Avtrekksvarmepumpe Alt du trenger å vite

BÆREKRAFTIG LØSNING: En avtrekksvarmepumpe genererer varme fra ventilasjonen din.

Avtrekksvarmepumpe: Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 21. november 2023

Er du nysgjerrig på avtrekksvarmepumper? Lurer du på om det kan være den rette varmekilden for deg? Her er alt du trenger å vite om ventilasjonsvarmepumper, slik at du kan gjøre et godt kjøp.

Kortversjonen

  • Avtrekksvarmepumpe er en type ventilasjonsvarmepumpe som genererer varme fra ventilasjonen.
  • Det finnes tre typer ventilasjonsvarmepumper: avtrekksvarmepumpe, varmepumpegjenvinner og avkastvarmepumpe.
  • Avtrekksvarmepumpe passer for boliger med avtrekksventilering og er egnet for godt isolerte boliger.
  • Fordelene med avtrekksvarmepumper inkluderer plassbesparelse, gjenvinning av varme og oppvarming av tappevann. Ulempene inkluderer begrenset varmeeffekt i større boliger og behov for et vannbårent system.

Hva er en avtrekksvarmepumpe?

Avtrekksvarmepumpe er en type ventilasjonsvarmepumpe. Kort fortalt, dette er varmepumper som genererer varme fra ventilasjonen din. Hvilken type ventilasjonsvarmepumpe du bør velg, avhenger av ventilasjonen din.

Det finnes totalt tre forskjellige typer ventilasjonsvarmepumpe:

  • Avtrekksvarmepumpe
  • Varmepumpegjenvinner
  • Avkastvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper benyttes i boliger med avtrekksventilering, uten balansert ventilasjonsanlegg. De to andre typene er aktuelle i boliger med ventilasjonsanlegg. Varmepumpegjenvinner brukes i ventilasjon som erstatning for varmegjenvinner. Avkastvarmepumpe brukes i ventilasjonsanlegg som også har varmegjenvinner.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvordan fungerer en avtrekksvarmepumpe?

Avtrekksvarmepumpe er en løsning som både sørger for ventilasjon og oppvarming. Den kan brukes istedenfor et komplett system med egen oppvarming og ventilasjon, varmesentral, bereder og automatikk. Du sparer dermed masse plass i boligen.

Avtrekksventileringen sørger for at luft fra kjøkken og våtrom føres bort fra rommene ved hjelp av en vifte. Viften skaper et undertrykk i resten av boligen, slik at gammel luft tiltrekkes av viften. Ventiler slipper ny luft inn i boligen, slik at du får god ventilering og frisk luft.

Den “gamle” luften blir deretter sirkulert i et kanalsystem, hvor den føres til avtrekksvarmepumpen. Varmepumpen gjenvinner varmen fra den gamle luften. Varmen brukes til å varme opp tappevann og drifte gulvvarme, radiatorer, o.l. via et vannbårent system.

Vannbåren varme er oppvarmet vann som sirkulerer rundt i boligen din gjennom lukkede rør i gulvet. Vannet kan også sirkulere til radiatorer. Dermed får du god oppvarming av rom med radiatorer, samtidig som du får en behagelig og effektiv gulvvarme. En annen fordel med vannbåren varme er at tappevannet også varmes opp.

Fordelene med vannbåren varme er at du får et godt inneklima og stabil varme i boligen. Du kan styre temperaturen via et varmestyringssystem eller romtermostat. Ikke bare øker dette komforten i boligen din, men du får også et lavere energiforbruk. 

Vannbåren varme kan kombineres med fornybare oppvarmingskilder som avtrekksvarmepumpe og andre luft-til-vann og væske-til-vann varmepumper. Dette oppvarmingssystemet kan også kombineres med solfanger eller biokjel. 

Du har dermed mange muligheter for å drifte det vannbårne systemet – det gjelder bare å finne den rette løsningen for nettopp din bolig.

Hvem passer denne typen varmepumpe for?

Avtrekksvarmepumpe passer for deg som har vannbåren varme og avtrekksventilering, uten balansert ventilering. Den passer også bra for deg som ønsker å spare plass i boligen din. Varmepumpen er egnet for godt isolerte boliger og leiligheter. Du bør ha lite varmetap via vegger og tak, ellers kan det hende at oppvarmingen ikke er tilstrekkelig. 

Bor du i en eldre bolig som ikke er tett og slipper ut endel varme, kan f.eks. en kraftigere luft-til-vann varmepumpe være et bedre alternativ for å drifte det vannbårne systemet ditt. Du må selv avgjøre om fordelene veier opp for ulempene, samtidig som du vurderer hvorvidt løsningen dekker varmebehovet til nettopp din bolig.

Fordeler med avtrekksvarmepumper

Det er mange fordeler med å velge avtrekksvarmepumpe. Du sparer masse plass i boligen din, og du kan gjenvinne varmen i avtrekksluften fremfor at den går tapt. Ikke bare varmer du opp boligen din, men avtrekksvarmepumpen varmer også opp tappevann. Bruk av varmtvann er ofte stabilt høy året rundt, noe som betyr at du får god nytte av investeringen din.

Ikke minst, kan små og godt isolerte boliger nyte høy varmeeffekt og stabilt drift året rundt. Avtrekksluften ligger stort sett på ca. 18-25ºC, uansett årstid. Dette er en klar fordel om vinteren. For eksempel, luft-til-vann varmepumper må ofte suppleres med ekstra varmekilder når uteluften er veldig kald.

Ulemper med avtrekksvarmepumper

Ulempen med avtrekksvarmepumper er at de ikke har like god varmeeffekt i større boliger eller boliger som ikke er tilstrekkelig isolert. Det er begrenset hvor mye luft det er i boligen, og dermed er det også begrenset hvor mye varme avtrekksvarmepumpen kan produsere. Varmepumpen passer som sagt best for leiligheter og boliger med veldig lite varmetap. 

Det er imidlertid mulig å kombinere avtrekksvarmepumpe med f.eks. elektriske ovner eller peis ved behov. En slik kombinasjon kan være en god løsning for deg som vil ha ventilasjonsvarmepumpe for å spare plass i boligen. Å kombinere avtrekksvarmepumpe med andre varmekilder kan også være en gunstig løsning for deg som bor i et område med relativt milde vintre. 

Dersom det er ganske få dager i året du må supplere med ekstra varme, så vil ikke denne ekstrautgiften være særlig stor. På samme måte vil du ikke trenge så mye ekstra varme for å bevare god komfort i en liten og tett bolig som holder godt på varmen. Ulempen blir størst for deg som bor i et område med harde og kalde vintre, samt dem som bor i gamle, trekkfulle boliger uten god isolasjon.

En annen ulempe er at du må ha vannbåren varme. Dersom du har et relativt nytt hus med balansert ventilasjon og ikke allerede har et vannbårent system montert i boligen, kan det bli dyrt å gå til anskaffelse av begge deler. I så fall kan en luft-til-luft varmepumpe være et mer fornuftig tiltak

Avtrekksvarmepumpe og vannbåren varme passer derfor best når du bygger ny bolig eller hvis boligen har vannbåren varme installert fra før av. Ventilasjonsvarmepumpe kan også være et praktisk valg hvis du uansett må utføre omfattende renovasjonsarbeid, for eksempel oppgradere varmtvannsberederen, bytte ut gulv, etterisolere og lignende.

Hvor mye koster ventilasjonsvarmepumper?

Avtrekksvarmepumper koster ca. 70 000 kr og opp, avhengig av ytelse og størrelse. I tillegg må du betale for montering. Vi anbefaler at du innhenter tilbud og ber om befaring fra flere leverandører samtidig. Ikke vær redd for å la dem vite at de har konkurranse. Jo bedre sammenligningsgrunnlag du har, desto bedre mulighet har du for å få et godt tilbud.

Det kan også være smart å installere energimåler for strøm og varme, samtidig som du får varmepumpen installert. En energimåler vil gi deg bedre kontroll over hvor mye du faktisk bruker, samt hvor mye penger du sparer på å ha varmepumpen. Det gir deg mulighet til å ta grep, dersom du ikke oppnår ønsket besparelse.

Enova gir ikke støtte til avtrekksvarmepumpe. Det er fordi Enova kun støtter energitiltak som er i introduksjonsfasen og ikke er godt etablert på markedet. Du kan imidlertid få støtte til andre energitiltak som du utfører samtidig som du får deg avtrekksvarmepumpe. 

For øyeblikket kan avtrekksvarmepumpe kombineres med støtte til solfanger og vannbåren varme. Du kan få opptil 10 000 kr i støtte per tiltak. Vi må likevel presisere at tiltakene til Enova kan endre seg raskt, og du må derfor sjekke nettsidene deres nøye før du setter i gang med tiltak.

Er det lønnsomt med avtrekksvarmepumpe?

Hvorvidt det er lønner seg med avtrekksvarmepumpe, avhenger av ditt energiforbruk. Du må sette deg ned med en kalkulator, og du må vite hvor høyt energiforbruk du har per år. La oss si at du bor i en enebolig med et gjennomsnittlig strømforbruk, det vil si 25 000 kWh per år. Utav dette, går 18 750 kWh til oppvarming av både tappevann og bolig. Boligen er godt isolert, og du trenger ikke ekstra oppvarmingskilder om vinteren.

Avtrekksvarmepumpen kan i så fall spare deg ca. 8400 kWh per år, så sant du bor i en godt isolert bolig. Det neste du må se på er strømprisene. Tidligere har vi hatt lave strømpriser i Norge, men det er ikke tilfelle lenger. Strømprisen kommer til å være høyere enn det vi har vært vant til i mange år, blant annet på grunn av planlagt utbygging av næring og industri.

La oss anta at strømprisen er 1 kr per kWh for å holde regnestykket enkelt. Det betyr at du kan spare ca. 8400 kr per år. Levetiden til en avtrekksvarmepumpe er opptil 15 år. Totalt kan du altså spare 126 000 kr i løpet av de årene. Dersom du har et høyere strømforbruk enn 25 000 kWh eller strømprisen overstiger 1 kr per kWh, vil du ha spart enda mer.

Hvor raskt kan jeg tjene inn igjen avtrekksvarmepumpen?

Hvor raskt du har tjent inn igjen avtrekksvarmepumpen, avhenger av hvor mye du sparer per år og hva varmepumpen kostet. Hvis du betalte totalt 85 000 kr med montering og du sparer ca. 8500 kr per år, vil du ha tjent inn igjen varmepumpen etter ca. 10 år. Det betyr at du har 5 år med “gratis” oppvarming.

Regnestykket tar som nevnt utgangspunkt i at du ikke trenger ekstra oppvarmingskilder. Dersom du mistenker at du må kjøpe ved for å fyre i peisen eller supplere med elektriske ovner, må du trekke fra disse utgiftene. Svaret sier noe om hva du reelt kan spare på avtrekksvarmepumpe.

Utover det rent økonomiske, er det også andre grunner til at man kjøper avtrekksvarmepumpe. Det er viktig å se på alle fordeler og ulemper, i tillegg til hva du kan spare på strømregningen. Avtrekksvarmepumpen er for eksempel et supert alternativ til ventilasjon og varmtvannsbereder. 

La oss si at du skal i gang med renovasjonsarbeid og mangler ventilasjon, samtidig som du har en gammel varmtvannsbereder. I så fall kan det godt hende at avtrekksvarmepumpen blir det mest fornuftige valget, selv om du kanskje må supplere med ekstra oppvarming om vinteren.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Hvordan få beste pris på ventilasjonsvarmepumpe

Vi har allerede nevnt at du bør innhente tilbud fra flere leverandører for å få beste pris på avtrekksvarmepumpe med montering. Et annet viktig punkt er at du bør sammenligne ulike modeller for å sikre deg beste pris. Den beste varmepumpen er nemlig den som er riktig dimensjonert til boligen din.

De aller dyreste modellene kan koste ca. 130 000 kr. Selv om dette kan virke som en høy sum, kan det i enkelte tilfeller lønne seg å velge en høytytende avtrekksvarmepumpe. De har ofte høyere varmeeffekt, noe som kan ha et positivt utslag på strømregningen. 

Hvor en standard modell sparer deg ca. 8400 kWh og 8400 kr per år, kan en høytytende modell kanskje spare deg for 12 000 kWh og 12 000 kr per år. Det som er beste pris på avtrekksvarmepumpe her og nå er altså ikke nødvendigvis den beste prisen om du har et langsiktig perspektiv. 

Du må imidlertid ta utgangspunkt i boligen din og energiforbruket ditt. Bor du i en liten og tett bolig som ikke bruker mer enn ca. 8000 kWh på oppvarming av rom og tappevann i året, vil en høytytende modell være bortkastede penger.

En dyktig leverandør vil kunne hjelpe deg med å velge beste avtrekksvarmepumpe for deg. Det er likevel interessant å sammenligne flere synspunkter. Dette får du mulighet til ved å be om befaring fra tre ulike leverandører. Dersom svaret til den ene er svært forskjellig fra de andre, bør du undersøke hvorfor.

Ikke slå til på første og beste tilbud som du snubler over. Bruk god tid på å velge riktig leverandør av avtrekksvarmepumpe – husk at dette er en investering som skal spare deg penger og øke komforten i hjemmet ditt de neste 15 årene.

Få svar på vanlige spørsmål om avtrekksvarmepumpe

Meldingsboble
Hva er en avtrekksvarmepumpe?

En avtrekksvarmepumpe er en type varmepumpe som utnytter energien i ventilasjonsluften for å varme opp boligen og tappevann. Denne typen varmepumpe er spesielt egnet for boliger med balansert ventilasjon.

Meldingsboble
Hvordan fungerer en avtrekksvarmepumpe?

En avtrekksvarmepumpe fungerer ved å utvinne varmen fra ventilasjonsluften som ellers ville gått tapt. Denne varmen brukes til å varme opp kaldt vann, som deretter kan brukes til romoppvarming eller oppvarming av tappevann.

Meldingsboble
Hva er fordelene med en avtrekksvarmepumpe?

Fordelene med en avtrekksvarmepumpe inkluderer energieffektivitet, siden den utnytter varme som ellers ville blitt bortkastet, og potensialet for å redusere oppvarmingskostnader. Videre kan denne typen varmepumpe bidra til et bedre innemiljø ved å redusere fuktigheten i boligen.

Meldingsboble
Hva er kostnadene forbundet med installasjon av en avtrekksvarmepumpe?

Kostnadene forbundet med installasjon av en avtrekksvarmepumpe kan variere avhengig av flere faktorer, som boligens størrelse og eksisterende ventilasjonssystem. Imidlertid antyder informasjonen på nettsiden at prisen kan ligge mellom 50 000 og 70 000 kroner inkludert installasjon.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454