bilde

Solcellepanel til borettslag: Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 13. juli 2023

Vurderer dere solcellepanel til borettslag og sameie? Her er alt du trenger å vite for å sikre et godt tilbud. Vi dekker alt fra pris og valg av leverandør til forberedelser og montering. Dere får også en praktisk sjekkliste for å sikre at hele prosessen går som smurt.

Kortversjonen

 • Solcellepaneler til borettslag og sameier kan bidra til reduserte strømregninger og en mer miljøvennlig drift.
 • Det finnes ulike løsninger for hvordan solkraften kan fordeles, enten gjennom fradrag på strømregningen, felles strømutgifter eller individuell strømproduksjon.
 • Solcellepanelene kan monteres på tak, vegg eller stativ, og de krever minimalt vedlikehold.
 • Det er viktig å kontakte kommunen og søke tillatelse for installasjon av solcellepaneler, med mindre visse unntakskrav er oppfylt.

Hvordan fungerer solcelleanlegg for borettslag og sameie?

Hvordan solcelleanlegg fungerer for ditt borettslag, avhenger av hvilke løsninger dere velger. Enkelte får fradrag på strømregningen som tilsvarer boenhetens andel av produksjonen. Andre borettslag velger å bruke solkraften på felles strømutgifter eller lading av elbiler. Her må dere bli enige om hva dere ønsker.

Det finnes også løsninger hvor det monteres egen vekselretter i hver boenhet. Vekselretteren kobles til egen del av taket, slik at hver leiligheten får sin egen strøm. Hver enkelt boenhets forbruk vil dermed ikke påvirke hverandre, slik at fordelingen blir mest mulig rettferdig.

Solcellepanel til borettslag fungerer ellers på samme måte som private boliger. Man installerer solcellepanelene på tak, vegg eller stativ på eiendommen. Solkraften omdannes til elektrisitet som føres videre i bygget. Solcellepanel er selvrensende, og borettslaget trenger derfor ikke å bekymre seg for arbeid med vedlikehold.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Er solcellepanel i borettslag søknadspliktig?

Dere må kontakte kommunen før dere monterer solcellepanel i borettslaget eller sameiet. Dersom man ønsker å montere solcellepanel over flere boenheter, må man som regel søke. Dere må også søke dersom solcellepanelene strider mot bestemmelser i reguleringsplanene.

Det finnes imidlertid enkelte omstendigheter som gjør at borettslag slipper å søke tillatelse for solcellepanel:

 • Panelene monteres innenfor én branncelle eller bruksenhet
 • Alt av tekniske krav er oppfylt
 • Solcellepanelene strider ikke mot kommunens bestemmelser

Hva betyr solceller i borettslag og sameie for deg som beboer?

Solcellepanelene brukes til å produsere strøm til borettslaget ditt. Energien dere produserer fordeles til beboerne. Selv om strømmen deles på flere boenheter, så ønsker borettslag ofte muligheten til å montere større anlegg enn f.eks. en enebolig. Større anlegg betyr større produksjon. Ikke bare har dere større areal til panelene, men dere deler også på utgiftene.

Du som beboer kan derfor nyte godt av reduserte strømregninger. Etter at solcelleanlegget er nedbetalt, så er denne strømmen “gratis”. Solcellepaneler krever nemlig lite vedlikehold, bortsett fra invertere som må skiftes kanskje hver 15-20 år.

Borettslag som helhet kan bli plusskunder, men ikke de individuelle beboerne. Det er fordi strømproduksjonen trekkes fra fellesmåleren. Det jobbes likevel aktivt med å finne en løsning, slik at du som beboer kan bli plusskunde. Du som privatperson vil dermed få en rekke fordeler, deriblant fritak for elavgift og nettleie for den strømmen du produserer selv. Plusskunder kan også selge egenprodusert strøm som ikke brukes til kraftleverandører.

Sist, men ikke minst, så blir borettslaget mer miljøvennlig. Solcellepaneler reduserer karbonavtrykket til beboerne, samtidig som dere velger en bærekraftig løsning.

Hvor mye solkraft kan et borettslag produsere?

Borettslag og sameie kan utvilsomt ha stor betydning for hvor mye solkraft vi produserer i Norge. Ifølge NBBL, består takarealet til alle norske sameier og borettslag av totalt 1800 fotballbaner. I teorien kan de sammenlagt produsere nok strøm til å lade 520 000 til 725 000 elektriske kjøretøy per år, det vil si 0,9 og 1,3 TWh årlig.

Hvor mye strøm nettopp ditt borettslag vil få fra solcellepanel, avhenger av en rekke faktorer. Leverandørene vil kunne hjelpe dere med å gjøre beregninger under befaringen. I all hovedsak vil solkraftproduksjonen påvirkes av følgende forhold:

 • Hvor stor takflate dere har
 • Solinnstråling
 • Hvor i landet dere bor
 • Hvor store deler av taket som er skyggelagt
 • Lokale forhold som f.eks. trær og høye bygninger som skygger for solen

Jo flere solcellepaneler dere har plass til på taket, desto mer elektrisitet kan dere produsere. Standard størrelse er 1,7 x 1 meter, og panelene kan monteres vertikalt og horisontalt. Videre kan dere velge mellom standard solcellepanel og solcellepanel med høy ytelse.

Selv om engangsavgiften for premium-solcellepanel er høyere, kan dere tjene inn igjen summen fortere ved å produsere mer strøm. Be gjerne leverandørene om pristilbud på begge deler, samt en oversikt over hvor mye dere sparer. Det gjør det enklere for borettslaget å vurdere hvilke solcellepaneler som er mest lønnsomt.

STORE AREALER: Borettslag har ofte store arealer og kan dermed produsere mye strøm med solcellepanelene.

Fungerer solcellepanel i Norge?

Mange er skeptiske til solkraft i Norge. Det viser seg derimot at landet har ganske gode forhold for solkraft, selv i nord. Det er fordi kalde temperaturer kombinert med sol er gunstig for strømproduksjon. Sør-Norge har til og med like gode forhold for solkraft som f.eks. Berlin og andre byer i Europa som satser på solkraft.

Lange, lyse sommerdager byr på masse solkraft, selv om ytelsen er redusert om vinteren. Det er likevel mulig å produsere noe strøm året rundt. Snø reflekterer for eksempel sollys, noe som betyr at solrike vinterdager er bra for solcellepanelene dine. Solcellepanel produserer også strøm på dager med skyer og regn.

Solcellepaneler har glatte flater og monteres som regel skråstilte, og i noen tilfeller også i fasaden på huset, og snøen vil derfor falle av panelene. Hvis ikke, kan du forsiktig måke vekk snøen. Pass bare på at dere ikke skraper i panelene, f.eks. for å fjerne islag. Det kan skade solcellepanelet. Dere bør også fjerne løv om høsten, dersom det legger seg utover panelene.

Kan borettslag få støtte fra Enova?

I skrivende stund er det ikke mulig for borettslag å få Enova-støtte til solcellepanel, selv om dette kan endre seg raskt. Vi anbefaler derfor at du tar en rask titt på Enova for å se hvilke tiltak som kan være aktuelle. Heldigvis kan dere søke om tilskudd til solcellepanel andre steder.

Mange kommuner tilbyr nemlig økonomisk støtte til borettslag og sameier som vil ha solcellepanel. Kristansand, Oslo og Bergen er eksempler på kommuner som gir tilskudd til borettslag som vil ha solcelleanlegg. Vi anbefaler derfor at du undersøker hva som er mulig lokalt for dere, i tillegg til å sjekke hva Enova kan tilby.

Sjekkliste for bedrifter og borettslag som skal installere solcellepaneler

Vi har utformet en liten sjekkliste for bedrifter og borettslag som skal installere solcellepaneler. Listen inneholder punkter som bør vurderes i forkant, slik at borettslaget får mest mulig utbytte av solcellepanelene. Sjekklisten vil også gjøre det enklere å presentere idéen om solcellepanel for andelseierne. 

Det er viktig å beregne hvor mye hver enkelt kan spare på sikt for å få medhold:

 • Beregn hvor mye solkraft dere kan få fra solcellepanel
 • Sjekk eksisterende strømforbruk
 • Vurder hvor mye hver enkelt leilighet kan spare
 • Undersøk muligheten for støtte fra kommunen

Sist, men ikke minst, bør dere beregne hvor mye strømregningen vil øke hvis dere ikke monterer solcellepanel i borettslaget eller sameiet. Planlagte utbygginger av industri i Norge vil medføre økte strømpriser i årene som kommer. Selv om prisnivået ikke vil være like intenst som i 2021/2022, så vil vi heller ikke gå tilbake til de svært lave strømprisene som vi er vant til.

Du bør også undersøke leverandørene nøye og sammenligne minst tre tilbud for å få best pris på solcellepanel til borettslag. Her er en sjekkliste for hva du bør se etter:

 • Kvalitet på solcellepaneler
 • Erfaring og kompetanse
 • Referanser
 • Garantier
 • Pris på solcelleanlegg, montering og ekstrakostnader

Øker solcellepaneler verdien på boenhetene?

Økte strømpriser gjør borettslag med solcellepanel mer attraktivt. Ikke bare kan egen strømregning reduseres, men det kan være mulig å redusere felleskostnadene. De fleste solcelleanlegg er nedbetalt etter ca. 10 år. Deretter produserer dere “gratis” strøm. Ettersom solcelleanlegg har en estimert levetid på 25-30 år, så vil dette være positivt for hver enkelt boenhet.

Borettslag og sameier har måttet betale elavgift og nettleie på egen strøm som de produserer fra solcelleanlegget på taket. Det er mye som tyder på at dette er i endring, og i så fall vil leiligheter med solcellepanel bli enda mer attraktive. Hittil har det ikke vært så mange borettslag som har investert i solcellepanel, så det er vanskelig å finne nøyaktige tall – men reduserte regninger og “gratis” strøm på sikt er utvilsomt noe de fleste setter pris på.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Finn beste leverandør av solcellepanel til borettslag

Vi anbefaler som sagt at dere vurderer minst tre ulike tilbud for å finne beste montør av solcellepanel til borettslag og sameier. Den enkleste måten å gjøre dette er ved å bruke en anbudstjeneste som samarbeider med pålitelige, seriøse aktører. Dere sparer masse tid på undersøkelser, ettersom dere kobles til relevante og dyktige leverandører.

Leverandørene sender dere et gratis og uforpliktende tilbud på solceller. Deretter bør dere invitere dem på befaring for å se hva som er mulig. Befaring er helt uunnværlig for å få et så nøyaktig svar som mulig på hvor mye strøm dere kan produsere, hva dere sparer på å produsere solkraft og hvor mye det vil koste. Borettslaget forplikter seg ikke til noe før dere inngår en avtale.

Bruk befaringen til å be om referanser, stille spørsmål og vurdere ulike muligheter. Pass på at sammenligningsgrunnlaget er likt på tvers av de ulike tilbudene dere får. Hvis det ene pristilbudet skiller seg i stor grad fra det andre, så bør dere be om nærmere avklaring. Solcellepanel er en stor investering for borettslaget, så gjør dere flid med undersøkelsene for å sikre dere det beste tilbudet.

Få svar på vanlige spørsmål om solcellepaneler til borettslag

Meldingsboble
Hvorfor bør borettslag vurdere å installere solcellepaneler?

Borettslag bør vurdere å installere solcellepaneler for å redusere energikostnadene, øke eiendomsverdien, bidra til et mer bærekraftig samfunn, og ta del i offentlige støtteordninger som Enova-støtte.

Meldingsboble
Hvordan kan solcellepaneler redusere energikostnadene for borettslag?

Solcellepaneler produserer elektrisitet fra sollys, noe som reduserer behovet for å kjøpe strøm fra nettet. Dette kan føre til betydelige besparelser på energiregninger for borettslaget og beboerne.

Meldingsboble
Hvilke faktorer bør borettslag vurdere før de installerer solcellepaneler?

Borettslag bør vurdere takets tilstand og bæreevne, solforhold og skyggelegging, estetiske hensyn, samt kostnader og muligheter for offentlig støtte før de bestemmer seg for å installere solcellepaneler.

Meldingsboble
Hvilke offentlige støtteordninger er tilgjengelige for borettslag som ønsker å installere solcellepaneler?

Borettslag kan søke om Enova-støtte, en offentlig støtteordning som gir økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til økt energieffektivitet og bruk av fornybar energi.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454