mye du får igjen for pengene avhenger av lokale forhold. Kanskje bor du nord i landet og er skeptisk til mørketiden? Nord-Norge har flest soltimer på årsbasis. Produksjonen vil være null i vintermånedene, men på sommerhalvåret kan man produsere strøm året rundt.

Det viser seg også at kulde bidrar til økt ytelse, noe som er gode nyheter for hele landet. Hvis du bor på Østlandet med kalde, snørike dager med sol, så er det bra for strømproduksjonen din. Snø reflekterer nemlig sollyset. 

Effekten blir imidlertid redusert om det legger seg snø over taksteinene dine. De fleste solcelletakstein er veldig glatte, så ofte vil snøen bare skli rett av. Det gjelder spesielt for deg med skråstilte tak. Taksteinene tåler godt både snø og hagl, og de er såpass hardføre at du skal kunne spasere på dem.

Kan jeg få støtte til å legge takstein med solceller?

Enova tilbyr økonomisk støtte til deg som vil bytte til solcelletakstein. Denne ordninger gjør det mer lønnsomt med solceller. I dag kan du få opptil 47 500 kr i støtte. Dette utgjør opptil 7500 kr mot installasjonen og 2000 kr per kW installert effekt (maks 20 kW). De fleste leverandører er flinke til å informere om støtten og illustrere hva du kan spare når de utformer et tilbud til deg.

Man kan få enda mer penger tilbake fra Enova ved å utføre andre energitiltak samtidig, for eksempel montere solfangere eller installere smart strømforsyning i boligen. Pass bare på at du bruker et registrert firma og dokumenterer alt av kostnader på en ordentlig måte. Støtten utbetales nemlig i ettertid. Du må sende inn dokumentasjonen og oppgi bankopplysninger, og deretter overføres støtten til kontoen din.

Hva koster solcelletakstein?

Den nøyaktige prisen på takstein med solceller vil avhenge av leverandøren. Man kan likevel anta at det koster mellom 2000-3500 kr per kvadratmeter etter å ha trukket fra Enova-støtten. Prisen inkluderer alle avgifter, inkludert montering og el-installasjon. Neste steg er å vurdere effekten av taksteinene. Jo mer solcelletakstein koster, desto høyere ytelse har solcellene – stort sett, iallefall.

Størrelsen på taket ditt har stor betydning for prisen på solcelletakstein. I tillegg må leverandøren vurdere hvor mange aktive og inaktive taksteiner du må ha. Gode solforhold er avgjørende – selv om du har et stort tak med plass til mange taksteiner, blir ytelsen likevel lav om mesteparten av taket mangler sol. Kanskje er det noen trær på eiendommen som kan hugges ned for å tilrettelegge bedre?

Hvor lang tid tar det før takstein med solceller tjener inn seg selv?

Når du vet ytelsen og hvor mye strøm du kan produsere selv, må du sette dette tallet opp mot dagens strømpriser. Det vil gi deg et pekepinn på hvor mye du kan spare per år, og dermed også hvor lang tid det tar før du har tjent inn igjen solcelleanlegget. Billige takstein med lav ytelse kan på lang sikt bli dyrere enn engangsinvesteringen i høytytende solcelletakstein. 

Det er viktig å tenke langsiktig for å vurdere lønnsomheten til takstein med solceller. Et grovt estimat fra Enova for noen år tilbake konkluderte med at det tok minst 10 år å tjene inn igjen taksteinene.  Ettersom levetiden er på ca. 25-30, betyr det at du har minst 15-20 år igjen med “gratis” strøm. Leverandørene vil kunne hjelpe deg med dette regnestykket.

Nå som strømprisene i Norge har økt, så er det veldig sannsynlig at solcelletaksteinene vil tjene seg inn igjen enda fortere – særlig om du velger takstein med høytytende solceller. Selv om strømprisene trolig ikke vil være så ekstreme som høsten 2021, spår ekspertene at de ikke vil gå tilbake til det lave nivået som vi har vært vant til. Dette skyldes blant annet planlagt utbygging av industri her i landet som vil kreve mer strøm.

Hvordan får jeg best pris på solcelletakstein?

Vi anbefaler at du innhenter tilbud fra flere leverandører for å få best pris på solcelletakstein. Hvor mye du betaler, vil ha direkte påvirkning på hvorvidt solcelletakstein er verdt investeringen. Du bør imidlertid ikke bare fokusere på pris alene. Det er viktig å bruke et seriøst selskap som du har tillit til.

Den enkleste måten å innhente pris på solceller er å bruke en anbudstjeneste. Du trenger i så fall bare oppgi noen få opplysninger, og anbudstjenesten kobler deg sammen med pålitelige, dyktige leverandører som matcher oppdraget ditt. Tilbudene er gratis og uforpliktende. Du velger selv hvem du vil ha befaring med.

Husk å stille dem masse spørsmål under befaringen. Avklar hvordan de beregner antatt ytelse, hvilke alternativer de har som kan passe deg bedre og nøyaktig hva prisen inkluderer. Det vil gjøre det enklere for deg å sammenligne tilbudene. Noen ganger kan et tilbud virke mye billigere enn andre, og det kan skyldes at de beregner prisen på forskjellige måter. I så fall kan det påløpe ekstrakostnader som du ikke har tatt høyde for.

De fleste leverandørene vil også påpeke Enova-støtten når du får tilbudet, slik at du får en bedre oversikt over den reelle prisen etter alle fradrag. De kan også hjelpe deg med videre informasjon om hvordan du søker støtte. 

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Kort oppsummert: Er solcelletakstein verdt investeringen?

Kort og greit, å bytte til solcelletakstein på et nytt tak vil trolig ikke lønne seg økonomisk om vi sammenligner med paneler. Dersom du har et eldre tak eller skal bygge nytt, så kan takstein med solceller være et mer lønnsomt alternativ enn solcellepanel.

Samtidig er det viktig å ta høyde for at solcelletakstein har den mest diskré fasaden. Noen ganger er ikke paneler på taket aktuelt, og da kan taksteinene være super løsning for å produsere egen solkraft.

Sist, men ikke minst, så kan du ha tjent inn igjen solcelletaksteinene på 10 år eller kanskje til og med mindre – avhengig av strømpriser og ditt strømforbruk. Du har i så fall flere tiår med “gratis” strøm for å redusere strømregningen ytterligere. Det betyr at solcelletakstein er verdt investeringen på lang sikt.

Bare husk at disse tallene vil variere fra bolig til bolig, eget forbruk, lokale forhold og vekslende strømpriser. Du er nødt til å gjøre egne beregninger for å komme frem til et så nøyaktig tilnærmet tall som mulig. Leverandørene vil kunne hjelpe deg med det. 

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med din nye investering i solcelletakstein.

Få svar på ofte stilte spørsmål om solcelletakstein

Meldingsboble
Hva er solcelletakstein og hvordan fungerer det?

Solcelletakstein er en form for integrert solcellepanel hvor solceller er innebygd i taksteinene, slik at taket både beskytter bygningen og genererer strøm. Solcellene omdanner sollys til elektrisitet som kan brukes i husholdningen eller selges tilbake til strømnettet.

Meldingsboble
Hva er fordelene med solcelletakstein sammenlignet med tradisjonelle solcellepaneler?

Solcelletakstein har flere fordeler i forhold til tradisjonelle solcellepaneler, blant annet bedre estetikk, da de integreres sømløst med taket og dermed ikke stikker ut. De har også en lengre levetid og tåler tøffere værforhold, samt bidrar til bedre isolasjon av boligen.

Meldingsboble
Hva er kostnadene forbundet med solcelletakstein?

Kostnadene for solcelletakstein varierer avhengig av størrelsen og kompleksiteten på taket, samt kvaliteten og effektiviteten av solcellene. Prisen kan være høyere enn for tradisjonelle solcellepaneler, men solcelletakstein kan være mer kostnadseffektivt over tid på grunn av lengre levetid og energisparing.

Meldingsboble
Er det støtteordninger for installasjon av solcelletakstein i Norge?

Ja, det finnes støtteordninger for installasjon av solcelletakstein i Norge. Enova tilbyr støtte til husholdninger som installerer solcelleanlegg, inkludert solcelletakstein. Støtten varierer avhengig av anleggets størrelse og effekt, men kan dekke en del av investeringskostnadene.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454