Ventilasjonsvarmepumpe

EFFEKTIV: En ventilasjonsvarmepumpe blir også ofte kalt en avtrekksvarmepumpe, og varmer opp både tappevannet ditt og boligen din.

Hva er en ventilasjonsvarmepumpe?

Sist oppdatert: 24. november 2023

Ventilasjonsvarmepumpe er et lønnsomt energitiltak som varmer opp både tappevannet ditt og boligen din. Men hvordan fungerer egentlig en avtrekksvarmepumpe? Hvem passer denne varmepumpen best for? Hvor mye koster ventilasjonsvarmepumper?

Her får du svar på hyppig stilte spørsmål, slik at du kan avgjøre om dette er den rette oppvarmingsløsningen for deg.

Kortversjonen

 • En ventilasjonsvarmepumpe, også kjent som avtrekksvarmepumpe, varmer opp både tappevann og boligen din.
 • Det finnes ulike typer ventilasjonsvarmepumper, inkludert avtrekksvarmepumper, varmepumpegjenvinnere og avkastvarmepumper.
 • Avtrekksvarmepumper er egnet for boliger uten balansert ventilasjon og kan erstatte ventilasjonssystemet.
 • Fordeler med ventilasjonsvarmepumper inkluderer energibesparelser, fornybar oppvarming og reduserte strømutgifter.

Hva er egentlig en ventilasjonsvarmepumpe og finnes det flere typer?

Kjært barn har mange navn – ventilasjonsvarmepumpe kalles også for avtrekksvarmepumpe. Strengt tatt er en avtrekksvarmepumpe en type ventilasjonsvarmepumpe. Likevel refererer man ofte til samme type varmepumpe når man bruker disse to uttrykkene. 

Utover avtrekksvarmepumpe, finnes det også to andre typer varmepumper som faller inn under kategorien ventilasjonsvarmepumpe: varmepumpegjenvinner og avkastvarmepumper. 

Avtrekksvarmepumpen fungerer ved at den henter varmen fra ventilasjonsluften, for eksempel fra våtrom og kjøkken. Denne varianten passer bra for deg som ikke har balansert ventilasjon i boligen. Varmen gjenbrukes deretter som varmekilde til vannbårent system. Det vannbårne systemet kan varme opp tappevann og gi varme til gulv og radiatorer.

Ikke minst, så kan avtrekksvarmepumpe være et godt valg for deg som vil spare plass i boligen din. I så fall kan dette være et alternativ til ventilasjon, varmesentral, bereder og automatikk. 

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvordan fungerer avtrekksvarmepumpe?

Følgende eksempel tar utgangspunkt i et småhus med avtrekksvarmepumpe. I så fall vil boligen ha en vifte som fører luft bort fra baderom, kjøkken og andre våtrom. Viften forårsaker et undertrykk i øvrige rom, slik at luft fra resten av boligen tiltrekkes viften.

Deretter kommer det ny luft inn i boligen via ventiler. Det er denne prosessen som gjør at boligen din blir godt ventilert med stadig frisk forsyning av uteluft. Luften blir sirkulert i et kanalsystem og ført til avtrekksvarmepumpen. Varmepumpen gjenvinner energien og forsyner tappevann og radiatorer med varme.

Avtrekksvarmepumpen sørger dermed for både ventilering og for oppvarming – og derfor kan dette systemet være et godt alternativ til balansert ventilering i mindre boliger.

Hvordan fungerer avkastvarmepumpe og varmepumpegjenvinner?

Avkastvarmepumpe kan være et bedre alternativ, dersom du bor i en relativt ny bolig med balansert ventilasjon. I så fall kan du bruke denne ventilasjonsvarmepumpen i ventilasjonsanlegget, uten å bruke varmegjenvinner. 

Du kan så klart ha både ventilasjonsvarmepumpe og varmegjenvinner, dersom du ønsker det. Vil du ha begge deler, så kalles løsningen for en avkastvarmepumpe. Dersom du bytter ut varmegjenvinneren i anlegget med en ventilasjonsvarmepumpe, er det altså snakk om en varmepumpegjenvinner.

Det kan fort bli litt forvirrende å holde orden i alle disse begrepene. Her har en kort oppsummering på hvordan de tre ventilasjonsvarmepumpene fungerer:

 • Avtrekksvarmepumper brukes i boliger uten balansert ventilering og ventilasjonsanlegg
 • Avkastvarmepumpe brukes sammen med varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg
 • Varmepumpegjenvinner brukes istedenfor varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget

Det er hovedsakelig avtrekksvarmepumpe vi kommer til å fokusere på i denne artikkelen. Dersom vi refererer til en av de andre to ventilasjonsvarmepumpene, kommer vi til å være helt tydelige på hvilken vi mener.

Fordelene med en ventilasjonsvarmepumpe

Det er mange fordeler med å montere en ventilasjonsvarmepumpe i boligen. Avtrekksvarmepumpe er spesielt fordelaktig for deg som ikke har ventilasjonsanlegg, men som har avtrekksventilasjon. I så fall kan du gjenvinne avtrekksluften, fremfor at den skal gå tapt. 

Du kan dessuten kombinere ventilasjonsvarmepumpe med andre tiltak for å virkelig optimalisere det vannbårne varmesystemet, for eksempel solfanger. Du kan søke om tilskudd fra Enova for å montere solfanger. Enova-støtte gis også til private husholdninger som vil legge om til vannbårent system i eksisterende bolig.

Selv om oppvarmingsbehovet i boligen vil variere etter årstiden, bruker vi stort sett like mye varmtvann året rundt. Ventilasjonsvarmepumpen vil derfor alltid være til nytte for deg. Varmepumpen er dessuten stabil i drift og gir ganske høy varmeeffekt, ettersom ventilasjonsluften ligger på ca. 18-25ºC hele året.

Kort fortalt, så er dette fordelene med ventilasjonsvarmepumpe:

 • Stabil høy varmeeffekt, året rundt
 • Gjenvinne avtrekksluft
 • Reduserte strømutgifter
 • Fornybar varmekilde

Ulempene med ventilasjonsvarmepumpe

Ulempen med avtrekksvarmepumpe er at du må ha et vannbårent system i boligen din. Det kan bli kostbart å legge om til vannbåren varme, kun for å montere en ventilasjonsvarmepumpe. Denne løsningen passer derfor best for deg som har vannbåren varme. 

Vannbåren varme og ventilasjonsvarmepumpe kan også være en god løsning for deg som skal bygge ny bolig eller utføre store renoveringsarbeider i eksisterende bolig. Bor du i et relativt nytt hus som ikke har vannbåren varme, kan f.eks. en vanlig luft-til-luft varmepumpe være et bedre tiltak.

Enova gir dessverre ikke støtte til avtrekksvarmepumpe. Det er fordi avtrekksvarmepumper nå er godt etablert på det norske markedet. Tanken bak Enova-støtten er å booste energitiltak i introduksjonsfasen, hvor prisene stort sett er høye og etterspørselen er lav. Du kan derimot kombinere avtrekksvarmepumpe med andre energitiltak som du kan få støtte til, f.eks. solfanger.

Er ventilasjonsvarmepumper bedre enn andre varmepumper?

Det er dine personlige preferanser og individuelle forhold ved boligen din som avgjør hva som er beste varmepumpe for deg. Det er en stor avgjørelse som skal vare i flere tiår, og det er vel verdt å bruke litt tid på beslutningen.

Ventilasjonsvarmepumpe passer best for deg som:

 • Vil ha en fornybar oppvarmingskilde
 • Har eller vil ha et vannbårent system
 • Bor i et lite og godt isolert hus
 • Bor i en bolig med lite varmetap

Ventilasjonsvarmepumpen har en klar fordel over luft-til-luft varmepumper – luften er allerede varm. Luft-til-luft varmepumpe yter dårligere om vinteren på grunn av den kalde luften, særlig hvis det er svært kaldt i ditt nabolag. Den kan heller ikke brukes med det vannbårne systemet ditt.

Avtrekksvarmepumpe vs. luft-til-vann varmepumpe

Luft-til-vann varmepumpe kan være et alternativ til ventilasjonsvarmepumpe, særlig hvis du allerede har balansert ventilasjon. Den kan også brukes til vannbårent system, slik at du kan varme opp tappevann. Den kan også spre varme i gulv og radiatorer via det vannbårne systemet.

Det er imidlertid ikke særlig stor prisforskjell, da en luft-til-vann varmepumpe ligger på ca. 60 000 kr til 130 000 kr – akkurat som det en avtrekksvarmepumpe gjør. Jo høyere ytelse, desto mer koster varmepumpen. Montering kommer utenom, og du må regne med noen tusenlapper til arbeid. 

Du kan ta utgangspunkt i energiforbruket ditt når du skal sammenligne disse to alternativene. Ventilasjonsvarmepumpe er som nevnt et bra alternativ til deg som har lite varmebehov, for eksempel hvis du bor i en leilighet som slipper ut lite varme via vegger og tak. Avtrekksvarmepumpe passer også bra for deg som bor i et godt isolert hus. 

Luft-til-vann varmepumpe passer derimot bedre for deg som har et årlig energiforbruk som overstiger 25 000 kWh. Du kan i så fall spare 8 800 kWh per år med luft-til-vann varmepumpe, noe som utgjør 8000 kr spart i året med strømpriser på 1 kr per kWh. 

Besparelsene er omtrent de samme for avtrekksvarmepumpe og luft-til-vann varmepumpe. Du må derfor ta utgangspunkt i selve boligen din. Hvilket varmebehov har du? Hvilket ventilasjonssystem er allerede montert? Og ikke minst, har du vannbåren varme? 

En dyktig montør vil kunne komme med anbefalinger og råd, dersom du trenger nærmere veiledning. Befaringen er en perfekt anledning til å be om alternative løsninger. Inviter gjerne flere på befaring, slik at du har et godt sammenligningsgrunnlag.

Hva koster en avtrekksvarmepumpe?

Prisen på selve ventilasjonsvarmepumpa ligger som sagt på ca. 70 000 kr og opp, avhengig av ytelse og størrelse. De dyreste kan koste ca. 130 000 kr. Det er slett ikke sikkert at du trenger den modellen med høyest ytelse. 

Samtidig kan varmepumper med for lav ytelse i forhold til boligen fort blir dyre, dersom du ender opp med å supplere med elektrisk oppvarming. Jo bedre ytelse, desto mer strøm sparer du.

La oss si at du bor i en større bolig på 200 kvadratmeter og bruker en god del penger på oppvarming. I så fall kan enkelte toppmodeller faktisk spare deg for nærmere 16 000 kr i året med en strømpris på 1 kWh. Til sammenligning, vil standard avtrekksvarmepumper “kun” spare deg for ca. 800 kr.

Investeringssummen blir høyere når du velger toppmodellen, men på lang sikt ender du opp med å spare penger. Det er likevel liten vits i en høytytende løsning, dersom du bor i en liten leilighet og bruker lite strøm. Den mest lønnsomme varmepumpen er den som er riktig dimensjonert for din bolig.

Hvor mye koster det å montere ventilasjonsvarmepumpe?

Du må betale for montering, i tillegg til selve varmepumpen. Monteringskostnadene kan variere, avhengig av eksisterende løsninger i boligen. Montøren må rett og slett på befaring for å kunne vurdere nøyaktige kostnader på en god nok måte. Følgende kan ha innvirkning på totalsummen:

 • Nybyggkonstruksjon
 • Eksisterende løsninger
 • Eksisterende ventilasjonsløsninger
 • Størrelse på boligen

Du kan ikke montere en ventilasjonsvarmepumpe selv for å spare penger. Det er viktig å bruke et seriøst firma med de rette kvalifikasjonene, ellers kan det gå utover helse, trivsel og sikkerhet. Du risikerer også å miste garantier og forsikringer, dersom du benytter deg av svart arbeid eller gjør det selv.

Dersom du ikke allerede har et vannbårent system, må du først installere dette i boligen din. I så fall bør du be om tilbud på begge tiltakene samlet for å få best mulig pris. Det kan ofte være rimeligere enn å gjennomføre prosjektene separat.

Hva kan jeg spare med en ventilasjonsvarmepumpe?

La oss si at du bor i enebolig med gjennomsnittlig energiforbruk på 25 000 kWh per år, hvorav 18 750 kWh går til oppvarming av rom og tappevann. I så fall vil du kunne spare 8 400 kWh per år ved å montere avtrekksvarmepumpe. 

Dersom strømprisen er på 1 kr per kWh, vil dette utgjøre 8400 kr i året. La oss si at du betalte totalt 80 000 kr for ventilasjonsvarmepumpen. I så fall har du tjent inn igjen investeringen etter 10 år. 

Det du sparer i følgende år er det ren fortjeneste, helt til varmepumpen sier takk for seg. Forventet levetid på ventilasjonsvarmepumpe er 15 år, noe som betyr minst 5 år med fortjeneste. Enkelte mener at varmepumpene kan vare enda lenger ved riktig drift og vedlikehold.

Inntjeningsperioden kan også være mye kortere, avhengig av ditt faktiske strømforbruk og gjeldende strømpriser.

Det beste du kan gjøre er å sjekke hvor mye strøm du faktisk bruker. Deretter må du sjekke hvor mye du betaler for strømmen. Strømprisen i Norge er forventet å stige de neste årene, blant annet på grunn av utbygging av industri. Det må du ta høyde for i beregningene dine.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvordan få beste pris på ventilasjonsvarmepumpe

Ikke hopp på første og beste tilbud når du skal kjøpe ventilasjonsvarmepumpe. Du bør ta kontakt med flere ulike forhandlere og montører for å få beste pris på ventilasjonsvarmepumpe, for eksempel via anbudstjenester. 

Pass på at alle inkluderer de samme kostnadene i tilbudene de sender deg, slik at sammenligningsgrunnlaget blir riktig. Be montøren om å redegjøre for kostnadene, hvis du føler deg usikker på noe i tilbudet.

Det er likevel viktig å presisere at den mest lønnsomme ventilasjonsvarmepumpen er den som er best tilrettelagt for din bolig. Tenk på den som en langsiktig løsning som skal hjelpe deg med å spare penger de neste femten årene. 

Da er det bare å ønske deg lykke til i jakten på den rette avtrekksvarmepumpen.

Få svar på vanlige spørsmål

Meldingsboble
Hva er en ventilasjonsvarmepumpe?

En ventilasjonsvarmepumpe er en type varmepumpe som brukes til ventilasjon og varme i hjemmet ditt. Det fungerer ved å trekke inn luft utenfra, filtrere den og deretter bruke varmeenergi fra luften til å varme opp hjemmet ditt.

Meldingsboble
Hvilke fordeler har en ventilasjonsvarmepumpe?

En ventilasjonsvarmepumpe kan gi en mer energieffektiv løsning for både ventilasjon og oppvarming av hjemmet ditt. Det kan også bidra til å forbedre innendørs luftkvalitet ved å filtrere ut pollen, støv og andre partikler.

Meldingsboble
Hvor mye plass trenger en ventilasjonsvarmepumpe?

En ventilasjonsvarmepumpe tar vanligvis opp mindre plass enn tradisjonelle varmepumper, da den er integrert i ventilasjonssystemet i hjemmet ditt. Imidlertid er størrelsen på enheten avhengig av størrelsen på hjemmet ditt og ventilasjonssystemet.

Meldingsboble
Hva er forskjellen mellom en ventilasjonsvarmepumpe og en tradisjonell varmepumpe?

En ventilasjonsvarmepumpe brukes spesielt til ventilasjon og oppvarming, mens en tradisjonell varmepumpe kun brukes til oppvarming og kjøling av hjemmet. En ventilasjonsvarmepumpe trekker inn luft fra utsiden og varmer opp hjemmet ditt ved hjelp av denne luften.

Meldingsboble
Kan en ventilasjonsvarmepumpe også bidra til å spare energi?

Ja, en ventilasjonsvarmepumpe kan være en energieffektiv løsning for ventilasjon og oppvarming. Det kan bidra til å redusere strømregningene og miljøpåvirkningen sammenlignet med tradisjonelle ventilasjons- og varmesystemer.

Meldingsboble
Hva er kostnadene for å installere en ventilasjonsvarmepumpe?

Kostnadene for å installere en ventilasjonsvarmepumpe vil variere avhengig av størrelsen på enheten og installasjonskostnader. Det er vanligvis en engangskostnad for installasjonen, men det kan også være driftskostnader forbundet med å kjøre enheten.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454