Jordvarmepumpe

TILSKUDD: Enova gir støtte på opptil 10 000 kr for bergvarmepumper.

Lønner det seg med bergvarme og hvor mye kan jeg spare?

Sist oppdatert: 25. november 2023

Lurer du på hvor lønnsomt det er med bergvarme? Hvor mye kan man egentlig spare ved å bytte til bergvarmepumpe? Her er alt du må vite om kostnader og mulige fortjenester – slik at du kan vurdere om bergvarme er rett for nettopp din bolig.

Kortversjonen

  • Bergvarme er en kraftig oppvarmingsløsning for boliger med høyt energiforbruk.
  • Enova gir støtte på opptil 10 000 kr for bergvarmepumper.
  • Bergvarmepumper er dyrere enn andre varmepumper på grunn av installasjonskostnader.
  • Bergvarme kan redusere strømforbruket med ca. 75-80 %.

Hva koster en bergvarmepumpe?

Bergvarme er et kraftig oppvarmingssystem som passer best for deg som bruker mer enn 30. 000 kWh per år. Prisen på væske-til-vann varmepumper som bergvarmepumpe kan variere, men kostnaden begynner som oftest på 120 000 kr. Montering, energibrønn og vannbårent system kommer i tillegg. Du kan få 25 % av totalkostnadene tilbakebetalt som støtte fra Enova, men kun opptil 10 000 kr. Du kan også få støtte fra Enova til vannbårent system. Det er viktig å påpeke at støtteordningen kan endre seg raskt og over tid, og du bør derfor alltid sjekke hos Enova først.

Bergvarmepumpe koster dermed mer enn luft-til-luft varmepumpe og luft-til-vann varmepumper. Måten disse varmepumpene fungerer på og utvinner varme er derimot så forskjellig at det ikke er hensiktsmessig å sette dem opp mot hverandre kun på pris. Bergvarme er et kraftig, robust oppvarmingssystem, og selve varmepumpen kan vare i 20 år eller mer før du må bytte den ut. Energibrønnen kan derimot holde i 100 år. Det betyr at i neste omgang er det kun varmepumpen som byttes ut. Du trenger ikke videre arbeid på eiendommen, foruten å installere den nye varmepumpen. 

Det er viktig å påpeke man trenger et vannbårent system i boligen for å kunne benytte seg av bergvarme. Kostnaden for både bergvarme og vannbårent system er ofte såpass høy at mange velger denne løsningen når de skal bygge ny bolig eller renovere. Andre velger bergvarme fordi de uansett har bestemt seg for å bytte til vannbårent system. Dersom man ikke har et vannbårent system og heller ikke ønsker å montere et vannbårent system, kan luft-til-luft varmepumpe være et bedre og billigere alternativ. Disse koster ca. 10 000 kr og opp for de billigste modellene, mens de beste varmpumpemodellene ligger på ca. 30 000 kr og opp.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hva er alternativene til bergvarme og hvor mye koster det?

Dersom du har et vannbårent system, kan du også vurdere luft-til-vann varmepumpe. Disse koster fra 60 000 kr, eksklusiv montering. Bergvarmepumper har imidlertid en rekke fordeler som ikke luft-til-vann varmepumper har, noe som vi skal gå nærmere innpå videre i artikkelen. Du kan også bruke andre væske-til-vann varmepumper som jordvarmepumpe og sjøvarmepumpe sammen med et vannbårent system. Kostnaden for de to siste varmepumpene er ganske lik bergvarmepumpe. 

Arbeidskostnadene er imidlertid lavere om du velger jordvarme, men jordvarmepumper er ikke like effektive om vinteren – hvor mye det reelt har å si for deg, avhenger av energiforbruk, hvor tett boligen er og hvor kaldt det blir om vinteren. Hva du bør velge av ulike væske-til-vann varmepumper blir derfor ikke et rent økonomisk spørsmål, men heller hva som passer best i henhold til grunnforhold og energibehov.

Hvorfor er bergvarmepumper dyrere enn andre varmepumper?

Først må vi avklare hvordan bergvarme fungerer for å kunne forklare hvorfor bergvarmepumper er dyrere enn andre varmepumper. Bergvarmepumpen henter opp energi fra berg under bakken gjennom en såkalt energibrønn. Energibrønnen må dermed bores ned i bakken på eiendommen din. Energi fra solen lagres nemlig dypt ned i berget, og bergvarme lar deg utnytte denne energien. Solenergien som hentes opp blir brukt til å varme opp vann. Deretter sirkuleres vannet i boligen via et vannbårent system. 

Det varme vannet fra bergvarmen kan brukes til å varme opp tappevann, gulvvarme og radiatorer. Bergvarme er dyrere enn andre varmepumper fordi den fungerer på en helt annen måte enn f.eks. luft-til-luft varmepumper. Dessuten er den større, kraftigere og lever lenge. Det kan være utfordrende å bore, og selve installasjonen krever mer arbeid. 

Bergvarme gir imidlertid en helt annen komfort og fungerer bra på selv kalde vinterdager. I tillegg kan den varme opp tappevannet ditt, noe som luft-til-luft varmepumper ikke gjør. Hvorvidt den ekstra prisen på varmepumpen er verdt det for deg, avhenger derfor dine personlige preferanser og hvilke eksisterende oppvarmingssystem du har i boligen din. Dersom du bruker mindre enn 30 000 kWh per år, kan det også hende at andre varmepumper passer bedre for deg.

Varmen hentes opp såpass dypt under bakken at systemet ikke påvirkes av frost i særlig stor grad. Enkelte andre varmepumper kan fungere dårligere midt på vinteren, og man må derfor supplere med elektriske oppvarmingskilder. Bergvarme er tilnærmet fri for vedlikehold, lager ikke støy og gir en behagelig varme i boligen, året rundt. Luft-til-luft varmepumpe sprer kun varm luft i boligen, har kortere levetid og gir ofte ikke tilstrekkelig varme på de kaldeste dagene – mens bergvarme gir gulvvarme, varme til radiatorer og varmt varm i dusjen. 

Luft-til-vann varmepumpe er billigere med samme fordeler, men de fungerer ikke like bra om vinteren. De varer heller ikke like lenge. Varmeeffekten er også lavere, men om det utgjør en reell forskjell avhenger av energiforbruket ditt. Luft-til-vann varmepumper passer best for deg som bruker ca. 25 000 kWh per år.

Hittil har vi fokusert på prisen for selve bergvarmepumpen – men hva med kostnadene for arbeid? Hvor lønnsomt blir bergvarme når oppgjøret fra montøren kommer?

Hva er arbeidskostnadene for bergvarme?

Kostnaden for selve arbeidet kan i enkelte tilfeller ende opp med å bli ganske dyr. Andre ganger kan prisen være ganske lav. Svaret er derfor at arbeidskostnadene avhenger av grunnforholdene på eiendommen din. Boring og gravearbeid kan ta tid, avhengig av grunnforhold. Noen leverandører kan også ta betalt for transport til og fra eiendommen, dersom du bor langt fra dem.

En veldig veiledende totalpris for både bergvarmepumpe og arbeidskostnader er 200 000 kr. Arbeidskostnadene kan i noen tilfeller nærme seg 100 000 kr, avhengig av geologiske forhold. Dybden på hullet vil også ha mye å si for arbeidskostnadene. Det er imidlertid veldig viktig at at du velger rett bergvarmepumpe, samt at monteringen utføres riktig for at du skal dra fordel av bergvarme.

Dersom du må bore mer enn 40 meter, kan det heller lønne seg å velge en jordvarmepumpe. I så fall vil du ikke trenge å bore mer enn et par meter for å hente opp energi. Jordvarme passer imidlertid kun for deg som har en romslig eiendom. Du kan heller ikke plante busker, blomster eller bygge terrasse over slangene. Da mister du energien. Bergvarme gir dermed større frihet enn jordvarme.

Hvor mye kan jeg spare på bergvarmepumpe?

Generelt sett, kan du redusere strømforbruket med ca. 75-80 % ved å velge bergvarme. Nøyaktig hvor mye du kan spare vil avhenge av ditt energiforbruk og strømprisen. La oss si at du bruker 25 000 kWh i året. Bytter du til en bergvarmepumpe, kan du spare 11 100 kWh i året. Til sammenligning, vil en luft-til-luft varmepumpe spare deg 4 800 kWh per år. Luft-til-vann varmepumpe sparer deg for 8 800 kWh i året. Dersom varmepumpen varer i 20 år og strømprisen ligger på 1 kr/kWh, vil du ha spart 150 000 kr på reduserte strømkostnader. Bergvarme lønner seg dermed ikke i dette tilfellet om du kun tenker rent økonomisk, ettersom bergvarmepumpen koster fra ca. 120 000 kr, pluss montering. Investeringen vil i beste fall kun gå opp-i-opp. Det vil ikke lønne seg med bergvarme om du bruker mindre enn 20 000 kWh per år.

Regnestykket blir annerledes om du bruker minst 30 000 kWh per år. Jo mer strøm du bruker, desto mer kan du spare. Bergvarme blir derfor spesielt aktuelt for store boliger og flermannsboliger, for eksempel et sameie. Ettersom dere går sammen om investeringen, blir kostnadene mindre – samtidig som dere kutter individuelle strømregninger betydelig. Enda en vesentlig faktor er at strømprisene som skal øke de kommende årene. Du bør sette deg ned med en kalkulator for å finne ut nøyaktig hva du kan spare, både nå og på sikt. 

Det er også viktig å påpeke at kostnaden for bergvarme kan bakes inn i boliglånet når du bygger ny bolig eller totalrenoverer. Ekstra 150 000 kr blir nesten ikke merkbart når du uansett skal betjene et lån på flere millioner, fordelt over flere år. Det du derimot kommer til å merke i hverdagen er reduserte strømregninger hver måned. Boligverdien kan dessuten øke ved å velge bergvarme og et vannbårent system når du bygger ny bolig – men akkurat det vil avhenge av boligmarkedet og strømpriser på det tidspunktet du skal selge boligen igjen.

Kostnader til vannbårent varmesystem kommer utenom

Du må som nevnt ha et vannbårent system for å kunne benytte deg av bergvarme eller andre væske-til-vann varmepumper. Du trenger også et vannbårent system for å bruke luft-til-vann varmepumpe. Vannbårent system er en behagelig løsning som både varmer opp boligen din og tappevannet samtidig. Denne oppvarmingsløsningen passer best for deg som har et stort varmebehov.

Mange velger vannbårent system når de skal bygge boligen. Dersom du senere ønske å legge om til vannbårent system, må du regne med en kostnad på ca. 800-950 kroner per kvadratmeter. Den nøyaktige prisen vil avhenge av hvilket system du velger, størrelsen på boligen, hvor mye systemet skal automatiseres og lignende forhold. Fordelen med vannbårent system er at du kan enkelt integrere den med fornybare varmekilder som nettopp bergvarme. Du kan også montere solfanger, biokjel og bio-ovn med vannkappe.

Dersom du ikke har et vannbårent system i eksisterende bolig, må du regne ut kostnadene for dette arbeidet også for finne ut hva bergvarme vil koste deg. Det kan lønne seg å be om tilbud fra firma som kan både legge om til vannbårent system og samtidig montere bergvarmepumpe. Det blir som regel billigere å bestille begge deler fra samme firma, enn å utføre prosjektene separat. Be gjerne om tilbud fra flere leverandører for å se hvem som kan gi deg beste pris på bergvarme og vannbårent system. Beste pris på bergvarme får du ved å la firmaene konkurrere om deg, f.eks ved å legge ut jobben på en anbudstjeneste.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Konklusjon: Lønner det seg med bergvarme?

Det finnes ikke et enkelt svar på om det lønner seg med bergvarme. Sjekk energiforbruket ditt – er det høyt nok til at du drar fordel av en kraftig bergvarmepumpe? Dersom du har et høyt energiforbruk og stort varmebehov, samtidig som du har et vannbårent system i eksisterende bolig – ja, da kan det lønne seg rent økonomisk. På samme måte kan det være lønnsomt med bergvarme om du skal bygge nytt hus eller du må uansett renovere boligen. Sameier kan også komme godt utav det rent økonomisk. Bergvarme kan nemlig kutte energiforbruket med opptil 80 %. 

Bergvarme vil derimot ikke lønne seg om du har et veldig lavt energiforbruk. Bor du i et ganske nytt og flott hus uten et vannbårent system? Da kan det hende at en luft-til-luft varmepumpe frister mer enn det omfattende arbeidet med å legge om til vannbårent system. Samtidig er det viktig å fremheve at bergvarme er en svært komfortabel og langvarig løsning som krever lite vedlikehold. Ikke bare varmer du opp huset, men du varmer også opp tappevann. Komforten alene er grunn nok til at enkelte velger bergvarme som oppvarmingskilde.

Få svar på vanlige spørsmål

Meldingsboble
Hva er en bergvarmepumpe?

En bergvarmepumpe er en type varmepumpe som bruker varmeenergi fra berggrunnen til å varme opp et hjem. Dette skjer ved å bore en eller flere brønner ned i berggrunnen og pumpe opp vann som sirkulerer gjennom et varmesystem i hjemmet.

Meldingsboble
Hvilke fordeler har en bergvarmepumpe?

En bergvarmepumpe kan være en kostnadseffektiv og energieffektiv løsning for oppvarming og kan bidra til å redusere strømregningene. De er også en mer miljøvennlig løsning enn tradisjonelle varmesystemer, da de bruker naturlige ressurser som varmekilde.

Meldingsboble
Hvor mye plass trenger en bergvarmepumpe?

En bergvarmepumpe kan ta opp mer plass enn tradisjonelle varmepumper, da det kreves en eller flere brønner som må bores ned i berggrunnen. Plassen som kreves vil imidlertid variere avhengig av størrelsen på enheten og designet av varmeanlegget.

Meldingsboble
Hvor lang tid tar det å installere en bergvarmepumpe?

Installering av en bergvarmepumpe kan ta noen dager til flere uker avhengig av størrelsen på enheten og hvor omfattende installasjonsprosessen er. Det krever ofte spesialisert utstyr og erfaring for å bore brønner ned i berggrunnen, og deretter installere enheten og varmesystemet i hjemmet.

Meldingsboble
Hvor mye koster det å installere en bergvarmepumpe?

Kostnadene for å installere en bergvarmepumpe kan variere avhengig av størrelsen på enheten, hvor omfattende installasjonsprosessen er, og hvor du bor. Det kan være en betydelig engangsinvestering, men det kan også være en langsiktig besparelse på strømregninger og et miljøvennlig alternativ til tradisjonelle varmesystemer.

Meldingsboble
Er en bergvarmepumpe egnet for alle hjem?

En bergvarmepumpe kan være en effektiv løsning for mange hjem, spesielt de som allerede har et vannbasert varmesystem som radiatorer eller gulvvarme. Det er imidlertid viktig å vurdere størrelsen på enheten i forhold til størrelsen på hjemmet og varmebehovet. En profesjonell bergvarmepumpeinstallatør kan hjelpe deg med å velge riktig størrelse og type bergvarmepumpe for ditt hjem.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454