bilde

SKATTERISIKO: Det er viktig å kunne skattereglene for botid i leiligheten, for å unngå tap på salget.

Selge bolig før 1 år: Dette er reglene

Sist oppdatert: 13. februar 2024

Det finnes noen regler og krav som du må være oppmerksom på om du vil selge bolig før det har gått 1 år siden du kjøpte den. Hvis ikke, så kan du risikere skattesmell. Vi tar en nærmere titt på regelverket, slik at du kan ha ditt på det rene og unngå trøbbel med Skatteetaten.

Reglene for å selge bolig før 1 år

For at boligen skal regnes som primærbolig og unntas fra skatteplikt ved salg, må du ha både eid og brukt boligen som egen bolig i minst ett av de to siste årene før salget (12 ut av 24 måneder). Du må kunne dokumentere botiden ved hjelp av for eksempel strømregninger, brev fra lege eller skole, og lignende. 

Reglene har som formål å hindre spekulasjon i boligmarkedet, samt gi skattemyndighetene mulighet til å beskatte eventuell gevinst ved salg av sekundærboliger. Reglene gjelder både for privatpersoner og virksomheter. Dersom boligen ikke regnes som primærbolig og man selger boligen før ett år er gått, vil gevinsten ved salget være skattepliktig med 22 % av den totale gevinsten. 

Det vil si at du må betale skatt av differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi, altså hva du kjøpte og solgte boligen for. Eventuell oppussing plusses på inngangsverdien, og salgsutgifter trekkes fra utgangsverdien. Det betyr at du kan trekke fra meglerhonorar, fotograf, flyttevask og lignende.

Dersom du selger en bolig til en lavere pris enn det du kjøpte den for, vil du sitte igjen med et tap. Dette kan være en fortvilende situasjon, men det finnes en liten trøst. Ifølge reglene, kan tapet faktisk gi deg rett til fradrag på skatten. Du kan imidlertid kun få fradrag for tap ved salg av sekundærbolig som ikke har vært brukt som egen bolig i minst ett av de to siste årene før salget.

Det finnes noen unntak fra skatteplikten ved salg av sekundærbolig, for eksempel sykehusopphold eller hvis du måtte flytte på grunn av jobb eller studier. Dette kalles for brukshindring, og du kan i så fall opptjene botid. Du kan imidlertid ikke ha visst om denne brukshindringen på det tidspunktet du kjøpte boligen.

Skatteregler for videresalg av boligkontrakter

Hvis du har både kjøpt og solgt en bolig av utbygger før nybygget er ferdigstilt, så regnes det som salg av kontraktsposisjoner. Ettersom du ikke har hatt sjans til å bo i boligen i 12 måneder, så må du opplyse om salget i skattemeldingen og betale skatt av salget. Det er det imidlertid langt fra alle som gjør.

Skatteetaten har varslet om strengere kontroller fremover etter at en stikkprøve viste at over halvparten av skattytere ikke opplyser om salg av kontraktsposisjoner, det vil si videresalg av boligkontrakter:

– Oppdager vi at du ikke har innberettet salg av kontraktsposisjon, vil du bli ilagt tilleggsskatt. Grove tilfeller risikerer politianmeldelse, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i en pressemelding fra Skatteetaten. Han legger til at man kan rette opp i dette selv for å unngå tilleggsskatten:

– Det er enklere å rette selv enn å bli kontrollert av Skatteetaten. Du kan selv gå inn og egenrette dette i skattemeldingen din for de siste tre årene. Så lenge du gjør dette før vi åpner kontrollsak, unngår du tilleggsskatt.

Hva bør du tenke på for å kunne selge boligen skattefritt?

Det er viktig å vurdere alle alternativene og konsekvensene grundig før du selger boligen din. Det gjelder spesielt for deg som skal selge før det har gått 1 år eller du er usikker på om du innfrir krav til botid. 

Her er noen ting du bør tenke på:

  • Har du dokumentasjon på egen bruk av boligen? Dette er viktig for å kunne unntas fra skatteplikt.
  • Hva vil eventuell skatt på gevinsten ved salg utgjøre? Det kan være lurt å beregne dette på forhånd for å unngå ubehagelige overraskelser.
  • Finnes det alternative løsninger? Dersom det er snakk om en kort periode før du innfrir kravene til botid, så kan du vurdere å utsette boligsalget og bo der frem til du kan selge skattefritt.

Hvordan finne rett eiendomsmegler og innhente gode pristilbud

Det er viktig å finne en god eiendomsmegler, også når du skal selge en bolig før det har gått 1 år. Megleren kan hjelpe deg gjennom salgsprosessen og vurdere hva som er den beste salgsstrategien, slik at du får best mulig pris for boligen din. Her er noen tips til å finne den rette megleren:

  • Sjekk referanser og erfaring: Det er viktig å finne en megler med relevant erfaring og gode referanser fra tidligere kunder.
  • Sammenlign tilbud fra ulike meglere: Ikke velg den første megleren du kommer over. Ta deg tid til å sammenligne tilbud fra flere meglere for å sikre at du får den beste prisen og de beste vilkårene for salget.
  • Vær ærlig om dine forventninger: Vær tydelig på hva du forventer av salget og kommuniser dette klart med megleren. Dette vil hjelpe megleren å skreddersy en løsning som passer dine behov og ønsker.
  • Vurder geografisk område og spesialisering: Finn en megler som har spesialisert seg på ditt geografiske område og som har god kjennskap til markedet der du skal selge boligen. Dette vil øke sjansen for at du får en akseptabel salgspris.
  • Ikke velg det billigste tilbudet: Det kan være fristende å velge den megleren som tilbyr lavest provisjon eller det billigste tilbudet, men det vil ikke alltid lønne seg. Husk at en dyktig megler kan hjelpe deg å få en høyere pris for boligen din, så velg heller en megler som har gode resultater, kompetanse og erfaring i å selge eiendommer som ligner på din egen.

Konklusjon: dette er reglene for å selge bolig før ett år

Det er viktig å kjenne til reglene og kravene som gjelder for salg av boliger før det har gått 1 år, spesielt når det kommer til dokumentasjon av egen bruk av boligen og skatteplikt ved salg av sekundærboliger. Du bør tenke deg nøye om før du legger boligen ut for salg, samt undersøke hvilke alternativer du har. I tillegg bør du finne den rette eiendomsmegleren til å selge boligen din, uansett hvor lenge du har bodd i den.

Få svar på ofte stilte spørsmål

Meldingsboble
Hvor lenge bør man eie bolig før salg?

Du bør eie boligen i minst 1 år for å slippe å betale skatt ved salg – så sant det dreier seg om primærbolig. I tillegg må du ha bodd i boligen i minst 12 ut av de siste 24 månedene. Sekundærboliger er derimot alltid skattepliktige, uansett hvor lenge du eier dem.

Meldingsboble
Hvor mye må man skatte ved salg av bolig?

Hvor mye du må skatte kan variere fra år til år – men du skal kun betale skatt på gevinsten og ikke hele salgssummen. Skatteprosenten var for eksempel 22 prosent i 2022 og 2023. Vi anbefaler at du sjekker gjeldende satser på Skatteetatens nettsider.

Meldingsboble
Blir salg av bolig regnet som inntekt?

Ja, gevinsten ved skattepliktige boligsalg blir regnet som kapitalinntekt. Du kan derimot kreve fradrag på skatten, dersom du går i tap. Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon på gevinst eller tap når du sender inn skattemeldingen, men du likevel ta vare på den i tilfelle Skatteetaten ber om videre opplysninger.

Meldingsboble
Kan meglerhonorar trekkes fra på skatten?

Du skal kun skatte for gevinsten, og du må selv regne ut hvor stor den er. Heldigvis kan du trekke fra utgifter som meglerhonorar, boligstyling, annonsering og andre kostnader. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på disse kostnadene, men du bør likevel ta vare på fakturaer og andre relevante bilag.

Meldingsboble
Er det skatt på salg av arvet bolig?

Tja, det spørs om arvelater måtte ha betalt skatt ved boligsalg eller ikke. Dersom arvelater kunne ha solgt boligen uten å betale skatt, så betyr det at du også kan gjøre det. Du arver altså både skatteposisjonen og eiendommen.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454