bilde

ØKT BEHOV FOR FASTPRIS: Stadig flere etterspør fastpris på eiendomsmegleren for å ha mer forutsigbarhet. Her leiligheter på Frogner i Oslo.

Eiendomsmegler til fastpris: Hva ligger bak trenden?

Sist oppdatert: 13. februar 2024

En kombinasjon av økt digitalisering og etterspørsel etter transparente meglerpriser har ført til betydelige endringer i eiendomsmeglerbransjen. Eiendomsmegler til fastpris er et resultat av disse endringene. Men hva ligger bak denne trenden, og hvorfor har den blitt så populær?

Vi har snakket med eiendomsmegler Øyvind Ådneram, en av grunnleggerne av Samsolgt, for å få innsikt i denne utviklingen.

Boligselgere ønsker mer transparente og forutsigbare meglerkostnader

– DNB Eiendom begynte å tilby Samsolgt til fastpris for å imøtekomme kundenes behov for mer transparente og forutsigbare kostnader knyttet til eiendomshandel, forteller Øyvind Ådneram som fortsatt er en av meglerne i Samsolgt. Han tilbyr samtidig tradisjonell eiendomsmegling og en unik innsikt i begge prismodeller.

– Vi så at det var behov for slike tjenester da vi startet opp Samsolgt i 2019, basert på globale og nasjonale markedstrender, forteller Ådneram videre. Han mener at fastprismodellen vil øke i popularitet de kommende årene.

Samsolgt er et konsept fra DNB Eiendom der meglerne ikke tar provisjon, men tilbyr en fast, lav pris på boligsalg. Alle utgifter som takstmann, fotografering og oppgjør er inkludert i prisen, bortsett fra boligselgerforsikring. 

Boligselgere vet nøyaktig hvor mye de skal betale for meglertjenester, uavhengig av eiendommens verdi eller sluttpris. Det gir dem økonomisk forutsigbarhet gjennom hele salgsprosessen. 

Meglerne lever at et godt omdømme

– En vanlig misforståelse er at meglere som arbeider med fastpris ikke har tilstrekkelig motivasjon til å oppnå en høy salgspris for eiendommen. Dette er ikke tilfelle. Selv med fastpris ønsker meglere fortsatt å oppnå best mulig resultat for kunden, da det bidrar til vårt omdømme og kan føre til flere henvisninger, forklarer Ådneram.

Noen boligselgere tror at meglertjenestene er av lavere kvalitet eller at meglerne ikke er motiverte til å forhandle opp prisen. Ådneram avkrefter disse mytene om eiendomsmegling til fastpris. Selv om meglere får fast betaling, er det i deres interesse å få best mulig pris for eiendommen:

– Vi lever av et godt omdømme, så det er ingen grunn til å gjøre en dårlig jobb.

MEDGRUNNLEGGER: Eiendomsmegler Øyvind Ådneram er en av grunnleggerne av konseptet Samsolgt.

Eiendomsmegling til fastpris har dermed en kundeorientert tilnærming som ofte fører til høyere kundetilfredshet og positiv omtale. Det at det er ingen skjulte gebyrer eller avgifter kan i tillegg øke tilliten mellom megler og kunde.

Digitalisering forandrer måten eiendomsmeglere jobber på

Boligmarkedet har gjennomgått betydelige endringer de siste årene, og koronapandemien brakte med seg store utfordringer til hvordan man gjennomførte tradisjonelle visninger og møter. Teknologisk utvikling og digitalisering blir stadig viktigere i bransjen.

– Digitale verktøy har også forandret hvordan vi jobber som meglere, og jeg har vært glad for å kunne være en pålitelig rådgiver for mine kunder gjennom disse endringene, forteller Ådneram. Digitaliseringen forenkler boligsalgsprosessen for selger, samtidig som megler sparer verdifull tid. Ådneram mener derfor at dagens meglertjenester trenger å fornye seg:

– Fremtidens eiendomsmegling vil utvikle seg i den retningen vi har gjort i Samsolgt. Tjenestene vil bli mer digitalisert og automatisert.

Mye av prosessen til Samsolgt foregår nemlig på nett. Boligselgere utfører viktige oppgaver gjennom egen salgsportal, for eksempel booking av fotograf og takstmann, utfylling av diverse skjemaer og enkelte andre oppgaver i forbindelse med salget.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Fastpris vs. tradisjonell eiendomsmegling

Bortsett fra prismodellen, er den største forskjellen mellom Samsolgt og tradisjonell eiendomsmegling at selger holder visningen selv. Samsolgt er likevel underlagt eiendomsmeglingsloven på lik linje med tradisjonelle meglere. 

Megler innhenter lovpålagte opplysninger, skriver salgsoppgave, holder budrunde, kontraktsmøte og oppgjør. Megleren er kort fortalt juridisk ansvarlig for salget.

Eiendomsmegling til fastpris passer for selgere som ønsker forutsigbare priser eller som ønsker å være mer involvert i salget. Fastpris kan også være mer attraktivt for leiligheter og mindre kostbare boliger.

Ådneram anbefaler imidlertid tradisjonell eiendomsmegling for unike boliger som trenger ekstra eksponering. Samsolgt har likevel hatt kunder med eiendommer til verdier over 15 millioner.

Det er imidlertid viktig å være obs på hva du betaler for når du skal finne en eiendomsmegler som tilbyr fastpris:

– Noen ganger kan kunder være bekymret for at det er skjulte kostnader knyttet til fastpris, for eksempel ekstra gebyrer for markedsføring eller andre tjenester. Dessverre forekommer dette hos andre foretak, men hos Samsolgt så er det viktig med full åpenhet om hva som er inkludert. Vi har ingen skjulte kostnader.

Vi i Forbrukertorget støtter dette behovet for oversiktlige og transparente priser. Forbrukertorget gir boligselgere muligheten til å sammenligne priser på meglertjenester. Dermed kan de ta informerte beslutninger, basert på deres individuelle behov og budsjett. 

Boligselgere skal føle seg trygge på at de får tjenester av høy kvalitet, uten ubehagelige overraskelser den dagen de skal betale megleren – uavhengig om de velger fastpris eller tradisjonelle meglertjenester.

Fordeler og ulemper med eiendomsmegling til fastpris

Det er både fordeler og ulemper med eiendomsmegling til fastpris. En av de største fordelene med fastpris er forutsigbarhet. Du vet nøyaktig hvor mye du skal betale megleren, uavhengig av salgsprisen på boligen din. Har du en bolig som selges til en høy pris, kan du potensielt spare penger med fastpris fremfor prosentbasert meglerhonorar. 

Fastpris kan likevel være et budsjettvennlig valg, siden du får alle tjenestene du trenger til pakkepris. Vi anbefaler at du studerer ulike tilbud nøye for å undersøke hva som er mest fordelaktig for deg. Tradisjonelle eiendomsmeglere vurderer boligens salgbarhet før de gir deg et tilbud. Det kan derfor være vanskelig å sammenligne priser, uten å først innhente meglertilbud.

VANSKELIG MED STØRRE HUS: Skal du selge et større hus lønner det seg med en mer spesialisert eiendomsmegler, og her er det få som tilbyr fastpris.

Det er vanlig at tradisjonelle meglere tilbyr gratis verdivurdering, blant annet for å vurdere hvor lett det vil være å selge boligen din og for å kunne gi deg et pristilbud. Mange fastprismeglere tilbyr derimot innledende samtaler gratis på nett. Da får du svar på alle dine spørsmål, samt du kan diskutere boligsalget nærmere med en erfaren megler. Det finnes imidlertid meglere som tilbyr både fastpris og gratis befaring hjemme hos deg.

De meglerne som holder innledende møte på nett utfører verdivurderingen etter at du har signert meglerkontrakten. Ettersom de ikke baserer meglerhonoraret på eiendommens salgbarhet eller forventede salgspris – du betaler tross alt nøyaktig den samme summen, uansett – så er det ikke nødvendig å begynne med verdivurderingen.

Ulempen med fastpris er at det er mindre fleksibelt, og modellen er derfor ikke så godt egnet til deg som ønsker tett oppfølging og unike, skreddersydde strategier. Og hvis boligen din selges til en svært lav pris, så kan det faktisk hende at det hadde vært rimeligere å betale prosentbasert meglerhonorar. Men igjen – sammenlign tilbud nøye for å se hva som svarer seg.

Timepris kan også være et alternativ

Et helt annet alternativ til tradisjonell eiendomsmegling og fastpris er timepris. Du betaler i så fall kun for tiden som eiendomsmegleren faktisk bruker på å selge boligen din. Timepris kan for eksempel være aktuelt for deg som vil gjøre deler av arbeidet selv, har allerede funnet en kjøper eller som har en bolig som er veldig lett å selge.

En av de største ulempene med timepris er usikkerheten. Det kan være vanskelig å forutsi hvor mye tid megleren vil bruke på salget, noe som gjør det vanskelig å beregne den totale kostnaden. Eiendomsmegleren kan selvfølgelig gi deg et overslag på hvor mye tid boligsalget kan ta, basert på lignende salg i nærområdet. Du har likevel ingen garantier for hverken salgstid eller salgspris. Boligmarkedet kan endre seg raskt, avhengig av hva som skjer ellers i samfunnet.

Du må tenke over situasjonen din og preferansene dine før du velger betalingsmodell. Det kan være lurt å diskutere de forskjellige alternativene med flere meglere før du bestemmer deg. Husk på at den billigste løsningen ikke nødvendigvis er den beste – du må velge den løsningen som passer best for dine individuelle behov og omstendigheter. Kvaliteten på tjenestene er dessuten like viktig.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Konklusjon: Derfor velger stadig flere fastprismodellen

Eiendomsmegling til fastpris gir forutsigbarhet i en ellers uforutsigbar prosess. Selgere vet nøyaktig hvor mye de skal betale i meglerhonorar, uavhengig av salgsprisen. Det er dessuten enklere å sette opp et budsjett for salget når du vet hva kostnadene blir på forhånd. 

Du bør likevel tenke deg nøye om før du bestemmer deg for hvordan du vil betale megleren. Hvis du skal selge en eiendom som krever mye tilrettelegging og en unik tilnærming, så kan det hende at tradisjonell eiendomsmegling er et bedre valg. Ulempen med fastpris er nemlig mindre fleksibilitet.

Lykke til med boligsalget – uansett hvordan du velger å betale meglerhonoraret!

Få svar på hyppig stilte spørsmål om fastpris på meglertjenester

Meldingsboble
Hva koster egentlig eiendomsmegling til fastpris?

Nøyaktig hvor mye du skal betale i fastpris varierer mellom ulike meglerkontorer. Tjenestene som inkluderes kan også være forskjellig. Samsolgt by DNB tilbyr eiendomsmegling til 60 000 kroner. Omtrent alt er inkludert i prisen, bortsett fra boligselgerforsikring. Himla tilbyr derimot eiendomsmegling til 45 000 kroner. Du får nesten alt inkludert, bortsett fra takstingeniør og tilstandsrapport.

Meldingsboble
Hvilke prismodeller kan jeg velge mellom?

Du kan velge mellom timepris, fastpris og provisjonsbasert meglerhonorar. Det er fordeler og ulemper med alle tre alternativer. Du bør blant annet tenke over hvor mye tid du tror megleren vil bruke på salget, hvor mye du potensielt kan få for boligen din og hvor mye forutsigbarhet du ønsker i forhold til kostnader. I tillegg kan prisene variere veldig på tvers av meglerforetakene – så husk å sammenligne tilbud!

Meldingsboble
Hvordan kan fastprisen på eiendomsmegling være så lav?

Fastpris på eiendomsmegling kan noen ganger virke overraskende lav, men meglerne har klart å kutte kostnadene sine på forskjellige måter. Eiendomsmeglerne kan bruke mye mindre tid på salget, takket være digitalisering og automatisering. Dere kan for eksempel signere kontrakter på nett, samt holde møter med eiendomsmegleren på nett. Det kan også hende at du må gjøre enkelte oppgaver selv, for eksempel å holde visning. Megleren sparer altså verdifull tid, noe som resulterer i lavere priser for kundene.

Meldingsboble
Hva inkluderes i fastprisen?

Nøyaktig hvilke tjenester som er inkludert vil selvsagt avhenge av hvilket meglerforetak du velger. Samsolgt inkluderer for eksempel alt unntatt boligselgerforsikring, men du må til gjengjeld holde visningen selv. Himla har valgt å ikke inkludere takstmann, men eiendomsmegleren stiller derimot opp på første visning. Derfor er det viktig å undersøke nøye hva som er inkludert i pakkeprisen. Er du komfortabel med å holde visninger? Ønsker du å finne takstmann selv? Tenk over hvordan de ulike tilbudene samsvarer med dine behov og forventninger.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454