bilde

USYNLIGE: Integrerte solceller er designet for å være en del av bygningens arkitektur og konstruksjon.

Integrerte solceller: Komplett guide (design, funksjon, o.l.)

Sist oppdatert: 13. juli 2023

En av de mest interessante og innovative trendene innen solenergi er integrerte solceller. De skiller seg fra tradisjonelle solcellepaneler ved at de integreres i fasade, taksteiner eller tak, noe som gir en mer estetisk tiltalende og plassbesparende løsning. Her kan du lese mer om hvordan integrerte solcelleanlegg fungerer og hvem de passer for. 

Kortversjonen

 • Integrerte solceller er en ny trend innen solenergi. De skiller seg fra tradisjonelle solcellepaneler ved å integreres i bygningens struktur som fasade, taksteiner eller tak, og gir en estetisk og plassbesparende løsning.
 • Typer av integrerte solceller inkluderer fasadeintegrerte solceller, solcelletakstein og solcelleskifer, og takintegrerte solceller. Disse er ofte estetisk tiltalende, plassbesparende og multifunksjonelle, men kan ha lavere effektivitet og høyere kostnader enn tradisjonelle solcellepaneler.
 • Integrerte solceller kan være passende for mange forskjellige eiendommer som huseiere, næringsbygg, offentlige bygninger og borettslag. Ved valg av solcelleanlegg bør bygningens arkitektur og design, samt beliggenhet, vurderes for optimal solinnstråling og energiproduksjon.

Hva er integrerte solceller?

Integrerte solceller er designet for å være en del av bygningens arkitektur og konstruksjon, fremfor separate paneler på taket eller veggen. Løsningen er både estetisk og tilnærmet vedlikeholdsfri. Denne typen solcelleanlegg skiller seg fra tradisjonelle solcellepaneler ved at de blender inn med bygningens design og ofte erstatter konvensjonelle byggematerialer.

– Soltak er et fullverdig tak, som også produserer strøm. Med soltak unngår du å legge solcellene over eksisterende tak, samtidig som det ser både lekkert og diskret ut. Må du uansett bytte taket på boligen, kan du likeså godt velge soltak, sier Carl Christian Strømberg, daglig leder i Solcellespesialisten. Han legger til:

– Solcellepanel er godt for både planeten og lommeboka. Det er i tillegg nesten vedlikeholdsfritt, og det er gode muligheter for å tjene penger på strømmen som produseres. Det er rett og slett en del av fremtidens bolig.

Det finnes flere typer integrerte solceller:

 • Fasadeintegrerte: Disse solcellene er bygget inn i fasaden på en bygning. De kan gi et unikt og moderne utseende til boligen, samtidig som de produserer elektrisitet.
 • Solcelletakstein og solcelleskifer: Dette er solceller som ser ut som vanlige takstein og erstatter solcellepaneler på taket. Slike såkalte “soltak” har lang levetid på ca. 50 år.
 • Takintegrerte: Solcellene er integrerte i takkonstruksjonen og erstatter ofte hele eller deler av taket. De er mindre synlige enn tradisjonelle paneler.

Integrerte solceller gir både privatpersoner og bedrifter muligheten til å produsere ren solkraft, uten å gå på kompromiss med bygningens design. Du kan velge den løsningen som passer best for både bygningen og behovene dine, og det finnes mange muligheter for å tenke kreativt.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Slik fungerer integrerte solceller

Integrerte solceller benytter samme grunnleggende teknologi som tradisjonelle solcellepaneler for å konvertere sollys til elektrisitet. Det er imidlertid noen viktige forskjeller mellom dem. Det er viktig å vurdere både fordeler og ulemper med forskjellige typer solcelleanlegg for å velge den løsningen som passer best for deg.

Integrerte anlegg består av solceller som er bygget inn i ulike bygningsmaterialer, og de kan generere elektrisitet når sollys treffer dem. Energiproduksjonen fra integrerte solcelleanlegg avhenger av flere faktorer, inkludert solinnstråling, hvilken retning de peker og vinkelen, samt hvilken teknologi selve solcellene er laget av. 

Generelt sett kan integrerte solcellepaneler ha noe lavere effektivitet enn tradisjonelle solcellepaneler, men ikke alltid. For eksempel, fasadesolceller får ikke like mye sollys som takmonterte solceller. De kan derimot fange opp solen når den står lavt på himmelen, og du unngår problemer som tykke snølag om vinteren. Solceller i fasaden kan derfor bidra til en jevnere energiproduksjon i løpet av året.

Fordeler og ulemper ved å bruke integrerte solceller sammenlignet med tradisjonelle solcellepaneler:

 • Estetikk: Integrerte solcelleanlegg kan gi en mer visuelt tiltalende løsning, ettersom de smelter sammen med bygningens arkitektur og design.
 • Plassbesparelse: Det er enklere å utnytte tilgjengelig plass på bygninger og tak, noe som kan være spesielt nyttig i urbane områder hvor plass er begrenset. Du kan for eksempel legge solcelletakstein eller solcelleskifer over hele taket, noe som kan være utfordrende med paneler. Industribygninger har ofte store takflater og fasader som kan brukes til å produsere solenergi.
 • Multifunksjonelle materialer: Integrerte solceller erstatter ofte konvensjonelle byggematerialer og er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Ikke bare produserer de energi, men de fungerer også som en del av bygningens struktur.

Noen av ulempene med integrerte solceller inkluderer:

 • Lavere effektivitet: Effektiviteten kan være lavere, avhengig av hvilken løsning du velger og spesifikke forhold ved boligen din.
 • Høyere kostnader: Integrerte solceller kan ha høyere installasjons- og materialkostnader, sammenlignet med tradisjonelle solcellepaneler.
 • Komplisert installasjon: Installasjon av integrerte solceller kan være mer komplisert og tidkrevende enn installasjon av tradisjonelle solcellepaneler.
SOLCELLETAKSTEIN: Slik ser typisk solcelletakstein ut.

Hvem passer integrerte solceller for?

Integrerte solceller kan være et godt valg for mange forskjellige bygg. Det er viktig å tenke seg nøye om når du skal vurdere hvilket type solcelleanlegg som passer best for bygningen. Det er flere faktorer som spiller inn, deriblant bygningens arkitektur og design. For eksempel, moderne bygninger med store flater kan være ideelle kandidater for fasadeintegrerte solceller. 

Fasadeintegrerte solceller, soltak og takmonterte solcellepaneler passer for både nybygg og eldre boliger som skal renoveres. Bygninger som uansett har behov for nytt tak kan derimot dra nytte av solcelletakstein, solcelleskifer eller takintegrerte solceller. 

I tillegg er beliggenheten avgjørende for å sikre optimal solinnstråling og energiproduksjon. En bygning som er plassert slik at den får mye direkte sollys og har et passende tak eller fasadeareal, vil kunne dra størst nytte av integrerte solceller. Seriøse leverandører kan hjelpe deg med å beregne solinnstråling og vurdere hvor det er best å plassere solcellene.

Integrerte solceller kan være et godt alternativ for en rekke ulike typer eiendommer og eiere, inkludert:

 • Huseiere: Integrerte solceller kan være et attraktivt alternativ for huseiere som ønsker å generere egen energi, samtidig som de opprettholder et estetisk tiltalende og plassbesparende design. Dette kan være spesielt viktig i boligområder med strenge byggeforskrifter eller estetiske krav.
 • Næringsbygg: Forretningsbygg som kontorer, butikker og industribygg kan dra nytte av denne typen solcelleanlegg, både for å redusere energikostnader og for å demonstrere sin forpliktelse til bærekraftig og miljøvennlig utvikling.
 • Offentlige bygninger: Skoler, sykehus, biblioteker og andre offentlige bygninger kan også være gode kandidater for integrerte solcelleanlegg, ettersom de ofte har store tak- eller fasadearealer. I tillegg kan offentlige institusjoner ha et ansvar for å fremme grønn energi og bærekraftige løsninger i samfunnet.
 • Borettslag: Det blir mer og mer vanlig med integrerte solceller i borettslag, siden de dekker så store områder.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvordan innhente pristilbud på integrerte solcelleanlegg

Vi anbefaler alltid å innhente pristilbud på integrerte solceller fra ulike leverandører og installatører. Ikke bare vil du skaffe deg en oversikt over priser og kostnader, men du kan få mange gode forslag til hvilket anlegg du bør velge med tanke på bygningens konstruksjon og design.

Leverandørene vil kunne regne ut hvor mye strøm det er realistisk å produsere i løpet av året, avhengig av hvilke anlegg du er interessert i. Dermed kan du enklere vurdere hvilke solceller som blir mest lønnsomme for deg. Pass på at du får et så likt sammenligningsgrunnlag som mulig når du skal sammenligne priser på ulike anlegg.

Her er noen tips og råd for å velge rett solcelleleverandør:

 • Gjør research: Start med å utføre grundig research på ulike leverandører og installatører i ditt område. Les anmeldelser, sjekk referanser og snakk med tidligere kunder for å vurdere både erfaring og kompetanse.
 • Sertifisering: Se etter leverandører og installatører som har nødvendige sertifiseringer og lisenser for å jobbe med integrerte solcelleanlegg. Det er svært viktig at anlegget monteres på korrekt måte for å forhindre brann, sikre optimal drift og for å kunne søke om Enova-støtte til solceller.
 • Erfaring: Velg en leverandør og installatør som har erfaring med integrerte solcelleanlegg. Jo mer erfaring de har med lignende prosjekter, desto bedre vil de kunne veilede deg gjennom hele prosessen.

Bare husk at laveste pris ikke betyr best verdi. Du bør også vurdere kvaliteten på produkter og tjenester, samt undersøke hvilke garantier de ulike leverandørene tilbyr deg. En god garanti kan gi deg trygghet og beskyttelse mot eventuelle problemer som kan oppstå etter installasjonen. Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med det nye solcelleanlegget ditt.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454