bilde

Hva koster solcellepanel?

Sist oppdatert: 13. juli 2023

Kostnaden for et solcelleanlegg avhenger av størrelsen på panelene, hvilken type solcellepanel du velger og selve installasjonen. Prisen øker naturlig nok med antall solcellepaneler du kjøper. På samme måte så produserer du også mer strøm selv ved å velge større anlegg.

Det korte svaret på hva solcellepanel koster er alt fra 10 000 til 130 000 kr. Ettersom det svaret kanskje ikke er så hjelpsomt, så skal vi gå nærmere innpå prisdrivere, hvordan du kan regne ut hvor lønnsomt det er med solcellepanel for boligen din og hvilken støtte du kan få. 

Til slutt vil du ha en god forståelse for hvor mye solcellepanel koster – og ikke minst, hva du potensielt har å vinne på å legge solceller på taket.

Kortversjonen

 • Prisen på solcellepaneler varierer avhengig av størrelse, type panel og installasjon. Kostnaden kan være alt fra 10 000 til 130 000 kr, avhengig av antall paneler og størrelsen på anlegget.
 • Solcellepaneler er lønnsomme i Norge, til tross for mørke vintermåneder.
 • Solcellepaneler kan også gi andre fordeler, som produksjon av fornybar energi, lavere strømregning og kvalifisering for støtte fra Enova.
 • Prisen på solcellepaneler avhenger av flere faktorer, inkludert takets høyde og helling, type taktekke, antall og størrelse på takflater, monteringskostnader og ekstrautstyr som inverter. Leverandørene kan gi deg en totalpris inkludert alt.

Er solcellepaneler lønnsomt i Norge?

Det er mange som lurer på om solcellepanel er lønnsomt i Norge. Det er det så absolutt, men lokale forhold spiller selvsagt inn. Strømproduksjonen er mindre i de mørke vintermånedene i Norge – men solcellepanel vil likevel produsere noe strøm de fleste steder i landet. Det stemmer nødvendigvis ikke at du ikke produserer strøm om vinteren.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Få nøyaktig beregning fra leverandørene

Det beste du kan gjøre er å spørre leverandørene om de kan beregne hvor mye strøm du kan produsere selv ved hjelp av solcellepanelene. Det kan godt hende at de må komme på befaring for å sjekke forhold som trær, piper, karnapper og andre elementer som kan virke inn. Denne innsikten vil være til nytte når du skal regne ut hvor lønnsomt solcellepanel er.

I tillegg til lønnsomhet, så finnes det en rekke andre fordeler ved å legge solcellepanel på taket:

 • Produserer fornybar energi som er bra for miljøet
 • Gir deg lavere strømregning
 • Kvalifiserer for støtte fra Enova

Det er også viktig å huske på at du betaler mindre i nettleie når du produserer egen strøm, så sant du blir plusskunde hos strømleverandøren din. Alle nettselskapene i Norge er pliktige til å tilrettelegge for at du skal bli plusskunde – så sant anlegget ditt oppfyller kravene. Du betaler i så fall kun nettleie for den strømmen du kjøper, men ikke for den du produserer selv.

Selg overskuddsstrømmen

Du produserer trolig for lite kraft selv om vinteren. Det betyr at du må kjøpe inn ekstra strøm fra strømselskapet ditt. Det kan imidlertid hende at det motsatte skjer om sommeren – kanskje produserer du mer enn du bruker på solrike dager? I så fall finnes det flere strømselskaper som er villige til å kjøpe strømmen fra deg.

Du får som regel ikke kontanter for solkraften du selger. Vanligvis “betaler” strømselskapet deg ved å gi deg avslag på strømregningene dine. Det er likevel et gunstig tilbud som gjør det mer lønnsomt å montere solcellepanel på taket.

Følgende må være på plass for at du skal kunne selge overskuddsstrømmen din:

 • AMS-måler som registrerer hvor mye kraft du sender ut (fås fra leverandør)
 • Bytt til en strømleverandør som er villig til å kjøpe overskuddsstrøm
 • Bruk samme selskap for å både kjøpe strøm og selge overskuddsstrøm

Hittil har det vært lite å tjene på å selge solkraft, ettersom satsene har vært ganske lave. Det er derfor lite å vinne på å montere solcellepanel kun for å selge strøm. Det beste er å montere et anlegg som dekker ditt eget forbruk best mulig. Du bør heller anse litt strømsalg som en hyggelig bonus.

NVE har i tillegg innført en begrensning for hvor mye strøm du kan selge som privatperson. De tillater kun maks 100 kWh netto innlevering til strømnettet per time. Du regnes som kraftprodusent dersom du går over denne grensen – og da må du plutselig forholde deg til helt andre vilkår og priser.

Hvilke faktorer avgjør hva det koster for solcellepanel?

Pris på solcellepanel med montering og ekstrautstyr kan variere fra ca. 10 000 kr for en liten fritidsbolig til ca. 150 000 kr for en stor enebolig. Jo større anlegg, desto høyere blir prisen. Noen velger å legge solcellepanel på boden eller garasjen for å redusere kostnadene, samtidig som de produserer litt strøm selv.

Prisen på selve solcellepanelene kan også variere i stor grad. Velger du premium-versjonene med svært høy ytelse, så koster disse mer enn standard – men husk at disse vil produsere mer strøm. Høytytende paneler bidrar dermed til å forkorte inntjeningsperioden og redusere strømregningen ytterligere

Foruten størrelse, kvalitet og ytelse, så vil følgende forhold virke inn på hva solcellepanel koster:

 • Høyde og helling på taket
 • Hvilket taktekke du har
 • Hvor mange og hvor store takflater du har
 • Monteringskostnader
 • Ekstrautstyr som inverter

Du må legge sammen summen for alt dette for å finne ut hva solcellepanel koster. Vanligvis vil leverandørene gjøre dette i tilbudet som du mottar fra dem. Deretter må du trekke fra tilskuddet fra Enova for å finne ut av den reelle prisen for investeringen. Du må selv søke om tilskudd og får etterbetalt støtten din.

Et annet spørsmål som er svært relevant for regnestykket er hvor mye penger du kan spare ved å legge solcellepanel på taket. Solcellepanel er stort sett en éngangsinvestering. Anlegget krever nemlig lite i vedlikeholdskostnader, foruten å kanskje bytte ut inverter etter ca. 15-20 år.

Hvordan spare penger ved installering av solcellepaneler?

Vi har allerede nevnt Enova-støtten et par ganger. Det er denne støtteordningen som gjør det mulig for deg å spare penger ved kjøp og installering av solceller på taket. Du kan nå få opptil 47 000 kr i støtte for å montere solcelleanlegg, enten du velger solcellepanel eller solcelletakstein. 

Ordningen er tilgjengelig for privatpersoner, enten det gjelder fritidsbolig eller helårsbolig. Med andre ord, du kan også montere solceller på hytten din. For eksempel, solcellepanel på hytter uten innlagt strøm er et rimelig tiltak som øker komforten. Det spiller forøvrig ingen rolle om du bygger nytt eller du skal legge solcellepanel på taket til en eksisterende bolig. 

Det er viktig at du tar godt vare på all dokumentasjon, for eksempel faktura. Du må i tillegg kun bruke registrerte firma for å kunne få støtten. Sist, men ikke minst, så må solcelleanlegget være kjøpt og montert innen de siste 20 månedene for at du skal ha krav på Enova-støtte.

Hva er mest lønnsomt av solcellepanel eller takstein med solceller?

Solcellepanel koster mindre enn solcelletakstein, samtidig som solcellepanel ofte produserer mer strøm. Hvis du kun tenker kostnader og lønnsomhet, så stikker solcellepanel av med seieren. Unntaket er hvis du uansett må bytte tak.

Det er kjedelig å montere solcellepanel som varer i flere tiår på et tak som må byttes om knappe ti år. I så fall kan det godt hende at takstein med solceller blir det mest lønnsomme valget. 

Det finnes imidlertid individuelle faktorer som spiller inn, for eksempel størrelse på tak og hvor god ytelse panelene har. Kanskje kan du ikke ha så mange solcellepaneler på taket ditt, og du får derfor bedre utbytte av solcelletakstein som kan legges over hele taket? Noen ganger kan høytytende solcelletakstein produsere like mye strøm som standard solcellepanel. 

Man må regne med rundt 3500-4500 kroner per kvadratmeter for å legge takstein med solceller. Ytelsen på takstein med solceller er 164 watt per kvadratmeter for dem som bor i solrike områder som sør i Norge. Dette utgjør altså 150 kWh per år per kvadratmeter.

Hvis du er i tvil om hva du bør velge, så be gjerne leverandørene om tilbud og pris på både solcellepanel og solcelletakstein før du bestemmer deg. Du får et bedre sammenligningsgrunnlag på den måten, slik at du enklere kan ta riktig avgjørelse for hva du synes er best.

Selv om solcellepanel generelt sett produserer mer strøm – særlig premium-versjonene – så velger mange solcelletakstein på grunn av estetikken. Takstein med solceller ser nemlig ut som helt vanlig takstein. De sklir lettere inn i nabolaget, og du slipper at fasaden preges av store paneler.

Solcellepanel bør monteres på tak som er i bra stand og kommer til å vare en stund. 

Hvor mye strøm produserer et solcelletak?

Ifølge NVE, kan solcelleanlegg på taket produsere i snitt 650 – 1000 kWh/kWp  per år. Det reelle tallet vil avhenge av størrelse på anlegget, ytelsen på panelene og lokale forhold. La oss si at du bor i en enebolig som bruker 20 000 kWh per år. Dersom du monterer 20 solcellepaneler på taket av god standard, vil du kunne dekke ca. 25 % av eget strømforbruk.

25 % utgjør ca. 5000 kWh per år. Dette kan bli en god slump med penger, særlig tatt i betraktning dagens høye strømpriser. Når opptjeningsperioden er over, vil dette være penger spart for deg.

Hvor lang tid tar det å tjene inn solcellepanel?

Ifølge en rapport fra WWF og Accenture tilbake i 2016, så vil det ta ca. 17 år å tjene inn det man betalte for solcelleanlegget. Ettersom garantien varer i 25 år, betyr det 8 år med gratis strøm. I realiteten kan solcellepanel vare mye lenger, noe som betyr at du kanskje kan få gratis strøm i 20 år eller mer – men det er altså ikke garantert. Du må derfor ha et langsiktig perspektiv når du skal vurdere lønnsomheten av solcellepanel.

Undersøkelsen ble utført før støtteordningen ble endret. Enova har økt støtten for solcellepanel fra 26 250 kroner til hele 47 500 kr. Solcellepanelene har dessuten blitt både bedre og rimeligere de siste årene. Ikke minst, så har strømprisen økt betydelig i det siste – mer enn det som var estimert. Det betyr at du trolig vil kunne tjene inn igjen solcellepanel før det som den gamle rapporten påpekte.

Enkelte forhandlere mener at du kan tjene inn igjen solcelleanlegget ditt på knappe 8 år, basert på nåværende strømpriser og dagens høye standard for panel.

Du bør be om hjelp fra leverandørene til å finne et mer nøyaktig estimat basert på de solcellepanelene som du ønsker å kjøpe. Det nøyaktige tallet vil avhenge av hvilket anlegg du valgte, hvor mye strøm du bruker, eventuelt ekstraarbeid på tomten og andre faktorer. De aller fleste tjener uansett på å legge solcellepanel på lang sikt, så sant forholdene på eiendommen ligger til rette for det.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Innhent tilbud for å få beste pris på solcellepanel

Hvor mye det koster for solcellepanel på taket vil avhenge av både leverandør og individuelle forhold ved bolig og tomt. Du har nå fått innsikt i hva som driver prisen, samt hvor lønnsomt det er med solceller på sikt. Siste tiltak vil nå være å innhente tilbud fra ulike leverandører.

Vi anbefaler at du får tilbud fra minst tre seriøse aktører. Det enkleste er ofte å bruke en anbudstjeneste for å komme i kontakt med firma med relevant erfaring og kompetanse for oppdraget. Du trenger i så fall bare å sende inn litt informasjon, og du får deretter uforpliktende og gratis tilbud.

Be gjerne om befaring fra flere av leverandørene. Befaring er ofte nødvendig for å få en nøyaktig pris. Dessuten er det en flott anledning til å bli kjent med menneskene som skal utføre jobben, slik at du kan vurdere dem og bli trygg på dem. Still gjerne masse spørsmål. Mange kunder synes det er betryggende å be om referanser fra tidligere arbeid. 

Seriøse leverandører har ingenting å skjule, så gjør det samme om det føles bra for deg. Lykke til!

Få svar på ofte stilte spørsmål om solcellepanel kostnader

Meldingsboble
Hva påvirker prisen på solcellepaneler?

Prisen på solcellepaneler påvirkes av flere faktorer, som størrelsen på panelet, effektiviteten til solcellemodulene, kvaliteten på materialene som brukes, og produsenten av panelet.

Meldingsboble
Hvor mye koster solcellepaneler?

Prisen på solcellepaneler kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert størrelsen på panelet og effektiviteten til solcellemodulene. I Norge kan prisen på solcellepaneler variere fra 5000 til 30 000 kroner for et typisk solcellepanel på 250 watt.

Meldingsboble
Kan solcellepaneler installeres på alle tak?

Solcellepaneler kan installeres på de fleste tak, men det er viktig å vurdere takets bæreevne og hellingsgrad før installasjon. Solcellepanelene fungerer best på tak som vender mot sør og som har en helning på 30-45 grader.

Meldingsboble
Hvor mye strøm kan solcellepaneler produsere?

Mengden strøm som solcellepaneler kan produsere avhenger av størrelsen på panelet og effektiviteten til solcellemodulene. Ifølge Forbrukertorget.no kan et typisk solcellepanel på 250 watt produsere omtrent 1000 kWh per år under optimale forhold.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454