bilde

TJENE PENGER: Du kan tjene penger ved å selge strøm fra solcellene dine.

Selge strøm fra solceller: Hvordan fungerer det?

Sist oppdatert: 14. juli 2023

Ikke bare kan du kutte strømregningen din ved å bruke egenprodusert solkraft i hjemmet – du kan også selge strømmen fra solcellene tilbake til strømselskapet ditt. Vi ser nærmere på nøyaktig hvordan du selger overskuddsstrøm, slik at det blir enda mer lønnsomt med solcelleanlegg.

Kortversjonen

 • Plusskunder kan selge overskuddsstrøm fra solcelleanlegg til strømselskapet, bidra til økt fornybar energi, og slippe nettleie for egenprodusert strøm, men oppstartskostnader kan være høye.
 • Borettslag og sameier kan nå også selge overskuddsstrøm, og nye teknologier tillater lagring av strøm for salg når spotprisen er høy, for maksimal fortjeneste.
 • Å selge strøm er en bonus, ikke en hovedinntektskilde, og det lønner seg mest å bruke selvprodusert strøm. Forskjellige strømselskaper kan tilby ulike avtaler, så det kan lønne seg å sammenligne.

Bli plusskunde for å selge strøm fra solceller

Som plusskunde kan du selge overskuddsstrøm tilbake til strømselskapet ditt når du produserer mer strøm enn det du bruker. Strømselskapene kjøper vanligvis strøm fra deg til spotpris i form av avslag på strømregningen. Plusskunder slipper dessuten å betale nettleie for den egenproduserte strømmen som de bruker. I tillegg er det også andre fordeler og ulemper med å selge egenprodusert solkraft.

Fordeler ved å selge overskuddsstrøm:

 • Reduser strømregningene dine: Du kan få en ekstra inntektskilde som hjelper deg med å redusere strømregningene dine.
 • Solcelleanlegget blir mer lønnsomt: Salg av overskuddsstrøm kan gjøre solcelleanlegget til en mer lønnsom investering over tid.
 • Send fornybar energi tilbake til nettet: Salg av overskuddsstrøm bidrar til å øke andelen fornybar energi i det norske strømnettet, noe som er viktig for å redusere klimagassutslipp.

Ulemper ved å selge egenprodusert solkraft:

 • Oppstartskostnader: Det kan være store oppstartskostnader forbundet med å montere solcelleanlegg. Det er sjeldent lønnsomt for privatpersoner å installere solceller kun for å selge strøm.
 • Begrensede inntekter: De fleste strømselskaper gir avslag på strømregningen fremfor å betale ut kontanter.

Alle privatpersoner som har lyst til å selge strøm fra solcellene sine kan gjøre det, men du må ha en nettleverandør og et strømselskap som tillater plusskunder:

– Hvis du ønsker å bli plusskunde, må du melde fra til nettselskapet ditt som kan fortelle hvilke tekniske krav som gjelder for plusskunder på deres nett. Dersom du ikke allerede har en smart strømmåler, må du få det før du kan selge overskuddskraft. Du må også velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt, forklarer Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Slik selger du strøm fra solcelleanlegget ditt steg-for-steg

Det er heldigvis lett å selge solkraft fra anlegget ditt. Du kommer i gang på noen få, enkle steg, så sant solcelleanlegget er på plass, du har en smart strømmåler og strømselskapet ditt godtar plusskunder.

Slik gjør du det:

 1. Installer et solcelleanlegg og registrer deg som plusskunde.
 2. Pass på at du har AMS-måler.
 3. AMS-måleren samler inn forbruksdata og sender overskuddsstrøm automatisk tilbake til strømnettet.
 4. Strømselskapet kjøper denne strømmen av deg til spotpris.
 5. De fleste plusskunder får avslag på faktura og ikke penger utbetalt på konto.

Du slipper altså å foreta deg noe som helst for å selge overskuddsstrøm etter at anlegget er på plass og du har registrert deg som plusskunde. Bare pass på at du ikke selger mer enn 100 kW på noe tidspunkt for da blir du regnet som kraftprodusent. Det er imidlertid lite sannsynlig at vanlige husholdninger med solcellepaneler på taket kommer over denne grensen.

Du regnes som sagt som kraftprodusent om du mater ut mer enn 100 kW på hvilket som helst tidspunkt. I så fall må du betale et fastledd for innmating på nettet. Dersom kraftproduksjonen overstiger 1 GWh, så må du søke om omsetningskonsesjon.

Borettslag og sameier kan selge overskuddsstrøm

Regjeringen innfører også en ny forskrift som tillater sameier og borettslag å selge overskuddsstrøm. Forskriften fritar dem også for nettleie og elavgift, akkurat som for eneboliger og rekkehus. Borettslag og sameier som deler strøm på samme eiendom vil kunne montere anlegg med 1000 kW effektgrense.

– Det burde egentlig vært en «no-brainer» at borettslag og sameier hadde samme regler som eneboliger og rekkehus, så vi forstår ikke hvorfor det har tatt så lang tid. Så selv om forskriften kunne vært bedre, er det aller viktigste nå at forskriften trer i kraft umiddelbart slik at det lønner seg for vanlige folk i borettslag og sameier å ha solceller på tak. Fremtiden er jo at vi produserer egen energi og deler den med hverandre, kommenterer Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL.

Det har ikke vært mulig for borettslag å selge strøm fra solceller før, og den nye endringen er et stort steg i riktig retning. Borettslag og sameier har ofte gode forhold for å montere solcellepaneler, for eksempel store flater på taket eller mellom bygningene som uansett ikke brukes til noe annet.

Selg overskuddsstrøm når spotprisen er høy

De aller fleste strømselskaper tilbyr som sagt spotpris for overskuddsstrømmen. Det kan derfor lønne seg å selge strøm fra solceller på tidspunkter der strømprisen er høy, for eksempel om morgenen og på ettermiddagen. Selv om det ikke alltid er så enkelt å styre dette selv, så har det kommet ny teknologi som kan hjelpe deg.

– Energilagring i hjem er den manglende brikken i det bærekraftige energisystemet. Vi har laget et batteri som er lett å forstå, enkelt å ta i bruk, som passer inn i norske hjem og tåler norsk klima.  Det er også smart i den forstand at det kan utnytte de store variasjonene i strømpris, og skjønner når det bør lagre energi fra nettet eller solproduksjon, forteller Stefan Jansson, administrerende direktør og medgründer i Polarium.

Smarte batterier som dette lar deg lagre strøm fra både solcellene og fra strømnettet. Energilagring er en super måte å spare penger på strømregningen. Ikke bare kan du fylle opp solcellebatteriet for å bruke egenprodusert strøm når spotprisen er høy. Du kan også selge overskuddsstrømmen du har lagret når spotprisen er høy for maksimal fortjeneste.

Lønner det seg å selge strøm fra solceller?

Det lønner seg å heller bruke strømmen du produserer selv, fremfor å bygge ut et større anlegg med mål om å selge strøm fra solceller. Det er fordi du ikke betaler nettleie eller elavgifter når du bruker strøm fra solcellene dine. I tillegg kan det være store oppstartskostnader forbundet med å montere solcelleanlegg i hjemmet.

Muligheten til å selge overskuddsstrøm bør derfor anses for å være en hyggelig bonus som gir deg avslag på strømregningen, og ikke en mulighet til å gjøre butikk. Selv om salget ikke nødvendigvis vil gi deg en stor økonomisk gevinst, kan det likevel gjøre solcelleanlegget litt mer lønnsomt.

Det er viktig å huske at inntektene fra salg av overskuddsstrøm vil variere, avhengig av hvor mye strøm du produserer, eget strømforbruk og spotprisen. Ulike strømselskaper kan ha forskjellige vilkår og betingelser. Det kan derfor lønne seg å sammenligne plusskundeavtaler på tvers av strømleverandører for å se hvem som kan tilby deg den beste avtalen.

Hvis du ser vekk fra muligheten til å selge solkraft, så vil solcelleanlegg likevel lønne seg for mange. Norge har generelt sett svært god solinnstråling, det vil si antall soltimer i døgnet. Avhengig av hvor du bor og utformingen på taket ditt, så kan anlegget være inntjent i løpet av 15 år. Levetiden er derimot på minst 25-30 år, noe som betyr at du kan ha nærmere 15 år igjen med gratis solkraft.

Det er imidlertid viktig å sjekke om taket ditt er egnet for solceller, samt innhente tilbud fra minst tre ulike leverandører. Se prisoversikter for solcellepaneler, samtidig som de regner ut hvor mye strøm du kan produsere. Sammenlign disse tilbudene grundig før du bestemmer deg.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Konklusjon: Slik kan du selge strøm fra solceller

Muligheten til å bli plusskunde og selge strøm fra solceller kan være en god måte å redusere strømregningene dine ytterligere. Det er likevel viktig å huske på at salg av solkraft alene ikke vil lønne seg – det mest lønnsomme for privatpersoner er å installere solceller for eget forbruk. Det er likevel ikke tvil om at muligheten til å selge overskuddsstrøm er en hyggelig bonus.

Du bør begynne med å undersøke hva som kreves for å bli en plusskunde, hvilke betingelser som gjelder og hvilken pris du får. De fleste strømselskaper tilbyr spotpris, men du bør likevel sammenligne forskjellige plusskundeavtaler. Hvis du enda ikke har montert solceller på taket, vil det også være lurt å få pristilbud fra flere solcelleleverandører.

Salget starter når du har installert solcelleanlegget og registrert deg. Det hele går heldigvis automatisk ved hjelp av en AMS-måler, uten at du må følge med på strømforbruket ditt. Stort enklere blir det ikke. 

Da ønsker vi deg lykke til med strømproduksjonen din!

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454