bilde

KORTEST SALGSTID: Oslo har kortest salgstid på en drøy måned i gjennomsnitt. Ellers varierer det rundt i landet.

Hvor lang tid tar det å selge bolig? Enkel guide

Sist oppdatert: 13. februar 2024

Du er ikke alene om å ville vite hvor lang tid det tar å selge bolig. Og det er faktisk et veldig viktig spørsmål. Salg av bolig er nemlig litt som et maratonløp. Du må vite distansen du skal løpe, terrenget du skal navigere og hvilke utfordringer du kan møte underveis for å sikre at du kommer trygt i mål. 

På samme måte kan innsikt i boligsalgsprosessen og salgstiden hjelpe deg med å forberede deg bedre og sette realistiske forventninger, slik at boligsalget blir så vellykket som mulig. Og nettopp dette skal vi hjelpe deg med i denne lille guiden vår. 

Målet vårt er å gi deg den innsikten og de verktøyene du trenger for å selge boligen så raskt som mulig – og det til høyest mulig pris.

Kortversjonen

  • Gjennomsnittlig salgstid i Norge ligger ofte på 40-50 dager, men det kan være store variasjoner mellom ulike boligtyper og forskjellige deler av landet. Årstiden har også mye å si.
  • Tilbud og etterspørsel har stor påvirkning på salgstiden. Den kortes som regel ned når det er høy etterspørsel, men få tilgjengelige boliger på markedet.
  • Vi anbefaler at du snakker med en lokalkjent eiendomsmegler for å få nærmere veiledning. Lokale meglere kan gi deg en realistisk forventning om salgstid, basert på markedsforholdene i ditt område.

Hvor lang tid tar det å selge bolig ifølge statistikken?

Svaret på hvor lang tid det tar å selge bolig er – tja, det spørs! Gjennomsnittstiden i Norge pleier å ligge på ca. 5-6 uker, men det er mye som kan påvirke salgstiden. Ifølge statistikk fra Krogsveen lå gjennomsnittlig salgstid på 49 dager i november 2023. Denne perioden var imidlertid ganske rolig. Andre tider av året kan den gjennomsnittlige salgstiden være nede i 40 dager. 

Du kan selv følge med på salgstiden måned for måned, både for Norge generelt og for ulike områder. La oss se nærmere på ulike deler av landet for å vise hvordan salgstiden kan variere, avhengig av boligens beliggenhet.  I samme periode tok det 41 dager i snitt å selge bolig på Vestlandet og 72 dager i Nord-Norge. Gjennomsnittlig salgstid på Grünerløkka i Oslo var derimot bare 21 dager. 

I tillegg kan salgstiden variere etter boligtype og spesifikke forhold ved boligen din, noe som vi nå skal se nærmere på.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Tilbud og etterspørsel på boliger

Boligmarkedet endrer seg konstant, basert på tilbud og etterspørsel. I perioder med høy etterspørsel og lavt tilbud – ofte kalt “selgers marked” – kan boliger bli solgt raskere og til høyere priser. Men i motsatt fall når det er “kjøpers marked”  – altså mange boliger til salgs, men færre kjøpere – kan det ta lengre tid å finne den rette kjøperen. Du bør derfor sette deg inn i nåværende markedsforhold for å vurdere hvor lang tid det tar å selge boligen din.

Samtidig er det viktig å være obs på at selv om etterspørselen etter boliger generelt sett er lav, kan det likevel være høy etterspørsel etter visse boligtyper. Boligmarkedet kan være ganske komplekst, og vi anbefaler at du får hjelp av en lokalkjent eiendomsmegler. Lokale meglere har inngående kjennskap til boligsalg i ditt område og vet hva kjøperne ser etter.

Prisantydning kan ha stor innvirkning på salgstid

Prisen du setter på boligen din kan ha stor innflytelse på hvor lang tid det tar å selge den. Dersom prisen settes for høyt, kan du skremme bort potensielle kjøpere. Men hvis prisen er altfor lav, og du kan ende opp med å gå glipp av en solid fortjeneste. Altfor lave priser kan også skremme vekk kjøpere. 

Kanskje de tror at noe må være galt med eiendommen siden den ikke koster mer? Det er altså mye å ta hensyn til. En erfaren eiendomsmegler kan hjelpe deg med å sette en konkurransedyktig pris ved å utføre en grundig verdivurdering. Prisantydningen er imidlertid ikke nødvendigvis det samme som verdivurdering. 

Verdivurderingen er en profesjonell vurdering av eiendommens markedsverdi, basert på en rekke faktorer som beliggenhet, størrelse, tilstand og sammenlignbare salg i området. Prisantydningen er derimot den prisen du velger å markedsføre boligen din for. Den er basert på verdivurderingen, men den kan også være strategisk for å tiltrekke de rette kjøpere. 

Prisantydningen kan for eksempel være lavere for å skape konkurranse mellom kjøpere og potensielt drive opp den endelige salgsprisen. Det er likevel en viss risiko med denne strategien, ettersom det forventes at boligselger er villig til å selge for prisantydning. Alternativt kan prisantydningen være høyere enn verdivurderingen, dersom boligen har unike egenskaper som kan gjøre folk mer lystne til å betale mer. 

Det er uansett viktig å merke seg at både verdivurderingen og prisantydningen bare er veiledende. Den endelige salgsprisen bestemmes av hva kjøperen er villig til å betale og hva selgeren er villig til å akseptere.

Boligens tilstand påvirker hvor lang tid det tar å selge den

Tilstanden på boligen din er enda en faktor som kan påvirke hvor raskt den selges. Boliger som er godt vedlikeholdt har en tendens til å tiltrekke seg flere kjøpere og kan dermed bli solgt raskere. Det er likevel ikke sikkert at du trenger å gå i gang med større oppussingsprosjekter før boligsalget. 

Et friskt strøk maling, moderne innredning, den rette stylingen – alt dette kan gjøre boligen mer attraktiv og få flere potensielle kjøpere til å komme på visning. Men det er ikke bare interiøret som teller. Utsiden er ofte det første potensielle kjøpere ser når de kommer på visningen, og det er viktig at boligen gir et godt førsteinntrykk.

Etterspørselen øker enkelte tider av året

Årstiden kan ha mye å si for hvor lang tid det tar å selge boligen din. Våren er ofte ansett som den beste tiden for boligsalg. Generelt sett, pleier det å være høy etterspørsel og høye boligpriser på denne tiden av året. Mange kjøpere er ivrige etter å fullføre kjøpet før sommeren, slik at de har tid til å flytte før skoleåret begynner igjen om høsten.

Boligmarkedet tar seg ofte opp igjen om høsten etter en rolig sommer. Vinteren er derimot den roligste tiden på boligmarkedet. Men det betyr selvsagt ikke at du ikke kan selge boligen din i denne perioden. Selv om færre folk ser etter ny bolig i vintermånedene, vil de som er på utkikk ofte være seriøse kjøpere som er klare til å ta en avgjørelse.

Januar er som regel en gunstig måned for boligselgere. Det er få boliger ute for salg etter julestria, samtidig som det pleier å være en god del kjøpere på markedet som aktivt ser etter sitt nye hjem. Disse markedstrendene kan imidlertid variere, avhengig av boligtype og hvor i landet du bor. En erfaren og lokal eiendomsmegler kan gi deg mer nøyaktige tips til den beste tiden å selge boligen din.

BELIGGENHET AVGJØRENDE: I tillegg til årstid er selfølgelig stabile faktorer som beliggenhet avgjørende for hvor lang tid boligsalget tar. Hytter tar normalt lenger tid å selge.

Salgsprosessen er et maraton, ikke en spurt

Salgsprosessen er et maraton og ikke en spurt. Du bør derfor ikke undervurdere hvor lang tid det tar å selge bolig. De gjennomsnittlige salgstidene som vi diskuterte innledningsvis tar nemlig ikke hensyn til hvor mye tid du bruker på forberedelser før eiendommen i det hele tatt kommer ut for salg.

Slik foregår salgsprosessen

I tillegg til å gi deg selv nok tid til forberedelser, må du også sette av nok tid til hver enkelt del av salgsprosessen:

  • Velge megler: Vi anbefaler at du bruker litt tid på velge den rette eiendomsmegleren som kan hjelpe deg med å få høyest mulig pris for boligen. Snakk gjerne med flere meglere før du bestemmer deg. De aller fleste meglere tilbyr gratis verdivurdering og veiledning, og det bør du takke ja til.
  • Forberedelse til salg: Forberedelsene kan blant annet inkludere oppussing som maling, fullføre halvferdig arbeid og reparere skader. Boligen bør også ryddes og styles slik at den appellerer til den rette kjøpergruppen. Vurder om du vil ha hjelp av en boligstylist. Du kan velge mellom konsultasjoner, samt delvis eller full stylingpakker.
  • Fotografering: En profesjonell fotograf kommer hjem til deg for å ta tiltalende bilder til salgsannonsen. Bildene bør fremheve boligens beste egenskaper.
  • Markedsføring: Neste trinn er markedsføring, og målet er å få så mange potensielle kjøpere som mulig til å komme på visningen. Jo flere som kommer på boligvisning, desto større er sjansen for et vellykket og raskt salg.
  • Visninger: Visninger er din store sjanse til å vise frem boligens beste sider til potensielle kjøpere.
  • Forhandlinger og salg: Budrunden starter som regel dagen etter visning. Men hvis du ikke mottar bud eller de er for lave, kan det være nødvendig å revurdere prisantydningen eller markedsføringsstrategien.
  • Overtakelse og oppgjør: Boligen blir offisielt tinglyst og overført til ny eier etter at overtakelsen har funnet sted. Selv om boligen regnes for å være solgt når du aksepterer et bud, vil du allikevel ikke motta oppgjøret før nå.

Hvis du vil korte ned salgstiden, må du planlegge godt. Markedsføringsstrategien bør treffe målgruppen godt og nå ut til så mange potensielle kjøpere som mulig. Du bør også forsøke å “time” salget ved å legge boligen ut for salg i perioder med høy etterspørsel.

Dette kan du gjøre hvis det tar for lang tid å selge boligen

Hvis du ikke mottar et passende bud etter den første visningen, bør du ikke miste motet. Det kan ta litt tid før den rette kjøperen dukker opp, særlig hvis det er “kjøpers marked”. Det kan derimot være lurt å gjøre noen endringer i salgsstrategien, dersom boligen har vært på markedet en stund uten interesse. 

Snakk med eiendomsmegleren din for å få tips og anbefalinger til hva du bør gjøre for å fremskynde boligsalget. Kanskje du kan gjøre boligen mer attraktiv med boligstyling? Eller er det prisen som bør justeres? Andre ganger er det rett og slett bare et krevende boligmarked, og det er ikke noe spesielt du kan gjøre. 

Du må i så fall vurdere om du skal smøre deg med tålmodighet eller legge eiendommen ut for salg igjen på et senere tidspunkt. Selv om det kan være frustrerende å vente på det rette budet, er det viktig å være positiv. Husk at den rette kjøperen kan dukke opp når som helst.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Kjøpers marked? Ingen grunn til panikk!

Kjøpers marked oppstår når det er flere boliger til salgs enn det er kjøpere. Dette er typisk i perioder med økonomisk usikkerhet. Kjøperne har i så fall mer forhandlingsmakt, og dermed kan det ta lengre tid å selge boligen din. Det kan også hende at du må være villig til å forhandle om prisen, samt holde flere visninger.

Men det er viktig å huske på at selv om forholdene kanskje ikke er ideelle, er det fortsatt mulig å gjennomføre et vellykket boligsalg. Det kan bare kreve litt mer tid, innsats og smarte strategier. I slike perioder blir det spesielt viktig å fremheve det unike ved nettopp din bolig, samt velge en dyktig megler som tar godt vare på potensielle kjøpere. Det er viktig å holde interessen deres oppe, selv om de tar seg tid til å se på andre eiendommer i tillegg til din.

Konklusjon: Så lang tid tar det å selge bolig

Det er mye som kan påvirke hvor lang tid det tar å selge bolig. Selv om gjennomsnittlig salgstid i Norge ligger på ca. 40-50 dager, kan det være store lokale forskjeller. Det er viktig å begynne salgsprosessen i god tid og forberede deg godt – særlig hvis du ønsker å legge boligen ut for salg i en gitt årstid. Husk at forberedelsene kan ta lengre tid enn du trodde.

En dyktig eiendomsmegler kan hjelpe deg med å selge boligen så raskt som mulig, uten at det går på bekostning av salgssummen. Lokalkjente meglere er i hyppig kontakt med kjøpere i området. De kjenner både nabolaget ditt og det lokale boligmarkedet som sin egen bukselomme. Dermed har de den rette kunnskapen til å presentere boligen din slik at den appellerer til den rette kjøpergruppen.

Vi anbefaler å innhente tilbud fra flere lokale meglere. Da får du muligheten til å sammenligne priser, tjenester og erfaring. Lykke til!

Få svar på vanlige spørsmål om salgstid for boliger

Meldingsboble
Hvordan kan jeg sjekke gjennomsnittlig salgstid for eiendommer i Norge?

Hvor lang tid det tar å selge bolig avhenger blant annet av årstid, boligtype, tilstanden på boligmarkedet, spesifikke forhold ved boligen din og beliggenhet. Salgstiden kan faktisk variere fra måned til måned. Du kan sjekke gjennomsnittlig salgstid for boliger i Norge den siste måneden på Eiendom Norge. Krogsveen fører også statistikk over salgstider og salgspriser for ulike byer og tettsteder.

Meldingsboble
Hvordan kan prisantydningen påvirke hvor lang tid det tar å selge boligen?

Prisantydningen kan ha mye å si for hvor lang tid det tar å selge boligen. Altfor høye priser kan skremme vekk potensielle kjøpere. Dermed tar det lengre tid å finne noen som er villige til å legge inn bud til prisantydning. Samtidig er det heller ikke bra å sette prisantydningen for lavt. Du risikerer å måtte selge den for en altfor lav pris. I tillegg kan potensielle kjøpere bli skeptiske og tenke at det må være noe galt siden boligen er priset så lavt.

Meldingsboble
Hvor lang tid tar oppgjør ved salg av bolig?

Du har godtatt et bud og boligen er offisielt solgt – men selve oppgjøret kan ta litt tid. Du må først vente på overtakelsen. Det er vanlig å sette overtakelsesdato ca. 2-3 måneder frem i tid. Deretter kan det ta opptil 2 uker fra overtakelsen til pengene blir utbetalt. Skjøtet må først tinglyses, og det kan være litt saksbehandlingstid hos både eiendomsmegleren og Kartverket. Du må derfor regne med litt venting.

Meldingsboble
Er det vanlig å selge etter første visning?

Hvorvidt det er vanlig å selge etter første visning kommer helt an på boligtype og beliggenhet. I tillegg har tilstanden på boligmarkedet svært mye å si. Dersom boligtypen er svært etterspurt der du bor, så øker sjansen for at den blir solgt etter første visning. Men det er også vanlig at boliger trenger flere visninger før den rette kjøperen dukker opp. Ethvert boligsalg er unikt, og hva som er “vanlig” kan variere betydelig.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454