bilde

POPULÆR: En luft-til-vann varmepumpe er et godt alternativ, og særlig for deg som allerede har vannbåren gulvvarme.

Luft-til-vann varmepumpe: Komplett guide (pris, montering, o.l.)

Sist oppdatert: 25. november 2023

Det kan være vanskelig å vite hvilken type oppvarming som er rett for deg. Luft-til-vann varmepumpe er et populært alternativ, men hvordan vet du om dette er riktig løsning for deg? Her er alt som er viktig å vite om luft-til-vann varmepumpe.

Kortversjonen

  • En luft-til-vann varmepumpe bruker uteluft til å varme opp vann, og er et populært alternativ til oljefyr og elektrokjel.
  • Denne typen varmepumpe passer for deg som ønsker en økonomisk og miljøvennlig oppvarmingskilde, spesielt hvis du allerede har et vannbårent varmesystem installert.
  • Montering av en luft-til-vann varmepumpe krever hjelp fra en erfaren installatør og elektroinstallatør, og det er viktig å følge lovens krav og unngå svart arbeid.
  • Kostnaden for en luft-til-vann varmepumpe varierer avhengig av modell og installasjon, men man kan forvente å betale rundt 120 000 kr eller mer. Enova tilbyr støtte for å bytte til vannbårent system, som kan redusere kostnadene.

Hva er en luft-til-vann-varmepumpe?

En luft-til-vann varmepumpe fungerer ved at luft utenfra brukes for å varme opp vann. Det er et supert alternativ til oljefyr og elektrokjel. Det varme vannet sendes gjennom boligen ved hjelp av et vannbårent varmesystem, for eksempel radiatorer, tappevann eller vannbåren gulvvarme. Varmepumpen har en gjennomsnittlig levetid på ca. 12-15 år.

Det er mange gode grunner til å velge en luft-til-vann-varmepumpe: høy effekt (særlig i kystnære områder), ingen boring og graving som ved væske-til-vann varmepumper og bruk av mindre strøm til oppvarming. Det er dessuten en varmekilde som er tilgjengelig overalt, siden det er uteluft som er kilden til oppvarming.

Boligen får en behagelig og jevn varme nesten hele året rundt. Du kan imidlertid bruke luft-til-vann varmepumper til mer enn bare boliger. Enkelte velger å varme opp basseng ved hjelp av denne typen varmepumpe. Du sikres dermed en behagelig badetemperatur, uten å være avhengig av sol eller bruke masse penger på strøm.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvem passer luft-til-vann varmepumpe for?

Luft-til-vann varmepumper er et godt alternativ for deg som ser etter en økonomisk, miljøvennlig og fornybar oppvarmingskilde. Det er en spesielt lønnsom varmekilde for deg som bruker mer enn 25.000 kWh i året. Det er også en fordel om du allerede har et vannbårent varmesystem installert i boligen.

Takket være den gode ytelsen i bitende kulde, passer luft-til-vann varmepumper for deg som bor i kalde områder med lang fyringssesong. Det er imidlertid viktig å gjøre oppmerksom på at ikke alle modeller yter like godt i kulde. Det er fordi varmepumpen henter energi fra uteluft. Mange bruker en ekstra oppvarmingskilde på de aller kaldeste dagene, for eksempel vedfyring.

Hvordan montere en luft-til-vann varmepumpe: utedel og innedel

Du kan ikke montere en luft-til-vann varmepumpe selv. Det er viktig å få hjelp av en erfaren installatør til jobben. Det kom ganske strenge krav i 2013 som tilsier at du kun kan engasjere sertifiserte installatører og firmaer. Dette er for din sikkerhet. Det kan være brannfarlig å forsøke å gjøre jobben selv.

Du kan få store økonomiske problemer om du ignorer disse kravene. For eksempel, du vil få problemer med både garanti og forsikringer om uhellet er ute. Det kan også hende at levetiden forkortes og ytelsen blir svekket om du velger en forhandler som ikke har den nødvendige kompetansen. Vi fraråder på det sterkeste at du benytter deg av svart arbeid.

I tillegg til en seriøs installatør, trenger du hjelp av en elektroinstallatør. Dette er fordi varmepumpen må være koblet til en jordet kurs med jordfeilbryter. Jordet uttak må derfor installeres, dersom dette ikke er tilgjengelig fra før av.

Innvendig montering

Luft-til-vann varmepumper består av en utedel og en innedel. En stor fordel med luft-til-vann varmepumpe er at du ikke trenger å bekymre deg for hvor du skal plassere innedelen, i motsetning til luft-til-luft varmepumpe. Varmen fordeles gjennom det vannbårne systemet, noe som betyr at du kan plassere innedelen omtrent hvor som helst.

Innedelen kan ta en del plass og er formet som et høyt kjøleskap. Mange velger derfor å plassere den på vaskerommet ved siden av varmtvannsbeholderen, eventuelt på badet. Den lager heller ikke så mye støy som det luft-til-luft varmepumper kan gjøre.

Utvendig montering

Det er viktig å være obs på at utedelen kan lage litt støy. Ikke plasser den altfor nær et soveromsvindu eller tett på balkongen, dersom du kan unngå det. Det er også viktig å vise hensyn til naboen. Jo tettere du er på andre, desto viktigere blir det å velge en så stillegående modell som mulig. Utedelen kan heller ikke monteres for langt vekke fra innedelen.

Beste luft-til-vann varmepumper: pris vs. egenskaper

Det finnes mange forskjellige luft-til-vann varmepumper, eksempler på populære merker for luft-til-vann varmepumper er Panasonic, Bosch, CTC og Fujitsu. De fleste av dem tilbyr luft-til-vann varmepumper til ulik pris med forskjellige egenskaper. Det er samtidig viktig å ikke fokusere for mye på merke og modell. Den modellen som passet perfekt til kollegaen din som bor i en helt ny bolig i byen, er ikke nødvendigvis like bra for deg som bor i et eldre, dårlig isolert hus på landet.

Det er nemlig mange faktorer som spiller inn når du skal velge beste luft-til-vann varmepumpe for deg. Bor du i et kystområde hvor uteluften er ganske varm, trenger du kanskje ikke den samme, høye ytelsen som dem som bor i svært kalde områder med tørr luft. På samme måte er ikke støynivået like viktig for deg som bor langt ute på landet, sammenlignet med en bolig i et tettbygd nabolag.

Det første du bør gjøre er derfor å skrive deg en liste over hvilke egenskaper du bør prioritere. Det er slett ikke sikkert at du trenger å velge den mest kostbare modellen for å bli fornøyd. På samme måte kan det hende at du blir misfornøyd om du ikke tar hensyn til varmepumpens effekt og ytelse. Det kan bli ganske kostbart å måtte bytte den ut etter en kort stund eller stadig måtte supplere med elektrisk oppvarming.

Hva koster en luft-til-vann varmepumpe: pris på deler og montering

Selve varmepumpen kan koste fra 60 000 kr og opp til 130 000 kr. Det kan være vanskelig å gi en nøyaktig pris på montering uten befaring. Flere faktorer spiller inn, inkludert varmebehov, husets størrelse og eksisterende varmekilder. Du må regne med ca. 120 000 kr totalt eller mer, avhengig av hvilken varmepumpemodell du velger.

Dersom du ikke allerede har et vannbårent varmesystem, må du budsjettere for dette også. Pris på vannbårent varmesystem er som regel cirka 800-950 kroner per kvadratmeter. Det er mulig å søke Enova om støtte, noe som blir diskutert nøye lenger nede i artikkelen. Luft-til-vann varmepumpe er derfor mer økonomisk for deg som allerede har et vannbårent varmesystem i boligen.

Senk oppvarmingskostnadene: Hvor mye penger kan jeg spare?

Jo større varmebehov du har, desto mer penger er det å spare på å bytte til luft-til-vann varmepumpe. Det er desidert dem med størst varmebehov som har mest å tjene på dette. Det er likevel viktig å påpeke at andre faktorer også spiller inn på hvor mye penger du sparer på å bytte til luft-til-vann varmepumpe:

  • Varmeytelsen til varmepumpen
  • Rett størrelse på varmepumpen
  • Hvor godt boligen er isolert
  • Varmeanleggets utforming og drift

La oss se på noen tall og beregninger fra Enova. La oss si at du bruker 25.000 kWh per år. Du kan spare hele 8.800 kWh ved å bytte til luft-til-vann varmepumpe. Dersom vi tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du ha spart 118 000 kr i løpet av luft-til-vann varmepumpens levetid.

De mest nøyaktige tallene får du ved å installere en energimåler for varmepumpen. Det gir deg full kontroll over ytelse, strøm og varme, slik at du sparer mest mulig penger på varmepumpen. Det gjør det enklere å spare inn igjen utgiftene dine. Energimålere koster som regel noen tusenlapper, men kan være vel verdt pengene.

Når er kostnadene inntjent?

Akkurat når kostnadene er inntjent vil avhenge av hvor mye du betaler for varmepumpen og montering. Det kommer også an på ditt strømforbruk. Tar vi utgangspunkt i tallene i avsnittet overfor, kan vi anta du sparer inn ca. 118 000 kr i løpet av levetiden, det vil si 12-15 år.

Det betyr at du ikke har tjent inn i de mest kostbare modellene, men de rimeligere løsningene vil ha betalt seg selv innen levetiden er omme. Stort sett vil de fleste varmepumper være nedbetalt innen 6-10 år. Deretter vil alle pengene du sparer på strømutgifter være en ren nettogevinst.

Få støtte fra Enova for å montere vannbårent system

Enova gir ikke støtte til luft-til-vann varmepumper lenger. Du kan derimot søke støtte for å bytte til vannbårent system, slik at du deretter kan montere varmepumpen. I skrivende stund tilbyr Enova opptil 10 000 kr i støtte for å bytte til vannbårent system. Systemet fungerer bra i kombinasjon med andre varmekilder også, for eksempel solfangere, væske-til-vann varmepumpe og biokjel.

Enovatilskudd gjelder for private husholdninger, men det er fullt mulig å søke om støtte for fritidsboliger og nybygg. Det finnes imidlertid enkelte krav. Du må ha kjøpt det vannbårne systemet i løpet av de siste 20 månedene. Du må ha benyttet deg av et registrert firma for montering, og kostnadene må dokumenteres i henhold til norske lover og skrifter.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvordan få et godt tilbud på luft-til-vann varmepumpe

Det kan være mange penger å spare på varmepumpe og montering, dersom du tar deg tid til å undersøke forskjellige firmaer. Ikke hopp på det første og beste tilbudet du finner. Hvis du ikke har tid til å gjøre undersøkelsene selv, kan det være fornuftig å bruke en anbudstjeneste.

Bruk en anbudstjeneste

Du trenger bare å skrive inn dine kontaktdetaljer og enkelte opplysninger om boligen din for å komme i gang med en anbudstjeneste. Du bør for eksempel opplyse om størrelse på bolig og om du har vannbårent vannsystem fra før av. Deretter blir du kontaktet av seriøse og pålitelige aktører som kan utføre jobben på en god måte.

Anbudstjenester er en fin måte å få firmaene til å konkurrere om deg. Det er bare å lene seg tilbake og vente på gode tilbud. Du slipper å søke rundt etter gode alternativer og gjøre research på egenhånd for å være sikker på at du kan stole på dem. 

Det er heller ikke nødvendig å ringe rundt til mange ulike installatører for å be om pristilbud på luft-til-vann varmepumpe. Du får simpelthen tilsendt tre tilbud på luft-til-vann varmepumper fra de mest aktuelle kandidatene som du kan studere i ro og mak.

Be om gratis råd og befaring

Seriøse installatører og firmaer tilbyr gratis befaring for montering av luft-til-vann varmepumpe. Du skal ikke være redd for å be om det. Mest sannsynlig vil firmaet tilby deg gratis befaring når de kontakter deg gjennom anbudssiden. Befaringen er helt nødvendig for at installatøren skal kunne gi deg et nøyaktig pristilbud. Det er dessuten en super anledning til å få gratis råd.

Det er mange hensyn du må ta når du skal montere luft-til-vann varmepumpe. Hvilken modell bør du velge? Hvor skal den monteres? Hvilke egenskaper bør du prioritere? Hvor mye erfaring har installatøren? Kan de vise til kundereferanser? Vi anbefaler på det sterkeste at du spør om alt dette under befaringen. Skriv gjerne ned spørsmålene i forkant, slik at du ikke glemmer noe.

Du kan helt fint be om befaring fra flere firma. Vær åpen om at du har flere aktører som du vurderer, slik at du kan få et godt tilbud. Det er bare sunt med litt konkurranse. Velg det firmaet som virker best kvalifisert for jobben, og ikke bare fokuser på pris. Kvalitet er viktig. Da er det bare å ønske deg lykke til med kjøpet.

Få svar på vanlige spørsmål

Meldingsboble
Hva er en luft-til-vann varmepumpe?

En luft-til-vann varmepumpe er en type varmepumpe som bruker uteluften som varmekilde og vann som varmebærer. Varmepumpen tar varme fra uteluften og overfører den til vann som sirkulerer gjennom et varmesystem i hjemmet.

Meldingsboble
Hvilke fordeler har en luft-til-vann varmepumpe?

En luft-til-vann varmepumpe er en energieffektiv løsning for oppvarming og kan bidra til å redusere strømregningene. De er også en mer miljøvennlig løsning enn tradisjonelle varmesystemer, da de bruker naturlige ressurser som luft og vann som varmekilder.

Meldingsboble
Hvor mye plass trenger en luft-til-vann varmepumpe?

En luft-til-vann varmepumpe kan være større enn andre varmepumper på grunn av behovet for å huse en varmtvannsbereder. Plassen som kreves vil imidlertid variere avhengig av størrelsen på enheten og designet av varmeanlegget.

Meldingsboble
Er en luft-til-vann varmepumpe egnet for alle hjem?

En luft-til-vann varmepumpe kan være en effektiv løsning for mange hjem, spesielt de som allerede har et vannbasert varmesystem som radiatorer eller gulvvarme. Det er imidlertid viktig å vurdere størrelsen på enheten i forhold til størrelsen på hjemmet og varmebehovet.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454