8 huskeregler ved bruk av solcellepanel

Sist oppdatert: 13. Jan, 2023

  Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Solceller kan benyttes direkte på bygg, i større solcelleparker for elektrisitetsproduksjon eller som strømkilde der det ikke er kraftnett.

  De siste 30 årene har det blitt mer og mer vanlig med solcellepanel her i Norge. De finnes nå på hytter og vanlig boligtak i tillegg til næringsbygg. Populariteten skyldes nok mange ting, som at teknologien har blitt bedre og billigere, at man kan selge overskuddsstrøm til kraftselskapet og at mange vil være en del av det grønne skiftet. Her kommer 8 huskeregler som kan være nyttige for deg som vurderer å montere solcellepanel.

  8 huskeregler ved bruk av solcellepanel:

  1. Sjekk at det er gode solforhold der du bor.
  2. Velg riktig størrelse på solcelleanlegget.
  3. Sjekk om du får økonomisk støtte.
  4. Sjekk om taket ditt tåler et solcelleanlegg.
  5. Sjekk om du må søke tillatelse fra kommunen.
  6. Få flere pristilbud.
  7. Sjekk hvor mye strøm anlegget kan produsere.
  8. Sjekk om du kan selge overskuddsstrøm. 

  Sjekk at det er gode solforhold der du bor

  Visste du at jorda hvert eneste år får 15 000 ganger mer energi fra solen enn det vi klarer å bruke? I Norge alene mottar vi 1 500 ganger mer energi enn hva vi klarer å gjøre nytte av. Det finnes dermed ingen annen energikilde, som kan måle seg med solen.

  Det er i den sørlige og østlige delen av Norge vi finner områdene med høyest solinnstråling. Uansett hvor i landet du befinner deg, vil det også være andre faktorer som påvirker solressursene. Dette handler om faktorer, som skydekke, fjell, åser, vegetasjon og bygninger som skjermer for solen. I Norge har vi høyest innstråling i perioden fra mai til juli og lavest innstråling i desember og januar. Vinteren er ellers ikke noe å bekymre seg for. Solcellene er nemlig spesielt effektive når de er kalde, og kan dermed produsere store mengder energi selv om temperaturen ute er lav.

  Dersom du vil finne ut av om du har gode nok solforhold, må du altså tenke på om du har noe i nærheten av deg, som fjell eller høye bygninger, som kan sperre for solen. I tillegg finnes det flere verktøy du kan gjøre nytte av for å finne solinnstrålingen på akkurat din adresse. I tillegg kan du sjekke ulike private og offentlige målestasjoner.

  Velg riktig størrelse på solcelleanlegget

  De aller fleste anlegg til eneboliger består av mellom 16 og 32 solcellepaneler, og kan monteres både lodd- og vannrett. Det er viktig å kjøpe et anlegg som er dimensjonert til ditt bruk, slik at du bruker det meste av strømmen du produserer selv.

  Økonomisk støtte

  Alle som installerer solcellepanel, kan søke om støtte fra Enova. Det er viktig at du husker på å sende inn en søknad. Støtten blir nemlig ikke utlevert automatisk.

  Takket være de høye strømutgiftene, har regjeringen vedtatt å øke støtten fra og med februar 2022. Det vil si at mens du tidligere kunne få maks 26 250 kroner, kan du nå få inntil 47 500 kroner. Støtten fungerer slik at du får en fast sats på 7 500 kroner pluss 2 000 kroner for hver installert effekt opptil 20 kW.

  Aktører innen landbruket kan få investeringsstøtte gjennom Innovasjon Norge. Det kan også være en idé å sjekke om kommunen din har en egen støtteordning.

  Sjekk om taket ditt tåler et solcelleanlegg

  De aller fleste tak, både gamle og nye, tåler et solcelleanlegg. Det finnes flere ulike typer og firmaet du velger vil komme på befaring hos deg for å sjekke hvor på taket anlegget bør plasseres og hvor stort anlegg du kan ha.

  Før man monterer solcellepaneler på taket, er det viktig å sjekke at bæringen er sterk nok til å tåle den ekstra vekten. Dette kan du få hjelp til å sjekke av en statiker.

  Solcellepanelene monteres på en slik måte at det blir enkelt å skifte tak på et senere tidspunkt, om det skulle bli nødvendig. Vi har laget en skrevet en artikkel om alt du bør vite om solcellepanel her.

  Sjekk om du må søke tillatelse fra kommunen

  I plan- og bygningsloven regnes solcellepanel som en byggteknisk installasjon. Dermed er utgangspunktet at du må søke om tillatelse. Dette betyr at du må sjekke med kommunen din om solcellepanel er i strid med kommunens egne regler og planer. I tillegg må du sjekke at varianten du har valgt tilfredsstiller alle tekniske krav, og at det monteres innenfor én bruksenhet eller branncelle om du bor i leilighet. Solcellepanel er en teknisk installasjon, og kravene som må tilfredsstilles handler om blant annet brannsikkerhet og konstruksjonssikkerhet.

  Mange kommuner anser montering av solcellepanel som en endring av boligens utseende, og en byggteknisk installasjon. Setter du opp panelene før du har søkt, kan du risikere å måtte ta dem ned.

  Få flere pristilbud

  Som alltid når man skal investere i noe, lønner det seg å hente inn mer enn ett pristilbud. Om du har en enebolig, vil prisen ligge på et sted mellom 40 000 og 130 000 kroner. For en hytte vil prisen ligge på et sted mellom 40 000 og 100 000 kroner. Dette estimatet gjelder for anlegg som er koblet til boligens elektriske system og det eksterne strømnettet.

  Solceller kommer som blå eller sorte plater eller utformet som takstein. Prisen for platene ligger på mellom 2 000 og 3 000 kroner per kvadratmeter, mens takstein koster et sted mellom 3 000 og 4 000 kroner per kvadratmeter.

  Det mest vanlige er å bestille både anlegg fra en og samme leverandør. Solcellepanel er ikke noe du kan installere selv, da det krever teknisk kompetanse. Et av kravene for å få støtten fra Enova er faktisk at anlegget er installert av fagfolk.

  Husk at et anlegg med solcellepanel ikke krever mye vedlikehold, og levetiden er på opptil 30 år. På sikt vil dette være en god investering, som også kan bidra til at boligens verdi øker. I tillegg betaler du ikke nettleie for strømmen du produserer selv.

  Sjekk hvor mye strøm anlegget kan produsere

  Solceller leverer ofte 100 til 170 kWh strøm/m2 solcelleareal. Et helt anlegg produserer et sted fra 700 til 1 000 kWh per installert kWp per år. Det finnes en rekke faktorer som vil være avgjørende for hvor mye strøm som produseres til enhver tid. Dette er faktorer som hvor i landet du bor, hvilket system du har valgt, helningsvinkel på taket ditt og anleggets effektivitet.

  kW forteller noe om anleggets effekt. kWp, som står for kiloWatt-peak, betyr merkeeffekt. Noe som igjen forklarer effektkapasitet ved standard testforhold. kWh forteller om hvor mye energi anlegget produserer.

  Sjekk om du kan selge overskuddsstrøm

  Om du produserer mer strøm enn du bruker selv, kan du selge det tilbake til strømleverandøren. I Norge kalles dette å være såkalt Plusskunde.

  Etter at du har installert solcellepanel, kan du be installatøren om å melde anlegget til en kraftleverandør, som i sin tur sjekker om anlegget oppfyller kravene. Deretter må du ha det som kalles en AMS-måler, og du må inngå en avtale med en strømleverandør om salg av overskuddsstrøm.

  Hvor mye strøm du produserer vil naturlig nok variere. På samme måte som du kan selge strømoverskuddet, kan du også kjøpe strøm de gangene du ikke produserer nok selv.

  Litt om solfangeranlegg

  Norske husholdninger bruker en stor del av energien til oppvarming av både bolig og varmtvann. Om solenergien skal brukes til oppvarming, vil det lønne seg å konvertere solens stråler direkte til varme uten å gå veien om strøm. Med et solfangeranlegg kan du gjøre nettopp dette. De fleste slike anlegg har en levetid på opptil 30 år, mens nedbetalingstiden er på mellom 5 og 15 år. Det vil si at du får gratis varme i mange år etter at nedbetalingstiden er over.

  Oppsummering

  Det grønne skiftet og de høye strømprisene har sørget for at vi blir mer og mer opptatt av solcellepanel, og mulighetene det gir. Ikke bare kan vi produsere strøm til eget bruk, men vi kan også selge overskuddet tilbake til kraftleverandøren.

  Teknologien blir stadig bedre, og det betyr at solcellepanelene i dag er langt bedre enn de var for bare noen få år siden. Dermed er dette en attraktiv investering, og spesielt siden du også får støtte fra staten gjennom Enova.

  Det er viktig at du undersøker med kommunen før du installerer anlegget ditt. I de fleste tilfeller må du søke om tillatelse til å sette opp solcellepanel. Du må også sjekke om taket ditt tåler vekten av et anlegg. Husk at solcellepanel må settes opp av fagfolk, slik at det tilfredsstiller krav til blant annet brannsikkerhet.

  Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

  Kontakt oss

  Besøksinformasjon

  Bogstadveien 27B,
  0355 Oslo
  © 2023 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454