bilde

MILJØVENNLIG: Bergvarme kan være et godt alternativ for deg som ønsker et nytt varmesystem.

Pris på bergvarme: Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 9. juli 2024

Bergvarme er en fornybar varmekilde som er et godt alternativ for deg som er på jakt etter et nytt varmesystem. Du sparer atskillig med penger på strøm, og pumpen varer over flere tiår. Her ser vi nærmere på hva bergvarme koster og hvilke fordeler du har ved å velge dette systemet.

Kortversjonen

  • Bergvarme er en fornybar energikilde som benytter seg av energien lagret i fjell for oppvarming, og kan utgjøre opp til 90 % av boligens varmebehov.
  • Prisen for bergvarme ligger mellom 150 000 – 250 000 kr, avhengig av varmebehovet. På lang sikt kan strømbesparelser på opp til 75% utligne denne kostnaden.
  • Jordvarme kan være et alternativ hvis fjellgrunnen er langt ned, da det bare trengs en meter eller to for å hente opp jordvarme.
  • Økonomisk støtte til bergvarme kan søkes fra Enova, som for tiden tilbyr 10 000 kr i støtte.

Hva er egentlig bergvarme?

Bergvarme er en form for oppvarming som benytter seg av energien som er lagret i fjellene. Varmen kan brukes til varmtvann og bolig. Bergvarme kalles også for bergvarmepumpe og er en type væske-til-vann-varmepumpe. Lignende varmesystem inkluderer sjøvarmepumpe og jordvarmepumpe. Energien brukes til å varme opp vann til vannbåren gulvvarme og radiatorer.

Bergvarmepumpen installeres ved at pumpen graves ned i bakken. Du må ha et aktivt borehull eller energibrønn på omtrent 80 til 200 meter. Det monteres en rørslange fylt med væske i hullet. Røret henter opp energien til bergvarmepumpen.

En varmepumpe fungerer ved at den pumper varmen inn i boligen din. Energien fra fjellet blir dermed overført til varmepumpen før den pumpes inn i radiatorene og gulvene. Prinsippet forblir det samme, uansett hvilken type varmepumpe du velger: Du henter energi utenfra for å varme opp boligen din.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Fordeler ved bergvarme

Det finnes mange fordeler ved å bruke bergvarme, blant annet at den kan utgjøre opptil 90 % av boligens varmebehov. Det er et godt alternativ for alle som skal ha vekk oljefyren og trenger en erstatning. Bergvarme gir vesentlig lavere strømforbruk og er en god kilde til fornybar energi. Du får et godt inneklima, og det er mulig å installere berg-varmepumper både i bolig og i fritidsbolig.

Bergvarme passer best til boliger som har et minimumsbehov for 30 000 kWh per år. Systemet fungerer ved svært kalde temperaturer og kan installeres landet over. Levetiden kan variere, men ligger på ca. 20-30 år.

Bidrar til jevnere varmefordeling

Bergvarme og og andre væske-til-vann-varmepumper bidrar også til en jevn varmefordeling i større deler av boligen enn luft-til-luft-varmepumper! Hvis man har installert et effektivt vannbårent varmesystem bidrar bergvarme til en behagelig varmefordeling i hele boligen. Dette gjelder spesielt i større boliger.

Bruk gjerne flere somre og del opp prosjektet.

Ulemper med bergvarme

Som med alt annet i verden har også bergvarme enkelte ulemper med seg, blant annet høy investeringskostnad initialt. Det vil variere en del hvorvidt bergvarme er en god løsning for din husholdning.

Vi skal vise deg noen av de mest graverende ulempene man må ta hensyn til når man vurderer bergvarme som sitt varmepumpesystem.

Her er noen av ulempene med bergvarme:

  • Det koster en del å bygge ut. Dette gjelder spesielt om man ikke har vannbåren varme fra før av
  • Krever at boligen er tilpasset vannbåren oppvarming på en effektiv måte i form av gulvvarme, dimensjonering og radiatorer osv. Dette kan være dyrt å bygge ut
  • Tomten må være utformet på en måte slik at det er mulig å bygge ut varmepumpesystemet
  • Det tar ofte en del år før investeringen tjener seg inn igjen
  • Passer best for større boliger og bygg

Rådfør deg alltid med en totalleverandør før du setter i gang med utbygging av bergvarme! Det kan være at din tomt og bolig ikke egner seg for dette varmepumpesystemet.

Passer jordvarme bedre enn bergvarme?

Det kan hende at jordvarme er en bedre løsning om det er langt ned til fjellgrunnen der du bor, særlig om avstanden overstiger 40 meter. Du kan godt be leverandøren om hva de mener når du inviterer til befaring for å få et godt overblikk over mulighetene dine.

Du trenger nemlig ikke lenger ned enn en meter eller to for å kunne hente opp jordvarme. Tomten må være en viss størrelse for at det skal være mulig å gjennomføre prosjektet, og inngrepet på tomten er større. Du må også passe godt på at du ikke planter busker eller andre planter som forstyrrer solenergien.

Lønner det seg med bergvarme?

Anslagsprisen for bergvarme er ca. 150 000 – 250 000 kr og oppover, men det kan variere etter varmebehovet. Jo større varmebehov, desto større pumpe må du installere. Det betyr igjen en høyere pris. Fordelene er imidlertid lang levetid og ingen vedlikeholdskostnader. Bergvarme er som nevnt en type vannbåren varme. Les mer om kostnadene til vannbåren varme generelt her.

Du må også ta strømbesparelsen med i regnestykket ditt når du skal vurdere hva bergvarme koster. Du kan redusere strømforbruket med opptil 75 % i en helt vanlig bolig. Du kan derfor spare masse penger på sikt om du for øyeblikket bruker mye penger på strøm, selv om engangsbeløpet du må ut med i utgangspunktet er høyt. Mange har spart inn igjen utgiftene sine innen 8-12 år.

Det er viktig å ta hensyn til hvilken type bolig du har når du skal vurdere  om det lønner seg med bergvarme. Du kan dele på kostnadene om du bor i rekkehus, samtidig som effektiviteten til bergvarmepumpen kan bli mindre. Det bør være minimum 20 meter til andre borehull i nærheten.

Les også

Lønner det seg med bergvarme?

Jordvarmepumpe

Hvorfor koster bergvarme mer enn luft-til-luft-varmepumpe?

En bergvarmepumpe er både større og kraftigere enn en luft-til-luft-varmepumpe, og pumpen er mer krevende og omfattende å installere. Det kan likevel lønne seg å velge en bergvarmepumpe. Du sparer opptil 50 % mer i strømutgifter, og i det lange løp er det ikke tvil om du sparer inn mye penger ved å ta den høye engangsutgiften.

Det lønner seg for enkelte boliger

Selv om bergvarme er dyrere å kjøpe og installere enn luft-til-luft-varmepumpe kan det lønne seg å velge denne løsningen over tid. Dette avhenger av mange faktorer som størrelse på bolig, antall rom, og om man har et vannbårent varmesystem fra før av! Det kan være lurt å rådføre seg med fagfolk før man velger hvilket system man vil gå for.

7. Få hjelp av en boligstylist. Det kan ofte lønne seg.

Dette betaler du for

Kostnadene inkluderer pumpen, boring og installasjon. Selve varmepumpen ligger nok på rundt 80 000 – 100 000 kr, alt etter hvor god ytelse du trenger. Den nøyaktige prisen på boringen avhenger av geologiske forhold og tomten din, samt hvor dypt du må grave for å få plass til bergvarmepumpen.

Mineralsammensetningen i fjellet har svært mye å si for dybden. Kalkstein leder varme ganske langsomt, i alle fall sammenlignet med granitt. Minimumskravet for å installere bergvarme er seks meter, noe som ofte er inkludert i leverandørens fastpris. Det er allikevel vanlig å måtte bore dypere enn seks meter.

Du må også beregne penger til rørsystem til gulvvarme og radiatorer om boligen ikke allerede er tilpasset et vannbårent varmesystem. Snittprisen på gulvvarme er ca. 1300-2500 kr, men prisen avhenger av hvilke materialer du vil ha. Det kan være stor forskjell mellom parkett, fliser og gulvbelegg.

GOD OPPVARMING: Oppvarming med radiator og vannbåren varme fra bergvarmepumpe er en veldig kostnadseffektiv oppvarmingsmetode. Selv katten er fornøyd.

Mer informasjon om arbeidskostnader

Prisen blir såpass høy på grunn av at det kan ta flere arbeidsdager å installere bergvarmepumpen. Det er snakk om boring og sveising, montering og programmering. Det kan hende at du må betale for transport, særlig om du bor et godt stykke unna leverandøren.

Det kan være fristende å gjøre deler av arbeidet selv for å spare penger. Det kan være en god løsning på enkelte deler, men du må være oppmerksom på at du må bruke fagfolk til det tekniske arbeidet. Hvis ikke vil ikke garantien gjelde, noe som kan ha store økonomiske konsekvenser med tanke på arbeidets omfang.

Husk på at du må melde fra til kommunen før du setter i gang med prosjektet ditt! Vi anbefaler at du kontakter kommunen din for å vite hvilke frister du må forholde deg til. Det kan også hende at prosjektet er søknadspliktig. Du må selv ta ansvar for å undersøke dette, ettersom prosedyren kan variere fra kommune til kommune.

Les også

Billigste oppvarming av hus: En sammenligning

Billigste oppvarming av hus

Økonomisk støtte til bergvarme

Du kan søke om støtte fra Enova for å installere varmepumpe. Det er viktig å merke seg at den nøyaktige summen kan variere over tid. Du kan for øyeblikket få 10 000 kr i støtte. Støtteordningen er beregnet for privatpersoner. Det er viktig at du søker innen en viss tid etter at du har kjøpt pumpen for å ha krav på støtten.

Enova krever at du bruker et registrert firma til å utføre installasjonen, og dokumentasjonen må samsvare med norske forskrifter og lover. Du kan søke om støtten når du bygger et helt nytt hus, det gjelder ikke bare for deg som skal bytte ut varmesystemet ditt.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hent inn tilbud for å finne ut hva bergvarme koster

Vi anbefaler at du henter inn tilbud og inviterer forskjellige leverandører på befaring for å finne ut nøyaktig hva det koster for å få bergvarme. Tilbudene er uforpliktende og gratis. Vi anbefaler at du tar deg god tid og tenker deg nøye om når du sammenligner tilbud.

Det kan svare seg å kjøpe varmepumpe av samme leverandør som også installerer den. Det er typisk at installatør og leverandør begynner å skylde på hverandre om noe går galt, og du står på bar bakke. Det er enklere å kun forholde seg til én part.

Be om å få en oversikt over absolutt alle kostnader, samt at du skal informeres om eventuelle ekstrautgifter som kan oppstå underveis. Du bevarer god kontroll over budsjettet på denne måten, og du slipper en ubehagelig overraskelse når regningen havner i postkassen.

Du bør ikke fokusere for mye på hva bergvarme koster, men heller se på det helhetlige bildet ved å velge en dyktig leverandør med god kompetanse. Det kan være smart å be om tidligere referanser når leverandøren kommer på befaring for å gjøre deg opp en god mening.

Det er ikke alltid at det svarer seg på å sikt å velge den billigste løsningen. Ikke vær redd for å ta kontakt med tidligere kunder, og spør dem om hvor fornøyde de var med leverandøren. Det er viktig å velge en leverandør som du har tillit til, særlig med tanke på at bergvarmepumpen skal vare i 20 til 30 år. 

Les også

Priser på varmepumpe generelt: En sammenligning

Få svar på vanlige spørsmål om pris på bergvarme

Meldingsboble
Hva er den gjennomsnittlige prisen på en bergvarmepumpe?

Prisen på en bergvarmepumpe kan variere sterkt, avhengig av flere faktorer som størrelsen på systemet, kompleksiteten i installasjonen, og geografiske forhold. Generelt sett kan en bergvarmepumpe koste mellom 150 000 og 200 000 norske kroner, men dette inkluderer ikke nødvendigvis kostnader for boring.

Meldingsboble
Hvorfor er bergvarmepumper generelt dyrere enn andre typer varmepumper?

Bergvarmepumper er ofte dyrere fordi installasjonen krever boring dypt ned i jorden, noe som er en omfattende og kostbar prosess. I tillegg kan selve varmepumpesystemet være mer komplekst og kostbart på grunn av teknologien som kreves for å utvinne varme fra jorden.

Meldingsboble
Hva er de langsiktige kostnadene og besparelsene knyttet til bergvarmepumper?

Selv om den opprinnelige kostnaden for en bergvarmepumpe kan være høy, kan de langsiktige besparelsene være betydelige. Bergvarmepumper er svært energieffektive og kan redusere energikostnadene med opptil 80% sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingsmetoder. I tillegg har de en lang levetid og krever generelt lite vedlikehold, noe som kan redusere de totale eierkostnadene over tid.

Meldingsboble
Hvilke faktorer påvirker prisen på en bergvarmepumpe?

Faktorer som påvirker prisen på en bergvarmepumpe inkluderer størrelsen og effektiviteten til varmepumpesystemet, dybden og kompleksiteten til boringen, geografiske og geologiske forhold, og eventuelle tilleggsfunksjoner eller tjenester, som installasjon og vedlikehold.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454