bilde

MANGE FAKTORER: Det er mange faktorer å huske på før valg av solcellemontør.

Kjøpe solcellepanel: Sjekkliste før kjøp og valg av montør

Sist oppdatert: 14. juli 2023

Vil du ha lavere strømregninger og samtidig få grønn strøm rett i stikkontakten? I så fall kan solceller være en lønnsom investering. Det er imidlertid flere ting du bør tenke på før du kjøper solcellepaneler og velger montør. Vi har laget en praktisk sjekkliste med alt du bør huske på, slik at det er enkelt for deg å finne det beste solcelleanlegget til den rette prisen.

Kortversjonen

 • Solceller kan være en lønnsom investering for å få grønn strøm og redusere strømregninger. Før kjøp, vurder lokal godkjennelse, passende plassering, og riktig panelstørrelse og effekt.
 • Velg en dyktig leverandør og montør, undersøk Enova-kravene, og installer solceller i riktig vinkel og retning for optimal ytelse. Montøren må ha nødvendige sertifiseringer for Enova-støtte.
 • Etter installasjon, søk om Enova-tilskudd. Samle nødvendig dokumentasjon som fakturaer, kvitteringer og garantier. Søknaden kan sendes inn innen 20 måneder etter installasjon.

1. Sjekk om du må søke om tillatelse før du kjøper solcellepaneler

Det aller første du bør begynne med er å undersøke om du må søke kommunen om tillatelse til å montere solcellepaneler på taket eller andre steder på eiendommen din. Du trenger i utgangspunktet ikke å søke før du monterer solceller, men det kan finnes lokale restriksjoner og unntak fra regelen.

Du må for eksempel søke hvis:

 • Boligen din er verneverdig
 • Boligen er like ved sjøen
 • Boligen er like ved en flyplass

I tillegg kan det finnes kommunale krav vedrørende utseendet på boligen, samt hvilke materialer som benyttes. Hvis du føler deg usikker, bør du spørre kommunen om råd. Kommunen kan i verste fall kreve at du tar ned solcellepanelene dine igjen, noe som er svært kjedelig og ikke minst kostbart.

2. Velg hvor solcellepanelene skal plasseres

Mange boliger i Norge er egnet for solceller, men ikke alle. Det er viktig å gjøre litt research før du kjøper solcellepaneler. Vi anbefaler at du sjekker solinnstrålingen på eiendommen din for å vurdere hva som er den beste plasseringen. Panelene må plasseres slik at de fanger opp mest mulig sollys for at investeringen skal lønne seg.

Mange foretrekker å montere solcellepaneler på taket, men noen ganger kan det være mer lønnsomt med solcelletakstein, bakkemonterte solcelleanlegg eller tak- og fasadeintegrerte solceller. I dag finnes det mange forskjellige løsninger til deg som vil produsere solenergi i hjemmet, utover de tradisjonelle panelene.

Hvilken løsning som passer best for deg, avhenger av solinnstråling og spesifikke forhold ved eiendommen din. Hvis taket ditt er i dårlig stand, bør det byttes før du monterer paneler. I så fall kan takintegrerte solceller og solcelletakstein være en gunstig løsning. På samme måte kan fasadeintegrerte solceller være lønnsomt for deg som skal bygge nytt eller renovere bygningen.

Bakkemonterte solcellepaneler eller paneler som monteres på bakkestativ kan være en smart løsning for deg som ikke kan montere paneler på taket. De kan i tillegg kombineres med solceller på både vegg og tak for å maksimere energiproduksjonen og gjøre anlegget enda mer lønnsomt. Den strømmen som du ikke bruker selv, kan du enten lagre eller selge på strømnettet.

3. Kjøp solcellepaneler i rett størrelse og med høy nok effekt

Du må kjøpe solcellepaneler i riktig størrelse og med høy nok effekt, ellers produserer ikke anlegget nok strøm. Leverandørene vil hjelpe deg med dette, men det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker på før du snakker med dem. Begynn gjerne med å analysere dine nåværende og fremtidige energibehov. 

Se på strømregningene dine for å få en forståelse av hvor mye energi du bruker per måned og per år. Solcelleleverandørene vil kunne beregne hvor mye solkraft du kan produsere selv, basert på hvilket anlegg du bruker. Sammenlign strømforbruket ditt med disse tallene som du får fra leverandøren for å se hvor lønnsomt det blir med solceller.

Det finnes forskjellige typer solcellepaneler på markedet, inkludert monokrystallinske og polykrystallinske solceller. Monokrystallinske paneler er generelt mer effektive og har høyere effekt per kvadratmeter, og det er disse som hovedsakelig benyttes i dag. Se også på solcellepanelenes effekt, som måles i watt (W). Jo høyere effekten er, desto mer strøm kan panelet produsere – så sant solforholdene ligger til rette for det.

FINANSIERING: Solcellepanel koster naturligvis penger. I mange tilfeller kan du sjekke opp såkalte “Grønne boliglån”. dette er kort fortalt lån fra banker som er øremerket boliger med fornybar energi. Anbefales å sjekke ut dersom du ikke har sterk økonomi.

4. Finn en dyktig solcelleleverandør og montør

Når du har gjort deg opp noen tanker om hvilke solcellepaneler du vil kjøpe, er neste steg er å finne en dyktig solcelleleverandør og montør. Leverandøren kan hjelpe deg med å finne det rette solcelleanlegget, basert på ulike faktorer som beliggenhet, takets utforming, solinnstråling, energibehov og lignende.

Vi anbefaler at du innhenter tre tilbud fra forskjellige solcelleforhandlere for å sammenligne ulike solcelleanlegg og hva disse koster. Dette er en fin anledning til å få gode råd og veiledning, samt få hjelp til å sette sammen det rette solcelleanlegget for deg. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å bruke en tjeneste på nett for å innhente gratis og uforpliktende tilbud.

Sammenlign tilbudene nøye med tanke på pris, teknologi, ytelse, garantier og installasjonstid for å finne frem til den beste leverandøren. En god leverandør og montør bør være villig til å hjelpe deg gjennom hele prosessen, fra planlegging og eventuelle søknader til installasjon og vedlikehold.

MONTERING ER VIKTIG: Du må bruke en profesjonell montør, hvis ikke kan solcellene være brannfarlige, o.l.

5. Plasser solcellene i riktig vinkel og retning for optimal energiproduksjon

Du trenger hjelp av en dyktig montør til å installere solcellepanelene som du har kjøpt på rett måte, både med tanke på ytelse og brannsikkerhet. Ikke minst, Enova krever at du bruker et registrert firma med den nødvendige kompetansen og de rette sertifiseringene for at du skal kunne søke om støtte til solceller. Det er ikke tillatt å installere større anlegg og anlegg som skal kobles til strømnettet selv.

Panelene må monteres i riktig vinkel og retning for at de skal få mest mulig sollys i løpet av dagen. Hvor mye strøm anlegget produserer, avhenger av hvor mye sol som treffer panelene. I Norge er det vanlig å plassere solcellepanelene mot sør i en vinkel mellom 15-40 grader, men dette kan variere i henhold til solforholdene der du bor.

Montøren må for eksempel ta hensyn til eventuelle skygger som faller på taket ditt, ettersom det kan redusere solinnstrålingen på panelene. For eksempel, faller det skygger fra trær og andre bygninger? Hvor mange piper og karnapper er det på taket som kan skape krøll for panelene? En erfaren montør vet hvordan slike “utfordringer” skal løses.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

6. Søk om Enova-tilskudd etter at du har kjøpt solcelleanlegg

Du kan søke om å få penger tilbake fra Enova etter at du har kjøpt et solcelleanlegg og det er ferdig montert på eiendommen din. Det er altså ikke mulig å søke om tilskudd på forhånd. Du bør derfor passe på at du innfrir alle krav og har en god forståelse av søknadsprosessen før du kjøper solcellepaneler. Vi har oppsummert de viktigste stegene nedenfor for å gi deg en forståelse av prosessen.

Før du kjøper solcelleanlegget:

 • Forsikre deg om at installatøren og leverandøren har de nødvendige sertifiseringene og lisensene, da dette er et krav for å motta Enova-tilskudd.
 • Velg et solcelleanlegg som oppfyller kravene til effektivitet og kvalitet som er fastsatt av Enova.

Etter at anlegget er installert:

 • Samle all nødvendig dokumentasjon, inkludert fakturaer, kvitteringer og eventuelle garantier eller sertifikater fra installatøren og leverandøren.
 • Disse dokumentene skal legges ved søknaden for å bekrefte at anlegget er i samsvar med Enovas krav, samt for å dokumentere kostnadene.

Søknadsprosessen:

 • Du kan kun få støtte for solcelleanlegg som er kjøpt og montert i løpet av de siste 20 månedene, så ikke vent for lenge.
 • Gå til Enovas nettside for å finne informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker.
 • Logg inn på Enovas søknadsportal for å sende inn søknaden din.
 • Fyll ut søknadsskjemaet med nødvendig informasjon og last opp all dokumentasjonen.
 • Vent på svar fra Enova. Behandlingstiden kan variere, så vær tålmodig.

Praktisk sjekkliste for deg som skal kjøpe solceller

Du har nå fått mye god informasjon om hva du må huske før du kjøper solcellepanel og velger montør. Her oppsummerer vi de viktigste punktene i en praktisk sjekkliste som du kan skrive ut på papir. Deretter krysser du av etterhvert som du jobber deg gjennom stegene, slik at du har god kontroll og oversikt gjennom hele prosessen:

 • Sjekk om du trenger tillatelse av kommunen
 • Undersøk solinnstråling og hvor solcellepanelene bør plasseres
 • Sjekk at taket ditt er i god nok stand til å tåle solcellepaneler
 • Vurder om det er mer lønnsomt med solcelletakstein eller integrerte solceller
 • Innhent tilbud fra solcelleforhandlere og montører
 • Sammenlign priser og produkter
 • Be om referanser fra tidligere kunder
 • Undersøk garantier og serviceavtaler nøye
 • Velg den leverandøren som tilbyr det beste solcelleanlegget for boligen din
 • Pass på at montøren installerer panelene i rett vinkel og retning
 • Søk om støtte fra Enova før det har gått 20 måneder

Så lenge du følger denne enkle sjekklisten, ligger alt til rette for at du kjøper solcellepaneler som du blir fornøyd med i årene som kommer. Lykke til!

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454