bilde

Stor guide til solfangeranlegg: Hva er en solfanger?

Sist oppdatert: 13. juli 2023

Solenergi er populært som aldri før. Dersom du har vurdert solkraft, så har du kanskje hørt om solfangere – men vet du egentlig hva en solfanger er? Er det lurt å investere i et solvarmeanlegg? Hva koster solfangeranlegg? Hvem passer løsningen for?

Her får du svar på alle spørsmål du måtte ha om solfangere.

Kortversjonen

 • En solfanger er et anlegg som fanger opp solenergi for å varme opp vann eller forsyne et vannbårent oppvarmingssystem.
 • Solfangere kan kombineres med andre oppvarmingskilder og redusere strømforbruket.
 • Solfangere fungerer godt i Norge og kan gi effektiv oppvarming, spesielt om sommeren.
 • Solfangere er forskjellige fra solceller, da de kun gir varmt vann eller varme, mens solceller produserer elektrisitet.

Hvordan fungerer solfangere?

Solfangeranlegg fanger opp varme fra solen for å så overføre den til vann. Du kan også bruke enkle solfangere på hytta eller campingvogna.  Et godt eksempel på dette er en solvarmedusj, hvor solen varmer opp vannet gjennom selve dusjen. Her i denne artikkelen fokuserer vi på solfangere som monteres i bolig for å varme opp tappesystemet. 

Du kan også kombinere solvarmeanlegg med vannbåren varme for å få en miljøvennlig, kostnadseffektiv oppvarmingskilde. Vannbåren varme brukes for eksempel i radiatorer og til gulvvarme. Solfangeren består av et sirkulerende, varmebærende medium, for eksempel vann eller vann med glykol. Solenergien omgjøres til varme, og deretter avgis varmen til mediet. 

Det oppvarmede vannet føres til et varmelager via et rørsystem og varmeveksler. Varmelageret kalles også for akkumulatortank og kan f.eks. være en tank eller beholder. Derfra fordeles varmen fra akkumulatortanken videre i boligen, for eksempel til dusj, vask, radiatorer og lignende. Solfangere monteres utvendig på taket eller på veggen, enten integrert eller utenpå fasaden. 

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Funker solfangere i Norge?

Du får faktisk god effekt av solvarmeanlegg i Norge. Det er en myte at solenergi ikke passer for Norden. Om sommeren kan du faktisk fange opp like mye solenergi i Sør-Norge som for eksempel i Berlin. Det er imidlertid viktig å være obs på at varmen ikke er nok til å dekke både behovet for varmtvann og oppvarming av bolig på vinterstid. Du trenger derfor en varmtvannsbereder som går på strøm og eventuelt andre oppvarmingskilder i de mørkeste månedene. 

Solfangeranlegg kan for eksempel kombineres med varmepumpe og biokjel. Solfangerne vil likevel fange opp noe energi i løpet av vinterhalvåret, bare ikke nok til de kaldeste dagene. Lokale forhold spiller inn, så sjekk alltid med forhandleren først. De vil kunne hjelpe deg med å beregne hvor mye ekstra energi du trenger.

Solvarmeanlegget er helautomatisk med sensorer, og solfangerne vil slå seg av om det blir for kaldt. Du trenger derfor ikke å bekymre deg for at kulde skal ødelegge dem. De tåler godt is og snø, uten at du trenger å måke vekk snøen fra solfangerne.

Solfangere vs. solceller

Det er stor forskjell mellom solfanger og solceller, selv om begge utnytter solkraft. Solceller brukes til å produsere egen elektrisitet, for eksempel i form av solcellepanel og solcelletakstein. Solfangere gir derimot kun varmt vann eller varme via vannbårne system. Det er fullt mulig å kombinere både solceller og solfangere i boligen din for å redusere strømregningen mest mulig.

Hva er fordelene med solfanger?

Det er mange fordeler med å bruke en solfanger. Selv om du ikke produserer strøm med solfangere, så kan anlegget likevel redusere strømforbruket. Det er fordi du ikke trenger å bruke strøm for å varme opp vann. Dersom du frykter strømregningen på grunn av tenåringer som daglig tar lange, varme dusjer, så er solfangeranlegg en smart investering.  

Du kan dessuten kutte oppvarmingskostnader ved å drifte det vannbårne oppvarmingssystemet med solfanger. Om vinteren kan en varmepumpe være en rimelig løsning for å supplere varmen. Solvarmeanlegg kombinert med en varmepumpe på de aller kaldeste dagene vil dekke store deler av oppvarmingsbehovet – samtidig som strømregningen blir redusert.

En annen klar fordel med solvarmeanlegg er at montering er relativt rimelig, sammenlignet med solceller. Du kan i tillegg få støtte fra Enova for å redusere innkjøpskostnadene ytterligere. Anleggene har ganske lang levetid og få vedlikeholdskostnader.

Hvem passer solvarmeanlegg best for?

 • Boligeiere som ønsker en fornybar varmekilde med lite vedlikehold
 • Boliger med vannbårne system
 • Boligeiere som uansett må bytte varmtvannsbereder

Hva er ulempene med solfangeranlegg?

Det er riktignok noen ulemper med solfangere som du bør vurdere. Det er dine individuelle behov og ditt budsjett som avgjør om fordelene veier opp for ulempene. For eksempel, solfangere er gull verdt  for deg som har et stort varmebehov eller vannbårne system.

Trenger du derimot elektrisitet mest og har et begrenset budsjett for tiltak, så kan det hende at solceller blir det mest fornuftige valget.

Tenk derfor over følgende før du installerer solfangeranlegg i boligen:

 • Lavere ytelse om vinteren
 • Vannbårne system må i perioder suppleres med andre oppvarmingskilder
 • Du kan ikke spare opp eller lagre varmen
 • Kan kun brukes til å varme tappevann og ikke selve boligen, hvis du ikke har et vannbårent system

Det må likevel påpekes at du helt fint kan kombinere solfanger og solceller, dersom du har budsjett til det. Da slipper du å bruke elektrisiteten du produserer selv på å varme opp vann eller drifte det vannbårne varmesystemet. Selv om vannbårne systemer krever mindre elektrisitet enn mange andre løsninger, så kan det være mye penger å spare her på sikt. 

En god kombinasjon for deg som ikke har vannbårent system kan være solceller til å drifte luft-til-luft varmepumpe og solfangere til å varme opp vannet.

Kan jeg få støtte til solfangeranlegg?

Enova tilbyr opptil 5000 kr i støtte mot selve solfangeranlegget. Deretter får du 200 kr per kvadratmeter med solfangere med maksimal grense på 25 kvadratmeter. Det betyr at private husholdninger kan få opptil 10 000 kr i støtte til solfangeranlegg. Du kan få støtte til solfangeranlegg både til helårsbolig og fritidsbolig. 

Du kan dessuten kombinere Enova-støtten til solfangere med støtte til andre miljøvennlige tiltak i boligen din, for eksempel solceller på taket og strømstyring i boligen. Mange velger å ta et solid løft for å oppgradere boligen med flere tiltak når de først er i gang.

Et godt tips er å sjekke hvilke øvrige energitiltak du kan få fra Enova som kan kombineres med solfangere. Jo flere tiltak du innfører, desto mer øker støtten.

Du kan også søke om støtte til solfanger når du bygger ny bolig. Man har friheten til å enkelt integrere mange miljøvennlige og kostnadseffektive tiltak når man bygger nytt. Det kan derfor være smart å se hvilke løsninger du kan få støtte til hos Enova, og deretter integrere dem når du bygger huset.

Slik får du støtte av Enova til solfanger:

 • Bruk et registrert firma – ellers får du ikke støtten
 • Ta godt vare på dokumentasjon som f.eks. fakturaer
 • Send inn søknad og dokumentasjon etter installering og betaling
 • Solfangerne må være kjøpt i løpet av de siste 20 månedene

Hva koster solfangere?

Ifølge Enova, koster det ca. 30 000 kr og opp for å installere solfangere kun til varmtvann. Det koster ca. 60 000 kr og opp for solfangere som kan drifte både varmtvann og et vannbårent system. Den nøyaktige prisen vil avhenge av utforming, størrelse og hvor enkelt det er å integrere solvarmeanlegget med eksisterende vannbårne system.

Individuelle forhold vil også påvirke hvor mye du kan spare med solfangere. La oss si at du bor i Oslo og har 25 kvadratmeter med solfangere, plassert så optimalt som mulig i forhold til solen. Du har et varmtvannsforbruk på 6000 kWh per år og bruker 10 500 kWh på romvarme per år. Dersom energiprisen er på 1 kr/kWh, vil du spare 7 800 kr i året på strømregningen.

Sett gjerne opp dette regnestykket, hvor du justerer for ditt forbruk. Leverandørene kan være behjelpelige med å vurdere hvor mye varme du kan produsere selv, slik at tallene blir så nøyaktige som mulig. Hvorvidt solfangere er gunstig for deg, avhenger av hvor snart du har betalt ned solfangerne og hvor mye du sparer per år.

Levetiden på en solfanger kan være mellom 25 til 30 år. Dersom vi tar utgangspunkt i eksempelet over og antar at du har betalt 80 000 kr, vil du ha tjent inn igjen investeringen din etter ca. 10 år. Dersom du tar hensyn til økte strømpriser, vil du ha tjent inn igjen solfangerne mye før. Det betyr at du har ca. 10-20 år igjen med “gratis” varme.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvordan få beste pris på solfanger

Vi anbefaler at du innhenter tilbud fra minst 3 leverandører for å få beste pris på solfangere. Den enkleste måten å gjøre dette er å bruke en anbudstjeneste som utelukkende samarbeider med seriøse leverandører av solfangere. Da trenger du kun å sende inn opplysninger én gang, og du kan føle deg trygg på at kun kompetente fagfolk tar kontakt med deg.

Det kan være mye penger å spare ved å velge riktig firma og rett løsning. Sammenlign tilbudene på solfangeranlegg nøye. Dersom det ene tilbudet er mye lavere enn de andre, så kan det hende at alt av arbeid ikke er inkludert i prisen. Pass på at sammenligningsgrunnlaget blir så likt som mulig, samt inkluderer både installasjon og selve anlegget.

Du må bruke et seriøst firma med inngående kjennskap til solvarmeanlegg. Inviter leverandørene på befaring og still dem masse spørsmål. Dette er din sjanse til å få tips og anbefalinger, samt gjøre deg opp en mening om hvem du bør velge. Befaring er uansett anbefalt for deg som vil ha et så nøyaktig pristilbud som mulig. Montøren bør nemlig vurdere husets utforming for å avklare beste løsning for boligen din.

Få svar på vanlige spørsmål om solfangere

Meldingsboble
Hva er forskjellen mellom solfangere og solcellepaneler?

Solcellepaneler konverterer sollys direkte til elektrisitet ved hjelp av fotovoltaiske celler, mens solfangere samler solvarme for oppvarming av væske eller luft som brukes til oppvarming av bygninger eller produksjon av varmt vann.

Meldingsboble
Hvilke to hovedtyper solfangere finnes det?

Det finnes to hovedtyper solfangere: flate solfangere og vakuumrør solfangere. Flate solfangere er enklere og rimeligere, mens vakuumrør solfangere er mer effektive, men også dyrere.

Meldingsboble
Hva er fordelene med å bruke solfangere i stedet for tradisjonelle oppvarmingsmetoder?

Fordelene med å bruke solfangere inkluderer redusert energiforbruk, lavere energikostnader, mindre avhengighet av fossile brensler, og reduserte klimagassutslipp.

Meldingsboble
Hvordan fungerer flate solfangere?

Flate solfangere består av en absorberplate, vanligvis laget av kobber eller aluminium, som er dekket av en glassplate. Solstrålene varmer opp absorberplaten, som igjen overfører varmen til en væske (vann eller frostvæske) som sirkulerer gjennom rør i solfangeren.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454